Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Bibliografia membrilor Institutului

BALOG, Iosif Marin

Brașovul – centru financiar și bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Historia Urbana”, 2007, 15, nr. 1-2, pp. 13-21. Habitatul și arhitectura rurală în Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – interferențe și modernizare....

Read More

ARION, Gheorghe

Cetatea de scaun (Şantierul arheologic Suceava), „Mat. Cerc. Arheol.”, 1962, 8, p. 747-752 (în colab.). Contribuţii la cunoaşterea ceramicii feudale clujene [sec. XIII-XV], “Studia hist.”, 1965, 10, fasc. 2, p. 25-31.  Date noi referitoare la prima catedrală catolică de la Alba Iulia, „Studii Cerc....

Read More

ARDEVAN, Radu

Bătălia de la Guruslău în istoriografie, în: Mihai Viteazul şi Sălajul. Guruslău, 375, Zalău, 1976, p. 269-280 (în colab.). Cronica arhivistică, ştiinţifică şi culturală a activităţii Arhivelor Statului din Cluj-Napoca [1971-1976], în: Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 505-519. Încă un...

Read More

ANDEA, Susana

Două tipuri necunoscute în versuri româneşti din anul 1818, în: Valori bibliografice din patrimoniul cultural naţional, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 197-202. Date despre cartea veche românească din judeţul Satu Mare, „SC. Satu Mare”, 1981-1982, 5-6, p. 211-222 (în colab.). Date despre cartea...

Read More

ABRUDAN, Mircea-Gheorghe

ABRUDAN, Mircea-Gheorghe Recenzie la: Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Sibiu, Edit. Andreaiana, 2015, 917 p. În: „Tabor. Revistă de cultură şi spiritualitate românească”, 2016, an 10, nr. 3, pp. 99-101. Andrei Şaguna, în rapoartele secrete ale Ministerului de Interne de la Viena. În: „Telegraful...

Read More