Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Daniela Deteșan

Daniela Deteșan

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din

Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu, nr.12+14

400088,Cluj-Napoca

email: detesan@academia-cj.ro

STUDII

DOCTORALE: Doctorat cu frecvenţă la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române; Domeniul: Istorie; Specialitatea: Istoria culturii; 2003-2007; Anul susţinerii doctoratului: 2007; Titlul tezei de doctorat: Procesul lemenian – fenomen cultural din Transilvania prepaşoptistă.

POSTUNIVERSITARE: Masterat „Socioantropologie istorică” la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 2000-2002. Titlul lucrării de dizertaţie: Problema înrudirii spirituale – perspectivă socioantropologică. Studiu de caz: Filea de Sus.

UNIVERSITARE: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie, 1996-2000, anul susţinerii licenţei: 2000. Titlul lucrării de licență: Mortalitatea în comitatul Cluj. Evoluţii demografice locale (1850-1900).

LICEALE: Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, secţia învăţători, Cluj-Napoca, 1990-1995, anul susţinerii bacalaureatului: 1995.

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Istoria modernă a Transilvaniei, mișcarea națională a românilor din Transilvania, istoria familiei, demografie istorică, istorie militară românească (1848-1849), istoria elitelor rurale românești, istoria bisericii greco-catolice din Transilvania în Vormärz.

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)

– 1995-1998: Învăţătoare titulară la Şcoala „Nicolae Iorga”, Cluj-Napoca.

– 1998-2001: Învăţătoare titulară la Şcoala „David Prodan”, Cluj-Napoca.

– 2001-2002: Profesor de istorie detașat la Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca.

– 2002-2003: Profesor de istorie detașat la Grupul Şcolar „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca.

– 2003-2007: Doctorand cu frecvenţă la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.

– 2007-2010: Cercetător științific III la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj, prin grantul Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900), finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin CNCSIS, dir. proiect: prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

– Din martie 2007: Asistent cercetare la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-Mureş.

– Din 1 iulie 2007: Cercetător ştiinţific principal III la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.

– 2011-2013: Cercetător științific III la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj, prin grantul Strategii matrimoniale și succesorale la elita rurală românească din Transilvania (1850-1900), finanțat prin PN-II-RU-PD-2011-3-0064, director proiect Daniela Deteșan.

– Din martie 2017: Cercetător ştiinţific principal II la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.

 

GRANTURI :

– Director de grant tip Bd pentru tineri doctoranzi, finanţat de CNCSIS, cod 181, Mişcarea culturală românească din Transilvania din deceniile premergătoare Revoluţiei de la 1848; 2003-2006.

– Director de grant tip Td (tineri doctoranzi) finanţat de CNCSIS, cod 327, Procesul lemenian, fenomen socio-politic şi cultural din Transilvania prepaşoptistă; 2005-2006.

– Director de grant post-doc PNII-PD-2011-3-0064, Strategii matrimoniale şi succesorala la elita rurală românească din Transilvania (1850-1900) derulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai”; 2011-2013.

– Membră în grantul ID finanţat de CNCSIS, Strategii matrimoniale şi comportament demografic în Transilvania în epoca modernă derulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai”; 2001-2003; director conf. univ. dr. Ioan Bolovan.

– Membră în grantul Idei, CNCSIS-PNCDI/134/2007-2010, Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900) derulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai”, director prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

– Membră în grantul PNII-ID-PCE-2011-3-0064, Armatele imperiale şi românii (1848-1849). Mărturii militare secrete din arhivele ruseşti şi austriece, derulat prin Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca; 2011-2016, director grant Ela Cosma.

– Membră în grantul In-Hoppe (International Network – Historical and osteoarchaeological Past Populations Explorations) derulat prin INED Paris http://in-hoppe.site.ined.fr/fr/.

– Membră în grantul GAR-2019, Patrimoniul istorico-juridic românesc în documente și arhive inedite, derulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, 2019-2020, director cerc. şt. I Ela Cosma.

COMPETENŢE SPECIALE (CUNOŞTINŢE DE PALEOGRAFIE; LIMBI CLASICE; ETC.)

– limba și paleografia franceză – nivel avansat

– limba și paleografia engleză – nivel avansat

– limba și paleografia latină – nivel mediu

– limba și paleografia maghiară – nivel începător

– introducere, validare și prelucrare de date – nivel avansat (curs PECAFROM Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică, desfășurat între 25.02.2015 – 12.07.2015 la Cluj-Napoca)

– tehnici și metode de analiză în demografia istorică (SPSS, airtable, etc.) – nivel avansat (curs Technics and Methods in Historical Demography, Introductory Course, European Science Foundation, European Historical Population Sample Network, Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 31 mai – 9 iunie 2013)

BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE

– Bursă de cercetare la Institutul ”Europa” din Budapesta (Europa Intezet Alapitvany) în perioada mai – septembrie 2005 cu tema The Central and Eastern Europe Greek-Catholic Church and the Primate Chair of Esztergom. Transylvanian Case between 1830 and 1867 .

– Bursă de cercetare oferită de Inter-University Centre Dubrovnik prin Higher Education Support Program / Open Society Institute Budapesta, derulată între 1-26 martie 2006

– Bursă de cercetare finanțată prin Fundația ”Pro Oriente” din Viena cu tema Griechisch-Katholischen Kirche und Kaiserhof: der Fall Siebenbürgens (1830 – 1848) derulată în perioada aprilie – mai 2006

– Schimb interacademic la Academia Chineză de Ştiinţe Sociale din Beijing şi la Academia de Ştiinţe Sociale din Shanghai între (2-30 septembrie 2006)

– Stagiu de documentare la Paris, la Centre de Recherche Historiques, L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales şi Institut National d’Études Démographiques (noiembrie-decembrie 2007)

– Stagiu de documentare la Amsterdam, la International Institute of Social History din cadrul Academiei Regale Olandeze de Arte şi Ştiinţe (martie-aprilie 2008)

– Schimb interacademic la Moscova cu proiectul Mişcări naţionale în spaţiul est-european în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Problema Transilvaniei între Imperiul Habsburgic şi Imperiul Rus (septembrie-octombrie 2008)

– Stagiu de cercetare la Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, din cadrul Departamentului de Geografie al Universităţii din Cambridge în perioada (octombrie-noiembrie 2008)

– Stagiu de documentare la Arhivele Statului din Chişinău, Republica Moldova (13-18 mai 2012)

– Stagiu de documentare la Arhiva de Istorie Militară din Moscova, Federaţia Rusă (18 mai – 8 iunie 2012)

– Stagiu de documentare la Arhivele Statului din Odessa, Ucraina (21-31 iulie 2012)

– Stagiu de documentare la Institutul Internaţional de Istorie Socială, Amsterdam, Olanda (4-16 august 2012) şi Institutul Demografic Interdisciplinar Olandez, Haga, Olanda (16-31 august 2012)

– Schimb interacademic la Budapesta, Ungaria (19-23 noiembrie 2012)

– Stagiu de documentare la Paris (EHESS, INED și Biblioteca Națională a Franței, martie-aprilie 2013)

EVALUĂRI ŞI MENTORING

– Evaluatoare peer-review pentru Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca

– Evaluatoare peer-review pentru revista Annales de Démographie Historique, Ed. Belin, Paris

– Membră în comisia de îndrumare a doctoranzilor înscriși la sectorul de istorie modernă din cadrul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca al Academiei Române

– Referent oficial la susținerea publică a tezei de doctorat a d-lui Marius Banciu (21 octombrie 2019)

ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINŢE SAU PANELURI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE (INCLUSIV ROMÂNIA)

– Organizator al conferinţei internaţionale Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, Cluj-Napoca, 8-11 octombrie 2009 (http://historicaldemography.net/documents/cfp-familieseurope-version2.pdf)

– Organizator al conferinței Paleografie aplicată. Secolele XVIII-XIX în Europa Centrală şi Răsăriteană, Institutul de Istorie din Cluj al Academiei Române, 22-23 noiembrie 2011

– Organizator al panelului European long term history of families without marriage: from the bastardy prone sub-society to PACS din cadrul European Social Science History Conference, Glasgow 2012

– Organizator al panelului Editarea documentelor istorice. Istorie, metodă, practică, din cadrul conferinței internaționale Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigmă, agendă, Cluj-Napoca, 2-5 februarie 2020

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE

– Membră în Reţeaua Internaţională PATRINUS de Istorie Socială şi Culturală a Botezului şi Înrudirii

– Membră în rețeaua In-Hoppe (International Network – Historical and osteoarchaeological Past Populations Explorations) de la INED Paris http://in-hoppe.site.ined.fr/fr/

– Membră asociată a Centrului pentru Politicile Egalității de Șanse din cadrul Universității București (http://cpes.fspub.unibuc.ro/home/membri)

– Membră în Seminarul de demografie istorică de la Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca (http://hiphi.ubbcluj.ro/SDI.html).

– Membră a Institutului de Istorie Ecleziastică ”Nicolae Bocșan” din cadrul Universității clujene (http://histecclesiarum.institute.ubbcluj.ro/En/structure.html)

REFERINȚE

– Lucrări citate în peste 50 de articole, cărți, ediții de documente, teze de doctorat, volume colective din țară și străinătate (Antoinette Fauve-Chamoux, Dumitru Suciu, Simion Retegan, Ioan Bolovan, Iacob Mârza, Ioan Chindriș, Vasile Ciobanu, Ion Cârja, Mircea Brie, Sorina Paula Bolovan, Ela Cosma, Mirela Popa-Andrei, Laura Stanciu, Ciprian Ghișa, Bogdan Crăciun, Elena Holom, Diana Covaci, Bogdan Alin Florea, Maria Rodean, Lucian Turcu, Elena Bedreag, Georgeta Fodor, Eugen Ghiță, Anca Dohotariu, Mircea Abrudan, Alina Felea, Dana-Maria Rus, Claudia Septimia Peteanu, Luminița Dumănescu).

– Lucrări înregistrate în baze de date (KVK, Worldcat), repertorii, bibliografii (Bibliografia Istorică a României; Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca (1920-2005), întocmită de Veronica Turcuş, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008; Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă (1920-2010), volum aniversativ întocmit de dr. Nicolae Edroiu, Membru corespondent al Academiei Române, Directorul Institutului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010) şi cataloage online.

ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

Cărți și monografii:

– Procesul Lemenian (1843-1846), Presa Universitară Clujeană, 2008, 292 pag.

– În lege și în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea / In law and out of law. The Transylvanian Romanians in the middle of the 19-th century, Argonaut Publishing & Symphologic Publishing, 2015, 374 pag.

 

Ediții de documente:

Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861 – 25 aprilie 1862), coord. Simion Retegan, editori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Mádly Loránd, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, Ed. Academiei Române, 2008, 771 + LXXII pag.

Mişcarea naţională naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. VI (26 septembrie 1862-15 iulie 1863), editori Dumitru Suciu, Simion Retegan, Mádly Loránd, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, 750 pag.

Mişcarea naţională naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. VII/1 (15 iunie 1863 – 25 octombrie 1865), editori: Dumitru Suciu, Simion Retegan, Mirela Popa-Andrei, Mádly Loránd, Daniela Deteșan, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, 505 pag.

 

Volume coordonate:

În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coord: Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 pag.

Fascinația trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 ani, Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, Mádly Loránd (coord.), Ed. Mega & Ed. Argonaut, 2014, Cluj-Napoca, 611 pag.

 

Ediții critice:

Dosarul Procesului Lemenian, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, vol. 1, 2007, 574 pag.

Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, editori: Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, 913 pag.

Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, ed. Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 380 pag.

Testamente din districtul Năsăud (1861-1871), editori: Daniela Deteşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Claudia Septimia Sabău, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 192 pag.

Dosarul Procesului Lemenian, vol. 2, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 405 pag.

Armatele imperiale austro-ruse și românii la 1848-1849. Documente militare, vol. 1, Descrieri generale și militare, întocmit de Ela Cosma, Daniela Deteșan, Angela Stîcalin-Colin, Tatiana Onilov, Ed. Argonaut & Symphologic Publishing, Cluj-Napoca & Gatineau, 2012, 280 pag.

Armatele imperiale austro-ruse și românii la 1848-1849. Documente militare, vol. 2, Corespondență și rapoarte militare, vol. întocmit de Ela Cosma, Daniela Deteșan, Angela Stîcalin-Colin, Tatiana Onilov, Ed. Argonaut & Symphologic Publishing, Cluj-Napoca & Gatineau, 2013, 355 pag.

Căsătorie și moștenire în Transilvania. Documente din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 305 pag.

 

Studii și articole în reviste de specialiate:

– Lucrări citate în peste 50 de articole, cărți, ediții de documente, teze de doctorat, volume colective din țară și străinătate (Antoinette Fauve-Chamoux, Dumitru Suciu, Simion Retegan, Ioan Bolovan, Iacob Mârza, Ioan Chindriș, Vasile Ciobanu, Ion Cârja, Mircea Brie, Sorina Paula Bolovan, Ela Cosma, Mirela Popa-Andrei, Laura Stanciu, Ciprian Ghișa, Bogdan Crăciun, Elena Holom, Diana Covaci, Bogdan Alin Florea, Maria Rodean, Lucian Turcu, Elena Bedreag, Georgeta Fodor, Eugen Ghiță, Anca Dohotariu, Mircea Abrudan, Alina Felea, Dana-Maria Rus, Claudia Septimia Peteanu, Luminița Dumănescu).

– Lucrări înregistrate în baze de date (KVK, Worldcat), repertorii, bibliografii (Bibliografia Istorică a României; Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca (1920-2005), întocmită de Veronica Turcuş, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008; Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă (1920-2010), volum aniversativ întocmit de dr. Nicolae Edroiu, Membru corespondent al Academiei Române, Directorul Institutului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010) şi cataloage online.

 

Studii și capitole în volume colective:

– Satul transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Studiu de caz: Brăişor (jud. Cluj), în Ioan Bolovan (coord.), Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2002, pp. 37-54.

Reconstituirea evoluţiei demografice şi a sistemului de înrudire spirituală în satul Filea de Sus (jud. Cluj) între 1848-1932 în Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei, coord: Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 172-198.

Problema înrudirii spirituale în Filea de Sus. Problematik der geistigen Werwandtsch aft (Patenschaft) în Filea de Sus, în Minoritarul imaginar. Minoritarul real. Lucrările Simpozionului internaţional de antropologia minorităţilor 7-9 mai 2003, Arad, 2003, pp. 322-341.

Influenţe herderiene în literatura din Transilvania între 1800-1848, în Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale (coord.), Centru şi Periferie. Lucrările Colocviului Național Bistrița, 23-25 aprilie 2004, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004, pp. 143-152.

Testamentul mecenatului Nicolae Simu, în ”Revista Bistriţei”, XVIII, 2004, pp. 259-269.

Difuzarea creaţiei herderiene în Transilvania între 1800-1848, în „Arhiva Someşană”, Seria a III-a, Cluj-Napoca, 2004, pp. 13-27

Înrâuriri herderiene în cultura ardeleană prepaşoptistă, în „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca”, XLIII, Series Historica, 2004, pp. 457-497.

Procesul Lemenian (1843-1846). Desfăşurare, consecinţe şi însemnătate, în „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca”, XLIV, Series Historica, 2005, pp. 101-120.

Căsătoriile mixte în comitatul Cluj, 1848-1918, în C. Pădurean, I. Bolovan (coord.), Căsătoriile mixte în Transilvania. Secolele XIX şi începutul secolului XX, Editura Universității ”Aurel Vlaicu” Arad, 2005, pp.109-121.

Preliminarii politice şi culturale ale procesului lemenian, în „Reflex”, VI, nr. 7-12, iulie – decembrie 2005, pp. 63-72.

Mortalitatea în comitatul Cluj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Evoluţii demografice locale, în S. P. Bolovan, I. Bolovan, C. Pădurean (coord.), Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2005, pp. 89-123.

– Atentatele împotriva lui Simion Bărnuţiu. Între mit şi realitate, în „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca”, XLV, Series Historica, 2006, pp. 23-71. .

Mişcarea naturală a populaţiei comitatului Cluj între 1870-1910, în S. P. Bolovan, I. Bolovan, C. Pădurean (coord.), Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 295-307.

Sistemul de denominaţie filean, în I. Bolovan, C. Mureşan, M. Hărăguş (coord.), Perspective demografice, istorice, sociologice. Studii de populaţie, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 225-244.

Mortality in the Rural Communities of Cluj County, 1850-1910, în ”Romanian Journal of Population Studies”, 2/2008, Cluj University Press, pp. 72-97.

Între procesul lemenian şi Revoluţia Paşoptistă. Rolul lui Simion Bărnuţiu şi al generaţiei 1842, în „Acta Musei Porolissensis”, XXX, 2008, pp. 311-321.

Locul şi rolul preoţilor moralişti în timpul episcopatului lui Ioan Lemeni (1832-1850), în „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca”, XLVIII, Series Historica, 2009, pp. 59-74.

Laic Laws governing the Romanian Families in Transylvania in the second half of 19th Century, în Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS, coord. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, (în colaborare cu Holom Crinela şi Diana Covaci), Cluj University Press, 2009, pp. 575-591.

– Coordonate iluministe la Ioan Barac, în Şcoala Ardeleană, vol. III, Ed. Episcop Vasile Aftenie, Oradea, 2009, pp. 201-207.

Sub focul încrucişat al bisericii şi statului: Concubinajul la românii din Transilvania între 1850-1895 în Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom (coord.), În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII–XX, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 83-98 (în colaborare cu Simion Retegan) (Supplement no. 1 of the Romanian Journal of Population Studies, vol. IV, 2010).

Under the crossfire of church and State: Romanian couples in concubinage in Transylvania, în Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata (eds.), Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Aksant Publishing, 2010, pp. 450-465. co-autor (împreună cu Simion Retegan)

Românii din oraşele Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, în Dumitru Suciu (coord.), Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, Ed. Academiei Române, București, 2011, pp. 167-265.

Practica succesorală în lumea rurală românească la mijlocul secolului al XIX-lea. Studiu de caz: districtul Năsăud, în Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean (coord.), Economia rurală: ipostaze urbane și rurale, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 231-245.

Generalul Alexander Nicolaevici Lüders şi campania rusă din Transilvania (1849) în Arhiva Istorico-Militară de la Moscova, în Gelu Neamţu, Ela Cosma (coord.), Biografii Istorice Transilvane, IV, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 319-325.

Matrimonial behaviours of the Transylvanian Romanian rural elite in the second half of the 19-th century, în “Transylvanian Review”, vol. XXI, supplement 4/2012, pp. 327-339.

Between theory and practice. Editing of the Transylvanian Romanian Documents (1848-1900), în “Transylvanian Review”, vol. XXI, no 4, Winter 2012, pp. 33-43.

Poziția femeii în practica succesorală românească. Studiu de caz: districtul Năsăud (1861-1871), în ”Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială”, Chișinău, revistă științifică peer review vol. III, nr. 4, 2012, pp. 171-184.

– Deviant social behavior in Transylvania (1850-1900), în “Brukenthalia”, nr. 2, 2012, pp. 109-121.

Conducători pașoptiști români în exil: Cezar Bolliac (1848-1857) în vol. Armate, comandanți, conducători în Transilvania (1848-1849), coord. Ela Cosma, Ed. Argonaut & Ed. Symphologic Publishing, 2013, pp. 389-401

1848 Romanian Leader’s in Exile: Cezar Bolliac (1848-1857) în vol. Armies, Commanders, Leaders in Transylvania (1848-1849), coord. Ela Cosma, Ed. Symphologic Publishing, 2013, pp. 196-208.

Parohii, preoți și învățători. Protopopiatul ortodox român Săliște în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Varga Attila, Iosif Marin Balog (coord.), Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (sec. XVIII-XX). Cercetătorului ştiinţific gr. I dr. Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 ani, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 109-120.

Generalul Gustav Hristianovič Hasford și intervenția militară rusă în Oltenia (1848) și Transilvania (1849) (în colaborare cu Tatiana Onilov) în Ela Cosma (coord.), Biografii pașoptiste (4). Omagiu dedicat istoricului Gelu Neamțu la împlinirea vârstei de 75 ani, Ed. Argonaut & Ed. Symphologic Publishing, Cluj-Napoca & Gatineau, 2014, pp. 279-312.

Außereheliches Zusammenleben im ländlichen Raum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Siebenbürger Rumänen, în Karl-Peter Krauss (Hg.), Normsetzung und Normverletzung, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2014, pp. 263-284.

”Né de lit illégitime” en Transylvanie dans la deuxième moitié du XIX-e siècle în ”Annales de démographie historique”, Éditeur Belin, 2014, no 1, pp. 127-151.

Instituții filantropice din primul război mondial în sudul Transilvaniei, în Virgiliu Țârău, Ottmar Trașcă, Angela Rus (coord.), Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, pp. 218-236.

Acte notariale din Transilvania (1850-1918). Conținut și tipologie, ”Acta Terrae Fogarasiensis”, IV, 2015, Ed. Altip, Alba Iulia, pp. 345-361.

Comportamente matrimoniale în Transilvania (1850-1910) ”Anuarul Arhivelor Mureșene”, serie nouă, nr. IV (VIII), Tîrgu-Mureș, 2015, pp. 152-177.

Procese de divorț din protopopiatul ortodox Săliște (1862-1872) în Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, Mádly Lórand (coord.), Fascinația trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 ani, Ed. Argonaut & Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, pp. 188-203.

Acțiuni caritabile din protopopiatul ortodox Săliște în timpul primului război mondial, în Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș (coord.), Primul război mondial – perspectivă istorică și istoriografică, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane & Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pp. 535-549.

Valorificarea izvoarelor pașoptiste prin Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca. Documente consulare, în Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Loránd Mádly, Dumitru Țeicu (coord.), Multiculturalism, identitate și diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. Univ. Dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015, pp. 221-234

Etnicitate, naționalitate și statistică. Românii din Imperiul Habsburgic, Otoman și Țarist (1848-1850), în Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), Cler, biserică și societate în Transilvania secolelor XVII-XX, Ed. Argonaut & Symphologic Publishing, Cluj-Napoca & Gatineau, 2016 (în colaborare cu Ela Cosma).

Arhiva Protopopiatului Ortodox Saliste (1848-1937), în ”Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu», Series Historica, LV, 2016, pp. 277-292.

Ethnicity, Nationality and Statistics. The Romanians from the Habsburg Empire, the Ottoman Empire and the Tsarist Empire (1848-1850) în ”Romanian Journal of Population Studies”, vol. X, no. 1, July-December 2016 (în colaborare cu Ela Cosma).

 

Recenzii:

– Dumitru Suciu, Destine istorice. Românii transilvăneni spre Marea Unire 1848 – 1918. Studii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 436 pag., în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”, Series Historica, 1/2008, p. 600-602

– Varga Attila, Chronica Aulae Episcopalis Timisoaraensis, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, 392 p, în ”Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”, Series Historica”, 2/2008.

– Antoinette Fauve-Chamoux (ed.), Domestic Service and the Formation of European Identity. Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th–21th centuries, New York, Oxford, Peter Lang, 2004, XVI + 578 p., în Romanian Journal of Population Studies, no 2/2008, pp. 129-132.

– Fabrice Boudjaaba, Des paysans attachés à la terre? Familles, marchés et patrimoines dans la région de Vernon (1750–1830), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008, 524 p. in Romanian Journal of Population Studies, no 2/2009, pp. 138-141.

– Ioan Rusu, Scrieri, ediţie de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, Galaxia Gutenberg, 2010, 220 pag. în Școala Ardeleană, IV, Ed. Episcop ”Vasile Aftenie”, Oradea, 2010, pp. 301-302.

– Nicoleta Ploșnea, Biserici, școli, comunități rurale românești din Covasna și Harghita (1850-1918), ed. Grai Românesc, 2012, 485 pag. în ”Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”, Series Historica”, tom LII, 2013, pp. 439-441.

– Claudia Septimia Sabău, Și ne-au făcut din grănițeri, țărani. Mentalități colective în satele năsăudene foste grănicerești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 347 p. în ”Arhiva Someșană”, 2016.

Recruitment and promotion among the Romanian greek-catholic ecclesiastical elite in Transylvania (1853-1918). A collection of studies, editors: Mirela Popa-Andrei, Diana Covaci, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Iosif-Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 226 p. în ”Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”, Series Historica”, tom LV, 2016, p. 397.

– Ela Cosma, Împăratul călător și ardelenii în memoriile lui Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân, Editura Argonaut & Symphologic Publishing, Cluj-Napoca, Gatineau, 2015, 724 p. în ”Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”, Series Historica”, tom LV, 2016, p. 412.

– Campania militară țaristă în Țările Române la 1848-1850. Documente militare, vol. III, Komarov & Nepocoicițchi: Jurnal de campanie, coord. Ela Cosma, Ed. Argonaut Publishing & Symphologic Publishing, Cluj-Napoca & Gatineau, 2016-2017, 578 pag., în Anuarul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca, 2019.

 

Participări la manifestării științifice interne și internaționale:

– Conferinţa Internaţională Minoritarul Imaginar, Minoritarul Real, Arad, 8-9 mai 2003, comunicarea Problema înrudirii spirituale în Filea de Sus. Studiu de caz (Perspectiva socio-antropologiei şi demografiei istorice).

Simpozionul Centru şi periferie organizat la Bistriţa între 23-25 aprilie 2004, cu comunicarea „Influenţe herderiene în literatura din Transilvania între 1800-1848” / 2 puncte.

– Simpozionul Științific Spaţiile alterităţii, Ediţia a IX-a desfășurat la Lugoj, 25-27 iunie 2004, comunicarea „Difuzarea creaţiei herderiene în Transilvania în perioada 1800-1848”

– Conferinţa Naţională dedicată celei de-a 250-a aniversări a Şcolilor Blajului, 1754–2004, desfăşurată la Blaj cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, Consiliului Local al Municipiului Blaj şi Primăriei Municipiului Blaj, 8-10 octombrie 2004, comunicarea „Dascăli literaţi blăjeni în perioada prepaşoptistă”

– Simpozionul științific Căsătoriile mixte în Transilvania. Secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX desfășurat la Arad, 14-15 mai 2005, comunicarea „Căsătoriile mixte în comitatul Cluj între 1848-1918”

– Colocviul Internaţional George Bariţ-cetăţean al lumii, Cluj-Napoca, 12-14 octombrie 2005, comunicarea George Bariţ şi ideile epocii sale: herderianism, romantism, liberalism.

– Conferința Internaţională Philosophy, Science and Spirituality, organizat de Inter-University Centre Dubrovnik în Croaţia, la Dubrovnik, 20-26 martie 2006, comunicarea Philosophy versus Spirituality. Transylvanian Case between 1842-1848.

– Simpozion Științific ”Blajul cultural. Valori istorice – valori actuale”, 13 mai 2006, organizat la Blaj de Arhiepiscopia Majoră Greco-catolică de Alba-Iulia și Făgăraș, Primăria Municipiului Blaj, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, comunicarea Filosofie versus spiritualitate. Cazul Blajului la mijlocul secolului al XIX-lea.

– Sesiune internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867”, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie, 10-11 iunie 2008, comunicarea Donaţia împăratului Francisc Iosif I bisericii greco-catolice din Transilvania din anul 1852.

– Simpozionul Științific „Şcoala Ardeleană”, ediția a III-a, organizat la Oradea de Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie”, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea şi Primăria Municipiului Oradea, 20-21 iunie 2008, comunicarea Coordonate iluministe în creaţia lui Ioan Barac.

– Sesiunea jubiliară „Spaţiile alterităţii” XII, Revoluţia de la 1848 şi Banatul – 160 de ani, Lugoj, 27-29 iunie 2008, comunicarea Foşti alumni blăjeni – participanţi la revoluţia paşoptistă.

– Conferinţa Internaţională „Istorie şi civilizaţie în nord vestul Transilvaniei”, dedicată celor 200 de ani de la naşterea lui Simion Bărnuţiu, Zalău, 9-10 octombrie 2008, comunicarea Între procesul lemenian şi revoluţia paşoptistă. Rolul lui Simion Bărnuţiu şi al generaţiei 1842-1848.

– Sesiunea de comunicări ştiinţifice Blajul şi Revoluţia de la 1848, Blaj, 15 mai 2009, comunicarea Herderianism, romantism şi liberalism la 1848-1849 în Transilvania.

– Conferinţa Internaţională Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, Cluj-Napoca, 8-11 octombrie, 2009, comunicarea “Laic Laws governing the Romanian Families in Transylvania in the second half of 19th Century”.

– Sesiunea de comunicări ”Paleografie aplicată. Secolele XVIII-XIX în Europa Centrală și Răsăriteană” (”Applied Palaeography. 18th – 19th Centuries in Central and Eastern Europe”), Cluj-Napoca, 22-23 noiembrie 2011, comunicarea Pentru o transcriere unitară a onomasticii, toponimiei, instituţiilor, funcţiilor administrative şi militare.

Eighth European Social Science History Conference, Ghent, Belgia, 13-16 aprilie 2010, comunicarea „The influence of the Napoleonic Code on the Family Laws of the Romanians from Transylvania (1850-1900)”.

21-st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam, Olanda, 23-28 august 2010, section ”Family, demography and well-being: Historical perspectives on Eastern Europe I”, comunicarea „Transylvanian family without marriage. Understanding present family models from the past in a European comparative perspective”.

– Conferinţa internaţională Alimentaţia în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI, între necesitate şi plăcere, Arad, 23-25 septembrie 2010, comunicarea „Alimentaţia teologilor blăjeni în perioada prepaşoptistă”.

– Bucureşti, New Europe College, 1-2 aprilie 2011, „Women, Families and Religiosity: Past and Present”, comunicarea The position of women in the Romanian successoral practices. Case study: Năsăud district (1861-1876).

– Chişinău, Republica Moldova, 6-12 iunie 2011, Institutul de Istorie Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, comunicarea Poziția femeii în practica succesorală românească. Studiu de caz: districtul Năsăud (1861-1876).

– Cluj-Napoca, 8-10 aprilie 2011, Conferința Internațională „Central Europe Population History during the First Demographic Transition” comunicarea Infant and child mortality in Cluj county (1850-1900).

– Rostock, Germania, Max Planck Institute for Demographic Research, 26-27 mai 2011, „Reconstructing the Population History of Continental Europe by Recovering Surviving Census Records”, comunicarea An overview of existing sources for census microdata in Romania (18-19th centuries)

– Conferinţa Internaţională Vulnerabilităţi ale populaţiei în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI, Arad, 27-29 septembrie 2012, comunicarea ”Familia în afara căsătoriei, o consecinţă a vulnerabilităţii sociale? Modele familiale în Transilvania (1850-1900)”.

European Social Science History Conference, 11-14 April 2012, Glasgow, comunicarea “The position of illegitimate heirs in the Romanian successoral practices in Transylvania, 1850-1900”.

International Conference on Social History, 5-6 October 2012, Izmir, Turkey, comunicarea “Marriage strategies of the Romanian rural elite in Transylvania. Case study: Năsăud district (1850-1900)”.

– Conferinţa internaţională International Journal of Arts and Sciences desfăşurată la Roma, Italia, în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2012, prezentarea “Romanian Peasant Wills. A comparison between two regions (Alba-Iulia and Bistriţa, 1850-1900)”.

– Al X-lea Congres al Asociației de Demografie Istorică (”X Congreso Asociación de Demografia Histórica”) 18-21 iunie 2013, Albacete, Spania, la sesiunea ”Women and the transmission of family property facing legislative changes (17th-20th centuries): comparative approaches”, comunicarea The Romanian women’s and the transmission of family property facing legislative changes in Transylvania in the second half of XIX-th century.

– Conferința internațională ”Primul război mondial – perspectivă istorică și istoriografică / The First World War in Historical and Historiographical Perspective”, Cluj-Napoca, 3-5 iunie 2014, comunicarea Activități caritabile din Mărginimea Sibiului în timpul primului război mondial.

– Zilele Academice Clujene, Simpozion Științific Internațional, Anul 1914. Semnificații. Consecințe”, Cluj-Napoca, 3-7 iunie 2014, comunicarea Activitatea Societății Femeilor Ortodoxe din Săliște în timpul primului război mondial.

– Simpozionul ”Basarabia, un destin al istoriei moderne până în contemporaneitate” desfășurat la Centrul Ecleziastic de documentare ”Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe, 27-28 martie 2015, comunicarea Documente militare paşoptiste in Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca.

– Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Simpozion științific ”Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală”, comunicarea Valorificarea izvoarelor pașoptiste prin Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca. Documente consulare.

– Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată de Muzeul Țării Făgărașului ”Valer Literat”, 10-11 septembrie 2015, Făgăraș, comunicarea Acte notariale din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Conținut și tipologie.

– Sesiunea științifică ”Arhivele și cercetarea istorică”, ediția a XIV-a, Tîrgu-Mureș, 24 septembrie 2015, comunicarea Arhiva protopopiatului ortodox român Săliște (1850-1953).

– Sesiunea națională de comunicări științifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizație”, ediția a XXI-a, Izvorul Mureșului, 2-3 octombrie 2015, comunicarea O prioritate arhivistică în era digitizării. Exemplul Săliștei la mijlocul secolului al XIX-lea.

– Zilele Academice Clujene, Simpozionul ”150 de ani de la înființarea Academiei Române. Contribuții transilvănene”, Cluj-Napoca, 18 mai 2016, comunicarea Statistică și naționalitate la români (1848-1850).

– Congresul Național al Istoricilor Români, Cluj-Napoca, 25-28 august 2016. Comunicarea Inventarele de averi din Transilvania, o nouă sursă de istorie economică la secțiunea ”Istoria economică între general și regional. Opțiuni metodologice, paradigme și agendă”.

– Masa rotundă Martie 1848 – Martie 2019: avatarurile conviețuirii româno-maghiare în Transilvania organizată de Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Cluj-Napoca, 19 martie 2019, comunicarea Notari români și notari maghiari din Transilvania (1848-1918).

– Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Conferința internațională ”Cultură scrisă și civilizație modernă în Transilvania (sec. XII-XIX)”, Cluj-Napoca, 22 – 23 mai 2019, comunicarea: Patrimoniu ecleziastic în Mărginimea Sibiului (1848-1918).

– Simpozionul științific Raporturile juridice civile. Repere actuale și retrospective istorice. Organizat de Departamentul de Istorie și Departamentul de Cercetări Socio-Umane ale Institutului de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, Asociația Societatea Istorică ”George Barițiu”, Cluj-Napoca, 24 mai 2019, comunicarea; Legislație succesorală în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Studiu de caz: districtul Năsăud.

– Sesiunea internațională anuală de comunicări științifice, Secțiunea Istorie modernă și contemporană, Muzeul Țării Făgărașului ”Valer Literat”, Consiliul Local Făgăraș, Municipiul Făgăraș, Făgăraș, 4-6 septembrie 2019, comunicarea ”Pășind pe calea despărțaniei”. Despre pribegie, adulter, ”silă și ură nedumerită” în Mărginimea Sibiului la mijlocul secolului al XIX-lea.

– Conferința internațională 1919 în Europa între Război și Pace organizată de Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 9 – 11 octombrie 2019, comunicarea Anul 1919 în Protopopiatul Ortodox Săliște.

– Colocviul bienal aniversar al Societății de Demografie Franceză Divorcer autrefois? La séparation matrimoniale de l’Antiquité au XXe siècle. Mondes européens et extra-européens organizat de Maison de Sciences de l’Homme de Lyon, Université de Lyon, Lyon (Franța), 27-29 noiembrie 2019, comunicarea Divorce trials in Transylvania. Case study: the Romanian orthodox archpriestship of Săliște (1862-1887).

 

Visiting professor și prelegeri de specialitate:

– Visiting professor la Beijing Foreign Studies University, School of European Languages & Cultures, Beijing, China, (11-23 septembrie 2006) cursul Introduction to the Romanian History and Civilisation

– Cercetător invitat la Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) seminarul Entre l’Eglise et l’Etat. La famille roumaine en Transylvanie: contraintes traditionnelles et modernisation (1850-1900) (12 martie 2009)

– Cercetător invitat la Paris, EHESS, seminarul Transylvanian families without marriage, susținut în cadrul grupului de istoria familiei “Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives comparatives (16e–20e siècles)”, Centre de Recherches Historiques (CRH) (8 aprilie 2010)

– Cercetător invitat la Paris, EHESS, seminarul Familles sans mariage en Transylvanie: comprendre les modèles familiaux d’aujourd’hui à la lumière du passé, susținut în cadrul grupului de istoria familiei “Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives comparatives (16e-20e siècles)”, CRH (12 mai 2011)

– Cercetător invitat la Paris, EHESS, seminarul Familles sans mariage en Transylvanie vues dans une perspective européene comparative susținut în cadrul grupului de istoria familiei “Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives comparatives (16e-20e siècles)”, CRH (24 noiembrie 2011)

– Cercetător invitat la EHESS seminarul Stratégies matrimoniales et succesorales au sein de l`élite rurale roumaine de Transylvanie, 1850-1900 în cadrul sesiunii speciale ”European marriage models in historical perspective”, CRH, (14 martie 2013)

 

Alte activități:

– Prezentarea cărții Campania militară țaristă în Țările Române la 1848-1850. Documente militare, vol. III, Komarov & Nepocoicițchi: Jurnal de campanie, coord. Ela Cosma, editarea doc. rusești Tatiana Onilov, Angela Stîcalin-Colin, Alexander Stykalin, Ed. Argonaut Publishing & Symphologic Publishing, Cluj-Napoca & Gatineau, 2016-2017, 578 pag. la lansarea aparițiilor editoriale ale Institutului de Istorie din Cluj (12 februarie 2019).