Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
Institutul de Istorie „George Barițiu” / CIER / Ce ne propunem/ Program
siglae_cier

C.I.E.R. (Centrul de Istorie a Eugeniei și Rasismului)

PARTENERIAT

Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

și

Centre for Medical Humanities and the Working Group in the History of Race and Eugenics (HRE)

Oxford Brookes University

I. Importanță:

În lumina noilor cerințe de vizibilitate, impact în comunitate și performanță cerute de Academia Română pentru ierarhizarea institutelor care activează sub cupola sa, parteneriatul dintre Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, cel mai vechi institut de istorie din țară și Oxford Brookes University, respectiv Centre for Medical Humanitie and the Working Group in the History of Race and Eugenics (HRE) reprezintă ocazia conectării la cercetarea de elită de pe plan mondial.

Conectarea Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române la Oxford Brookes University se face prin intermediul colectivului C.I.E.R. (Centrul de Istorie a Eugeniei și Rasismului)

Un colectiv identic de cercetare a fost creat în anul 2006, în cadrul Universității Oxford Brookes. În anul înființării sale, el a fost primul de acest gen din lume sub coordonarea lui Marius Turda, prof. univ. dr. la Oxford Brookes University, Membru de Onoare al Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Acest colectiv înființat la Oxford are, în prezent, membri din 18 de țări de pe diferite continente: Marea Britanie, Australia, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Israel, Italia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovenia, Turcia, S.U.A (https://www.brookes.ac.uk/hpc/research/centre-for-medical-humanities/history-of-race-and-eugenics/)

II. Componență

Colectivul C.I.E.R. din cadrul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române reprezintă extensia la Cluj a Colectivului similar care funcţionează la Universitatea Oxford Brookes cu care institutul clujean al Academiei Române încheie, cu această ocazie, un parteneriat pe durată lungă.

Colectivul C.I.E.R. din cadrul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române este format (MOMENTAN) din cei care sunt implicați în proiectele deja aprobate unde istoricii de la Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (și specialiști externi) vor lucra alături de specialiștii britanici.

III. Finațarea Colectivului C.I.E.R.

Activitatea colectivului C.I.E.R. se va baza EXCLUSIV PE FINANȚARE DIN SURSE EXTERNE: Mediul de Business, Fundația Wellcome Trust din Londra şi alte fonduri din mediul privat.

IV. Diseminarea rezultatelor C.I.E.R:

Publicarea pe situl Institutului de Istorie a tuturor realizărilor și event-urilor organizate de C.I.E.R. (responsabil Adelina Chișu – Ghepard Communication)

Organizarea de conferințe (Oxford și Cluj), publicare de volume și mediatizarea lor (responsabil Adelina Chișu – Ghepard Communication), organizare de expoziții (Casa Tranzit din Cluj)

Deschiderea unui program de master, la UBB Cluj, dedicate Eugeniei și Biopoliticii în spațiul transilvan

Interviuri de presă și TV și publicarea lor pe situl Institutului de Istorie.

Organizarea unei secțiuni în cadrul Zilelor Academice Clujene dedicată Eugeniei, Biopoliticii și Rasismului la care vom invita să dezbată specialiști de la marile universități din Europa și SUA în tematica menționată.

Publicarea studiilor în tematica sus menționată în ANUARUL Institutului de Istorie ”George Barițiu din Cluj-Napoca” al Academiei Române