Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

ABRUDAN, Mircea-Gheorghe

ABRUDAN, Mircea-Gheorghe

 1. Recenzie la: Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Sibiu, Edit. Andreaiana, 2015, 917 p. În: „Tabor. Revistă de cultură şi spiritualitate românească”, 2016, an 10, nr. 3, pp. 99-101.
 2. Andrei Şaguna, în rapoartele secrete ale Ministerului de Interne de la Viena. În: „Telegraful român. Publicaţie bisericească a Arhiepiscopiei Sibiului”, 2017, 165, nr. 41-44, 1-15 noiembrie, pp. 5, 7, 10.
 3. „Astra Sabesiensis”, 2017, Supliment: Un episcop şi epoca sa. Vasile Moga (1774-1845), nr. 1, 630 p. Ed. Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dăian.
 4. Biografia şi păstorirea episcopului Vasile Moga în lumina unor izvoare inedite şi a unor texte publicistice şi istoriografice uitate. În: „Astra Sabesiensis”, 2017, Supliment: Un episcop şi epoca sa. Vasile Moga (1774-1845), nr. 1, pp. 351-416.
 5. Der Erste Weltkrieg in den Erinnerungen der Banater Rumänen und der Siebenbürger Sachsen. În: „Forschungen zur Volks-und Landeskunde”, 2017, 60, pp. 73-89.
 6. Fragmente din istoria Primului Război Mondial. Arestarea şi deportarea preoţimii române din Transilvania. În: „Misiunea. Revista Centrului de Cercetare a conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României « General Paul Teodorescu »”, 2017, IV, nr. 1 (4), pp. 118-128.
 7. Frontul transilvănean al Marelui Război reflectat în memorialistica saşilor ardeleni. În: „Banatica /Muzeul Banatului Montan Reşiţa/”, 2017, 27, pp. 587-608.
 8. Episcopul Nicolae Colan în viziunea unui contemporan erudit: Laudatio rostit de istoricul Silviu Dragomir la primirea ierarhului în Academia Română. În: „ Revistă de culturşi spiritualitate românească”, 2017, 11, nr. 4, pp. 107-119.
 9. In memoriam Nicolae Bocşan la un an de la « mutarea din moarte la viaţă ». În : „Renaşterea”, 2017, an 28, nr. 6 (326), p. 8.
 10. Note bibliografice: Michael Conrad von Heydendorf der Jüngere. Tagebuch (1848-1849) mit einem Angang von Urkunden, ediţie critică de Ela Cosma şi Hansotto Drotloff, Cluj-Napoca, Gatineau; Edit. Argonaut, Symphologic Publishing, 2016, 479 p.; Michael Conrad von Heydendorf cel Tânăr. Jurnal (1848-1849) cu o anexă de documente, ediţie critică de Ela Cosma şi Hansotto Drotloff, Cluj-Napoca, Gatineau; Edit. Argonaut, Symphologic Publishing, 2016, 423 p. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series Historica”, 2017, 56, pp. 433-435.
 11. Relaţiile confesionale dintre românii ortodocşi şi saşii luterani din Transilvania, în vremea stăpânirii habsburgice (1688-1918). În: „Arhivele Bistriţei”, 2017, 2, nr. 2 (6), pp. 73-122.
 12. Under the Sway of Orthodoxy and the Reformation: Romanian-Saxon Confessional Relations in Transylvania between 1688 and 1848. În: „Transylvanian Review”, 2017, 26, nr. 3, pp. 54-71.
 13. Recenzie la: « Am ascultat de porunca Bisericii ». Arhiepiscopul Justinian Chira în dialog cu Călin Emilian Cira, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2016, 144 p. În : „Renaşterea”, 2017, an 28, nr. 3 (323), p. 12.
 14. Recenzie la: Die Orthodoxe Kirche in der Selbstdarstellung. Ein Kompendium, hg. Ioan-Vasile Leb, Konstantin Nikolakopoulos, Ilie Ursa, Berlin, LIT, 2016, 340 p. În: „ Revistă de cultură şi spiritualitate românească”, 2017, 11, nr. 4, pp. 130-132.
 15. Recenzie la: Michael Conrad von Heydendorff der Jüngere, Tagebuch (1848-1849) mit einem Anhang von Urkunden, ediţie de Ela Cosma, Hans Otto Drotloff, Cluj-Napoca, Gatineau; Editura Argonaut, Symphologic Publishing, 2016, 479 p. În: „Transylvanian Review”, 2017, 26, nr. 1, pp. 154-157.
 16. Recenzie la: Lucian Mic, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Caransebeş; Presa Universitară Clujeană, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2013, 403 p. În: „Transylvanian Review”, 2017, 26, nr. 2, pp. 146-149.
 17. Temeliile şaguniene ale Catedralei mitropolitane din Sibiu. În: Omagiu Părintelui Academician Mircea Păcurariu – 85 de ani de viaţă, coord. Laurenţiu Streza, Nicolae Chifăr, Paul Brusanowski, Emanuel-Pavel Tăvală, Sibiu, Editura Andreiana; Astra Museum, 2017, pp. 623-655.
 18. Andrei baron de Şaguna – cofondator şi prim preşedinte al ASTREI. În: „Arhivele Bistriţei”, 2018, 3, nr. 2 (10): ASTRA şi Marea Unire, pp. 21-78.
 19. „At War with Bolshevism” – The Memoirs of Military Chaplain Ioan Dăncilă about the Romanian Army’s Campaign Hungary. În: „Acta Musei Napocensis. Historica”, 2018, 55, nr. 2, pp. 45-60.
 20. Gramata episcopală a mitropolitului Andrei Şaguna. În: „Telegraful român”, 2018, 166, nr. 21-24 (1 şi 15 iunie), pp. 7-8.
 21. Henri Mathias Berthelot şi românii ardeleni: imaginea generalului francez în «Gazeta poporului» de la Sibiu. În: „Academica”, 2018, 28, nr. 12 (338), pp. 107-111.
 22. Libertate, unitate, frăţie: aspiraţiile românilor în 1848. În: „Renaşterea”, 2018, an 29, nr. 5 (337), p. 4.
 23. 170 de ani de la hirotonia întru episcop a Sfântului Andrei Şaguna (18 aprilie 1848). Analiza istorică şi canonică a documentelor. În: „ Revistă de cultură şi spiritualitate românească”, 2018, an 12, nr. 4, pp. 21-43. [În colaborare cu Răzvan Perşa].
 24. Părintele Ioan Broşu din Dârstele Braşovîn vâltoarea Marelui Război. Un capitol al suferinţei clerului ardelean pentru idealul întregirii neamului. În: „ Revista Centrului de Cercetare a conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României « General Paul Teodorescu »”, 2018, V, nr. 1 (5), pp. 14-27.
 25. Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918). În: „Astra clujeană”. Publicaţie editată de Despărţământul Cluj al Astrei, 2018, 14, nr. 1-2, pp. 12-15.
 26. Clerici bănăţeni făuritori ai Marii Uniri. În: Biserică şi naţiune. La românii din Banat şi Transilvania. Episcopul Elie Miron Cristea şi Marea Unire, ed. Adrian Ardeţ, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2018, pp.23-38.
 27. Construind Unirea cea Mare, Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2018, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana-Victoria Sima, Teodor-Laurenţiu Popescu. I, îngr. de Mircea-Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2018, 892 p.; Vol. II, 942 p. [Autor, în colab. cu Mihaela Bedecean, Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel et al.]; Vol. III, 992 p. [Autor, în colab. cu Mihaela Bedecean, Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja et al.].
 28. Ioan Lupaș, Prăbuşirea monarhiei austro-ungare şi importanţa istorică a zilei de 1 Decembrie 1918, ed. Mircea-Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2018, 127, 8 f.il. p.
 29. Mănăstirea Cozia în cartografiile şi descrierile austriece din prima jumătate a secolului al XVIII-lea. În: Voievodul Mircea cel Bătrân, apărător al dreptei credinţe şi ctitor de lăcaşuri sfinte, coord. Ștefan Zară, Râmnicu-Vâlcea, Edit. Praxis, 2018, pp. 15-46.
 30. Recenzie la: Across the Danube. Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th), eds. Olga Katsiardi-Hering, Maria A. Stassinopoulou, Boston, 2017, 330 p. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2019, 58, pp. 301-304.
 31. Recenzie la: Participanţi din localităţile sibiene la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Alexiu Tatu, Silviu Borş, Bogdan Andriescu, Sibiu; Cluj-Napoca, 2018, 408 p. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2019, 58, pp. 368-369.
 32. Recenzie la: Prezenţe clericale transilvănene la Marea Unire de la Alba Iulia – 1 Decembrie 1918, Cosmin Cosmuţa, Andreea Dăncilă-Ineoan, Emanuil Ineoan, Bogdan Ivanov, Cluj-Napoca, 2018, 736 p. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2019, 58, pp. 365-367.
 33. Contribuţii la istoria Săliştei Sibiului: Diploma Imperială inedită din 17 septembrie 1840. În: Nicolae Edroiu, cel care a trecut făcând bine, îngr. de Macarie Motogna, Mihai Florin Hasan, Victor Vizauer, Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2019, pp. 155-165. [În colaborare cu Vasile Rus].
 34. Ortodoxia românească în istorie şi contemporaneitate. Articole, eseuri şi note de lectură, Cluj-Napoca, Stockholm; Edit. Renaşterea, Felicitas Publishing House, 2019, 564 p.
 35. Preotul ortodox Ioan Broşu din Dârstele Braşovului în vâltoarea Marelui Război: un capitol al suferinţei clerului ardelean pentru idealul întregirii neamului. În: Istorii ale Marelui Război şi ale Unirii de la 1918. Volum al Congresului Naţional al Istoricilor Români, Iaşi, 29 august – 1 septembrie 2018, coord. Victor Spinei, Gheorghe Iacob, Ionuţ Nistor, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, pp. 231-241.
 36. Edificiile religioase fortificate din România. În: Enciclopedia imaginariilor din România, Vol. IV: Imaginar religios, coord. general Corin Braga, coord. vol. Ioan Chirilă, Iaşi, Edit. Polirom, 2020, pp. 111-127.
 37. Patrimoniul istorico-juridic românesc din Mărginimea Sibiului (Răşinari, Sălişte). Studii şi ediţie critic de documente, coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca, Gatineau; Edit. Argonaut, Symphologic Publishing, 2020, 870 p. [În colaborare cu Marius Boromiz, Alexandru Bucur, Ela Cosma, Daniela Deteşan, Livia Magina, Tatiana Onilov, Vasile Rus, Victor V. Vizauer].
 38. Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român şi mucenic al Bisericii Ortodoxe, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2020, 265 p.