Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
Institutul de Istorie „George Barițiu” / Noutați  / C.I.E.R. (Centrul de Istorie a Eugeniei și Rasismului)

C.I.E.R. (Centrul de Istorie a Eugeniei și Rasismului)

PARTENERIAT

Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române
și
Centre for Medical Humanities and the Working Group in the History of Race and Eugenics (HRE)
Oxford Brookes University
şi
Institutul Cantemir al Universităţii Oxford

I. Importanță:
• Parteneriatul dintre Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, cel mai vechi institut de istorie din țară, și Oxford Brookes University, Centre for Medical Humanities and the Working Group in the History of Race and Eugenics (HRE) respectiv Institutul Cantemir al Universităţii Oxford reprezintă ocazia deschiderii instituţiei noastre spre cercetarea istorică de elită de pe plan mondial.
• Conectarea Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române la Oxford Brookes University şi Institutul Cantemir al Universităţii Oxford se face prin intermediul colectivului C.I.E.R. (Centrul de Istorie a Eugeniei și Rasismului)
Un colectiv identic de cercetare a fost creat în anul 2006, în cadrul Universității Oxford Brookes. În anul înființării sale, el a fost primul de acest gen din lume sub coordonarea lui Marius Turda, prof. univ. dr. la Oxford Brookes University, Membru de Onoare al Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române
• Acest colectiv înființat la Oxford are, în prezent, membri din 18 de țări de pe patru continente. (https://www.brookes.ac.uk/hpc/research/centre-for-medical-humanities/history-of-race-and-eugenics/)

II. Componență
• Colectivul C.I.E.R. din cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române reprezintă a 19-a extensie pe plan mondial a Colectivului similar care funcţionează la Oxford Brookes University cu care institutul clujean al Academiei Române încheie, cu această ocazie, un parteneriat pe durată lungă.
• Colectivul C.I.E.R. din cadrul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române este format (MOMENTAN) din cei care sunt implicați în proiectele deja aprobate unde istoricii de la Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (și specialiști din celelalte centre universitare ale României) vor lucra alături de specialiștii britanici:
1. Roger Griffin – Emeritus, Oxford Brookes University – specialist de talie mondială în teme precum: Rasism, Fascism, Terorism, Naționalism
2. Marius Turda – Oxford Brookes University – specialist de talie mondială în teme precum: Eugenie, Rasism, Naționalism, Biopolitică, Antisemitism, Holocaust.
3. Maria Sofia Quine – Oxford Brookes University – Eugenie, Fascism, Antropologie
4. Tudor Georgescu – Oxford Brookes University – Eugenie, Minorități germane din Transylvania
5. Cosmin Koszor-Codrea – Oxford Brookes University – Darwinism, Evoluționism, istoria științei
6. Ioan Bolovan – Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române – Demografie istorică
7. Oana Tămaş – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Eugenie, Demografie istorică
8. Constantin Bărbulescu – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Antropologie istorică
9. Sorin Mitu – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Imagologie, Naţionalism
10. Varga Attila – Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române – Francmasonerie, Etnicitate, Superioritate națională în Monarhia Austro-Ungară.
11. Iosif Marin Balog – Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române – Fracmasonerie în Monarhia Austro-Ungară.
12. Ottmar Traşcă – Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române – Antisemitism
13. Corneliu Pintilescu – Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române – Minoritatea germană din România
14. Zsusza Bokor – Institutul pentru Studierea Minorităților – Eugenie, Minorități, Feminism, Igienă socială.
15. Răzvan Pârâianu – Universitatea ”Petru Maior” din Târgu-Mureș – Naționalism, Antisemitism, Legi Rasiale.
16. Steliu Lambru – Societatea română de radiodifuziune – Naţionalism, antropologie.
17. Călin Cotoi – Facultatea de Sociologie, Universitatea București – geopolitică, sociologie
18. Adrian Nicolae Furtună – Centrul de Cercetări Culturale și Sociale „Romane Rodimata”, București – Sociologie, Antropologie, Etnologie
19. Adelina Chişu – Ghepard Communication – Promovare de evenimente

III. Finațarea Colectivului C.I.E.R.

Activitatea colectivului C.I.E.R. se va baza EXCLUSIV PE FINANȚARE DIN SURSE EXTERNE

IV. Proiecte la care membrii CIER lucrează în prezent:

1. Ana Aslan și cercetările deschizătoare de drumuri privind întinerirea.

2. Ana Aslan, Membru al Academiei Române în documentele Securității

3. „Războiul Sfânt” al Rasei: Eugenia și protecţia naţiunii în Ungaria (1900-1919)

4. Francmasoneria și Medicina în perioada 1867-1918. Ideea superiorității naționale în Monarhia Austro-Ungară.

V. Revista C.I.E.R:

Revista de Antropologie Urbană. Eugenics and Biopolitics reprezintă cea dintâi publicaţie apărută sub cupola C.I.E.R. Această noua publicație, în limba engleză, cu care şi instituţia noastră se mândreşte, vine în întâmpinarea publicului, prezentând o serie de teme actuale care sunt dezbătute intens în literatura de specialitate de pe plan mondial: Rasismul, Eugenia, Biopolitica, Teorii ale degenerării mentale, Naţionalismul etc.

VI. Diseminarea rezultatelor C.I.E.R:

1. Publicarea pe situl Institutului de Istorie a tuturor realizărilor și event-urilor organizate de C.I.E.R.
2. Organizarea de conferințe (Oxford și Cluj), publicare de volume și mediatizarea lor (responsabil Adelina Chișu – Ghepard Communication), organizare de expoziții (Casa Tranzit din Cluj)
3. Diseminarea rezultatelor cercetăriilor effectuate în cadrul programului de master la UBB Cluj, dedicat Eugeniei și Biopoliticii în spațiul transilvan
4. Interviuri de presă și TV și publicarea lor pe situl Institutului de Istorie.
5. Organizarea unei secțiuni în cadrul Zilelor Academice Clujene dedicată Eugeniei, Biopoliticii și Rasismului la care vom invita să dezbată specialiști de la marile universități din Europa și SUA în tematica menționată.