Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

ARDEVAN, Radu

 1. Bătălia de la Guruslău în istoriografie, în: Mihai Viteazul şi Sălajul. Guruslău, 375, Zalău, 1976, p. 269-280 (în colab.).
 2. Cronica arhivistică, ştiinţifică şi culturală a activităţii Arhivelor Statului din Cluj-Napoca [1971-1976], în: Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 505-519.
 3. Încă un document despre primele cercetări arheologice de la Grădiştea Muncelului [1808], în: Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 221-223.
 4. Sextus Attius Secundus, „Sargeţia”, 1977, 13, p. 535-538.
 5. Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859, „A.M.P.”, 1977, 1, p. 135-138.
 6. Arhivele Statului din Cluj-Napoca – laborator modern de cercetare ştiinţifică, „R.A.”, 1978, 56, nr. 2, p. 151-153 (în colab.).
 7. Combaterea incendiilor în Dacia romană, în: Pagini din istoria pompierilor, Bucureşti, 1978, p. 104-109.
 8. Le collège des fabres à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, „A.M.N.”, 1978, 15, p. 167-172.
 9. Carrières sénatoriales (II), „A.M.N.”, 1979, 16, p. 69-92.
 10. Patronii coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa, „Sargeţia”, 1979, 14, p. 185-190.
 11. Asupra unui mozaic din Apulum, „A.M.N.”, 1980, 17, p. 667-678 (în colab.).
 12. Mozaicurile Sarmizegetusei şi cărturarii români la 1825, „Marisia”, 1981-1982, 11-12, p. 99-104.
 13. Praefectus quinquennalis pro imperatore, „A.M.N.”, 1981, 18, p. 437-442.
 14. Nocturni Napocenses, „A.M.N.”, 1982, 19, p. 287-290.
 15. Al VIII-lea Congres internaţional de epigrafie greacă şi latină, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 937-939.
 16. Aşezarea neolitică de la Cluj – „Piaţa Ştefan cel Mare”, „Marisia”, 1983-1984, 13-14, p. 15-22 (în colab.).
 17. Monedele de aur antice şi bizantine din Muzeul de istorie a Transilvaniei, „B.S.N.R.”, 1983-1985, 131-133, p. 237-256.
 18. Mercurius de la Gherla, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 397-404.
 19. Săpăturile de salvare de la Gherla, în: Materiale şi Cercetări Arheologice, Braşov, 1981, XV, Bucureşti, 1983, p. 299-303 (în colab.).
 20. Senatul Naţional Român din Ardeal, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 647-662; I-III, 1984, 21, p. 637-639; 1985-1986, 22-23, p. 313-319 (în colab.).
 21. Un denar fals din castrul de la Gherla, „B.S.N.R.”, 1983-1985, 131-133, p. 149-151.
 22. Aelius Ties, „Apulum”, 1984, 22, p. 67-70.
 23. Duumvirat et quattuorvirat dans la Dacie romaine, „A.M.N.”, 1984, 21, p. 95-110.
 24. Două tezaure monetare din judeţul Sălaj, „A.M.P.”, 1985, 9, p. 301-304 (în colab.).
 25. Ion I. Russu (1911-1985), „A.M.N.”, 1985-1986, 22-23, p. 814-817.
 26. Inscriptions romaines réutilisées de Napoca, „A.M.N.”, 1985-1986, 22-23, p. 541-552 (în colab.).
 27. Stolnicul Constantin Cantacuzino între umanism şi baroc, „Marisia”, 1985-1992, 15-22, p. 377-387 (în colab.).
 28. Aediles şi quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, „Sargeţia”, 1986-1987, 20, p. 127-132.
 29. Gemă romană de la Gherla [jud. Cluj], “Tibiscum”, 1986, 6, p. 227-231.
 30. Veteranii şi decurionii municipali în Dacia romană, „Sargeţia”, 1986-1987, 20, p. 117-126.
 31. Al IX-lea Congres internaţional de epigrafie greacă şi latină (Sofia, 1987), „A.M.N.”, 1987-1988, 24-25, p. 1212-1215.
 32. Mercurius Napocensis, „Apulum”, 1987, 24, p. 139-142.
 33. Sondajul de salvare de la Cluj – „Piaţa Muzeului”, „A.M.N.”, 1987-1988, p. 1065-1078 (în colab.).
 34. Viaţa şi activitatea lui Ştefan Bezdechi, „A.M.N.”, 1987-1988, 24-25, p. 1155-1163.
 35. Porolissum şi Augusta Traiana. Observaţii asupra inscripţiei IGB III, 2, 1590, „A.M.P.”, 1988, 12, p. 291-295.
 36. Un patron necunoscut al Drobetei, „Apulum”, 1988, 25, p. 221-224.
 37. Eugen Chirilă, „A.M.N.”, 1989-1993, 26-30, I/2, p. 595-596.
 38. Flaminii municipali în Dacia Romană, „A.I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 365-374; în: Religio deorum. Actas del Colloquio International de Epigraphia, Sabadell, 1992, p. 47-53 (şi în lb. franceză).
 39. Monumentul roman de la Suatu, „Apulum”, 1989, 26, p. 273-282.
 40. Nicolae Lascu, „A.M.N.”, 1989-1993, 26-30, I/2, p. 592-593.
 41. Zepeczaner. Un nou monument epigrafic din vestul Daciei romane, „S.C.I.V.A.”, 1990, 41, nr. 2, p. 195-201 (în colab.).
 42. Aperçu sur la monnaie d’or dans la Dacie romaine, în: Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 347-353.
 43. Beneficiarii în viaţa civilă a provinciei Dacia, „E.N.”, 1991, 1, p. 163-171.
 44. Eugen Chirilă, „Dacia”, 1991, 35, p. 239-241 (în colab.).
 45. Fibule romane din Dacia Porolissensis, Gherla, „A.M.P.”, 1992, 16, p. 321-338 (în colab.).
 46. Monetăria provincială de la Sarmizegetusa, „B.S.N.R.”, 1992-1993, 86-87, nr. 140-141, p. 117-122.
 47. Câteva descoperiri de monede romane în Transilvania, „A.M.P.”, 1993, 17, p. 107-111.
 48. Circulaţia monetară în aşezarea romană de la Gherla (jud. Cluj), „E.N.”, 1993, 3, p. 111-122.
 49. Descoperirea monetară de la Vişea (jud. Cluj), “Tibiscum”, 1993, 8, p. 169-175 (în colab.).
 50. Die Cominii von Sarmizegetus – ein prosopographisches und cronologisches Problem, în: Prosopographica, Poznan, 1993, p. 227-236.
 51. La monnaie d’or dans la Dacie Romaine, „S.C.N.”, 1993, 10, p. 15-25.
 52. Bemerkungen zu Zrwei „spätrömischen Goldmünzen, „Apulum”, 1994, 27-30, p. 269-272.
 53. CIL. III 1570 – o revizuire, „A.M.N.”, 1994, 31, nr. 1, p. 269-271.
 54. Colecţia monetară a gimnaziului din Gherla, „B.S.N.R.”, 1994-1995, 142-143, p. 19-27.
 55.  Die Beneficiarier im Zivilleben der Provinz Dakien, „Forchungen und Berichte zur Vor – und Frühgeschichte in Baden-Württemberg”, Stuttgart, 1994, 49, p. 199-204.
 56. Nummularus (Remarque autour de l’inscription CIL III 7903 = ID 12 III/2, 196), „E.N.”, 1994, 4, p. 173-178.
 57. Découvertes monétaire dans l’établissement romain de Micăsaca, „S.C.N.”, 1995, 11, p. 119-133 (în colab.).
 58.  Die hadrianischen Städtegründungen Dakiens, în: La politique édilitaire dans les provinces de l’empire romain II-ème – IV-ème siècle ap. J.C., Berna, 1995, Vol. II, p. 61-74.
 59.  L’Institut d’Etudes Classiques de Cluj, „Trans. R.”, 1995, 4, nr. 1, p. 27-37.
 60.  O descoperire de monede antice la Cluj în 1938, în: Din istoria Europei romane. Omagiu lui D. Prodan, Oradea, 1995, p. 181-194.
 61.  Toujours à propos des Laurentes Lavinates en Dacie, în: Arculiana. Hommage à H. Boegli, Avenches, 1995, p. 487-491.
 62.  Curator civitatis Romulensium, „Specimane Nova”, Pécs, 1996, 12, p. 77-82.
 63.  Dierna – toponymie et histoire, în: Roman Liems on the Middle and Lower Danube, Belgrad, 1996, p. 243-246.
 64.  Oescus şi Napoca. Observaţii epigrafice, „A.M.P.”, 1996, 20, p. 55-62.
 65.  Officina falsaria din aşezarea romană de la Ilişiua, „B.S.N.R.”, 1996-1997, 90-91, p. 39-44.
 66.  Rarităţi numismatice în colecţiile Muzeului Judeţean Mureş, „Marisia”, 1996, 25, p. 41-44 (în colab.).
 67.  Una moneta Lidia contromarcata, în: Omaggio a Dinu Adameşteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 111-127.
 68.  Arheologul Dinu Adameşteanu, „Steaua”, 1997, 48, nr. 4-6, p. 65.
 69.  „Eques Romanus equo publico”. Asupra unei inscripţii din Tibiscus, în: Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 119-129.
 70.  Observaţii asupra unei familii de fabri de la Drobeta, „Sargeţia”, 1997-1998, 27, nr. 1, p. 247-252.
 71.  Sur les „patroni causarum” dans la Dacie romaine, în: XI Congresso Internationale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1997, p. 318-321.
 72.  Tezaurul monetar de la Moldova Nouă (sec. IV p.Chr.), „A.B.”, 1997, 5, p. 83-112 (în colab.).
 73.   Autour de deux pièces paléochrétienne de Gherla, în: Actes XIII Congressus internationalis archaeologiae Christianae, vol. 3, Città del Vaticano, Split, 1998, p. 79-81.
 74.  Civitas et vicus dans la Dacie Romaine, în: La politique edilitaire dans les provinces de l’Empire romain IIème – IVème siècle après J.C., Tulcea, 1998, nr. 3, p. 45-55.
 75.  Der Münzhort von Gostila, Norddakien (3 Jh. V Chr.), în: Stephanos nomismatikos. Edith Schrönert-Geiss zum 65 Geburtstag, Berlin, 1998, p. 45-53 (în colab.).
 76.  Monedă sau medalion ? Descoperirea de la Nădlac (secolul al IV-ela p. Chr.), „B.S.N.R.”, 1998, 92-97, p. 387-390 (în colab.).
 77.  Monede antice din judeţul Satu Mare, „SC-Satu Mare”, 1998-1999, 15-16, p. 71-74 (în colab.).
 78.  Viaţa municipală în Dacia Romană, Timişoara, Ed. Mirton, 1998, 624 p.
 79.  Der germanische Kriegsgefangene aus dem Römerlager von Gerla, în: Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 879-883.
 80.  Latin Right or Roman Citizenship ?, în: The Case of the Roman-Dacian Towns. Ciudades privilegiadas en el Occidente romano, Sevilla, 1999, p. 295-303.
 81.  Robert Göbl (1919-1997), „E.N.”, 1999-2000, 9-10, p. 365-368.
 82.  Corrigenda la inscripţia lui Aelius Faventius din Oescus, „A.M.P.”, 2000, 13, nr. 1, p. 319-325.
 83.  Cu privire la inscripţia CIL III 8227 din Scupi, „A.U.D.J.I.”, 2002, 1, p. 39-43; „Specimen nova”, Pécs, 2000, 16, nr. 1, p. 77-82 (în lb. germană).
 84.  Inscripţions de Napoca, „A.M.N.”, 2000, 37, nr. 1, p. 243-252.
 85.  Municipalia Dacica. Drei epigraphische Bemerkungen, în: Epigraphica, I. Studies of Epigraphy, Debrecen, 2000, p. 109-130.
 86.  Römische Heer und Städtegründung – der Fall Dakien, în: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 91-108.
 87.   Ujabb elméletek Dácia romai kor előtti penzverésének törtéinetéről (Nouvelles théories sur l’histoire des monnaies de Dacie avant I ère romaien), în: Eremtai lapok. Bizalman az ősi erényben, Budapest, 2000, p. 12-17.
 88.  Zur Deutung des Münzortes of Apahida (Dakien), în: XII Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten-Proceedings-Actes, Berlin, 2000, p. 319-325.
 89.  Cuptoare romane de la Napoca, în: Studia Archeologica et Historica Nicolae Gudea Dicta, Zalău, 2001, p. 319-329.
 90.  Money and Society in Southern Roman Dacia, în: Die Archäologie and Geschichte der region des Eisemen Tores swischen 106-275 n. Chr., Bucureşti, 2001, p. 75-80.
 91.  Coins finds in the dolichenum from Porolissum, „Numizmatikai Közlöny”, Budapest, 2001-2002, 100-101, p. 209-231 (în colab.).
 92.  Tezaurul monetar de la Poiana Sărata şi problema numerarului din Dacia romană la sfârşitul secolului II p. Chr., în: Simpozion de numismatică. Chişinău, 28-30 mai 2000, Bucureşti, 2001, p. 73-83 (în colab.).
 93.  O monedă dacică descoperită în localitatea Dosul Napului (jud. Cluj), „C. Num.”, 2002, 8, p. 59-61.
 94.  Tezaurul monetar de la Goştila (sec. III a Chr.), „C. Num.”, 2002, 8, p. 29-38 (în colab.).
 95.  „Area sacra” de la Hăbad, în: Alburnus Maior I, Bucureşti, 2003, p. 149-191; 147-189 în lb. engleză (în colab.).
 96.  Altar votiv dedicat Geniului Sardeatilor [mineri], în: Alburnus Maior I, Bucureşti, 2003, p. 306-337 (în colab.).
 97.  Depozitul monetar de la Iclod, sec. IV p. Chr., „Banatica”, 2003, 16, nr. 1, p. 245-261 (în colab.).
 98.  Le collegium Sardiatarum a Alburnus Maior, în: Urbs Aeterna. Actas y colaboraciones del coloquio international „Roma entre la literatura y la historia. Homenaje ala profesora Carmen Castillo”, Pamplona, 2003, p. 227-240 (în colab.).
 99.  Tezaurul monetar roman „Apulum VII”, Alba Iulia, Ed. Altip, 2003, 194 p. (în colab.).
 100.  CIL III 1596 – o propunere de restituire, “Tibiscum”, 2003, 11, p. 257-262; în: Epigraphica II, Debrecen, 2004, p. 107-113 (în lb. germană).
 101.  Die Claudii von Apulum, în: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 345-353.
 102.  Die Illyrier von Alburnus Maior: Herkunft und Status, în: Ad fontes ! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfund sechzigsten Geburtstag am 15. September 2004, Wien, 2004, p. 593-600.
 103.  Laurum lauro digno, în: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 7-12 (în colab.).
 104.  Nochmals über Interfecti a Latronibus in Dakien, în: Studia Historica et Archaeologica, Timişoara, 2004, p. 21-25.
 105.  Note on the centurion P. Tenacius Vindex [CIL III 1481, 6265], „Novensia”, Warszawa, 2004, 15, p. 99-105.
 106.  Orbis antiquus. Studia in honorem Ioanis Pisonis, Editors: … Radu Ardevan, … Cluj-Napoca, Nereamia Napocae Press, 2004, 932 p. (în colab.).
 107.  xxx, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul I, Coordonator: D. Alicu, Autori: …, A. Alicu, …, R. Ardevan, …, S. Cociş, Cluj-Napoca, 1997, 346 p. (în colab.).
 108.   xxx, Istoria românilor, vol. I-VIII, Coordonatori: Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Alexandru Vulpe, Dumitru Protase, …, Ştefan Pascu, …, Camil Mureşanu, …, Nicolae Edroiu, …, Autori: …, Ioan Glodariu, …, Radu Ardevan, …, Mihai Bărbulescu, …, Dumitru Protase, …, István Ferenczi, …, Ştefan Pascu, Mircea Rusu, …, Virgil Vătăşianu, …, Camil Mureşanu, …, Susana Andea, …, Nicolae Edroiu, …, Marius Porumb, …, Ladislau Gyémánt, Gheorghe Hristodol, …, Aurel Răduţiu, …, Simion Retegan, …, Au mai colaborat: Stelian Mândruţ, …, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2001-2003, 865p., 842 p., 695 p., 878 p., 1121 p., 1072 p., 974 p., 692 p., 855 p.