Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Author: admin

BALOG, Iosif Marin

Brașovul – centru financiar și bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Historia Urbana”, 2007, 15, nr. 1-2, pp. 13-21. Habitatul și arhitectura rurală în Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – interferențe și modernizare....

Read More

ARION, Gheorghe

Cetatea de scaun (Şantierul arheologic Suceava), „Mat. Cerc. Arheol.”, 1962, 8, p. 747-752 (în colab.). Contribuţii la cunoaşterea ceramicii feudale clujene [sec. XIII-XV], “Studia hist.”, 1965, 10, fasc. 2, p. 25-31.  Date noi referitoare la prima catedrală catolică de la Alba Iulia, „Studii Cerc....

Read More

ARDEVAN, Radu

Bătălia de la Guruslău în istoriografie, în: Mihai Viteazul şi Sălajul. Guruslău, 375, Zalău, 1976, p. 269-280 (în colab.). Cronica arhivistică, ştiinţifică şi culturală a activităţii Arhivelor Statului din Cluj-Napoca [1971-1976], în: Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 505-519. Încă un...

Read More

ANDEA, Susana

Două tipuri necunoscute în versuri româneşti din anul 1818, în: Valori bibliografice din patrimoniul cultural naţional, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 197-202. Date despre cartea veche românească din judeţul Satu Mare, „SC. Satu Mare”, 1981-1982, 5-6, p. 211-222 (în colab.). Date despre cartea...

Read More

ABRUDAN, Mircea-Gheorghe

ABRUDAN, Mircea-Gheorghe Recenzie la: Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Sibiu, Edit. Andreaiana, 2015, 917 p. În: „Tabor. Revistă de cultură şi spiritualitate românească”, 2016, an 10, nr. 3, pp. 99-101. Andrei Şaguna, în rapoartele secrete ale Ministerului de Interne de la Viena. În: „Telegraful...

Read More

Buletin Informativ 1/2021

Prima parte a anului 2021 a cunoscut nu numai la Cluj dar și în alte părți ale țării constrângeri mai puține ca urmare a pandemiei de Coronavirus. Aceasta a permis reluarea în anumite condiții a unor manifestări științifice și culturale, la care au participat și...

Read More

Admitere doctorat 2021

Teme și bibliografii pentru colocviul de admitere la doctorat 2021 Calendar admitere 2021-2022 Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat  Cerere de înscriere Fișă de înscriere Propunere temă teză de doctorat Lista cu numărul de locuri aprobate pentru înscrierea la doctorat Anunț colocviu admitere...

Read More

Conducatori Doctorat

CSI dr. Susana Andea

CSII dr. Iosif Marin Balog

CSI dr. Remus Câmpeanu

CSI dr. Sorin Cociș

CSI dr. Călin Cosma

CSI dr. Stelian Mândruț

CSI dr. Daniela Mârza

CSI dr. Aurel Rustoiu

CSI dr. Dumitru Suciu

...

Read More