Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

CÂMPEANU REMUS VIRGIL

CÂMPEANU REMUS VIRGIL

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din

Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu, nr.12-14

400088,Cluj-Napoca

email: campeanuremus@yahoo.com

STUDII

1992-1999, doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, cu teza: Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea, distincția acordată : summa cum laudae, coordonator ştiinţific, prof. univ. dr. Pompiliu Teodor.

1980-1984, Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş –Bolyai Cluj-Napoca.

1975-1979, Absolvent al Liceului „George Coșbuc” Cluj-Napoca.

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Istorie premodernă și modernă a României, Istoria modernă a Europei, Istoriografie modernă și contemporană, Istoria Bisericii și istoria socială în epoca modernă, Istoria elitelor și istoria intelectualității în epoca modernă, Istoria modernă a SUA.

Editarea-publicarea de documente privind Răscoala lui Horea. Transcriere, traducere și colaționare de documente, tehnoredactare-editare în ediție critică, indici de nume etc.

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)
 • 2009 – prezent: cercetător științific I, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sectorul de Istorie Națională; din 2018 – prezent – șef al Sectorului de Istorie Națională.
 • 2000 – 2008: cercetător științific II, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sectorul de Istorie Premodernă.
 • 1996 – 2000: cercetător științific III, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sectorul de Istorie Premodernă.
 • 1992 – 1996: cercetător științific, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sectorul de Istorie Premodernă.
 • 1991 – 1992: asistent cercetare, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sectorul de Istorie Premodernă.
 • 1990 – 1991 – istoric, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sectorul de Istorie Premodernă.
 • 1989 – 1989 – bibliotecar, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, șef al Compartimentului de achiziții – schimb internațional.
 • 1984-1989 – profesor de ştiinţe sociale în ciclul mediu de învăţământ

 

Granturi externe:

 • 2018-2022, Grant NKFIH NN 128 151, Contrasting Romanian and Hungarian Histories (On the Anatomy of the Great Debats. Derulat prin …. (membru, grant în curs de derulare).
 • 2015-2018, Grant extern, contract 111871, Confessionalism and Nation Building in Hungarian and Romanian History from the Reformation to Communism, with a Special View on Cultural Transfers, grant finanţat de OTKA (membru în echipa de cercetare).
 • 2010- Grant colaborativ de tip EUROCORES finanţat de European Science Foundation prin UEFISCDI, nr. contract 4EUROC/2010, CUIUS REGIO. Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon (membru in grupul de analiză vizând Transilvania în secolul al XVIII-lea).
 • 2000-2014, Grant extern finanţat de Fundaţia Pro Oriente din Viena, Unirea religioasă a românilor ardeleni în context transilvănean şi european (membru în echipa de cercetare).
 • 1993-1994, grant extern finanţat de Universitatea „Kossuth Lajos” din Debreţin şi de „Fundaţia pentru o Societate Deschisă” din Ungaria, Istoria bisericilor şi a relaţiilor interconfesionale din Transilvania (membru în echipa de cercetare)

 

Granturi interne:

 • 2018-2020, grantul Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG), cod PN-lll-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. contract 49PCCDl/01/03/2018, perioada 2018-2020, conducător prof. univ. dr. Corin Braga, grant în curs de derulare (partener/membru în echipa de cercetare)
 • 2007-2008, grant CNCSIS, nr. contract 1254, Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic (director de grant)
 • 1995-1996, grant finanțat de ”Fundația pentru o Societate Deschisă” din România pentru cercetări doctorale, Istoria intelectualității transilvănene în veacul al XVIII-lea
ACTIVITATE DIDACTICĂ (INCLUSIV CONDUCERE DE DOCTORATE DACĂ ESTE CAZUL)
 • 2016 – abilitare pentru conducere de doctorat – Școala Doctorală a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

 

 • 2007-2008 – profesor la şcoala internaţională de vară organizată de Michigan State University în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 • 2005-2008 – profesor asociat la Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Catedra de Studii Americane.
 • 2006-2007 – visiting researcher la Universitatea „Vanderbilt” din Nashville, SUA.
 • 2002-2005 – profesor asociat la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul Oradea.
 • 2000-2005 – profesor asociat la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 • 1996-2002 – profesor asociat la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.
 • 1994-1995 – profesor asociat la Universitatea „Hyperion” din Bucureşti, Colegiul din Sfântu-Gheorghe.
 • 1993-1994 – visiting professor la Universitatea „Kossuth Lajos” din Debreţin, Ungaria.
COMPETENŢE SPECIALE (CUNOŞTINŢE DE PALEOGRAFIE; LIMBI CLASICE; ETC.)
 • Cunoștințe de paleografie latină
 • Cunoștințe de paleografie maghiară de secol XVII-XVIII, limbajul documentelor istorice.
 • limbajul documentelor istorice.
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
 • Engleză, foarte bine Franceză , foarte bine
 • Maghiară, foarte bine
 • Italiană, satisfăcător
BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE
 • Budapesta – în cadrul schimbului interacademic între Academia Română și Academia Ungară de Științe – stagii de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, Biblioteca Nationala, Biblioteca Széchényi pentru proiectele de cercetare ale Institutului (Conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750 și Izvoarele Răscoalei lui Horea, Arhiva Comisiei Jankovich ) : noiembrie 1997, iunie 2002, iunie 2003, septembrie 2005, iulie 2007, septembrie 2008, iulie 2009, iulie 2010, iulie 2011, iulie 2012;
 • SUA, Nashville, Universitatea Vanderbilt, 16 septembrie 2006 – 15 martie 2007, Nashville – stagiu de cercetare pentru tema Originea si metamorfozele miturilor istoriografice americane
 • Viena, iulie 2007, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale ale Austriei din Viena (cercetări privind istoria învăţământului din Transilvania epocii moderne, legate de derularea grantului CNCSIS nr. 1254).
 • Viena şi Roma, 16-27 septembrie 2008, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale Maghiare, la Biblioteca Naţională a Ungariei din Budapesta, la Arhivele Naţionale ale Austriei din Viena şi la Biblioteca Vaticanului din Roma (cercetări de arhivă şi documentare bibliografică privind dezvoltarea reţelei şcolare din Transilvania veacului al XVIII-lea şi achiziţionarea de material de arhivă necesar derulării grantului CNCSIS nr. 1254).
 • Remus Câmpeanu, Prešov (Slovacia), iulie 2013, stagiu de cercetare şi documentare la Arhivele Bisericii Greco-Catolice din Prešov şi la Arhivele Universităţii din Prešov pe tema politicii religioase a Imperiului habsburgic în Transilvania şi Ungaria superioară în veacul al XVIII-lea.
EVALUĂRI ŞI MENTORING
 • Membru al Grupului Experților Evaluatori UEFISCDI în anul 2011.
 • Peer-reviewer la diferite reviste de specialitate din domeniul științelor istorice din România, precum și din străinătate.
 • Membru desemnat în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi științifice/didactice.
ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINŢE SAU PANELURI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE (INCLUSIV ROMÂNIA)
 • Organizator panel în cadrul Conferinței Internaționale România după Marea Unire, Branduri românești. Societate. Economie. Bănci. Biopolitică. Arhitectură. Francmasonerie, Cluj-Napoca, 22-23 mai 2019 (Panel 6: Centenar U Cluj)
 • Membru în comitetele de organizare ale unor conferinței internaționale desfășurate la Cluj-Napooca (1996, 1998), Sibiu (2012), Oradea (2014, 2015).
MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE
 • membru al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat.
 • Vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor „I. Lupaş – Al. Lapedatu” din Cluj-Napoca.
 • Vicepreşedinte al Asociaţiei Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice din România, responsabilul Departamentului de cercetare al asociaţiei.
 • Secretar al Părții Române în cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară.
 • Membru al Romanian Association for American Studies
 • Membru al European Association for American Studies.

 

Membru în Colegiul de redacție al revistei ”Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca – Series Historica.

PREMII ŞI DISTINCŢII
 • Medalia ”George Barițiu” conferită de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române pentru activitate deosebită în organizarea și valorificarea cercetării științifice în domeniul istoriei
 • Diploma “Urbis Grates” conferită de Primăria Municipiului Alba Iulia pentru activitatea didactică depusă în serviciul comunității
 • Diploma “Centenar” conferită de Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud pentru promovarea valorilor științifice, culturale și istorice românești
 • Premiul ”Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, acordat în anul 2000, pentru lucrarea Elitele româneşti din Transilvania în veacul al XVIII-lea
ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

Cărți și monografii:

 1. Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1999, 326 p.
 2. Elitele româneşti din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000, 450 p.
 3. Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, 420 p.
 4. Elitele româneşti din Transilvania în veacul al XVIII-lea (ediţia a II-a revăzută şi adăugită), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 464 p.
 5. În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prereformistă [autori Remus Câmpeanu, Varga Attila, Anton Dörner], Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 297 p.

 

Ediții de documente:

 

  1. Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.VI, Comitatul Hunedoara [editori Mihail Cerghedean, Vasile Ionaş, Ladislau Gyémánt, Viorel Vânătoru, colaboratori Remus Câmpeanu, Anton Dörner], Bucureşti, Editura Academiei, 1993, 629 p.
  2. Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, vol. III/1 [coordonatori Ladislau Gyémánt, Lya Benjamin, editori Ladislau Gyémánt, Lya Benjamin, Remus Câmpeanu, Simona Fărcăşan], Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, 610 p.
  3. Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, vol. III/2 [coordonatori Ladislau Gyémánt, Lya Benjamin, editori Ladislau Gyémánt, Lya Benjamin, Remus Câmpeanu, Simona Fărcăşan], Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, 608 p.
  4. Răscoala lui Horea în comitatul Bihor, vol.I [editor Gheorghe Gorun, colaboratori Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu], Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000, 366 p.
  5. Răscoala lui Horea în comitatul Bihor, vol.II [editor Gheorghe Gorun, colaboratori Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu], Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2001, 409 p.
  6. Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.IX, Comitatul Alba [editori Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Ion Mircea, Anton Dörner], Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2004, 353 p.
  7. Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.X, Comitatul Turda [editori Ladislau Gyémánt, Anton Dörner, Remus Câmpeanu, Vasile Lechinţan], Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 464 p.
  8. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. I Descrierea localităţilor conscrise, partea I şi partea a II-a [editori Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureşan], Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2009, 2549 pagini + anexe şi hărţi
  9. Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.XI, Comitatul Cluj [editori Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Ladislau Gyémánt, Vasile Lechinţan],       Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 373p.
  10. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. II Tabelele Statistice, partea I, partea a II-a și partea a III-a [editori Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureşan], București, Editura Enciclopedică, 2016, partea I CCCLXI+674p., partea a II-a 1056p., partea a III-a 733p.

 

Volume coordonate:

 

 1. În Spiritul Europei Moderne. Administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian şi iosefin (1740-1790) [coordonatori Remus Câmpeanu, Anca Câmpian, autori Varga Attila, Greta-Monica Miron, Mirela Popa-Andrei şi Anton Dörner], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 311 p.
 2. Şcoala Ardeleană, vol. VII [coordonatori Remus Câmpeanu, Varga Attila, Florin Jula], Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2014, 285 p.
 3. La Scuola Transilvana, vol.I [coordonatori Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Varga Attila, Florin Jula], Nyíregyháza – Oradea, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2014, 398 p.
 4. La Scuola Transilvana, vol.II [coordonatori Remus Câmpeanu, Varga Attila, Anca Elisabeta Tatay], Nyíregyháza, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, 252 p.
 5. Istorie, genealogie, transferuri culturale/Történelem, genealógia. Kulturális transzfer. Lucrările celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară (Alba Iulia, 21-22 septembrie 2016), [coordonatori Remus Câmpeanu, Nicolae Edroiu, Laura Stanciu], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017, 191p.
 6. Corruption and Anticorruption in Historical Perspective (from the Middle Age to Modern Age) [coordonatori Remus Câmpeanu, Cosmin Popa-Gorjanu], (Annales Universitatis Apulensis Series Historica 20, I), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2016, 184 p., ISSN 1453-9306.

 

Studii și articole în reviste de specialitate:

 

a.) în străinătate:

 

 1. „Az erdélyi román felvilágosodás”, în Aetas, Szeged, 3/1993, p.244-245.
 2. „Opinions historiographiques critiques concernant L’Union Religieuse des Roumains de la Transilvanie”, în Historia Ecclesiastica, Prešov, II/2012, nr.2, p.162-180

 

b.) în țară:

 

 1. „Nicolae Iorga sur l’union religieuse des Roumains”, în Studia Historia, Bucureşti, 35/1990, fasc.2, p.39-45.
 2. „Dispute istoriografice de după anul 1900 privind primul secol al Unirii religioase în zona Oradiei. Evoluţia şi perspectivele scrisului istoric”, în Crisia, Oradea, 21/1991, p.331-338
 3. „Reactualizarea unei controverse istoriografice. Mitropolitul Atanasie şi Unirea religioasă“, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 31/1992, p.45-58.
 4. „Motivaţii etnice şi confesionale ale conflictelor socio-politice din ţinutul Oradiei în secolul al XVIII-lea”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, nr.1-2/1993, p.91-96.
 5. „Aspiraţii spre depăşirea marginalităţii în mediul rural din Transilvania prin Unirea religioasă“, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 32/1993, p.39-47.
 6. “Consideraţii privind structura socială a intelectualităţii române la sfârşitul veacului al XVIII-lea”, în Crisia, Oradea, 23/1993, p.187-194.
 7. “Consideraţii istoriografice privind clerul năsăudean în secolul al XVIII-lea”, în Revista Bistriţei, Bistriţa, 7/1993, p.155-162.
 8. „Sursele intelectualităţii române din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Trecut, prezent si perspectivă istoriografică“, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 33/1994, p.305-325.
 9. „Entre certitudes et confusions. De nouveau sur la Révolte de Horea”, în Transylvanian Review, Cluj-Napoca, 3/1994, no.4, winter, p.174-180.
 10. „Data on the Romanian Pupils at the Royal Academic Lyceum in Cluj at the End of the 18th Century”, în Transylvanian Review, Cluj-Napoca, 3/1994, no.2, summer, p.143-146.
 11. „Tineri români la şcolile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea”, în Sargetia, Deva, XXV/1992-1994, p.309-331.
 12. „Consideraţii privind reflectarea iluminismului românesc transilvănean în lucrarea lui Kosáry Domokos, “Müvelödés a XVIII szàzadi Magyarországon”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 33/1994, p.445-448.
 13. „Între certitudini si confuzii. Din nou despre răscoala lui Horea”, în Buletinul Informativ al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania si Banat, Cluj-Napoca, 2/1994, nr.23, noiembrie, p.333-343.
 14. „Evoluţia istoriografiei confesionale în ţinuturile Oradiei şi Năsăudului în perioada interbelică. Analiză comparativă“, în Revista Bistriţei, Bistriţa, 8/1994, p.223-227.
 15. „Elevi români la Colegiul Catolic din Cluj între anii 1794-1802”, în Buletinul Informativ al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca, 2/1994, nr.24, decembrie, p.357-364.
 16. „Contribuţii la istoria intelectualităţii române din Transilvania în secolul al XVIII-lea”, în Acta Musei Napocensis. Istorie, Cluj-Napoca, 31/1994, nr.2, p.41-58.
 17. „Elitele. Eşecul unor tentative de definire”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 34/1995, p.409-412.
 18. „Între certitudini si confuzii. Din nou despre răscoala lui Horea”, în Sargetia, Deva, XXVI/1995, p.312-340.
 19. „Contribuţii la istoria învăţământului bistriţean în secolul al XVIII-lea”, în Revista Bistriţei, Bistriţa, 9/1995, p.203-209.
 20. „Învăţământul sibian în sec. al XVIII-lea. Aspecte bibliografice şi arhivistice”, în Acta Musei Napocensis. Istorie, 33/1996, nr.2, p.203-210.
 21. „Şcoală şi viaţă cotidiană în Clujul secolului al XVIII-lea. Aspecte istoriografice şi arhivistice”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 35/1996, p.89-99.
 22. „Elite europene şi elite româneşti în veacul XVIII. Încercări de definire”, în Xenopoliana, Iaşi. 4/1996, nr.1-4, p.87-94.
 23. „Realităţi româneşti reflectate în arhiva Directiei Şcolare Oradea la sfârşitul secolului al XVIII-lea”, în Revista Bistriţei, Bistriţa, 10-11/1996-1997, p.137-140.
 24. „Recuperarea unui handicap social. Nepotismul în familiile nobiliare româneşti din Transilvania în veacul al XVIII-lea”, în Xenopoliana, Iaşi, 6/1998, 3-4, p.74-91.
 25. „Elementul românesc în administraţia Transilvaniei în veacul al XVIII-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 37/1998, p.127-148.
 26. „Aspecte privind conturarea elitelor româneşti din Transilvania secolului al XVIII-lea”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane <<Gheorghe Şincai>>, Târgu Mureş, 1/1998, , p.7-19.
 27. „Perfecţionarea administrativă a bisericilor române din Transilvania. Consolidarea spiritului pragmatic în a doua jumătate a veacului al VIII-lea”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Theologia Graeco-Catholica, Cluj-Napoca, XLV/2000, nr.1, p.165-178.
 28. „David Prodan despre Unirea religioasă a românilor ardeleni”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 6/2002, nr.1, p.237-252.
 29. „Secvenţe istoriografice privind Unirea religioasă a românilor ardeleni”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba-Iulia, 6/2002, nr.2, p. 205-218, (în colaborare cu Iacob Mârza).
 30. „Un efect spectaculos al Unirii religioase: integrarea elitelor româneşti din Transilvania, Partium şi Banat în sistemul catolic de învăţământ în prima jumătate a secolului al XVIII-lea”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 6/2002, nr.2, p.127-140.
 31. „Două personalităţi, două atitudini diferite faţă de Unirea religioasă: Nicolae Densuşianu şi Ştefan Manciulea”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, Cluj-Napoca, 47/2002, nr.2, p.139-144.
 32. „O etapă ascendentă în istoriografia unirii religioase: opera lui Aloisie Tăutu”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, 41/2002, p.347-354.
 33. „Un segment mai puţin cunoscut din istoriografia Unirii religioase. Perspectiva lui Iosif Siegescu”, în Arhiva Someşană. Revistă de istorie şi cultură, Cluj-Napoca, Seria a III-a, 1/2002, p.85-96.
 34. „Tineri români la gimnaziile Bistriţei în veacul al XVIII-lea”, în Arhiva Someşană. Revistă de istorie şi cultură, Alba Iulia, Seria a III-a, 2/2003, p.117-121.
 35. „Perspectiva lui Zenovie Pâclişanu asupra începuturilor Unirii religioase a românilor ardeleni cu Biserica Romei”, în Anales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 7/2003, p.359-363, (în colaborare cu Anca Câmpian).
 36. „George Bariţ despre întemeierea Bisericii Române Unite”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, 42/2003, p.83-88.
 37. „Perspectiva lui Simion Bărnuţiu asupra Unirii religioase a românilor din Transilvania cu Biserica Romei”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, 42/2003, p.251-257.
 38. „Initiatives oecumeniques dans l’historiographie confésionnelle contemporaine de Roumanie”, în Transylvanian Review, Cluj-Napoca, 13/2004, no.3, autum, p.66-71
 39. „Liderii greco-catolici ai generaţiei paşoptiste transilvănene despre reorganizarea Bisericii Române Unite. Două studii de caz: Simion Bărnuţiu şi August Treboniu Laurian”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, Cluj-Napoca, 49/2004, nr.1, p.81-87.
 40. „O sursă de mare potenţial pentru istoria socială şi istoria administrativă a Transilvaniei: conscripţia fiscală din anul 1750”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 8/2004, p.81-86.
 41. „Impactul Reformei religioase asupra învăţământului transilvănean”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Historica, Bucureşti, 43/2004, p. 85-97.
 42. „Impactul reformelor şcolare imperiale asupra şcolilor primare româneşti în deceniul iosefin”, în Libraria. Studii şi cercetări de bibliologie, Târgu Mureş, 3/2004, p. 79-88.
 43. „Un lider al istoriografiei paşoptiste, George Bariţ, despre cauzele şi începuturile Unirii religioase a românilor transilvăneni cu Biserica Romei”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 9/2005, nr.2, p.95-117.
 44. „Spiritualitate catolică şi învăţământ în Transilvania veacului al XVIII-lea – românii si oportunitaţile lor de studiu în epoca prereformistă”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, Cluj-Napoca, 50/2005, nr.1, p.125-130.
 45. „Românii şi ordinele catolice în Clujul veacului al XVIII-lea”, în Vatra, Târgu Mureş, Serie nouă, 33/2006, nr.421, aprilie, p.23-29.
 46. „Repere ale tradiţiei şi inovaţiei istoriografice la Institutul de Istorie <George Bariţ> din Cluj în perioada 2002-2005”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 10/2006, nr.1, p.279-284.
 47. „Unire religioasă şi mental public la începuturile catolicismului românesc din Transilvania”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 10/2006, nr.2, p.93-102.
 48. „Debates around the Historiographical Myths in Transylvania: the Penetration of the Romanians to the Transylvania’s Administrative Structures by the Greek-Catholic Religion’s Way During the 18th Century”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, Cluj-Napoca, 52/2007, nr.3, p.109-123.
 49. „Note la recitirea unei biografii: ambiţiile nobiliare ale lui Inochentie Micu”, în Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica, Bucureşti, XLVIII/2009
 50. „Biserica Unită din Transilvania şi relaţiile ei cu Arhiepiscopia de Esztergom la începuturile Unirii Religioase, în lumina cercetărilor recente ale Fundaţiei Pro Oriente”, în Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica, Cluj-Napoca, LI/2012, p. 103-112
 51. „Cea de-a XXII-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară (Budapesta, 4-6 noiembrie 2014), în Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica, Cluj-Napoca, LIV/2015, p. 460-465

 

Studii și capitole în volume colective:

 

a.) în străinătate:

 1. A Habsburg iskolapolitika hatása az erdélyi román lakosságra XVIII. szàzadban”, în vol. Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. szàzadban, Debrecen, Editura Történelmi Fiyelö Könyvek, 1997, p.111-116.
 2. Az erdélyi görög katolikus egyház történetének feltárására irányuló legújabb kutatási tervek, în vol. Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 2007, november 23-24 [coordonator Véghseõ Tamás], Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, 2010, p.111-119.
 3. Introductory Study”, în vol. Lucian Bogdan, Romania in U.S. Foreign Policy, 1945-1970, Charleston, Create Space, 2012, p.VII-XVI.
 4. Innocenzo Micu-Klein, nobile e vescovo, în vol. La Scuola Transilvana, vol.I [coordonatori Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Varga Attila, Florin Jula], Nyiregyháza-Oradea, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2013, p.338-364.
 5. Az erdélyi Görög-Katolikus Püspökség és az esztergomi Primás Szék a 18-ik század elején. A bécsi Pro Oriente Alapítvány legújabb kutatásai, în vol. La Scuola Transilvana, vol.II [coordonatori Remus Câmpeanu, Varga Attila, Anca Elisabeta Tatay], Nyíregyháza, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, p.59-68.
 6. Profesori ai Catedrei de Limba Română de la Universitatea din Budapesta în secolul al XIX-lea: identitatea politică a lui Ioan Ciocan în analizele istoriografice, în vol. Inter Scyllam et Charybdim. Identitásképző stratégiák és a budapesti Román Filológiai Tanszék története [coordonatori Miskolczy Ambrus, Hergyán Tibor, Nagy Levente], Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015, p.39-48.
 7. A szociális csoportok közötti kapcsolatok és az etnikumok – az erdélyi városok dinamikája a premodern korban în vol. Kulturális transzfer. Történelmi és irodalmi diskurzusok a román és magyar kulturális térben [coord. Miskolczy Ambrus, Nagy Levente, Vincze Ferenc], Napkút Kiadó, Budapest, 2018, p. 45-59.

 

b.) în țară:

 1. Le clergé de Nasaud au dix-huitième siècles. Traits caractéristiques concernant l’administration et l’état du domaine confessionnel, în vol. The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, Iaşi, Editura “Glasul Bucovinei”, 1994, p. 79-91.
 2. Date despre elevii români la Liceul Academic Regal din Cluj la sfârşitul secolului al XVIII-

lea, în vol. Sabin Manuilă. Istorie şi demografie. Studii privind societatea românească între secolele XVI-XX [coordonatori Sorina Bolovan, Ioan Bolovan], Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1995.

 1. Elite şi structuri sociale româneşti în Transilvania secolului al XVIII-lea, în vol. Transilvania între medieval şi modern, vol. I [coordonator Camil Mureşanu], Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1996, p.28-33.
 2. Credinţă sau interes? Aspecte laice şi confesionale ale accesului românilor transilvăneni spre categoriile nobiliare în veacul al XVIII-lea, în vol. Transilvania între medieval şi modern, vol. II [coordonator Camil Mureşanu], Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1997, p.16-27.
 3. Elite şi structuri sociale româneşti în Transilvania veacului al XVIII-lea. O altfel de imagine, în vol. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu la împlinirea vârstei de 70 de ani [coordonator Nicolae Edroiu], Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p.197-217.
 4. Croyance ou intérêt? Aspects laiques et confessionnels de l’accès des Roumains de Transylvanie aux catégories nobiliaires durant le XVIIIe siècle, în vol. Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p.425-435.
 5. Dinamica socială şi politică a nobilimii maghiarizate de origine română în veacul al XVIII-lea, în vol. Relaţii politice româno-ungare [coordonator Nicolae Edroiu], Bucureşti, Editura Academiei, 1999, p.53-64.
 6. Opinii istoriografice critice privind Unirea religioasă a românilor ardeleni cu Biserica Romei, în vol. 300 de ani de la Unirea religioasă a românilor cu Biserica Romei, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2001, p. 307-324.
 7. Generaţia paşoptistă din Transilvania despre începuturile Bisericii Române Unite. Optica lui August Treboniu Laurian, în vol. Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică. Istorie şi spiritualitate. 150 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Române Unite cu Roma la Blaj [coordonatori Cristian Barta, Zaharie Pintea], Blaj, Editura „Buna Vestire”, 2003, p.439-448.
 8. Românii şi şcolile catolice în Clujul veacului al XVIII-lea, în vol. Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române [coordonator Avram Andea], Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, p.203-219.
 9. Gimnaziul de la Blaj în lumina exigenţelor politicii imperiale a veacului al XVIII-lea. Complexul şcolar de la Blaj între necesităţile locale şi exigenţele politicii imperiale, în vol. Şcolile greco-catolice ale Blajului – 250 de ani de credinţă şi cultură, [coordonatori Aldea Delia, William Alexandru Bleiziffer, Marcela Ciortea], Blaj, Editura „Buna Vestire”, 2005, p.207-214.
 10. Oradea – centru elitar şi educaţional în Epoca Luminilor, în vol. Şcoala Ardeleană şi Oradea [editor Florin Jula, coordonator Corneliu Crăciun], Oradea, Editura „Logos 94”, 2006, p.16-30.
 11. The impact of the Religious Reform upon Transylvanian education, în vol. Biserică, societate, identitate: in honorem Nicolae Bocşan [coordonatori Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja], Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, p.493-502.
 12. Despre un proiect actual de cercetare a unirii religioase a românilor ardeleni: iniţiativa fundaţiei <Pro Oriente>”, în vol. Şcoala Ardeleană, tom II [coordonator Ioan Chindriş], Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2007, p.198-208.
 13. Tradiţie şi tendinţe contemporane în istoriografia maghiară a răscoalei lui Horea, în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare [coordonator Nicolae Edroiu], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2010, p.346-359.
 14. Editarea Conscripţiei fiscale a Transilvaniei din 1750. Istoric şi perspective, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca [coordonator Nicolae Edroiu], Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, p.78-84.
 15. Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice, în vol. Şcoala Ardeleană. Anuar, vol V, [coordonatori Ioan Chindriş şi Niculina Iacob], Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2011, p.8-16.
 16. Introducere în vol. Mircea Botiş, Radu, Botiş, Ulmeni, Maramureş. Studiu Monografic, Galaţi, Editura Olimpius, 2011, p.3-17.
 17. Despre mituri şi despre începuturile integrării europene a românilor: şcolile catolice din Transilvania veacului al XVIII-lea, în vol. A történetiró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012, p. 38-47.
 18. Câte ceva despre dinamica cercetărilor din istoriografia americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în vol. Imagine, tradiţe, simbol: profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de ani [coordonatori Valentin Trifescu, Gabriela Rus, Daniel Sabău], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, p. 97-106.
 19. Schimbări de paradigmă în istoriografia americană în a doua jumătate a secolului XX, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop [coordonatori Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta], Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015, p.247-256.
 20. Persoane şi grupuri confesionale importante pentru Unire în sec. al XVIII-lea (viaţa şi poziţiile lor de drept bisericesc, eclesiologice şi dogmatice). Inochentie Micu-Klein/ Wichtige Personen und Konfessionelle Gruppen für die Union im 18. jh. (Ihr Leben und Ihre Kirchenrechtlichen, Ekklesiologischen und Dogmatischen Positionen). Inochentie Micu-Klein”, în vol. Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei/ Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom, vol.II, De la 1701 la 1761/Von 1701 bis 1761 [coordonatori Johann Marte, Viorel Ioniţă, Wolfgang Nikolaus Rappert, Laura Stanciu, Ernst Christoph Suttner], Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2015, p.196-235.
 21. Secolul Luminilor în Lumea Nouă. Sau epoca în care America a trăit mai multe vieţi, în vol. Petru Maior şi prietenii. Lucrările Simpozionului Naţional desfăşurat la Reghin în perioada 28 februarie – 1 martie 2014 [coordonator Laura Stanciu], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, p.21-30.
 22. Istoria ca spațiu ludic, în vol. Pompiliu Teodor și lumea prin care a trecut [coordonator Corina Teodor], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, p.50-52.
 23. Spații ardelene ale transferului cultural în veacul al XVIII-lea, în vol. O identitate secundă. Dennis John Deletant, Istoria, România și Românii. In honorem Dennis Deletant [coordonatori Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău], Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, p.125-141.
 24. Evoluția comunităților urbane din Transilvania în perioada premodernă. Secvențe istoriografice, în vol. Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani [coordonatori Virgiliu Țârău, Liviu Țârău, Ottmar Trașcă, Valentin Orga], Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2017, p.93-103.
 25. Spații ardelene ale transferului cultural în veacul al XVIII-lea, în vol. Istorie, genealogie, transferuri culturale/Történelem, genealógia. Kulturális transzfer. Lucrările celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară (Alba Iulia, 21-22 septembrie 2016) [editori Nicolae Edroiu, Remus Câmpeanu, Laura Stanciu], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017, p.163-176.
 26. The Development of the Urban Communities in Transylvania during Maria Theresia’s Reign în vol. Le città dell’imperatrice: centri urbani, società ed economia nell’epoca di Maria Teresa d’Asburgo / The empress cities: urban centres, societies and economies in the age of Maria Theresia von Habsburg. Lucrările conferinței internaționale din 20-21 octombrie 2016, organizate de Comune di Trieste, Central European Initiative, University of Trieste, The Department of Political and Social Sciences [editor Daniele Andreozzi], Trieste, 2017, p.11-27.
 27. Repere recente privind cercetarea sistemului legislativ din Transilvania Epocii Luminilor, în vol. Petru Maior şi prietenii. Lucrările Simpozionului Naţional desfăşurat la Reghin în perioada 2–3 septembrie 2016 [coordonator Laura Stanciu], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017

 

Articole în reviste de cultură (enumerare selectivă)

 1. „Rolul politic al episcopilor uniţi în disputa ortodoxie-greco-catolicism în zona Oradei în veacul al XVIII-lea”, în Familia, Oradea, 28/1992, nr.7-8, p.18-19.
 2. „Împotriva prejudecăţilor”, în Tribuna, Cluj-Napoca, 5/1993, nr.27, 7-13 iulie, p.9.
 3. „Elevi români la gimnaziile din Baia Mare în secolul al XVIII-lea”, în România km. 0, Baia Mare, 1/1999, nr. 1, decembrie, p.181-183.
 4. „Tradiţie şi continuitate la Institutul <George Bariţiu>. Stadiul editorial actual al colecţiei documentare Izvoarele răscoalei lui Horea”, în Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, nr.1, iunie 2014, p. 8.

 

Traduceri:

 

Recenzii:

Peste 40 de recenzii publicate în reviste de specialitate din țară.

 

Participări la manifestări științifice interne și internaționale

(în ultimii 15 ani)

a.) în țară:

 

 1. 23 mai 2003 – Cluj-Napoca – Simpozionul Un mentor al culturii româneşti – George Bariţ, organizat de Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca al Academiei Române, comunicarea George Bariţ despre întemeierea Bisericii Române Unite.
 2. 6-7 iunie 2003 – Alba-Iulia – Simpozionul anual Zilele Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, comunicarea Perspectiva lui Zenovie Pâclişanu asupra Unirii religioase a românilor din Transilvania cu Biserica Romei.
 3. 19-20 iunie 2003 – Blaj – Simpozionul jubiliar 150 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de la Blaj, organizat de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Blaj, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, comunicarea Generaţia paşoptistă despre începuturile Unirii religioase. Opinia lui August Treboniu Laurian.
 4. 10-16 iulie 2003 – Alba-Iulia – Simpozionul internaţional Unirea religioasă a românilor ardeleni, organizat de Fundaţia „Pro Oriente” Viena şi Facultatea de Istorie-Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, comunicarea Un lider al istoriografiei paşoptiste, George Bariţ, despre cauzele şi începuturile Unirii religioase a românilor transilvăneni cu Biserica Romei.
 5. 4-6 octombrie 2003 – Lugoj – Simpozionul jubiliar 150 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de la Lugoj, organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Local Lugoj, Primăria Oraşului Lugoj, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Lugoj, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Muzeul Orăşenesc de Istorie şi Artă Lugoj, comunicarea Simion Bărnuţiu despre istoria Bisericii Române Unite.
 6. 28-29 noiembrie 2003 – Cluj-Napoca – Sesiunea ştiinţifică jubiliară Episcopia de Cluj-Gherla – 150 de ani de istorie, organizată de Facultatea de Istorie-Filosofie şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, comunicarea Liderii generaţiei paşoptiste ardelene despre reorganizarea Bisericii Române Unite.
 7. 26-28 februarie 2004 – Târgu-Mureş – Simpozionul naţional Gheorghe Şincai – sub semnul istoriei, organizat de Prefectura Judeţului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române Târgu-Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Muzeul Judeţean Mureş şi Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, comunicarea Impactul reformelor şcolare imperiale asupra învăţământului primar românesc în deceniul iosefin.
 8. 23-24 aprilie 2004 – Bucureşti – Conferinţa ştiinţifică Problemele şi perspectivele editării surselor istorice în România, organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Editare a Izvoarelor Istorice „Arhiva Istorică a României” şi Centrul de Istorie a Transilvaniei, comunicarea intitulată O sursă de mare potenţial pentru istoria socială şi istoria administrativă a Transilvaniei: conscripţia fiscală din anul 1750.
 9. 18-23 mai 2004 – Cluj-Napoca – Conferinţa internaţională De la cruciada a IV-a la unificarea europeană, organizată de Ministerul Integrării Europene, Centrul de Studii Transilvane al Institutului Cultural Român, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Institutul de Studii Internaţionale al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, comunicarea intitulată Iniţiative ecumenice în istoriografia confesională contemporană din România.
 10. 28-29 mai 2004 – Alba Iulia – Sesiunea ştiinţifică Zilele Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, comunicarea intitulată Izvoare demografice şi statistice de deosebită importanţă pentru istoria socio-politică, economică şi culturală a Transilvaniei în veacul al XVIII-lea.
 11. 25-27 iunie 2004 – Lugoj – A IX-a sesiune de comunicări ştiinţifice Spaţiile alterităţii, organizată de Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Municipal Lugoj şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, comunicarea intitulată Instrumentalizarea surselor istorice. Cazul documentelor privind întemeierea Bisericii Române Unite.
 12. 8-9 octombrie 2004 – Blaj – Sesiunea de comunicări ştiinţifice Şcolile greco-catolice ale Blajului. 250 de ani de credinţă şi cultură, organizată de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Blaj, Departamentul Blaj al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică şi Facultatea de Istorie şi Filosofie ale Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Primăria oraşului Blaj, comunicarea intitulată Gimnaziul Blajului între necesităţile locale şi exigenţele politicii educaţionale a imperiului în veacul al XVIII-lea.
 13. 2 decembrie 2004 – Cluj-Napoca – Sesiunea de comunicări ştiinţifice Istorie şi spiritualitate în Biserica Română Unită, organizată de Facultatea de Istorie şi Filosofie şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică ale Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, comunicarea intitulată Spiritualitate catolică şi învăţământ în Transilvania veacului al XVIII-lea (participare necuprinsă în raportul de activitate pe anul 2004, înaintat deja, la data respectivă, la Academia Română).
 14. 16-17 iunie 2005 – Alba Iulia – Sesiunea de comunicări ştiinţifice Istorie naţională – istorie europeană. Orientări actuale în arheologie, istorie, muzeologie şi arhivistică, organizată de Facultatea de Istorie şi Filologie şi de Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu” din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, comunicarea intitulată Noi date privind răscoala lui Horea în Ungaria.
 15. 30 iunie-6 iulie 2005 – Alba Iulia – A treia conferinţă internaţională Unirea religioasă a românilor ardeleni, organizată de Fundaţia „Pro Oriente” din Viena şi de Facultatea de Istorie-Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, comunicarea intitulată Unire religioasă şi mental public la începuturile catolicismului românesc din Transilvania.
 16. 20-21 mai 2006 – Cluj-Napoca – Sesiunea jubiliară Zilele baroce. 230 de ani de spiritualitate piaristă la Cluj-Napoca. 1776-2006, organizată de Provincia Piariştilor din România şi de Muzeul de Artă Cluj-Napoca, comunicarea intitulată Sistemul piarist de învăţământ în veacul al XVIII-lea. Caracteristici generale şi specificităţi.
 17. 1 iunie 2006 – Alba Iulia – Sesiunea de comunicări ştiinţifice Istorie şi patrimoniu cultural naţional – cercetare şi valorificare, organizată de Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, comunicarea intitulată Institutul de Istorie din Cluj – tradiţie, continuitate şi inovaţie istoriografică.
 18. 2 iunie 2006 – Oradea – Simpozionul Şcoala Ardeleană şi Oradea, organizat de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea şi de Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie” din Oradea, comunicarea intitulată Oradea – centru elitar şi educaţional în Secolul Luminilor.
 19. 7-10 februarie 2007 – Chicago (USA) – Conferinţa intenaţională Historiografical Postmodernism, organizată de Chicago University, comunicarea intitulată Debates around the Historiographical Myths in Transylvania.
 20. 10-12 mai 2007 – Ulm (Germania) – Conferinţa internaţională Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, organizată de Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm, comunicarea intitulată The Penetration of the Romanians to the Transylvania’s Administrative Structures by Greek-Catholic Religion’s Way during the 18th Century.
 21. 1 iunie 2007 – Alba Iulia – Simpozionul internaţional Repere şi perspective în istoriografia contemporană, organizat de Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, comunicarea intitulată Noi direcţii de cercetare în istoriografia americană.
 22. 29 iunie-1 iulie 2007 – Lugoj – Sesiunea de comunicări Spaţiile alterităţii – a noua ediţie, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Municipal Lugoj, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Timiş, comunicarea intitulată Istoriografia americană şi istoriografia central-europeană. Perspectivă comparativă.
 23. 12-13 octombrie 2007 – Oradea – Simpozionul Şcoala Ardeleană şi Oradea, organizat de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, comunicarea intitulată Noi proiecte de cercetare privind istoria Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
 24. 24-26 aprilie 2008 – Timişoara – Workshop internaţional, finanţat prin CNCSIS, grant PN II: Ideas – Exploratory workshops, organizat de CNCSIS, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Comunicare Publică a Universităţii de Vest, comunicarea intitulată The problem of the myth in the American historiographical discourse.
 25. 22-24 mai 2008 – Bucureşti – Conferinţă internaţională organizată de Romanian Association for American Studies şi Comisia Fulbright din România, comunicarea intitulată The Development of the American Historiographical Myths.
 26. 29-30 mai 2008 – Alba Iulia – Sesiunea de comunicări ştiinţifice Repere şi perspective în istoriografia contemporană, organizată de Catedra de istorie a Facultăţii de Istorie şi Filologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, comunicarea intitulată Consideraţii privind evoluţia istoriografiei americane.
 27. 20-21 iunie 2008 – Oradea – Simpozionul Şcoala Ardeleană (ediţia a III-a), organizat de Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie”, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea şi Primăria Municipiului Oradea, comunicarea intitulată Istoriografii în oglindă.
 28. 25-26 octombrie 2008 – Corund (jud. Mureş) – Sesiunea ştiinţifică Mecanisme de formare, selecţie şi promovare a elitelor intelectuale, organizată de Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş comunicarea intitulată Elitele istoriei americane sub presiunea discursului istoriografic postmodernist.
 29. 28-30 noiembrie 2008 – Cluj-Napoca – Conferinţa internaţională Identitate românească în contextul identităţii europene, organizată de Centrul de Analiză Politică al Universităţii „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca, comunicarea intitulată Confesiunile româneşti din Transilvania şi problema identităţii etnice în termenii modernităţii.
 30. 5-6 decembrie 2008 – Bistriţa – Simpozionul naţional Portrete culturale în Transilvania (sec. XVIII-XX), organizat de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, comunicarea intitulată Ambiţiile nobiliare ale episcopului Inochentie Micu-Klein (participare necuprinsă în raportul de activitate pe anul 2008, înaintat deja, la data respectivă, la Academia Română).
 31. 15-16 octombrie 2009 – Alba Iulia – organizatori Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Catedra de Istorie, Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu” Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Fundaţia „Bod Péter” Alba Iulia, conferinţa cu participare internaţională Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea, comunicarea Consideraţii bibliografice şi arhivistice privind conscripţiile confesionale din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea.
 32. 6-8 noiembrie 2009 – Oradea – organizatori Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea, Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie” Oradea, Asociaţia Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice din România, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea şi Primăria Municipiului Oradea, simpozionul naţional Şcoala Ardeleană (ediţia a IV-a), comunicarea Istorie şi statistică în evoluţia confesională a Transilvaniei veacului al XVIII-lea.
 33. 27-28 noiembrie 2009 – Alba Iulia – organizatori Consiliul Judeţean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, sesiunea ştiinţifică anuală dedicată Zilei Naţionale a României, comunicarea Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750 şi locul ei în dezvoltarea statisticii moderne.
 34. 27-28 mai 2010 – Alba Iulia – organizatori Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Catedra de Istorie, sesiunea ştiinţifică naţională Elitele în spaţiul românesc. Structuri, paradigme, evoluţii, comunicarea intitulată Elitele istoriografiei americane.
 35. 2 iunie 2010 – Cluj-Napoca – organizatori Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România, comunicarea intitulată Editarea Conscripţiei din 1750. Istoric şi perspective.
 36. 14-15 octombrie 2011 – Oradea – organizatori Episcopia Română Unită, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, simpozionul naţional Şcoala Ardeleană, comunicarea intitulată Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice.
 37. 30-31 martie 2012 – Alba Iulia – organizator Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, work-shop-ul din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, comunicarea intitulată Principii metodologice privind studiul identităţilor regionale.
 38. 18-19 mai 2012 – Oradea – organizatori Episcopia Română Unită, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, simpozionul naţional Şcoala Ardeleană, ediţia a VII-a, comunicarea intitulată Despre începuturile integrării europene a românilor: şcolile catolice din Transilvania veacului al XVIII-lea.
 39. 28 mai-1 iunie 2012 – Sibiu – organizatori Academia Română Filiala Cluj, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, Institutul de Studii Socio-Umane Sibiu, sesiunea a XXI-a a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Uugară Structuri sociale şi strategii identitare, comunicarea intitulată Impactul proiectelor Episcopului Inochentie Micu asupra evoluţiei structurii sociale româneşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
 40. 28-30 septembrie 2012 – Cluj-Napoca – organizatori Centrul de Analiză Politică şi Institutul de Studii Globale din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, conferinţa internaţională Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania. Perspective cultural-istorice, comunicarea intitulată Strategii de manipulare utilizate în conflictele sociale din Transilvania veacului al XVIII-lea.
 41. 5-6 octombrie 2012 – Alba Iulia – organizator Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conferinţa din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, comunicarea intitulată Solidarităţi şi forme de conştiinţă în lumea rurală din Transilvania premodernă.
 42. 7 decembrie 2012 – Cluj-Napoca – organizator Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, work-shop-ul exploratoriu Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne, comunicarea intitulată Opinii pe marginea editării textelor documentare din Transilvania veacului al XVIII-lea.
 43. 12-13 aprilie 2013, Oradea, organizator Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor, Asociaţia Cercetătorilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Bihor, simpozionul internaţional Şcoala Ardeleană, ediţia a VIII-a, comunicarea intitulată Despre miturile istoriografice..
 44. 26 aprilie 2013, Budapesta, organizatori Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Facultatea de Filologie, Catedra de Limbă şi Literatură Română, sesiunea ştiinţifică internaţională Înfiinţarea Catedrei de Limba Română la Universitatea din Budapesta (1863) şi semnificaţia ei, comunicarea intitulată Profesori ai Catedrei de Limba Română de la Universitatea din Budapesta în secolul al XIX-lea: Ioan Ciocan.
 45. 31 mai 2013, Cluj-Napoca, organizatori Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale, simpozionul internaţional Dialog, negociere şi mediere la nivel intercultural în România, comunicarea intitulată Dialogul, negocierea şi medierea în timpul răscoalei lui Horea.
 46. 6-8 decembrie 2013, Bistriţa, organizator Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Complexul Muzeal Bistriţa, simpozionil naţional Transilvania în sec. XVIII-XX. Memorii, corespondenţă şi jurnale de călătorie, comunicarea intitulată Răscoala lui Horea în reflexul memoriei şi mentalului public transilvan.
 47. 28 februarie-1 martie 2014, Reghin, organizatori Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local al Municipiului Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior, ”Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie, conferinţa naţională Petru Maior şi prietenii, ediţia I, comunicarea intitulată Iluminism şi istoriografie. Câteva consideraţii.
 48. 3-7 iunie 2014, Cluj-Napoca, organizatori Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, simpozionul naţional Zilele Academice Clujene, comunicarea intitulată Noi direcţii privind cercetarea iluminismului.
 49. 14 octombrie 2014, Cluj-Napoca, organizator Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, simpozionul ştiinţific centenar Academician Ştefan Pascu 1914-2014, comunicarea intitulată Istoricul Ştefan Pascu şi colecţia „Izvoarele răscoalei lui Horea (1784)”.
 50. 5-7 decembrie 2014, Bistriţa, organizatori Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Muzeul Judeţean de Istorie Bistriţa-Năsăud, simpozionul naţional Integrarea Transilvaniei in Regatul Romaniei dupa Primul Razboi Mondial, comunicarea intitulată Discursul istoriografic greco-catolic de după Marea Unire.
 51. 29-31 octombrie 2014, Oradea, organizatori Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea, Unicversitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea, Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, Colegiul Greco-Catolic „Sfântul Atanasie” Nyiregyháza (Ungaria), Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie” Oradea, simpozionul internaţional Şcoala Ardeleană, ediţia a IX-a, comunicarea intitulată Discurs istoriografic contemporan-schimbări de paradigma.
 52. 19-22 mai 2015, Cluj-Napoca, organizatori Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Bariţiu” Cluj-Napoca, simpozionul naţional Teme şi opţiuni metodologice în cercetarea actuală, din cadrul manifestării ştiinţifice Zilele Academice Clujene, ediţie aniversară derulată sub genericul Filiala Academiei Române din Cluj-Napoca la 65 de ani. 95 de ani de cercetări fundamentale, comunicarea intitulată Răscoala lui Horea. Doi istorici, două perspective.
 53. 24-25 iulie 2015, Telciu-Bistriţa, organizatori Universitatea”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Seminarul de Antropologie Istorică, Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistrţa, Primăria Comunei Telciu, conferinţa internaţională de vară, ediţia a IV-a, Dincolo de Est şi Vest. Decolonizarea modernizării / Beyond East and West. Decolonizing modernization, comunicarea intitulată Colonizare, mit şi glorioasa poveste despre Statele Unite /Colonization, Myths and the Glorious Story about United States.
 54. 8-10 octombrie 2015, Oradea, organizatori Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Colegiul Greco-Catolic „Sfântul Atanasie” Nyiregyháza, conferinţa internaţională Şcoala Ardeleană, ediţia a X-a, comunicarea intitulată Eforturi de recuperare socială la românii ardeleni. Familia şi nepotismul în veacul al XVIII-lea.
 55. 27 mai 2016, Târgu Mureș, organizatori Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș, conferința internațională Frontierele modernității. Transferuri culturale și intelectuale / Borders of modernity. Cultural and intellectual transfers, comunicarea intitulată Spații ardelene ale transferului cultural în veacul al XVIII-lea / Transylvanian spaces of cultural transfer in the 18th century.
 56. 2-3 septembrie 2016, Reghin, organizatori Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie și Filologie, Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie, conferința națională Petru Maior și prietenii, ediția a II-a, comunicarea intitulată Istoria ca spațialitate. Noi metode de cercetare în știința istorică.
 57. 20-23 septembrie 2016, Alba Iulia, organizatori Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, conferința internațională Istorie, genealogie și transferuri culturale / Történelem, genealógia és kulturális transzfer din cadrul celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară, comunicarea intitulată Din nou despre spațiile ardelene ale transferului cultural / Újra a XVIII-ik századbeli kulturális transzfer hejszineiröl.
 58. 10 noiembrie 2016, Târgu Mureș, organizatori Fundația Culturală „Vasile Netea” Târgu Mureș, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș al Academiei Române, Consiliul Județean Mureș, Biblioteca Județeană Mureș, simpozionul național Gheorghe Șincai sub semnul Luminilor, comunicarea intitulată Gheorghe Șincai și epoca sa.
 59. mai 2017, Alba Iulia, organizatori Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Fundația Pro Oriente din Viena, conferința internațională La încheierea proiectului de cercetare privind Unirea religioasă a românilor ardeleni cu Biserica Romei, comunicarea intitulată Câteva considerații privind proiectul coordonat de Fundația Pro Oriente.
 60. 11-14 octombrie 2017, Oradea, organizatori Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea Mare, Seminarul Teologic Greco-Catolic Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan din Oradea, Universitatea ‘Babeș-Bolyai’, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea, simpozionul internațional Educație și cultură. Seminarul Greco-Catolic Oradea – 225 ani de existență, comunicarea intitulată Începuturile educației greco-catolice în Oradea.
 61. 26-27 aprilie 2018, Bistrița, organizatori Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Colocviul Generația Marii Uniri: atitudini, mentalități, comportamente, comunicarea intitulată Biserica greco-catolică din Transilvania în epoca Marii Uniri.
 62. 7-8 septembrie 2018, Reghin, organizatori: Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local al Municipiului Reghin, Biblioteca Municipală ”Petru Maior” Reghin, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie, Conferinţa Naţională Petru Maior şi prietenii, ediţia a III-a. Comunicarea: Contribuţia lui Gheorghe I. Brătianu la evoluţia istoriografiei interbelice.
 63. 19 octombrie 2018, Cluj-Napoca, organizatori: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Barițiu” Cluj-Napoca, Simpozionul Național Cultura scrisă în Transilvania medieval și premodernă între pragmatism și erudiție (sec. XIV-XVII). Comunicarea: Din istoricul unui important fond arhivistic: fondul familial Bánffy.
 64. 29-30 octombrie 2018, Blaj, organizatori: Biserica Română Unită cu Roma, Curia Arhiepiscopiei Majore Blaj, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Facultatea de Istorie și Filosofie, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Blaj, Asociația Generală a Românilor Uniți AGRU Blaj, Simpozionul Internațional România 100. Biserica, statul și binele comun. Istorie și actualitate. Comunicarea: Istoriografia română în deceniile de după Marea Unire. Tendințe de actualizare a cercetărilor.
 65. 22 noiembrie 2018, Oradea, organizatori: Biblioteca Județeană Bihor, acțiunea intitulată Conferințele Centenarului. Conferința: Istoriografia greco-catolică în epoca Marii Uniri.
 66. 19 martie 2019, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca și Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în Aula Ferdinand, str. Napoca nr. 11 – Masa rotundă ”Martie 1848 – martie 2019: avatarurile conviețuirii româno-maghiare”. Intervenția cu tema: Contacte istoriografice româno-maghiare în perioada actuală
 67. 22-23 mai 2019, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene – Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Conferința Internațională ”România după Marea Unire ” – panel 6 – Centenar ”U” Cluj (organizator si moderator panel)
 68. 22-23 mai 2019, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene – Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Conferința Internațională ”România după Marea Unire ”, secțiunea ”Cultură scrisă și civilizație modernă”, Comunicarea: Cercetări recente privind cultura teologică greco-catolică
 69. 16-18 octombrie 2019, Cluj-Napoca, Catedra de Limbi Clasice a Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Institutul de Istorie ”G. Barițiu”, Convegno Internazionale ”Nova Minervae Galleria. Seconda edizione. Nuovi contributi di Ecdotica”. Comunicarea: Date privind arhiva familiei Banffy.

 

b.) în străinătate:

 

 1. 11-13 iunie 2004 – Budapesta (Ungaria) – Conferinţa internaţională Centrum és periféria. Egyetemközi kapcsolatok a közép-európai térségben a 16.-20. században, organizată de Biblioteca Centrală a Universităţii „Eötvös Loránd” din Budapesta, Subcomisia de Istorie a Universităţilor a Academiei Ungare de Ştiinţe şi Asociaţia Arhivistică a Învăţământului Superior din Ungaria, comunicarea intitulată Román tanulók az erdélyi katolikus oktatási rendszerben a 18. század elsö felében (Studioşi români în sistemul de învăţământ catolic din Transilvania în prima jumătate a secolului al XVIII-lea)
 2. 15-19 septembrie 2004 – Freudenstadt (Germania) – Conferinţa internaţională Religions- und Kulturgeschichtsschreibung im Donauraum. Forschungsstand, Initiativen, Methoden, Theorien, organizată de Centrul de Cooperare Internaţională al Universităţii din Tübingen, comunicarea intitulată The Impact of the Religious Reform upon the Transylvanian Education.
 3. 7-10 februarie 2007 – Chicago (USA) – Conferinţa intenaţională Historiografical Postmodernism, organizată de Chicago University, comunicarea intitulată Debates around the Historiographical Myths in Transylvania.
 4. 10-12 mai 2007 – Ulm (Germania) – Conferinţa internaţională Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, organizată de Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm, comunicarea intitulată The Penetration of the Romanians to the Transylvania’s Administrative Structures by Greek-Catholic Religion’s Way during the 18th Century.
 5. 23-24 noiembrie 2007 – Nyiregyháza (Ungaria) – Conferinţa internaţională Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nemzetközi tudományos konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján, organizată de Seminarul Teologic Central din Nyiregyháza (Nyiregyházi Hittudományi Föiskola), comunicarea intitulată Recent research projects about the history of the Greek-Catholic Church in Transylvania.
 6. 5-6 octombrie 2010 – Budapesta – organizatori Comisia Mixtă de Istorie Româno-Ungară, Institutul de Ştiinţe Istorice din Budapesta al Academiei Ungare de Ştiinţe, conferinţa ştiinţifică internaţională Irodalom és Történelem (Literatură şi Istorie), comunicarea intitulată A romániai történetírás 2008 óta. Bibliográfiai áttekintés (Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice).
 7. 17-18 noiembrie 2011 – Nyiregyháza, Ungaria – organizatori Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sf. Atanasie” Nyiregyháza, Grupul de Cercetare „”Moştenirea Greco-Catolică” Nyiregyháza, conferinţa internaţională de istorie bisericească Esztergomi Érsekek és Görögkatolikusok (Arhiepiscopii de Strigoniu şi Greco-Catolicii), comunicarea intitulată Az erdélyi Görög-Katolikus Püspökség es az esztergomi Primási Szék a 18-ik század elején. A bécsi Pro Oriente Alapitvány legujabb kutatásai (Episcopia Greco-Catolică din Transilvania şi Scaunul Primaţial de la Strigoniu la începutul veacului al XVIII-lea. Cele mai noi cercetări ale Fundaţiei Pro Oriente din Viena).
 8. 4-6 noiembrie 2014, Budapesta, organizatori Academia Ungară de Ştiinţe, Institutul de Ştiinţe Socio-Umane al Academiei Ungare de Ştiinţe Budapesta, partea ungară a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Maghiară, simpozionul prilejuit de reunirea Comisiei şi intitulat Primul război Mondial. Perspective istorice şi antropologice, comunicarea intitulată Greco-catolicismul din Transilvania după Primul Război Mondial.
 9. 20-21 octombrie 2016, Trieste (Italia), organizatori Comune di Trieste, Central European Initiative, University of Trieste, The Department of Political and Social Sciences, conferința internațională Le città dell’imperatrice: centri urbani, società ed economia nell’epoca di Maria Teresa d’Asburgo / The empress cities: urban centres, societies and economies in the age of Maria Theresia von Habsburg, comunicarea intitulată The Development of the Urban Communities in Transylvania during Maria Theresia’s Reign.
 10. 1-2 decembrie 2016, Prešov (Slovacia), organizatori Centrul de Cercetări pentru Istorie Socială și Istoria Culturii din cadrul Universității din Prešov, Institutul de Istorie al Universității din Prešov, Catedra de Filologie a Universității din Prešov, conferința internațională A rekatolizáció (katolikusmegújulás, ellenreformáció) Magyarországon (és Erdélyben), annak lefolyása, formái és következményei, a teológiai, egyháztörténeti, társadalomtörténet és kultúrtörténeti tekintetben, comunicarea intitulată A katolicizmus helye Kolozváron a XVIII-ik század elején.
 11. 2-5 octombrie 2019, Budapesta (Ungaria), Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Központ, Történettudományi Intézet, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, Reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară „De la Pax Habsburgica la Pax Sovietica. Asociaționism și naționalism în istoria maghiară și română de la începuturi până în prezent”. Comunicarea: Forme de asociativitate monahală în conflict: Sfânta Treime și Buna Vestire

 

Alte activități:

 

1998-2005 și 2008 – în prezent: Membru al Consiliului științific al Institutului

2008-2012: şef al sectorului de Istorie premodernă la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române.

2013-2018: şef al sectorului de Istorie modernă la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române.

2018-2019: şef al sectorului de Istorie națională la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

2009-2019: secretar al Părţii Române din cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungare

 

Membru în board-ul editorial al Anuarului institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj Napoca. Series Historica.

 

Finanțare obținută din partea /oferită de British Association for Central and Eastern Europe pentru o cercetare în domeniul istoriei elitelor la Londra, Oxford şi Cambridge.

Finanţare obţinută din partea „Fundaţiei pentru o Societate Deschisă” din România în scopul finalizării tezei de doctorat.

Finanţare obţinută din partea „Fundaţiei pentru o Societate Deschisă” din Ungaria pentru susţinerea unui stagiu de predare şi specializare de un semestru la Universitatea „Kossuth Lajos” din Debreţin.

Finanţare obţinută din partea „Administraţiei Fondului Cultural Naţional din România” în anul 2008 pentru reeditarea lucrării Elitele româneşti din Transilvania veacului al XVIII-lea.