Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

ANDEA, Susana

 1. Două tipuri necunoscute în versuri româneşti din anul 1818, în: Valori bibliografice din patrimoniul cultural naţional, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 197-202.
 2. Date despre cartea veche românească din judeţul Satu Mare, „SC. Satu Mare”, 1981-1982, 5-6, p. 211-222 (în colab.).
 3. Date despre cartea românească veche din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, „A.M.N.”, 1982, 19, p. 695-708 (în colab.).
 4. Date despre cartea românească veche din Maramureş, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 783-802 (în colab.).
 5. Date despre cartea românească veche din nord-vestul Transilvaniei, „A.M.N.”, 1984, 21, p. 795-799 (în colab.).
 6. Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Cluj, II. Autori: Andea Susana, Bucureşti, D.G.A.S., 1985, 608 p. (în colab.).
 7. Aspecte privind viaţa şi activitatea şcolară a lui Simeon Maghiar, „Studia hist.”, 1987, 32, fasc. 1, p. 17-27.
 8. Contribuţii la repertoriul corespondenţei stolnicului Constantin Cantacuzino, „A.I.I.A.C.N.”, 1987-1988, 28, p. 461-466.
 9. Consemnări de carte românească veche în inventare bisericeşti din Transilvania, „A.M.N.”, 1989-1993, 26-30, nr. 2, p. 545-554 (în colab.).
 10. Contribuţii privind relaţiile domnului moldovean Constantin Cantemir cu Transilvania,I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 395-414.
 11. Contribuţii documentare privind stăpânirile în Transilvania ale familiei Cantacuzino (1664-1715), „A.I.I.C.N.”, 1990-1991, 30, p. 207-219.
 12. Date despre viaţa şi activitatea lui Petru Raţiu, „Crisia”, 1991, 21, p. 271-278.
 13. Câteva date noi despre soarta „Istoriei bisericii românilor” (1813) de Petru Maior, „Studia th.”, 1992, 37, nr. 1-2, p. 43-51 (în colab.).
 14. Începuturile domniei lui Mihail Apafi şi relaţiile sale cu Grigore Ghica, domnul Ţării Româneşti şi Eustatie Dabija, domnul Moldovei (1661-1665), “Studia hist.”, 1992, 37, nr. 1-2, p. 23-48.
 15. Mănăstirea Râmeţ în secolele XIV-XVII. Izvoare documentare, „A.T.”, 1992, 2, p. 195-203 (în colab.).
 16. Date noi privind bisericile din Geoagiu de Sus în secolul al XVIII-lea, „A.T.”, 1993, 3, p. 175-183 (în colab.).
 17. „Ratio Educationis” şi înfiinţarea şcolar Oradea, „Crisia”, 1993, 23, p. 175-185 (în colab.).
 18. Constantin Brâncoveanu şi biserica românească din Făgăraş, în: Prodan – Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 84-100 (în colab.).
 19. Cartea românească veche din Transilvania în inventare bisericeşti, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1996, 211 p.; „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 62-77 (în colab.).
 20. Dieci transilvăneni în cancelaria domnească a Moldovei din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în: Transilvania între medieval şi modern, Cluj-Napoca, 1996, p. 18-27.
 21. Miron Costin şi Transilvania. Corespondenţă în limba latină, „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 392-403.
 22. Structuri transilvane în epoca luminilor, Cluj-Napoca, s.n., 1996, 186 p. (în colab.).
 23. Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Legături politice (1656-1688), Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană; Ed. Mesagerul,1996, 412 p.
 24. Din relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 1997, 205 p.
 25. Familia Buicescu – Szalánczi, „A.I.I.C.N.”, 1998, 37, p. 39-61 (în colab.).
 26. O interpretare ţărănească a Patentei imperiale din 22 august 1785, „A.U.D.C. geogr. ist.”, 1999, p. 115-164 (în colab.).
 27. Erdélyi iródeakok a moldvai és havasalföldi vajdai kancelláriákban a 17. Században (Erudits transylvains dans les cancelleriens voïvodales de la Moldavie et du Pays Roumains au 17e siècle), „Korunk”, 2000, 11, nr. 7, p. 86-93.
 28. Dieci transilvăneni în cancelariile domneşti din Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea. În: „Korunk”, 2000, 11, nr. 8, pp. 48-55.
 29. Răscoala lui Horea într-un colportaj epistolar din Aiud (1784), „A.U.D.O. geogr. ist.”, 2000, p. 349-360 (în colab.).
 30. Oficialităţi ardelene, Constantin Brâncoveanu şi mişcarea lui Pintea (1699). În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2001, 40, 27-37.
 31. Habitat şi întemeieri de sate în districtul Rodnei sec. XVI-XVII. Vărarea şi Găureni. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2002, 41, pp. 25-41. (în colab.).
 32. Înnoiri ale alimentaţiei din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în: Societate şi civilizaţie, Târgu Mureş, 2002, p. 553-560 (în colab.).
 33. Medicul domnesc Partolomeo Ferrati şi înrudirea prin căsătorie, cu familiile nobile din Secuime (1719), în: Omagiu profesorului Magyari András emlekkönyv, Cluj-Napoca, 2002, p. 147-155 (în colab.).
 34. Mihai Viteazul şi căpitanul sârb Baba Novac (1596-1601), “Studia hist.”, 2002, 47, nr. 1-2, p. 17-27; „Trans. R.”, 2002, 11, nr. 4, p. 91-101 (în colab.).
 35. Michel le Brave et le capitane serbe des haidoukes Baba Novac (1596-1601). În: „Transylvanian Review”, 11, nr. 4, 2002, pp. 90-100 (în colab.).
 36. Înnoiri ale alimentaţiei din Transilvania în secolul al XVIII-lea. În: Societate şi civilizaţie. Profesorului univ. dr. Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă, coord. Călin Florea, Ciprian Năprădean, Târgu Mureş, Edit. “Dimitrie Cantemir”, 2002, pp. 553-560. (în colab.).
 37. Documente privind mişcarea lui Pintea (1693-1703), Ediţie de Susana Andea …, Cluj-Napoca, Ed. Supergraph, 2003, 414 p. (în colab.).
 38. Înzestrarea cu arme şi organizarea militară a haiducilor lui Pintea. Anchetele oficiale din 1700-1701. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca. Series Historica, 2003, 42, pp. 189-204. (în colab.).
 39. Noi precizări despre mişcarea şi viaţa haiducului Pintea (1693-1703), „Studia hist.”, 2003, 48, nr., 1-2, p. 95-106 (în colab.).
 40. Haiducul Pintea şi lumea sa: 1693-1703, Cluj-Napoca, Edit. Supergraph, 2003, 374 p. (în colab.).
 41. Preoţimea românească şi haiducii lui Pintea. Ancheta oficială din 1701. În: In memoriam Mitropolitul Andrei Şaguna: 1873-2003, coord. Nicolae Bocşan, Mircea Păcurariu, Ioan Vasile Leb, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2003, pp. 313-324. (în colab.).
 42. Viaţa şi activitatea diplomatică a lui Theodor Ladislau Dindar. În: Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, ed. Avram Andea, Cluj-Napoca, Presa Universitară, 2003, pp. 413-430.
 43. Instituţiile centrale şi locale în Transilvania. În: Istoria românilor. Vol. V: O epoca de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716), coord. Virgil Cândea, București, Edit. Enciclopedică, 2003, pp. 679-743.
 44. Principatul Transilvaniei în vremea Rákóczeştilor. În: Istoria românilor. Vol. V: O epoca de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716), coord. Virgil Cândea, București, Edit. Enciclopedică, 2003, pp. 181-208. (în colab.).
 45. Transilvania în timpul lui Mihail I Apafi. În: Istoria românilor. Vol. V: O epoca de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716), coord. Virgil Cândea, București, Edit. Enciclopedică, 2003, pp. 341-368. (în colab.).
 46. Costumul haiducilor lui Pintea de la suman la dolman. Ancheta oficială din anii 1700-1701. În: Confesiune şi cultură în evul mediu. In honorem Ion Toderaşcu, Bogdan-Petru Maleon, Alexandru-Florin Platon, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2004, pp. 253-266. (în colab.).
 47. Ţările Române în secolul al XVII-lea. În: Istoria României. Compendiu, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2004, pp. 311-398.
 48. The Romanian Principalities in the XVII-th century. În: History of Romania. Compendium , coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2006, pp. 315-396.
 49. Țările Române în secolul al XVII-lea. În: Istoria României. Compendiu, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, ed. 2, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2007, pp. 311-398.
 50. Aprecieri pe marginea actelor emise de Cancelaria Regală în Transilvania (1377). În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”. Historica, 2008, 47, pp. 17-28.
 51. Mănăstirea Monor, ctitorie a episcopului Pahomie în secolul al XVIII-lea. În: „Ars Transilvaniae”, 2008, 18, pp. 171-180. (în colab.).
 52. Ierarhi şi monahi, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2008, 204 p. (în colab.).
 53. Consideraţii diplomatice cu privire la corespondenţa domnilor români cu principii Transilvaniei (sec. XVII). În: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, coord. Susana Andea, Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca, C.S.T., 2009, pp. 297-310.
 54. Despre acordarea statului de indigenat în Transilvania princiară (sec. XVI-XVII). În: Studia varia in honorem Ştefan Ştefănescu octogenarii, ed. Cristian Luca, Ionel Cândea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 489-502.
 55. Un gând de recunoştinţă profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. În: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, coord. Susana Andea, Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca, C.S.T., 2009, pp. 15-18. (în colab.).
 56. Ţările Române în secolul al XVII-lea. În: Istoria ilustrată a României, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2009, pp. 231-298.
 57. Din viaţa şi activitatea medicului domnesc Bartolomeo Ferrati (?-1738). În: Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, coord. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, pp. 118-125. (în colab.).
 58. Mihai Viteazul şi căpitanul sârb Baba Novac. În: Studii şi cercetări. Actele Simpozionului “Banatul-trecut istoric şi cultural”. Novi Sad 2008, Reşiţa 2009, Novi Sad 2010, coord. Costa Roşu, Carmen Albert, Zrenianin, Edit. I.C.RV., 2010, pp. 17-25. (în colab.).
 59. Ţările Române în secolul al XVII-lea. În: Istoria ilustrată a României, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ioan, Bucureşti, Edit. Litera Internaţional, 2010, pp. 242-303.
 60. Voievozi şi cnezi din districtul Rodnei în secolele XV-XVI. În: Istoria culturii. Cultura istoriei. Omagiu profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, coord. Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, pp. 89-101.
 61. Conferinţa Internaţională “Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere în a doua jumătate a secolului al XVII-lea” (Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2010)”. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”. Historica, 2011, 50, pp. 447-448.
 62. Simpozionul “Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare (1920-2010). Locul Institului în cercetarea istorică din România”. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”. Historica, 2011, 50, pp. 442-443.
 63. Din istoricul colectivului de istorie medie al Institutului. Realizări şi perspective. În: Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Comunicările prezentate la Simpozionul ştiinţific “90 de ani de existenţă a Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România”, coord. Nicolae Edroiu, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2011, pp. 59-77.
 64. Activitatea ştiinţifică a Institutului de Istorie “George Bariţiu” în anul 2011. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2012, 51, pp. 464-480.
 65. Autoritatea princiară între reglementări juridice şi puterea stărilor. Domnia lui Mihai Apafi. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2012, 51, pp. 47-55.
 66. George Bariţiu (1812-1893) lexicograf. În: Bicentenar George Bariţiu 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, îngrijit de Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, pp. 104-123. (în colab.)
 67. Instituţiile centrale şi locale în Transilvania (O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716). În: Istoria românilor, vol. V, coord. Nicolae Edroiu, Virgil Cândea, Constantin Rezachevici, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2012, pp. 687-751.
 68. Transilvania în timpul lui Mihail I Apafi (O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716). În: Istoria românilor, vol. V, coord. Nicolae Edroiu, Virgil Cândea, Constantin Rezachevici, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2012, pp. 341-368. (în colab.)
 69. The Palatine Assemblies from Timiş and Caraş Counties and the Documents They Issued in the 14-th – 16-th Centuries. În: „Transylvanian Review”, 2013, XXII, Supplement nr. 4, pp. 265-273.
 70. Adunările de stări din Transilvania şi comitatele din nord-vestul ţării şi actele emise (sec. XIII-XVI). În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2013, 52, pp. 347-360.
 71. Congregaţii palatinale şi voievodale sec. XIII-XIV. Palatine’s and Voivodal Congregations 13th-14th Centuries, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut; Mega, 2013, 347 p.
 72. Actul scris şi valoarea lui probatorie în practica judiciară din Transilvania (sec. XIII-XIV). În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2014, 53, pp. 199-212.
 73. Practici ale scrisului în vremea lui Gabriel Bethlen. În: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400.évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, szerkesztésében Rüsz-Fogarasi Enikő, Lupescu Mária, Dáné Veronka, Horn Ildikó, Oborni Teré, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014, pp. 397-407.
 74. Structuri instituţionale şi dezvoltare culturală în Transilvania primei jumătăţi a secolului al XVI-lea. În: Armonie şi conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective cultural-istorice 1650-1950, coord. Mihai Spăriosu, Vasile Boari, Iași, Institutul European, 2014, pp. 337-343. (în colab.)
 75. Comentarii pe marginea actului din 11 martie 1291: original sau fals. În: Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Trasilvane, 2015, pp. 407-417.
 76. Scriere cifrată şi activitate diplomatică în Transilvania secolelor XVI-XVII. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2016, 55, pp. 65-85.
 77. Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries. International Conference (Cluj-Napoca, 17-19 septembrie 2015). În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2016, 55, pp. 470-471.
 78. Recenzie la: Nagy Levente, A holló, a gyürü és a sárkány jegyében. Magyar, román és lengyel Corvinusok. Drákulától Esterházy Pálig, Budapest, Elte Eötvós kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014, 105 p. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2016, 55, pp. 399-400.
 79. Scriitori din cancelaria princiară. Schiţe de genealogie. În: Istorie, genealogie. Transferuri culturale. Történelem, genealógia. Kulturális transzfer. Lucrările celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară (Alba Iulia, 21-22 septembrie 2016), îngr. de Nicolae Edroiu, Remus Câmpeanu, Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2017, pp. 21-30.
 80. O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716). În: Istoria românilor. Vol. I, coord. Dan Berindei, Dorina Rusu, Bucureşti, Editura Academiei Române; Univers Enciclopedic Gold, 2018, pp. 457-584.
 81. Ţările Române în secolul al XVII-lea. Cadrul internaţional. În: Construind Unirea cea Mare, VII: De la Sarmizegetusa la Alba Iulia. Stat şi statalitate pe teritoriul României, vol. îngr. de Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2018, pp. 349-447.
 82. Exerciţiul scrierii şi cancelaria voievodală din Transilvania (sec. XIII-XIV). În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2019, 58, pp. 17-29.
 83. Relaţii între Ţările Române. Scriere şi oralitate. În: Nicolae Edroiu, cel care a trecut făcând bine, îngr. de Macarie Motogna, Mihai Florin Hasan, Victor Vizauer, Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2019, pp. 62-69.
 84. xxx, Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIII. 1366-1370, Volum întocmit de: Ioan Dani, Konrad Gündisch, Viorica Pervain, Aurel Răduţiu, Adrian Rusu, Susana Andea, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1994, 933 p.
 85. xxx, Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIV, (1371-1375), Volum întocmit de: Aurel Răduţiu, Susana Andea, Viorica Pervain, Lidia Gross, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2002, 815
 86. xxx, Istoria României. Transilvania, vol. I, Coordonator: Anton Drăgoescu, Autori: …, Ioan Glodariu, Susana Andea, Aurel Răduţiu, Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt, Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, Simion Retegan, Cluj-Napoca, Ed. „George Bariţiu”, 1997, 1166 p. (în colab.)
 87. xxx, Istoria românilor, vol. I-VIII, Coordonatori: Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Alexandru Vulpe, Dumitru Protase, …, Ştefan Pascu, …, Camil Mureşanu, …, Nicolae Edroiu, …, Autori: …, Ioan Glodariu, …, Radu Ardevan, …, Mihai Bărbulescu, …, Dumitru Protase, …, István Ferenczi, …, Ştefan Pascu, Mircea Rusu, …, Virgil Vătăşianu, …, Camil Mureşanu, …, Susana Andea, …, Nicolae Edroiu, …, Marius Porumb, …, Ladislau Gyémánt, Gheorghe Hristodol, …, Aurel Răduţiu, …, Simion Retegan, …, Au mai colaborat: Stelian Mândruţ, …, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2001-2003, 865, 842 p., 695 p., 878 p., 1121 p., 1072 p., 974 p., 692 p., 855 p.
 88. xxx, Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, vol. I, Fasc. I: A-B, Autori: Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduţiu, Vasile Rus, Colaboratori: Anton Dörner, …, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2003, 271 p.
 89. Documenta Romaniae Historica. Seria C: Transilvania. Vol. 15: 1376-1380, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, LXXII, 929 p. [În colaborare cu Lidia Gross, Viorica Pervain, Adinel Dincă et al.].
 90. Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, Moldovei și Munteniei, vol. I, lit. A-C, coord. Aurel Răduţiu, Vasile Rus, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 694 p. [În colaborare cu Aurel Răduțiu, Lidia Gross, Adinel Dincă et al.].
 91. Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, coord. Susana Andea, Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca, C.S.T., 2009, 724 p.
 92. Glossarium Mediae Latinitatis Actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae Historiam Illustrarntium, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 694 p. [În colaborare cu Adinel-Ciprian Dincă, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduțiu, Vasile Rus, Beatrice Tătaru].