Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Buletin Informativ 1/2021

Prima parte a anului 2021 a cunoscut nu numai la Cluj dar și în alte părți ale țării constrângeri mai puține ca urmare a pandemiei de Coronavirus. Aceasta a permis reluarea în anumite condiții a unor manifestări științifice și culturale, la care au participat și majoritatea cercetătorilor de la Institutul de Istorie „George Barițiu”. De asemenea, numeroase congrese și conferințe internaționale ori naționale au continuat să se desfășoare în mediul online, sporind șansele colegilor noștri de a-și prezenta periodic rezultatele cercetărilor științifice. Cu toate restricțiile de documentare din perioada anterioară, numărul și calitatea publicațiilor membrilor institutului nu a scăzut în prima jumătate a anului 2021, ceea ce este reconfortant pentru cercetătorii noștri. Bilanțul acestei prime jumătăți a anului în curs nu este unul preponderent negativ, dimpotrivă, dar nici nu îl putem compara cu anii faști din istoria institutului. Rămânem optimiști în privința redeschiderii totale în viitor a arhivelor și bibliotecilor, a reluării fără dificultăți a tuturor activităților. În primul rând, dincolo de temele de plan colective și cercetările individuale, ne-am dori să fim din prezenți în comunitate prin proiecte care să continue mai vechile inițiative ale Institutului de Istorie „George Barițiu” (de exemplu „Maratonul” istoriei, lansările periodice de carte, conferințele naționale și internaționale din cadrul Zilelor Academice Clujene etc.).