Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Author: admin

Formulare

Cerere susținere examen

PV susținere examen

Cerere susținere proiect de cercetare

PV susținere proiect de cercetare

Cerere susținere raport de cercetare

PV susținere raport de cercetare

Catalog examen

...

Read More

Metodologie privind doctoratele in cotutela

Metodologie privind doctoratul in cotutela Anexa 1 Cerere de cotutela Anexa 2 Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră ( varianta în limba română) Anexa 3 Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba engleză) Anexa 4 Model de...

Read More

BALOG, Iosif Marin

Brașovul – centru financiar și bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Historia Urbana”, 2007, 15, nr. 1-2, pp. 13-21. Habitatul și arhitectura rurală în Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – interferențe și modernizare....

Read More

ARION, Gheorghe

Cetatea de scaun (Şantierul arheologic Suceava), „Mat. Cerc. Arheol.”, 1962, 8, p. 747-752 (în colab.). Contribuţii la cunoaşterea ceramicii feudale clujene [sec. XIII-XV], “Studia hist.”, 1965, 10, fasc. 2, p. 25-31.  Date noi referitoare la prima catedrală catolică de la Alba Iulia, „Studii Cerc....

Read More

ARDEVAN, Radu

Bătălia de la Guruslău în istoriografie, în: Mihai Viteazul şi Sălajul. Guruslău, 375, Zalău, 1976, p. 269-280 (în colab.). Cronica arhivistică, ştiinţifică şi culturală a activităţii Arhivelor Statului din Cluj-Napoca [1971-1976], în: Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 505-519. Încă un...

Read More

ANDEA, Susana

Două tipuri necunoscute în versuri româneşti din anul 1818, în: Valori bibliografice din patrimoniul cultural naţional, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 197-202. Date despre cartea veche românească din judeţul Satu Mare, „SC. Satu Mare”, 1981-1982, 5-6, p. 211-222 (în colab.). Date despre cartea...

Read More