Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Buletin Informativ

Pentru Institutul de Istorie „George Barițiu” anul 2020 stă sub semnul Centenarului. La începutul lunii februarie 2020 Institutul a sărbătorit, alături de Universitatea Babeș-Bolyai, cei 100 de ani de la înființare, respectiv de la inaugurarea oficială a cursurilor Universității românești de la Cluj. Gala de deschidere a acestui eveniment a fost găzduită de Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai, în prezența unui public numeros, format din personalități ale vieții academice, științifice și culturale din întreaga țară, reprezentanți diplomatici străini acreditați la București, ai Arhivelor Naționale ale României, institutelor de istorie din țară și străinătate, universități, muzee, instituții de cultură, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din Cluj-Napoca. A urmat apoi vernisajul expoziției intitulate Scriem Trecutul. Trăim prezentul. Simțim Viitorul în foaierul principal al Bibliotecii Academiei, care a cuprins imagini ilustrative din cei 100 de ani de existență ai Institutului, precum și cele mai reprezentative producții științifice ale Institutului din ultimul veac. O expoziție similară a fost amplasată în galeria de pe strada Eroilor, cu scopul de a împărtăși publicului larg specificul și importanța profesiei de istoric, anvergura internă și internațională pe care a avut-o Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române de-a lungul timpului. O parte consistentă a manifestărilor a reprezentat-o Conferința Internațională Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă, o manifestare științifică de amploare cu 232 de participanți din majoritatea centrelor universitare, academice, muzee, arhive, instituții de cultură din țară, precum și istorici din Austria, Germania, Serbia, Spania, Republica Moldova, Ungaria. A fost una dintre cele mai ample manifestări științifice organizate de Institutul nostru în cele 10 decenii de existență. Alte proiecte editoriale sunt în curs de finalizare (un dicționar al tuturor membrilor institutului, volume cu lucrările conferinței etc.). În ciuda pandemiei care a blocat un timp activitățile științifice ale cercetătorilor, membrii institutului au continuat să își desfășoare activitatea profesională în noile condiții impuse de autorități, insistând mai mult pe finalizarea unor proiecte de cercetare personală.