Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

ARION, Gheorghe

  1. Cetatea de scaun (Şantierul arheologic Suceava), „Mat. Cerc. Arheol.”, 1962, 8, p. 747-752 (în colab.).
  2. Contribuţii la cunoaşterea ceramicii feudale clujene [sec. XIII-XV], “Studia hist.”, 1965, 10, fasc. 2, p. 25-31.
  3.  Date noi referitoare la prima catedrală catolică de la Alba Iulia, „Studii Cerc. Ist. Artei – s. artă plastică”, 1967, 14, nr. 2, p. 155-159.
  4.  Câteva aspecte privind problema portretului în arta medievală din Transilvania, în: Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ştefan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 439-443.
  5.  Sculptura gotică în Transilvania. Plastica figurativă din piatră, Cluj, Ed. Dacia, 1974, 115 p.
  6.  Importanţa artistică a codicelui de la Bulci (sec. XV), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1981, 24, p. 316-324.
  7.  Unele probleme privind arta gotică în România, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1981, 24, p. 415-429.
  8.  Învăţământul de istorie a artei la Universitatea clujeană, în: Studii de istoria artei, Cluj-Napoca, 1982, p. 61-71.
  9.  Viorica Guy-Marica la 70 de ani de viaţă, „Steaua”, 1995, 46, nr. 4-5, p. 53 (în colab.).