Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Anunț concurs post de conducere

Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române scoate la concurs un post de conducere: Director institut de cercetare, gradul II, normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Institutul de Istorie ,,George Barițiuˮ, Filiala Academiei Române din Cluj-Napoca.
Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor în domeniul Istorie; experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani; titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari care probează competenţă managerială, decizională şi profesională prin experienţa anterioară sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se găsesc afișate la avizierul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, pe site-ul Institutul de Istorie “George Barițiuˮ Cluj-Napoca, la avizierul și pe site-ul Academiei Române.
Dosarul de concurs se depune prin Registratura Academiei Române la Secția de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, până la data de 04.05.2022, ora 14:00.
Concursul constă într-un interviu și susținerea proiectului managerial și se va desfăşura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti) în data de 18.05.2022, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212 8629 sau la sediul Academiei Române, camera 28.