Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

BALOG IOSIF MARIN

BALOG IOSIF MARIN

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din

Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu, nr.12+14

400088,Cluj-Napoca

email: iosif_balog@yahoo.de

 

STUDII

2001-2006, doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Modernă cu teza: Modernismul şi dinamica modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875), coordonator ştiinţific, prof. univ. dr. Teodor Pavel.

2000-2001, Absolvent al Masteratului de Istorie Modernă Comparată, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş –Bolyai, Cluj-Napoca.

1996-2000, Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş –Bolyai Cluj-Napoca.

1991-1995, Absolvent al Liceului teoretic „Miron Cristea” Subcetate, jud. Harghita.

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Istorie modernă; istorie economică a spaţiului românesc şi central-european; aspecte privind modernizarea economică; politicile economice în Imperiul Habsburgic şi Austro-Ungaria în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; probleme privind trăsăturile social-economice ale perioadei neoabsolutiste, liberale şi dualiste în Transilvania; istoria prețurilor și a salariilor în secolul XIX, istorie economică regională; istoria mineritului aurifer în epoca modernă; aspecte generale privind metodologia istoriei economice.

Editarea-publicarea de documente privind revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania. Transcriere, traducere şi colaţionare de documente, tehnoredactare-editare în ediţie critică, indici de nume etc.

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)
 • mai 2017 – prezent: cercetător științific principal II, Institutul de Istorie „George Barițiu”, sectorul de Istorie Națională.
 • mai 2011 – aprilie 2017, cercetător științific principal III, Institutul de Istorie „George Barițiu”, sectorul de Istorie Modernă.
 • aprilie 2008 – mai 2011, cercetător științific, Institutul de Istorie „George Barițiu”, sectorul de Istorie modernă.
 • februarie 2007-aprilie 2008, asistent-cercetare, Institutul de Istorie „George Barițiu”, sectorul de Istorie Modernă.
 • 2019-2021, Grant GAR-UM- 2019-II-2.7-12, Învățământul economic mediu din Transilvania și aportul său la formarea elitelor și spiritului antreprenorial. Director de proiect.
 • 2015-2017, Grant finanțare CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-1231 Vocile Bisericilor, Vocile Naționalităților. Loialități concurente în Casa Magnaților din Parlamentul Ungariei (1867-1918). Derulat prin Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca. (membru în echipa de cercetare).
 • 2015-2017, Grant CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-0263, Actori colectivi în Transilvania epocii moderne. Grupuri elitare românesti în perspectivă istorică (1850-1918). Derulat prin Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca. (membru în echipa de cercetare).
 • 2011-2014, Grant CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2011-3-0286, Mecanisme de selecţie şi promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz – elita greco-catolică, (membru în echipa de cercetare).
 • 2011-2015, Grant CNCSIS-UEFISCDI PN-II-PCE-2011-3-0305, Economie regională și dezvoltare comunitară în Transilvania, Banatul Montan și Bucovina în secolul 19 (1800-1914), (membru în echipa de cercetare).
 • 2011-2012 Bursa POSDRU, Instituţia coordonatoare de tematică Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Tematica Centru-Periferie, Centralism, Regionalism și/sau Subsidiaritate? Politica Habsburgilor în Transilvania în perioada 1850-1867. Tema individuală de cercetare Politicile Economice ale Vienei în Transilvania 1850-1867.
 • 2008-2011, Grant CNCS-UEFISCDI, PN II, PCE 2405, Relatia rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914, responsabil de proiect.
 • 2004-2006 Grant CNCSIS, A 403 Tradiţii şi opţiuni democratice la popoarele central-europene în secolul al XIX-lea, membru în echipa de cercetare, secretar de proiect.
 • 2002-2003, Grant CNCSIS, A 1227, Tradiţie şi modernizare în societatea Transilvăneană în secolul al XIX-lea, secretar de proiect şi membru în echipa de cercetare.
ACTIVITATE DIDACTICĂ
 • 2001-2004, 2006, predare seminarii de istorie modernă a României în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB Cluj Napoca.
 • Septembrie 2000-1 noiembrie 2001 cadru didactic titular la şcoala Generală nr. 4, Topliţa, jud. Harghita, specialitatea istorie.
 • Membru în comisii de îndrumare școala doctorală, specialitatea istorie a SCOSAAR, filiala Cluj-Napoca.
COMPETENŢE SPECIALE (CUNOŞTINŢE DE PALEOGRAFIE; LIMBI CLASICE; ETC.)
 • Cunoștințe de paleografie germană (gotică) de secol XIX;
 • paleografie româno-chirilică;
 • noțiuni de paleografie maghiară de secol XIX, limbajul documentelor istorice.
 • limbajul documentelor istorice.
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
 • Engleză, foarte bine (atestat IELTS, C1)
 • Franceză, citit, tradus
 • Germană, satisfăcător (atestat centrul Lingua al UBB Cluj-Napoca şi atestat eliberat de Freie Universität Berlin, B2); paleografie germană de secol XIX, limbajul documentelor istorice.
BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE
 • Budapesta, 4-10 iulie 2016, stagiu de cercetare-documentare la Arhivele Naționale Maghiare [în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305].
 • Beijing, R.P. Chineză, 18-30 mai 2016, stagiu de cercetare și participare la conferință în cadrul programului de schimburi inter-academice dintre România și R.P. Chineză.
 • Budapesta, 10-21 iulie 2015 stagiu de cercetare-documentare la Arhivele Naționale Maghiare [în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305]
 • Bochum/Germania, 11-19 octombrie 2014 stagiu de cercetare-documentare la Muzeul European al Mineritului [în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305].
 • Budapesta, 17-23 noiembrie 2013 stagiu de cercetare-documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naţionale Ungare), în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2011-3-0286
 • Budapesta, 21-31 octombrie 2013, stagiu de cercetare-documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naţionale Ungare), în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305
 • Beijing, 2-16 august 201, stagiu de cercetare-documentare exploratorie în cadrul schimburilor inter-academice dintre România şi RP. Chineză
 • Viena, 9-15 iunie 2013, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliotek în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305
 • Budapesta, 17-29 septembrie 2012, stagiu de cercetare-documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naţionale Ungare), în cadrul schimburilor inter-academice dintre Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe.
 • Viena, 1-31 iulie 2012, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, și Österreichische Nationalbibliotek în cadrul proiectului POSDRU ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104.
 • Viena, 5 martie-30 aprilie 2012, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliothek în cadrul proiectului POSDRU ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104.
 • Budapesta, 4-15 iulie 2010, Stagiu de cercetare-documentare în Arhivele Naţionale Maghiare, în cadrul programului de schimburi inter-academice pentru tema de cercetare Investiţiile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, identificare, fotocopiere documente şi material statistic referitor la tema de cercetare.
 • Budapesta, 30 august – 12 septembrie 2009, Stagiu de cercetare-docu­mentare în Arhivele Naţionale Maghiare, în cadrul programului de schimburi inter-academice pentru tema de cercetare I/4 Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, vol. IX, 30 iunie – 5 iulie 1848, identificare, fotocopiere documente.
 • Viena, 8-22 iulie 2009, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, și Österreichische Nationalbibliotek în cadrul grantului de cercetare cu tema: Relaţia rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914;
 • Budapesta, 22 iunie – 5 iulie 2008, Stagiu de cercetare-documentare în Arhivele Naţionale Maghiare, în cadrul programului de schimburi interacademice pentru tema de cercetare I/4 Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, vol. IX, 30 iunie – 5 iulie 1848, identificare, fotocopiere documente.
 • Viena 20 februarie-5 martie 2006, Bursa de Cercetare-Documentare finanaţată de Fundaţia “Pro Oriente” din Viena: documentare la Österreichische Staatsarchiv şi Österreichische National Bibliothek.
 • Berlin, 2004-2005, Cercetări de arhivă la Deutsche Bundesarchiv Berlin pentru tema: Interesele economice ale Germaniei la Dunărea de jos în primul deceniu al “Erei Bismarck” (1866-1878).
 • Berlin, 15 octombrie 2004 -15 iulie 2005, Documentare în bibliotecile Universitare din Berlin, pentru proiectul: Modernizarea în Europa Central-Răsăriteană, aspecte metodologice.
 • Budapesta, 4-30 aprilie 2002, Cercetare-documentare la Arhivele Naţionale Ungare din Budapesta (Magyar Országos Leveltár) şi la Biblioteca Naţională Széchenyi din Budapesta, cu bursa din Grant 154 Banca Mondială.
EVALUĂRI ŞI MENTORING
 • Expert evaluator/raportor în cadrul CNCS-UEFISCDI, competiția 2017 și ulterioare.
 • Peer-reviewer la diferite reviste de specialitate din domeniul științelor istorice din România (Acta Musei Napocensis, Analele Banatului, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, etc.), precum și din stăinătate (Acta Poloniae Historica).
 • Membru desemnat în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi științifice/didactice.
ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINŢE SAU PANELURI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE (INCLUSIV ROMÂNIA)
 • Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale România după Marea Unire, Cluj-Napoca, 22-23 mai 2019.
 • Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale The Railway Journey from the 19th to the 21st Centuries. A cultural Histroy of Railway Transport and Mobility, Cluj-Napoca, 12-14 septembrie 2019.
 • Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale Anul 1919 în Europa între război și pace, Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019.
 • Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale War Hecatomb. Effects on Health, Demography, Territory and Modern Thought (19th-21st Centuries), Cluj-napoca, 13 -15 iunie 2018.
 • Membru în echipa de organizare a evenimentului Maratonul Istoriei la Institutul de istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 12 octombrie 2018.
 • Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale Sfârșitul unei lumi. Primul război Mondial și geneza unei noi ordini. Cluj-Napoca, 18-20 octombrie 2018.
 • Membru în echipa de realizare a expoziției Românii spre Marea Unire, organizată de Muzeul național de Istorie a Transilvaniei in cadrul programului „Centenar România 100” (2018).
MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE
 • Membru în Comitetul Comisiei de Istorie a Orașelor de pe lângă Academia Română.
 • Membru în Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde, secţia română, Sibiu.
 • Membru al Asociației Civitas Nostra Sibiu.
 • Membru al Aociației Asociația Societatea Istorică „George Barițiu”, Cluj-Napoca. Membru în rețeaua internaţională H-net: Humanities and Social Sciences Online, network Habsburg http://www.h-net.org/lists
PREMII ŞI DISTINCŢII
 • Premiul “G. Bariţiu” al Academiei Române pe anul 2007 pentru lucrarea Dilemele modernizării. Economie şi societate în Transilvania 1850-1875.
 • 2018, Distincția „George Barițiu” acordată de filiala Cluj-Napoca a Academiei Române pentru „contribuții semnificative în cercetarea istorică”.
ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

Cărți și monografii:

 1. Iosif Marin Balog, Dilemele modernizării. Economie şi societate în Transilvania 1850-1875, Editura International Book Access, Cluj-Napoca, 2007, 360 p., ISBN 973- 883002-8.
 2. Iosif Marin Balog, Mirajul aurului. Economie și societate în ”Cadrilaterul aurifer” al Apusenilor 1750-1914, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, 252 p., ISBN 978-606-0024-8.

 

Ediții de documente:

 1. Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. VIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 423 p., ISBN 973-27-03-04-0 (colaborator).
 2. Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe, volum întocmit de Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin Cosmuţa, Lorand Madly, Editura Asab, Bucureşti, 2011, 588 p., ISBN: 978-973-7725-85-1
 3. Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, seria C. Transilvania, vol. IX, 1-5 iulie 1848, (coord.), volum întocmit de: Ela Cosma, Attila Varga, Marin Balog Marghiola Bodor, București, Editura Academiei Române, 2013 , ISBN 978-973-27-2078-3, 425p.
 4. Biserică, școală și comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modernă. Protopopiatul Cetatea de Piatră și Eparhia Sibiului Documente, vol II/1 volum întocmit de Dumitru Suciu (coord.), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Vlad Popovici, Cosmin Cosmuța, Edit. Argonaut, Cluj Napoca, 2011, 590 p., ISBN 978-973-109-6.
 5. Războiul Național din Transilvania din 1848-1849. Date, realități și fapte reflcetate în documente bisericești greco-catolice, (coord.) Dumitru Suciu, autori: Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Vlad Popovici, Cosmin Cosmuța, Loránd Madly, Editura Argonaut Cluj Napoca, 2013, ISBN 978-973-109-476-2, 670 pp.
 6. Canonici, profesori și vicari foranei din Biserica Română Unită (1853-1918). Dicționar. Volum întocmit de Mirela Popa-Andrei (coord.), Diana Covaci, Ana Victoria Sima, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Iosif Marin Balog, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-606-543-399-1, 455 pp.
 7. Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. XI (6-31 iulie 1848), ediție critică, (coord). Iosif Marin Balog, Ela Cosma, Varga Attila, București, Edit. Academiei Române, 2016, ISBN 978-973-27-2630-3, 728 p.

 

Volume coordonate:

 1. Teodor Pavel, (coord.) Marin Iosif Balog, Opţiuni democratice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-7710-91-6, 318 pp.
 2. Relaţia rural-urban: ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, (coord.) Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2010, ISBN 978-973-595-230-3, 645 pp.
 3. Population and Economy. Rural and Urban Instances (coord. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf). Supplement to Romanian Journal of Population Studies, Vol. V., 2011, 286 pp.
 4. Economia regională. Ipostaze rurale și urbane, (coord.) Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2011, ISBN 978-973-595-335-5, 781 pp.
 5. Specific românesc și confluențe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, (coord.) Iosif Marin Balog, Ion Cârja, Ana Victoria Sima Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, ISBN 978-973-595-365-2, 380 pp.
 6. Economic and Social Evolutions at the Crossroads of the World-System: Eastern and Central Europe form the Early Modern Age to the Twentieth Century, Transylvanian Review, Vol. XXII, Supplement, no. 2, 2013, eds. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Cristian Luca, ISSN 1221-1249. 325 pp.
 7. Iosif Marin Balog (Ed.) Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu”. Series Historica. Supliment, LI, 2013, 470 p. (număr exlcusiv on line disponibil la: http://www.historica-cluj.ro/menu/supliment.php ).
 8. Varga Attila, Iosif Marin Balog, (coord.), Diversitate culturală, realități politice și multiconfesionalism în Transilvania și Banat (sec. XVIII-XX). Cercetătorului științific Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Editura Argonaut, 2014, ISBN 978-973-109-483-0, 609 pp.
 9. Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Răzvan V. Mustață (coord.), Economie și Istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-606-8694-10-8, 590 pp.
 10. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Lorand Madly, Dumitru Țeicu (coord.), Multiculturalism, identitate și diversitate. Perspective istorice/Multiculturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-606-543-667-1, 796 pp.
 11. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, (coord.), Regional Economy and Community Development in Transylvania, Highland Banat and Bucowina in the 19th Century. A Collection of Studies, Editura Argonaut&Symphologic Publishing, 2015, ISBN 978-988192-10-9, 242 p.
 12. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf, (coord.), Fenomene economice și financiare în spațiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN 978-606-37-0025-5, 490 p.
 13. Iosif Marin Balog, Radu Gavrilă (coord.) Marea Unire. Fundamente economice și istorico-sociale Lucrările Școlii academice ”Dr. Teodor Mihaly – SATM”, ediția 2018, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, ISBN 978-973-1942-67-4, 295 pp.
 14. Iosif Marin Balog, Radu, Gavrilă (coord.), România după Marea Unire. Elite, educație economie. Lucrările Școlii academice „Dr. Teodor Mihaly – SATM”, ediția 2019, Editura ASTRA-Dej, 2019, ISBN 978-973-1942-73-5, 326 pp.

 

Studii și articole în reviste de specialitate:

 

a.) în străinătate:

 1. Fenomenul emigrării românilor transilvăneni în SUA la sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX (1890-1914)”, Romainan – American Heritage Center. Information Bulletin, Jackson , SUA, Jan- Mar 2002, p. 5-12.
 2. „From Community to Society. A Pattern of Modernization in Transylvania in European Context. The Role and Implications of the State Policies (1850-1918)”, Der Donauraum, Wien, Jahrgang 49, Heft 1-2/2009, p. 99-108.
 3. „Regionalität und Modernisierung. Der Goldabbau im Westgebirge (Siebenbürgische Erzgerbirge) im 19. Jahrhundert”, Österreich in Geschichte und Literatur. Mit Geographie, Wien, 57. Jahrgang, Heft 3 (376), 2013, p. 263-278.

 

b.) în țară:

 1. „Societatea rurală transilvană în tranziţia spre modernitate în lumina legislaţiei austriece din perioada neoabsolutistă (1849-1859) în colab. cu Teodor Pavel, Studia Universitas Babeş-Bolyai, series Historia, XLVII, 2002, Cluj-Napoca, pp. 41-54.
 2. „Eforturi de modernizare economică şi redresare financiară a Imperiului Austriac în anii 1853-1854: Împrumutul intern pe bază de subscripţiuni publice din 1854 şi rolul Transilvaniei”, Studia Universitas Babeş-Bolyai, series Historia”, anul XLVIII, 1-2, 2003, p. 107-120.
 3. „Modernizarea în societatea rurală transilvană la mijlocul secolului al XIX-lea şi reconsiderarea atitudinii faţă de timp din perspectiva practicilor economice moderne”, Arhiva Someşană, Năsăud, 2, 2003, p. 347-357.
 4. 4. „Efectele politicilor economice ale statului austriac asupra modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875)”, Revista Bistriţei, XVIII, Bistriţa, 2003, 207-217.
 5. 5. „Modernizarea economică şi construcţia căilor ferate în Transilvania: aspecte social-economice ale disputei dintre sibieni şi braşoveni la mijlocul secolului al XIX-lea privind traseul primei căi ferate”, Ţara Bârsei, Braşov, serie nouă, nr. 2, 2003, p. 47-54.
 6. „Camera de Comerţ şi Industrie din Braşov şi implicarea sa în eforturile de modernizare economică a sud-estului Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1851-1900), în colaborare cu Măriuca Radu (Braşov)”, Arhiva Someşană, Năsăud, 3, 2004, p. 61-95.
 7. „Arii de atracţie” şi reţele de relaţii economice între sat şi oraş în modernizarea economică a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875)”, Ţara Bârsei, 3, Braşov, 2004, p. 35-45.
 8. „Politica financiară a Vienei în Transilvania între Revoluţia Paşoptistă şi Dualism: cazul filialei braşovene a băncii vieneze Creditanstalt”, Arhiva Someşană, 5, 2006, p. 63-74.
 9. „Transporturile şi comunicaţiile: evoluţie şi semnificaţie în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea”, Revista Bistriţei, XX, 2006, p. 235-248.
 10. Braşovul – centru financiar şi bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea”, Historia Urbana, Bucureşti, XIV, 2007, p. 13-21.
 11. 11. „Habtitatul şi arhitectura rurală în Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – interferenţe şi modernizare”, Ţara Bârsei, 6, 2007, p. 66-76.
 12. „Înalta birocraţie austriacă din Transilvania şi rolul său în modernizare la mijlocul secolului al XIX-lea”, Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, series, Historica, XLVII, 2008, p. 95-106.
 13. „The Agrarian Reforms Introduced at the Middle of the 19th Century. Their Effects Upon the Modernization of Transylvanian Society 1850-1880”, Transylvanian Review, 1, 2008, p. 12-27.
 14. „Rolul publicisticii în conturarea unui discurs despre modernizare în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea”, Ţara Bârsei, nr. 7, 2008, p. 37-46.
 15. „Relaţiile economice româno-germane şi mecanismele lor de articulare între anii 1866-1890”, Revista Bistriţei, XXII, p. 321-332.
 16. „Die Rolle der Publizistik im Verlauf der herausbildung eines Diskurses betreffend die Modernisierung in Siebenbürgen um die mitte des 19. Jahrhunderts”, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu, 52, 2009, p. 95-110.
 17. 17. Preliminarii pentru o analiză istorică a relaţiei rural-urban în societatea transilvană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, Caiete de Antropologie istorică, nr. 1, (14), 2009, p. 87-102.
 18. The Exports of Austrian Capital in Transylvania in the 19tth Century and its effects on the Industrialization. The case of the Anonymus Society of Mines and Furnances from Brasov (1856-1894)”, Transylvanian Review, XVIII. Suppelment, nr. 1, 2009, p. 19-38.
 19. „Die Finanzpolitik Wiens zwischen der 1848-er Revolution und Dualismus: der Fall der kronstädtischen Filiale der Wiener Bank Creditanstalt”, Studia Germanica Napocensia, nr. 1, Cluj, 2009, p. 205-220.
 20. „Networks of Economic Relations between Rural and Urban Areas: The Economic Modernization of Transylvania in the Second Half of the 19 th Century”, Transylvanian Review, vol. XIX, No. 1 Spring 2010, p. 11-22.
 21. 21. „Biserică şi comunitate în Transilvania în epoca modernă”. Un proiect de publicare a corespondenţei protopopiatelor ortodoxe ardelene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918)-prezentarea unui studiu de caz”, Ţara Bârsei, serie nouă, nr. 9, 2010, 53-59.
 22. „Between centre and periphery: the role of connecting Transylvania to the Telegraph Network of the Habsburg Monarchy in the Mid- Nineteenth Century”, Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, series, Historica”, XLIX, 2010, p. 289-298.
 23. 23. „Institute şi societăţi de asigurare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociaţionismului şi spiritului de solidaritate”, Revista Bistriţei, XXIII, 2010.
 24. „Criza economică din 1873. Manifestarea şi percepţia ei în economia şi societatea transilvană”, Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, series, Historica”, 50, 2011, p. 51-75.
 25. „Spaţiul românesc în viziunea observatorilor germani de la mijlocul secolului 19, între realităţi obiective şi stereotipuri”, Țara Bârsei, serie nouă, nr. 10, 2011, p. 39-45.
 26. „Prices, wages and consumption in Transylvania between 1850-1914. Trends and developments in rural and urban areas”, Romanian Journal of Population Studies. Supplement, V, 2011, p. 49-85.
 27. „Vienna´s Economic policies în Transylvania 1850-1867”, Transylvanian Review, Vol. XXII, Supplement, no. 2, 2013, eds. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Cristian Luca, p. 44-76.
 28. „Economic Policy of Habsburgs in Transylvania in the mid-19th Century. Siginificance and Effects of introducing the Telegraph”, Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu”. Series Historica, LI, 2013, p. 369-380.
 29. „Efectele socio-economice ale mineritului în ”Patrulaterul aurifer al Apusenilor” în perioada 1850-1914”, Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu”. Series Historica. LII, 2014, p. 151-170.
 30. Școală și societate în Cadrilaterul aurifer al Apusenilor 1800-1914, în Anuarul Insitutului de Cercetări socio-umane ”Gheorghe Șincai” Târgu Mureș, XVIII, 2015, p. 5-15.
 31. „Cumul de funcții și roluri” la elita românească din Trasnilvania la finele secolului XIX, începutul secolului XX. Studiu de caz: clerul greco-catolic”, Țara Bârsei, serie nouă, nr. 14, 2015.
 32. „Elitele financiar-bancare românești din Transilvania. (1895-1918). Considerații teoretico-metodologice și evaluări statistice”, Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napooca, Series Historica. Supliment: Elites of the Modern period in the Romanian Historical research (18th Century to 1948) ed. Iosif Marin Balog, Vlad Popovici, p. 33-47.
 33. „Implicațiile economice și financiare ale Primului Război Mondial. Împrumuturile de război”, Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napooca, Series Historica, LVII, 2018, p. 109-124. (în colaborare cu Ioan Lumperdean).
 34. „Revoluția de la 1848–1849 în Transilvania: vechi și noi controverse istoriografice”, Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napooca, Series Historica, LVIII, 2019, p. 73-83.
 35. „Fundamentele economice și sociale ale Marii Uniri”, Astra Șomcuțeană. Revistă anuală de cultură și opinie editată de Despărțământul ASTRA Somcuța Mare, anul II, nr. 2, 2019, p. 64-67.

 

Studii și capitole în volume colective:

 

a.) în străinătate:

 1. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, State and Modernization in Central-Eastern Europe in the ”Long 19th Century” 1800-1914: some Considerations, în vol. Global Modernization Review: New Discoveries and Theories Revisited, (ed. Alberto Martinelli, Chanqi He), Beijing, 2015, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, p. 291-297.
 2. Regional Modernization and Sustainable Development in a Mining Region from the Habsburg Monarchy (Transylvania) 1750-1914, în vol. Global Modernization Review: Modernity and Diversity in New Era, (ed. Alberto Martinelli, Chanqi He), Beijing, 2017, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, p. 350-366.

 

b.) în țară:

 1. Este istoria economică o disciplină autonomă?, aspecte metodologice, privire retrospectivă şi necesităţi ale prezentului, în vol. (coord): Radu Mârza, Laura Stanciu, Cum scriem istoria? Apelul la ştiinţe şi dezvoltările metodologice contemporane, Alba Iulia, 2003, p. 133-143.
 2. Agenţii interni şi externi ai modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875), în vol. (coord.) Teodor Pavel, Tradiţie şi modernizare în societetea transilvăneană 1850-1918, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, p.11-66.
 3. Aspecte ale relaţiei centru-periferie în modernizarea economică a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1867), în vol. (coord.): Corneliu Gaiu, Horatiu Bodale, Centru şi periferie, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 212-224.
 4. Transformările sociale şi relaţia sat-oraş în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875), în vol. Identitate şi Alteritate IV. Studii de imagologie istorică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, p. 183-212.
 5. Politica fiscală a Vienei în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea: între centralism birocratic şi modernizare regională, în vol. (coord.) Teodor Pavel, Marin Iosif Balog, Opţiuni democratice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 212-241.
 6. Reformele agrare de la mijlocul secolului al XIX-lea şi efectele lor asupra modernizării în societatea transilvană (1850-1880), în vol. (coord. Ioan Bolovan, Sorina Bolovan), Schimbare şi devenire în Istoria României. Lucrările Conferinţei internaţionale Modernizarea în România în secolele XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 159-190.
 7. Ioan Maiorescu sau ipostaza revoluţionarului european la 1848, în vol. Biografii paşoptiste, vol. II, (coord. Gelu Neamţu), Bucureşti Editura Academiei, 2009, p. 77-101.
 8. Ioan Buteanu sau ipostaza revoluţionarului martir la 1848, în vol. Biografii paşoptiste, vol. II, (coord. Gelu Neamţu), Bucureşti Editura Academiei, 2009, p. 101-123.
 9. Tendinţe şi procese în evoluţia preţurilor şi a salariilor în contextul schimbărilor economice şi a urbanizării din Transilvania în a doua jumătate a secolului al 19-lea (1850-1900) în vol. Relaţia rural-urban: ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, (coord.) Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2010, p. 229-268.
 10. „Axente Sever sau ipostaza revoluţionarului militant”, în vol. Biografii Paşoptiste transilvane, III. Culegere de studii, coord. Ela Cosma, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2011, ISBN 978-973-109-86-7.
 11. Spațiul economic românesc în viziunea observatorilor germani de la mijlocul secolului 19, între realități obiective și stereotipuri, în vol. (coord. Iosif Marin Balog, Ion Cârja, Ana Victoria Sima), Specific românesc și confluențe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj Napoca, PUC, 2012, p. 335-344.
 12. Iosif Marin Balog, Robert Nagy, Regional Development and Modernization: the Significance of Connecting Transylvania to the Railways Network of the Habsburg Monarchy, în vol. (coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Ioan Lumperdean), Economia regională. Ipostaze rurale și urbane, PUC, Cluj Napoca, 2011, p. 297-312.
 13. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Chestiunea căilor ferate în deceniile 6-7 ale secolului 19 în viziunea lui George Bariţiu şi a publicisticii vremii, în vol. Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, p. 153-165.
 14. Regionalitate și modernizare. Cazul zonei aurifere a Munților Apuseni în secolul al XIX-lea, în vol. In honorem Vasile Dobrescu. Societate și cultură în epoca modernă, coord. Cornel Sigmirean, Corina Teodor Editura Astra Museum, Sibiu, 2013, p. 59-74.
 15. Constituirea primei bănci de asigurare cu capital românesc în Transilvania, în vol. Diversitate culturală, realități politice și multiconfesionalism în Transilvania și Banat (sec. XVIII-XX). Cercetătorului științific Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Editura Argonaut, 2014, p. 517-530.
 16. Andrei Șaguna și Revoluția din Transilvania (1848-1849), în vol. Biografii pașoptiste (4). Omagiu dedicat istoricului Gelu Neamțu, la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Ela Cosma, Editura Argonaut/Simphologic Publishing, Cluj-Napoca/ Gatineau-Canada, 2014, p. 54-66.
 17. The Clergy’s Involvement in the Romanian Credit System from Transylvania during the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries. Case Study: the Greek-Catholic Clergy, în vol. Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918): A Collection of Studies, (coord.) Mirela Popa-Andrei, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, p. 163-180.
 18. Istoria econmică – ipostaze, paradigme, destin, în Economie și Istorie. Dialog și interdisciplinaritate. În vol. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 243-268.
 19. The Price of Gold. The Regional Economy, Society and Modernization of the “Auriferous Quadrilateral” in the Apuseni Mountains 1800-1914, în vol. Regional Economy and Community Development in Transylvania, Highland Banat and Bucowina in the 19th Century. A Collection of Studies, Editura Argonaut&Symphologic Publishing, 2015, p. 47-138.
 20. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Studiu asupra băncilor și a sistemului de credit din ”Cadrilaterul aurifer ” al Apusenilor 1885-1914 , în vol. Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag , Editura Mega Cluj Napoca, 2015, p. 385-404.
 21. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Proprietari, întreprinzători și acționari la societățile miniere din cadrilaterul aurifer al Apusenilor 1850-1914, în vol. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf, (coord.), Fenomene economice și financiare în spațiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, p. 141-171.
 22. Relația stat-economie în Monarhia habsburgică la mijlocul secolului al XIX-lea: unele considerații, în vol. Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, (coord.) Valentin Orga, Ottmar Trașcă, Liviu Țârău, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2017, p. 123-132.
 23. Aspectele economice ale dualismului austro-ungar. Convergențe și asperități în vol. Economie și istorie la confluența Someșurilor. Fundamentele economico-sociale ale Marii Uniri. Editura Astra Dej/Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, p. 87-104.
 24. Anul 1918 – anul libertății națiunilor, în vol. Subcetate, la Centenarul Marii Uniri. 1918-2018, coord. Dobreanu, Doina și Vasile Dobreanu Editura Cezara Codruța Marica, Târgu Mureș, 2018, p. 9-18.
 25. Editura Academiei Române și Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca – 70 de ani de colaborare în editarea corpusurilor de izvoare istorice, în vol. Editura Academiei Române 70 (coord.) Mihai I. Popa, București, Editura Academiei Române, 2018, p. 69-73. ISBN 978-973-27-2991-5.
 26. Aspecte privind rezolvarea „moștenirii economice” a Austro-Ungariei în primii ani postbelici, în vol. România după Marea Unire. Elite, educație economie. Lucrările Școlii academice ”Dr. Teodor Mihalyi – SATM”, ediția 2019, Editura ASTRA-Dej, 2019, p. 9-18.

 

Traduceri:

 1. Monarhia Habsburgică (1848-1918). Vol. I. Dezvoltarea economică. Administrația și sistemul juridic, forța armată. Coordonarea ediției românești: Rudolf Gräf. Traducere de Loránd Mádly, Nicolae Teșculă, Iosif Marin Balog: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2019, 462 p.

 

Recenzii:

Peste 20 de recenzii publicate în reviste de specialitate din țară.

 

Participări la manifestări științifice interne și internaționale:

a.) în țară:

 1. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice pe teme de istorie organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în perioada 28 –30 noiembrie 1999: comunicarea Fenomenul emigrării românilor transilvăneni in SUA la sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX (1890-1914).
 2. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice pe teme de istorie organizată de Universitatea „Petru Maior” din Târgu- Mureş în perioada 1-3 aprilie 2000: comunicarea Cauzele emigrării românilor transilvăneni în America la începutul secolului XX. Începuturile comunităţii româneşti din America.
 3. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de istorie „George Bariţiu” din Cluj şi Centrul de Studii Transilvane, 13 martie 2002: comunicarea Societatea rurală transilvană în tranziţia spre modernitate în lumina legislaţiei austriece din perioada neoabsolutistă (1849-1859).
 4. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Asociaţia Tinerilor Istorici, ediţia a V-a, Alba Iulia, 28-29 noiembrie 2002: comunicarea Este istoria economică o disciplină autonomă?, aspecte metodologice, privire retrospectivă şi necesităţi ale prezentului.
 5. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, in colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 19- 20 aprilie 2003: comunicarea Modernizarea economică şi construcţia căilor ferate în Transilvania: aspecte social-economice ale disputei dintre sibieni şi braşoveni la mijlocul secolului al XIX-lea privind traseul primei căi ferate
 6. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Episcopia Română Unită cu Roma de la Lugoj şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, 3-5 octombrie 2003: comunicarea Discurs şi atitudine faţă de modernizarea vieţii materiale în societatea transilvăneană la mijlocul secolului al XIX-lea ( 1850-1875).
 7. Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizază de Complexul Muzeal Arad şi Consiliul Judeţean Arad, Arad, 26-27 noiembrie 2003: comunicarea Interesele economice ale Imperiului Habsburgic în Principatele Danubiene, între strategie politică şi miză economică (1850-1857).
 8. Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizază de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Bistriţa şi Consiliul judeţean Bistriţa, 23-25 aprilie 2004, intitulată Centru şi Periferie: comunicarea Aspecte ale relaţiei centru-periferie în modernizarea economică a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1867).
 9. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 28-29 aprilie, Ţara Bârsei, ed. a III-a, 2004: comunicareaArii de atracţie” şi reţele de relaţii economice între sat şi oraş în modernizarea economică a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875).
 10. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca întitulată Spaţiile alterităţii, ediţia a IX-a, 25-27 iunie 2004: comunicarea Transformările sociale şi relaţia sat-oraş în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875).
 11. Participarea la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de Cercetări socio-umane Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen şi Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas München, 7-8 octombrie 2004, discutii in cadrul semniarului cu tema: Vom Agrar- zum Industrielgesellschaft in Siebenbürgen im 19. Jahrhundert.
 12. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul de Istorie şi Etnografie de la Lugoj şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca întitulată Spaţiile alterităţii, ediţia a X-a în zilele de 2-4 decembrie 2005: comunicarea Politica fiscală a Vienei în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea: între centralism birocratic şi modernizare regională.
 13. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 28-29 aprilie, intitulată Ţara Bârsei, ed. a a V-a, 27-29 aprilie 2006: comunicarea Legislația economică în Transilvania in deceniul neoabsolutist: liberalism economic și modernizare.
 14. Participarea la Simpozionul international de istorie si teorie economică “Victor Jinga” organizat de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca în colaborare cu Institutul Cultural Român şi Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 11-13 mai 2006: comunicarea Politica financiară a Vienei in Transilvania între Revoluţia Pasoptistă si dualism: cazul filialei braşovene a băncii vieneze Creditanstalt.
 15. Participarea la Atelierul Cetăţenie, democraţie naţiune: secolul XIX românesc organizat de Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 26 mai 2006, cu intervenţia: Reformismul Austriac în Tranilvania în perioada neoabsolutistă şi redefinirea identitară: de la supus la cetăţean.
 16. Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţificeŢara Bârsei”, ediţia a VI-a, Braşov, organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 18-19 aprilie 2007: comunicarea Habitatul şi arhitectura rurală în Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, interferenţe şi modernizare
 17. Participarea la Conferinţa internaţională „Modernizarea în România în secolele XIX-XXI” organizată de Academia Română şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, în perioada 21-24 mai 2007: comunicarea Reformele agrare de la mijlocul secolului al XIX-lea şi efectele lor asupra modernizării în societatea transilvană (1850-1880).
 18. Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Banca şi oraşul”, organizată de Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Banca Naţională a României, Bucureşti, 6-7 iunie 2007: comunicarea Braşovul centru financiar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea.
 19. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul de Istorie şi Etnografie de la Lugoj şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca întitulată Spaţiile alterităţii, ediţia a X-a în zilele de 30 iunie-1 iulie 2007: comunicarea Înalta birocraţie austriacă din Transilvania şi rolul ei în modernizare la mijlocul secolului al XIX-lea.
 20. Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a VII-a, Braşov, organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 6-8 mai, 2008: comunicarea Rolul publicisticii în conturarea unui discurs despre modernizare în transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea.
 21. Cluj-Napoca, 9-11 iunie 2008, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Zilele academice clujene, comunicarea Ioan Maiorescu sau ipostaza revoluţionarului european la 1848.
 22. Cluj-Napoca, 16-20 octombrie 2008, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Karl Franzes, Graz, Austria, conferinţa internaţională Demographic changes in the time of Industrialization 1750-1918. The Example of the Habsburg Monarchy, comunicarea Exportul de capital austriac în Transilvania în secolul al XIX-lea şi efectele sale asupra industrializãrii: cazul Societãţii Anonime de Mine şi Furnale din Braşov (1856-1894).
 23. Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a VIII-a, Braşov, organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 7-9 mai, 2009: comunicarea Şcolile reale şi comerciale din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea şi rolul lor în promovarea spiritului antreprenorial.
 24. Mediaş, 5-6 iunie 2009, conferinţa internaţională anuală a Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde. Comunicarea Die Wirtschaftskrise von 1873 – ihre Wahrnehmung durch und ihre Auswirkungen auf die siebenbürger (Criza economică din 1873, manifestarea şi percepţia ei în societatea transilvană).
 25. Reşiţa, 20-22 noiembrie 2009, Simpozionul Internaţional anual , “Banatul – trecut istoric şi cultural”, ediţia a XIV-a. Comunicarea Criza economică din 1873 şi impactul său în Transilvania şi Banat.
 26. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Bistriţa şi Consiliul judeţean Bistriţa, 28-29 noiembrie 2009, intitulată Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX, comunicarea Institute şi societăţi de asigurare din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociaţionismului şi spiritului de solidaritate.
 27. 27. Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a IX-a, Braşov, organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 21-23 mai, 2010: comunicarea Biserică şi comunitate în Transilvania în epoca modernă. Un proiect de publicare a corespondenţei protopopiatelor ortodoxe ardelene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918) – prezentarea unui studiu de caz.
 28. Conferinţa Internaţională Alimentaţia în spaţiul românesc, în secolele XVII-XXI, între necesitate şi plăcere organizată de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Primăria Municipiului Arad, Asociaţia „Ştefan Cicio Pop”, Arad, 23-25 septembrie 2010: comunicarea Tendinţe şi procese în evoluţia preţurilor în contextul schimbărilor economice din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
 29. Sesiunea anuală de comunicări Ştiinţifice, Mediaş, 26-27 noiembrie 2010 cu studiul, Relaţia preţuri-salarii în contextul modernizării economice şi a urbanizării din Transilvania în perioada 1850-1900.
 30. Sesiunea anuală de comunicări Ştiinţifice, Mediaş, 13-15 mai 2011, comunicarea Criza economică din 1873 şi lecţiile ei.
 31. 31. Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a IX-a, Braşov, organizată de Muzeul Mureşenilor din Braşov, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, 19-20 mai, 2011: comunicarea Spaţiul economic românesc în viziunea observatorilor germani de la mijlocul secolului al XIX-lea, între realităţi subiective şi stereotipuri.
 32. Conferința internațională Asociaționism și Naționalism Cultural: 150 de ani de la întemeierea ASTREI, organizată de Academia Română/Centrul de Studii Transilvane și Universitatea Babeș-Bolyai, comunicarea: Institute, asociații și societăți de asigurare în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Rolul lor în modernizarea societății.
 33. Conferința, Carl Menger – Fondatorul Şcolii Economice de la Viena, organizată de Academia Română, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, Comisia de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, comunicarea: Reforma monetară din 1892 din Austro-Ungaria. Rolul producţiei de aur din minele transilvane in realizarea acesteia.
 34. Sesiunea anuală de comunicări Ştiinţifice, Mediaş, 11-12 mai 2012, comunicarea 1848-1849 în Transilvania. Revoluție sau război național? Noi perspective istoriografice.
 35. Simpozionul Internațional Bicentenar George Barițiu 1812-2012, organizat de Academia Română, filiala Cluj, comunicarea Chestiunea căilor ferate transilvane în deceniile 6-7 ale secolului 19 în viziunea lui George Barițiu.
 36. Oradea, România, 26-28 octombrie 2012, Simpozionul Internaţional Muncă, Bani, Bănci, Cultură şi Politică, secolele 18-21, ediţia XI. Universitatea din Oradea, Asociaţia Română de Istorie Financiar-Bancară. Comunicarea Institutul General de Pensii din Braşov/Kronstädter Allgemeine Pensions- Anstalt. Locul şi rolul său în practica asigurărilor din Transilvania 1844-1900.
 37. Sibiu, 15 noiembrie 2012, Simpozionul 140 de ani de la înfiinţarea Băncii Albina, organizat de Banca Naţională a României, Filiala Sibiu, Academia Română, Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologice şi Asociaţia Română de Istorie Financiar-Bancară, comunicarea: Locul şi rolul Băncii Generale de Asigurare din Sibiu în sistemul de asigurări din Austro-Ungaria.
 38. Cluj, 27 noiembrie 2012 Worhshop-ul Istoria economică regională: paradigme, opţiuni metodologice, agendă şi perspective, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB.
 39. Mediaș, 23-24 noiembrie 2012, Sesiunea anuală de comunicări știinţifice dedicată Zilei Naţionale a României, organizată de Colegiul Mediensis şi Direcţia de Cultură a Consiliului Local Mediaş, comunicarea Exploatarea aurului în Munţii Apuseni în secolele XVIII-XIX. dimensiuni şi efecte macro-economice.
 40. Mediaş, 10-11 mai 2013, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, organizată de Colegiul Mediensis şi Direcţia de Cultură a Consiliului Local Mediaş, comunicarea Rolul mineritului aurifer din Munţii Apuseni în dezvoltarea comunitară şi regională în secolul XIX, (1800-1914).
 41. Mediaș, 29-30 noiembrie 2013, sesiunea națională de comunicări științifice dedicată Zilei Naționale a României, comunicarea: Mineritul în „patrulaterul aurifer al Apusenilor” în secolul XIX. Studiu de caz: Săcărâmb.
 42. Bistrița, 6 decembrie 2013, Simpozionul Național Transilvania în secolele XVIII-XX. Memorii, corespondență și jurnale de călătorie, organizată de Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, comunicarea: Exploatările aurifere din Apuseni la începutul secolului XX în memoriile unui inginer german.
 43. Sibiu, 7 decembrie 2012 Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Române Sibiu, comunicarea Politicile economice ale statului austriac în Transilvania în perioada 1850-1867. Studiu de caz: mineritul aurifer.
 44. Cluj, 17-19 octombrie 2013, Conferința internațională Der Aufstieg zur Provinz. Die Länder der österreichischen Monarchie in ihrem Angleichungsprozess an das Zentrum/Ascensiunea la statutul de provincie. Țările Monarhiei Habsbrugice în procesul lor de adaptare la centru, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Universitatea Karl Franzes din Graz, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, comunicarea Politicile Economice ale Vienei în Transilvania, 1850-1867. Studiu de caz statul ca antreprenor și resursele umane.
 45. Mediaş, 10-11 mai 2014, Sesiunea anuală de comunicări știinţifice, organizată de Colegiul Mediensis şi Direcţia de Cultură a Consiliului Local Mediaş, comunicarea Exploatările aurifere din Apuseni la începutul secolului XX în memoriile unui inginer german.
 46. Cluj-Napoca, 3-5 iunie 2014 Conferința Internațională Primul Război Mondial –Perspectivă istorică și istoriografică organizată de Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Academia de Științe a Republicii Moldova, Universitatea Babeș-Bolyai, comunicarea Economia Transilvaniei în ajunul primului război mondial: realități, disparități și asperități economice, (în colab. cu Ioan Lumperdean).
 47. Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul Științific Internațional Anul 1914. Semnificații. Consecințe, organizat de Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române în cadrul Zilelor Academice Clujene, comunicarea Economie și societate în Transilvania în ajunul Primului Război Mondial.
 48. Oradea, 24-26 octombrie 2014, Simpozionul Internațional Muncă, Bani, Bănci, Cultură și Politică (sec. XVI-2014), ediția a XII-a, organizat de Universitatea din Oradea, Asociația Română de Istorie Bancară, Oradea, comunicarea, Implicarea clerului în sistemul de credit românesc din Transilvania la finele secolului XIX-începutul sec. XX. Studiu de caz: clerul greco-catolic. (în colab. cu Ioan Lumperdean).
 49. Cluj-Napoca, 9 aprilie 2014, Simpozionul de istorie și civilizație bancară transilvană „Ion I. Lapedatu”, organizat de Banca Națională a României, Universitatea Babeș-Bolyai, FSEGA, comunicarea Ion. I. Lapedatu și constituirea primei bănci de asigurare cu capital românesc în Transilvania în 1911. (în colab. cu Ioan Lumperdean).
 50. Sibiu, 13-15 iunie 2014, Sesiunea Comisiei de Istorie a Orașelor din România organizată de Academia Română, Comisia de Istorie a Orașelor și Consliul Județean Sibiu, comunicarea Așezările miniere din Apuseni 1850-1914: procese și tendințe socio-economice din perspectiva relației oraș-sat.
 51. 51. Cluj-Napoca, 3-4 iulie 2014, AMDD 2014, Conferința Națională Antreprenoriat, mediu de afaceri și dezvoltare durabilă, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, comunicarea Antrepernoriat în Transilvania –o perspectivă istorică. Specific și continuități. (în colab. cu Ioan Lumperdean).
 52. Bistrița, 5-6 decembrie 2014, Simpozionul Național Spre România Mare. Integrarea Transilvaniei în Regatul României, organizat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, comunicarea Rolul Băncii Naționale a României după 1918 în contextul retragerii coroanei austro-ungare și unificării monetare.
 53. Bistriţa, 25 martie 2015, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, participare la workshopul Dezbateri ascunse. Istoriografia română şi maghiară în coliziune.
 54. Brașov, 16-17 aprilie 2015, Consiliul Județean Brașov, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Sesiunea națională de comunicări științifice ”Țara Bârsei” ediția a XIV-a. Dinastii culturale. Comunicarea, „Cumul de funcții și roluri” la elita românească din Trasnilvania la finele secolului XIX, începutul secolului XX. Studiu de caz: clerul greco-catolic.
 55. Cluj-Napoca, 12 mai 2015, Filiala Cluj a Academiei Române, Institutul de Istorie ”G. Barițiu”, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „95 de ani de la înfiinţarea Filialei din Cluj a Academiei Române”. Comunicarea Școală și societate în „Cadrilaterul aurifer” al Apusenilor 1800-1914.
 56. București, 7-8 mai 2015, Unversitatea din București, Conferința Internațională „Mărfuri, bani și lefuri. Istoria prețurilor și determinanții valorilor de schimb în Țările Române, secolele XV-XIX”. Comunicarea Prețuri și salarii în Transilvania în contextul evoluțiilor socio-economice din perioada 1850-1914.
 57. Cluj-Napoca, 21-22 mai 2015, Forumul Cultural Austriac, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Conferința internațională interdisciplinară „Criza 1914-2014”. Comunicarea Transylvania in the First World War. Economic Implications and Consequences.
 58. Cluj-Napoca, 26 noiembrie 2015, Banca Naţională a României, sucursala Cluj Universitatea Babeş-Bolyai, FSEGA, Simpozionul de istorie şi civilizaţie bancară transilvană „Ion I. Lapedatu”. Comunicarea. Studiu asupra băncilor și a sistemului de credit din „Cadrilaterul aurifer ” al Apusenilor 1885-1914. (în colab. cu Ioan Lumperdean).
 59. 59. Oradea, 21-23 octombrie 2016, Universitatea din Oradea, Asociația Română de Istorie Bancară, Simpozionul Internațional „Muncă, Bani, Bănci, Cultură și Politică (sec. XVI-2014)”, ediția a XIII-a. Comunicarea: Aspecte privind implicarea băncilor românești din Transilvania în activități cultural-filantropice. Studiu de caz (1885-1914).
 60. 60. București, 14 iunie 2016, Colegiul Noua Europă, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, workshopul „Elitele politice și administrative din România și Austro-Ungaria (stadiul cercetării contemporane)”.
 61. Cluj-Napoca, 25-28 august, 2016, Congresul Național al Istoricilor Români, secțiunea „Istoria economică între general și regional. Opțiuni metodologice, paradigme și agendă”. Comunicarea: Cadrilaterul aurifer al Apusenilor. Specificul procesului modernizării regionale 1750-1914.
 62. Cluj-Napoca, 25-28 august, 2016, Congresul Național al Istoricilor Români, secțiunea „Elitele epocii moderne în cercetarea istorică românească (sec. XVIII-1948). Metodologie și istoriografie”. Comunicarea: Elitele financiar-bancare românești din Transilvania (1870-1914). Considerații teoretico-metodologice.
 63. 63. Făgăraș, 21- 23 septembrie 2016, Muzeul Țării Făgărașului „Valeriu Literat”, Consiliul Local Făgăraș, Sesiunea anuală de comunicări științifice. Comunicarea Proprietari, întreprinzători și acționari la societățile miniere din „Cadrilaterul aurifer” al Apusenilor 1850-1914.
 64. 64. Mediaş, 26 noiembrie 2016, Direcţia de Cultură a Consiliului Local Mediaş, Colegiul Mediensis, Sesiunea anuală de comunicări știinţifice. Comunicarea: Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania: vechi și noi controverse istoriografice.
 65. Cluj-Napoca, 8 decembrie 2016, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Simpozionul „Puterile Centrale și intrarea României în Primul război Mondial”. Comunicarea: Implicații financiar-economice ale intrării României în război.
 66. 66. Dej, 27-29 aprilie 2017, Școala Academică „Dr. Teodor Mihali bancherul”, Academia Română – Comisia de Istorie economică și Istoria Gândirii Economice, ASTRA, despărțămânul Dej, comunicarea: Implicații economice și financiare ale Primului Război Mondial în Transilvania. Studiu de caz.
 67. 67. București, 18-20 mai 2017, European Historical Economics Society, ASE București, Conferința Internațională „WEast: Economy and Society in Eastrern and Central Europe”. Comunicarea, State – Economy Relationship in The Habsburg Monarchy at The Middle Nineteenth Century: Some Considerations.
 68. Cluj-Napoca, 14 iunie 2017, Academia Română, filiala Cluj, Zilele Academice Clujene, simpozionul Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală. Comunicarea: Bazã de date privind elitele financiar-bancare din Transilvania 1895-1918. Concluzii preliminare.
 69. Făgăraș, 7-8 septembrie 2017, Muzeul Țării Făgărașului „Valeriu Literat”, Consiliul Local Făgăraș, Sesiunea anuală internațională de comunicări științifice. Comunicarea: Convergențe și asperități în renegocierea capitolelor economico-financiare ale Dualismului. Studiu de caz.
 70. Sibiu, 15 decembrie 2017, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române, Sesiunea anuală de comunicări știinţifice. Comunicarea: Propagandă și mobilizare în Primul Război Mondial. Împrumuturile de război și implicațiile lor în Transilvania.
 71. Cluj-Napoca, 14 aprilie 2018, Asociația AVV, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, simpozion aniversar dedicat Centanarului Marii Uniri și personalității lui Alexandru Vaida Voevod. Prelegerea Anul 1918 – Anul libertății națiunilor.
 72. Dej, 26-28 aprilie 2018, Academia Română, filiala Cluj, Comisia de Istorie economică și istoria gândirii economice a Academiei Române, Asociațiunea „Astra” Despărţământul „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA, conferința „Economie şi istorie la confluenţa Someşurilor”. Comunicarea: Aspectele economice ale acordului dualist și impactul lor asupra destrămării Monarhiei Austro-Ungare.
 73. Brăila, 10-13 mai 2018, Academia Română – Comisia de Istorie a Orașelor din România, Muzeul Brăilei „Carol I”, Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, tema Transporturile și comunicațiile în/între orașe, Comunicarea: Rolul căilor ferate de interes local din Transilvania în dezvoltarea urbană și crearea piețelor regionale (sfârșitul secolului al XIX-lea).
 74. Cluj-Napoca, 13-15 iunie 2018, International Commission for Historical Demography, Universitatea Babeș-Bolyai, Universidade Nova de Lisboa, Centrul de Studiere a Populației, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Barițiu” Conferința internațională War Hecatomb. Effects on Health, Demography, Territory and Modern Thought (19th-21st Centuries), Comunicarea: Economic and Financial Implications of the First World War in Transylvania. Case Study: War Loans (în colaborare cu Ioan Lumperdean).
 75. Reșița, 12-13 iulie 2018, Leibniz Institut für Ost- und Südost- Europa Forschung, Universitatea Babeș-Bolyai, Muzeul Banatului Montan, conferința internațională După coșmarul industrial: experiențe, amintiri și așteptări ale (dez-) industrializării în Europa de Sud-Est în perspectivă comparativă. Comunicarea: The Investments of the Austrian State in the Mininig and Steel Industry in Transylvania (1850-1867). Strategies, Achievements and Failures.
 76. Iași, 29 august-1 septembrie 2018, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Academia Română, Congresul Național al Istoricilor Români, ediția a II-a. Comunicarea: Convergențe și asperități în renegocierea capitolelor economico-financiare ale Dualismului austro-ungar (1867-1910).
 77. Caransebeș, 24-26 septembrie 2018, Consiliul Județean Caraș-Severin, Muzeul județean de etnografie și al Regimentului de graniță, Universitatea Babeș-Bolyai, conferința națională Biserică și națiunie la românii din Banat și Transilvania. Episcopul Miron Cristea și Marea Unire. Comunicarea: Anul 1918 – anul libertății națiunilor. (în colaborare cu Dumitru Suciu).
 78. Oradea, 5-7 octombrie 2018, Universitatea din Oradea, Asociația română de istorie bancară Oradea, simpozionul internațional „Muncă, bani, bănci, cultură și politică” (sec. XVIII-2018)” ediția a XIV-a. Comunicarea: Mijloace și mecanisme de finanțare a Primului Război Mondial în Austro-Ungaria. Împrumuturile de război.
 79. Cluj-Napoca, 22-23 octombrie 2018, Universitatea Babeș-Bolyai, Academia Română –Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Barițiu”, conferința internațională Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini. Secțiunea: 1848-1918-2018 Afirmarea unei Națiuni. Comunicarea The Economic Legacy of Austria-Hungary: the Issue of Monetary Conversion and the Fate of War Loans (în colaborare cu Ioan Lumperdean).
 80. Dej, 2-3 mai 2019, Conferința națională „România după Marea Unire. Elite. Educație. Economie”. Organizatori: Academia Română, filiala Cluj, Comisia de Istorie economică și istoria gândirii economice a Academiei Române, Despărţământul „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA. Comunicarea: Moștenirea economică a Austro-Ungariei. 
 81. Loc. General Berthelot, 8-9 mai 2019, Conferința „100 de ani de la încheierea misiunii oficiale a generalului Henri Mathias Berthelot în România”. Organizatori: Academia Română, filiala Cluj-Napoca – Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română, filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Școala de agenți de poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca. Comunicarea: Generalul Henri Mathias Berthelot și administrația Banatului (noiembrie 1918-august 1919).
 82. Cluj-Napoca, 22-23 mai 2019, Conferința „Raporturile juridice civile. Repere actuale și retrospective istorice”. Organizatori: Institutul de Istorie „George Barițiu”, Comunicarea: Considerații asupra raporturilor juridice din domeniul mineritului aurifer în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
 83. Cavnic, 15 iunie 2019, simpozionul „Ignaz von Born –un geniu al iluminismului Central European”. Organizatori: Institutul de Istorie „George Barițiu”, Asociația „Diamant de Maramureș”, Comunicarea: Impresiile lui Ignaz von Born despre călătoria sa prin orașele miniere ale Transilvaniei.
 84. Sibiu, 17-18 octombrie 2019, Academia Română – Comisia de Istorie a Orașelor din România, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, tema: Orașul și alimentația. Comunicarea: Evoluția salariilor, a veniturilor reale și a consumului în Transilvania (1850-1914).
 85. Bistrița, 29-30 noiembrie 2019, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Conferința națională: Transilvania în anii de după Primul Război Mondial. Astecte socio-economice și culturale. Comunicarea: Lichidarea Băncii Austro-Ungare și unificarea monetară.

 

b.) în străinătate:

 1. Viena, 4-6 decembrie 2008, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, conferinţa internaţională 1st Young Scientist Forum on Central and South East Europe System Changes of South East European Societies. Social, Political and Demographic Consequences. Comunicarea From Community to Society. A Pattern of Modernization in Transylvania in European Context 1850-1918.
 2. Heidelberg, 23-26 septembrie 2009, conferinţa internaţională Telecommunication and Globalization: Information Flows in the Nineteenth and Early Twentieth Century, organizată de Universitatea din Heidelberg centrul de excelenţă “Asia and Europe in a global Context”, comunicarea Between centre and periphery: the role of connecting Transylvania to the telegraph network of the Habsburg Monarchy in the mid nineteenth century.
 3. Varşovia, 6-8 aprilie 2011, Conferinţa internaţională, Minorităţile naţionale în Europa Centrală. De la Monarhia Austro-Ungară, la Uniunea Europeană, organizată de ICR Varşovia, Institutul Cultural Slovac din Varşovia, Institutul Cultural Maghiar din Varşovia.
 4. Sankt Petersburg, 28-30 octombrie 2011, Conferința internațională Urban Development and Politics in Europe and Russia, organizatori: State University in Sankt Petersburg, European Universiy St. Petersburg, Universität, Konrad Adenauer Stiftung, centre for European Studies, Panel 1.5 Urban Politics, Policies and Governance: Urban Governance and Historical Heritage; comunicarea: Ethnic and Cultural Diversity as a Historical Heritage in the Cities from Transylvania. Its Role and Potential in the Current Policies of Promotion and Representation.
 5. Lviv, 3-5 noiembrie 2011, Conferința internațională “The Great Longing for Railways” – How the Periphery Became Connected with the Centres of Industrialisation, 5th International Conference on Railway History. Organizatori: International Railway History Association and the Center for Urban History of East Central Europe, studiul: Between Center and Periphery: the Role of Connecting Transylvania to the Railways Network of the Habsburg Monarchy in the Mid-Nineteenth Century.
 6. Londra 15-17 februarie 2012, Conferința internațională Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central & Eastern Europe. The 11th International Postgraduate Conference on Central & Eastern Europe. Comunicarea: Political Regimes, Economic Crisis, Continuities and Discontinuities in the Economic Modernization of Peripheral Regions of the Habsburg Monarchy during the Second Half of the 19th Century: A Case Study of Transylvania.
 7. Praga, 12-14 iunie 2012, Conferința internațonală Challenges of Modernity. Spatial Integration and Communication in 20th Century Central and Eastern Europe. Comunicarea Regionalism, Economic Integration and/or Modernization? The Role of Infrastructure for Transport and Communications in the Case of Transylvania 1850-1914.
 8. Beijing, Republica Populară Chineză, 3-5 august 2013, Participarea la First International Modernization Forum organizată de China Center for Modernization Research (CCMR) din cadrul Academiei Chineze de Științe. Comunicarea : State and Modernization in Central-Eastern Europe in ”the Long” 19th Century.
 9. Beijing, Republica Populară Chineză, 18-20 mai 2016, Academia Chineză de Științe, China Center for Modernization Research (CCMR) Participarea la 2nd International Modernization Forum. ComunicareaRegional Modernization and Sustainable Development in a Mining Region from the Habsburg Monarchy (Transylvania) 1750-1914.
 10. Paris, Franța, 2-5 noiembrie 2017, Universitatea Nanterre Paris, European Labour History Network (ELHN), conferința Workers, Labour and Labour History in Modern Central-East Europe, Comunicarea:Labour, Social and Daily Life to the Workers from Gold Mining in Transylvania during the „Long Nineteenth Century” (1800-1914).
 11. Ečka/Zrenianin, Serbia, 21-22 aprilie 2018, Adunarea Națională a Voivodinei, etc. Conferința internațională Srpski pokret u Vojvodini u Revoluciji 1848-1849. Comunicarea: Revoluția transilvană de la 1848-1849. Vechi și noi controverse istoriografice.
 12. Roma, 2-6 septembrie 2018, Universita Sapientia di Roma, conferința internațională Balkans: meeting of cultures. Cross-cultural trading diasporas In South-Eastern Europe. Comunicarea: The economical policies conducted by the Austrian state in Transylvania at the middle of the 19th century. The strategies for attracting foreign colonists.

Alte activități:

Din februarie 2013: Secretar al Consiliului Științific al Institutului.

Membru în board-ul editorial al Anuarului institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj Napoca. Series Historica (Secretar științific de redacție).

Emisiuni la Radio Cluj pe teme de istorie la rubrica Serile Radio Cluj – ora de istorie.

Responsabil de relația de comunicare cu Biroul de presă al Academiei Române; informări periodice asupra activităților și manifestărilor științifice ale Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca.

Membru în proiectul internaţional K.u.K Archiv, Mitteleuropa wie es einmal war – aktuell zur EU-Erweiterung – eine einmalige Bild-Text-Dokumentation über die k.u.k.-Monarchie, detalii la http://www.archiv-verlag.at/index2.html?/inhalte/produkte/kuk-archiv/kuk-archiv.html; documentarist pentru secţiunea Siebenbürgen /Transilvania.