Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Buletin informativ 2/2020

În cea de a doua parte a anului 2020, Institutul de Istorie „George Barițiu” ca și alte instituții de cercetare au cunoscut constrângerile generate de pandemia de Coronavirus. Aceasta s-a reflectat prin diminuarea vizibilă a manifestărilor științifice ca urmare a anulării multor congrese și conferințe internaționale ori naționale, doar câțiva organizatori încumetându-se să le mai desfășoare în mediul online. O atare conjunctură a cenzurat drastic participarea cercetătorilor noștri la evenimente unde să își prezinte rezultatele cercetărilor lor. Din fericire, ceea ce nu s-a mai putut comunica verbal, s-a transferat în planul publicării rezultatelor obținute în munca de cercetare asiduă desfășurată, aici nefiind atât de severe restricțiile pandemice. Astfel, numărul publicațiilor membrilor institutului nu a scăzut în 2020 comparativ cu 2019, dimpotrivă, crescând și calitatea revistelor și a volumelor tipărite de cercetătorii noștri. Totuși, pandemia a blocat un timp activitățile științifice ale cercetătorilor, bibliotecile și majoritatea arhivelor fiind închise pentru studiu, dar membrii institutului au continuat să își desfășoare activitatea profesională în noile condiții impuse de autorități, insistând mai mult pe finalizarea temelor de plan, fără a neglija proiectele de cercetare personală. Bilanțul acestui an încheiat nu este unul cu sold negativ, dar nici nu îl putem încadra între anii faști din istoria institutului. Sperăm însă cu toții, având și perspectiva istorică, că actuala pandemie se va epuiza curând și vom fi în măsură să ne reluăm activitatea în mod normal.