Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

BALOG, Iosif Marin

 1. Brașovul – centru financiar și bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Historia Urbana”, 2007, 15, nr. 1-2, pp. 13-21.
 2. Habitatul și arhitectura rurală în Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – interferențe și modernizare. În: „Țara Bârsei. Revistă de cultură”, Brașov, 2007, 6, nr. 6, pp. 61-65.
 3. Dilemele modernizării: economie și societate în Transilvania: 1850-1875, Cluj-Napoca, International Book Access, 2007, 359 p.
 4. Opțiuni politice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea: studii. Political options of the Central-Eastern European peoples in the 19-th century: studies, editori Iosif Marin Balog, Teodor Pavel, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, 318 p.
 5. Politica fiscală a Vienei în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea: între centralism birocratic și modernizare regională. În: Opțiuni politice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea: studii. Political options of the central-eastern european peoples in the 19-th century: studies, editori Iosif Marin Balog, Teodor Pavel, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, pp. 212-241.
 6. Transformările sociale și relația sat-oraș în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875). În: Identitate și alteritate. Studii de istorie politică și culturală. Vol. 4, edit. Constantin Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Argonaut, 2007, pp. 195-214.
 7. The agrarian reforms introduced at the middle of the 19-th century. Their effects upon the modernization of transylvanian society (1850-1880). În: „Transylvanian Review”, 2008, 17, nr. 1, pp. 12-27.
 8. Braşovul – centru financiar şi bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Historia Urbana”, 2007, 15, nr. 1-2, pp. 13-22.
 9. Înalta birocraţie austriacă din Transilvania şi rolul ei modernizator la mijlocul veacului al XIX-lea. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”. Historica, 2008, 47, pp. 95-106.
 10. Rolul publicisticii în conturarea unui discurs despre modernizare în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Ţara Bârsei”, 2008, 7, pp. 37-46.
 11. Note bibliografice. Recenzie la: Biografii paşoptiste. Culegere de studii, coord. Gelu Neamțu, Bucureşti, Editura Academiei, 2005. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”. Historica, 2008, 47, pp. 650-651.
 12. Note bibliografice. Recenzie la: Simion Retegan, Parohii, biserici şi preoţi greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea, 1849-1875, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”. Historica, 2008, 47, pp. 652-653.
 13. Note bibliografice. Recenzie la : Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918, vol. 3: 30 iulie 1859 – 26 februarie 1861, ed. Simion Retegan, Dumitru Suciu, Loránd Mádly, Mirela Andrei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”. Historica, 2008, 47, pp. 653-654.
 14. Note bibliografice. Recenzie la: Willy Pragher, Rumänische Bildräume, 1924-1944, Stuttgart, Jan Thorbecke Verlag, 2007. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”. Historica, 2008, 47, pp. 679-680.
 15. Reformele agrare de la mijlocul secolului al XIX-lea şi efectele lor asupra modernizării în societatea transilvană (1850-1880). În: Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările Conferinţei Internaţionale “Modernizarea în România în secolele XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Cluj-Napoca, C.S.T., 2008, pp. 159-190.
 16. Der Beitrag der Publizistik zum Modernisierungsdiskurs in Siebenbürgen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. În: „Forschungen zur Vollks-und Landeskunde”, 2009, 52, pp. 95-110.
 17. Die Finanzpolitik Wiens zwischen der 1848-er Revolution und Dualismus: der Fall der kronstädtischen Filiale der Wiener Bank Creditanstalt. În: „Studia Germanica Napocensia”, 2009, nr. 1, pp. 205-220.
 18. From Community to Society. A Pattern of Modernization in Transylvania in European Context. The Role and Implications of the State Policies (1850-1918). În: „Der Donauraum”, 2009, 49, nr. 1-2, pp. 99-108.
 19. Institute şi societăţi de asigurare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociaţionismului şi spiritului de solidaritate. În: „Revista Bistriţei”, 2009, 23, pp. 219-224. [În colaborare cu Anişoara Balog].
 20. Recenzie la: Loránd L. Mádly, De la privilegiu la uniformizare. Saşii transilvăneni şi autorităţile austriece în deceniul neoabsolutist (1849-1860), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008. În: „Caiete de antropologie istorică”, 2009, 8, nr. 1, pp. 280-282.
 21. Preliminarii pentru o analiză istorică a relaţiei rural-urban în societatea transilvană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: „Caiete de antropologie istorică”, 2009, 8, nr. 1, pp. 87-102.
 22. Relaţiile economice româno-germane şi mecanismele lor de articulare între anii 1866-1890. În: „Revista Bistriţei”, 2008, 22, pp. 321-332. [În colaborare cu Anişoara Balog].
 23. Recenzie la: Schimbare şi devenire în istoria României, coord. Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”. Historica, 2009, 48, pp. 372-375.
 24. Ioan Buteanu sau ipostaza revoluţionarului martir. În: Biografii paşoptiste transilvane. Culegere de studii, vol. 2, Gelu Neamţu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 55-70.
 25. Ioan Maiorescu sau ipostaza revoluţionarului european la 1848. În: Biografii paşoptiste transilvane. Culegere de studii, vol. 2, Gelu Neamţu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 71-85.
 26. Between centre and periphery: the role of connecting Transylvania to the Telegraph Network of the Habsburg Monarchy in the Mid-Nineteenth Century. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”. Historica, 2010, 49, pp. 289-298.
 27. Biserică şi comunitate în Transilvania în epoca modernă. Un proiect de publicare a corespondenţei protopopiatelor ortodoxe ardelene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918) – prezentarea unui studiu de caz. În: „Ţara Bârsei”, 2010, 9, pp. 56-59.
 28. Networks of Economic Relations between Rural and Urban Areas. The Economic Modernization of Transylvania in the Second Half of the 19-th Century. În: „Transylvanian Review”, 2010, 19, nr. 1, pp. 11-22.
 29. Recenzie la: Simion Retegan, În umbra clopotniţelor. Şcolile confesionale greco-catolice din dieceza Gherlei între 1875-1885, mărturii documentare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”. Historica, 2010, 49, pp. 420-421.
 30. Relaţia rural-urban. Ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, 646 p.
 31. Tendinţe şi procese în evoluţia preţurilor şi a salariilor în contextul schimbărilor economice şi a urbanizării din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1850-1900). În: Relaţia rural-urban. Ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, pp. 229-266
 32. Criza economică din 1873. Manifestarea şi percepţia ei în economia şi societatea transilvană. În: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”. Historica, 2011, 50, pp. 51-76.
 33. Prices, wages and consumption in Transylvania between 1850-1914. Trends and developments in rural and urban areas. În: „Romanian Journal of Population Studies”, 2011, 5, Supplement, pp. 49-85.
 34. Spaţiul economic românesc în viziunea observatorilor germani de la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Ţara Bârsei”, 2011, 10, nr. 10, pp. 39-45.
 35. Axente Sever sau ipostaza revoluţionarului militant. În: Biografii paşoptiste. Culegere de studii, vol. III, coord. Gelu Neamţu, Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, pp. 41-73.
 36. Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modernă. Documente. Vol. II/1: Protopopiatul Cetatea de Piatră şi eparhia Sibiului. Corespondenţă. 1849-1874, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 625 p. [În colaborare cu Dumitru Suciu, Loránd L. Mádly,Alexandru Moraru, Vlad Popovici, Flaviu Vida, Cosmin Cosmuța, Nicoleta Han].
 37. Colecţia de documente “Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania”. Antecedente şi realizări. În: Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Comunicările prezentate la Simpozionul ştiinţific “90 de ani de existenţă a Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România”, coord. Nicolae Edroiu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, pp. 96-107.
 38. Dezvoltare regională şi modernizare: semnificaţia conectării Transilvaniei la reţeaua de căi ferate a Monarhiei Habsburgice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: Economia regională: ipostaze rurale şi urbane. Regional economy: rural and urban instances, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 297-312. [În colaborare cu Róbert Nagy].
 39. Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Seria C: Transilvania Vol. IX (1-5 iulie 1848), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, LX, 401 p. [În colaborare cu Ela Cosma, Marghiola Bodor, Attila Varga].
 40. Economia regională: ipostaze rurale şi urbane. Regional economy: rural and urban instances, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, 781 p.
 41. Institute şi societăţi de asigurare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul lor în modernizarea societăţii. În: Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, coord. Ioan-Aurel Pop, Liviu Maior, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, pp. 331-340. [În colaborare cu Marius Eppel].
 42. Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe 1848-1850, Bucureşti, ASAB, 2011, 588 p. [În colaborare cu Dumitru Suciu, Loránd L. Mádly, Alexandru Moraru, Diana Covaci, Cosmin Cosmuța].
 43. Chestiunea căilor ferate transilvane în deceniile 6-7 ale secolului 19 în viziunea lui George Bariţiu şi a publicisticii vremii. În: Bicentenar George Bariţiu 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, îngrijit de Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, pp. 153-165. [În colaborare cu Ioan Lumperdean].
 44. Spaţiul economic românesc în viziunea observatorilor germani de la mijlocul secolului 19, între realităţi obiective şi stereotipuri. În: Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 335-344.
 45. Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 380 p.
 46. The Economic Policy of the Habsburgs in Transylvania in the mid-nineteenth Century. Significance and Effects of the Introduction of Telegraph. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2013, 52, pp. 369-379.
 47. Regionalität und Modernisierung. Der Goldabbau im Westgebirge (Siebenbürgisches Erzgebirge) im 19. Jahrhundert. În: „Österreich in Geschichte und Literatur”, 2013, Jahr. 57, heft 3, pp. 263-278.
 48. „Transylvanian Review”, 2013, XXII, Supplement nr. 2: Economic and Social Evolutions at the Crossroads of the World-System. Eastern and Central Europe from the Early Modern Age to the Twentieth Century, 319 p., ed. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Cristian Luca.
 49. Vienna’s Economic Policies in Transylvania (1850-1867). În: „Transylvanian Review”, 2013, XXII, Supplement nr. 2, pp. 44-74.
 50. Regionalitate şi modernizare. Cazul zonei aurifere a Munţilor Apuseni în secolul al XIX-lea. În: In honorem Vasile Dobrescu. Societate şi cultură în epoca modernă, coord. Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Sibiu, Edit. Astra Museum, 2013, pp. 59-74.
 51. Efectele socio-economice ale mineritului în “patrulaterul aurifer” al Apusenilor în perioada 1850-1914. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 2014, 53, pp.147-165.
 52. Andrei Şaguna şi revoluţia din transilvania (1848-1849). În: Biografii paşoptiste (4). Omagiu istoricului Gelu Neamţu, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Volum de studii, coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca, Gatineau; Edit.Argonaut, Symphologic Publishing, 2014, pp. 54-66.
 53. “Biserică şi comunitate în Transilvania în epoca modernă”. Un proiect de publicare a corespondenţei protopopiatelor ortodoxe ardelene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918) – Prezentarea unui studiu de caz. În: Teologie şi Istorie. In honorem pr.prof.univ.dr. Alexandru Moraru, ed. Gabriel-Viorel Gârdan, Cosmin Cosmuţa, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014, pp. 135-140.
 54. Constituirea primei bănci de asigurare cu capital românesc în Transilvania (1911). Context şi semnificaţie. În: Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (Sec. XVIII-XX). Cercetătorului ştiinţific gr. I dr. Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Attila Varga, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, pp. 517-529.
 55. Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (Sec. XVIII-XX). Cercetătorului ştiinţific gr. I dr. Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Attila Varga, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, 609 p.
 56. Războiul naţional din Transilvania de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti greco-catolice 1848-1852, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, 637 p. [În colaborare cu Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Diana Covaci, Vlad Popovici, Loránd Mádly, Cosmin Cosmuţa].
 57. Zilele Academice Clujene. Simpozionul ştiinţific “Teme şi opţiuni metodologice în cercetarea istorică actuală” (Cluj-Napoca, 21 mai 2015). În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2016, 55, p. 469.
 58. Cuvânt înainte. În: Fenomene economice şi financiare în spaţiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 7-9. [În colaborare cu Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean].
 59. Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Seria C: Transilvania. Vol. XI: 6-31 iulie 1848, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, CXXXIX, 588 p. [În colaborare cu Ela Cosma, Attila Varga, Marghioala Bodor].
 60. Fenomene economice şi financiare în spaţiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, 493 p.
 61. Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. În: Cercetarea academică clujeană. Tradiţie şi performanţă, ed. Emil Burzo, Marius Porumb, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române; Edit. Mega, 2016, pp. 63-72.
 62. Mirajul aurului. Economie şi societate în “Cadrilaterul aurifer” al Apusenilor 1750-1914, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, 244 p.
 63. Proprietari, întreprinzători şi acţionari la societăţile miniere din “cadrilaterul aurifer” al Apusenilor – 1850-1914. În: Fenomene economice şi financiare în spaţiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 141-171. [În colaborare cu Ioan Lumperdean].
 64. Congresul Naţional al Istoricilor Români (Cluj-Napoca, 25-28 august 2016). În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series Historica”, 2017, 56, p 469.
 65. Relaţia Stat-Economie în Monarhia Habsburgică la mijlocul secolului al XIX-lea: unele consideraţii. În: Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, ed. Ottmar Traşcă, Virgiliu Ţârău, Liviu Ţîrău, Valentin Orga, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2017, pp. 123-134.
 66. Recenzie la: Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Din istoricul instituţiilor de credit din judeţul Bistriţa-Năsăud (1873-1940), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2018, 304 p. În: „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane” Sibiu, 2018, 25, pp. 291-293.
 67. Recenzie la: Volker Wollmann, Un mileniu şi jumătate de minerit aurifer la Roşia Montană, Bucureşti, DAR Development Publishing, 2017, 312 p. În: „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane” Sibiu, 2018, 25, pp. 333-335.
 68. Aspectele economice ale dualismului austro-ungar. Convergenţe şi asperităţi. În: Marea Unire – fundamente economice şi istorico-sociale. Lucrările Şcolii academice “Dr. Teodor Mihali” – SATM, ediţia 2018, coord. Iosif Marin Balog, Emilian M. Dobrescu, Cluj-Napoca, Dej, Edit. Argonaut; Astra Dej, 2018, pp. 75-92. [În colaborare cu Ioan Lumperdean].
 69. Marea Unire – fundamente economice şi istorico-sociale. Lucrările Şcolii academice “Dr. Teodor Mihali” – SATM, ediţia 2018, Iosif Marin Balog, Emilian M. Dobrescu, Cluj-Napoca, Dej, Edit. Argonaut; Astra Dej, 2018, 295 p.
 70. Cronica vieţii ştiinţifice la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2019, 58, pp. 391-392.
 71. Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania: vechi şi noi controverse istoriografice. În: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2019, 58, pp.73-83.
 72. /Traducere/: Monarhia habsburgică (1848-1918). Vol. I: Dezvoltarea economică, administraţia şi sistemul juridic, forţa armată, coord. Rudolf Gräf, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2019, XIII, 465 p. [Traducere, în colaborare cu Loránd Mádly, Nicolae Teșculă].