Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Actualul Institut de Istorie „George Bariţiu” continuă activitatea celui dintâi, genealogic al Institutului de Istorie Naţională din perioada interbelică, cu un specific al cercetării fundamentale bazate pe istoria medie, premodernă, modernă şi contemporană a României.

Începând din anul 1996, Institutul dobândeşte dreptul de a organiza activităţi doctorale, în prezent activând 10 cercetători/profesori care, în calitate de conducător de doctorat, au coordonat programele de pregătirile ale unui număr de 105 doctoranzi. Au fost confirmate 17 titluri de doctorat. Restul doctoranzilor se află în diverse stadii de pregătire și elaborare a tezei de doctorat. Se desfăşoară, pentru doctoranzii cu frecvenţă, cursuri doctorale susţinute de 4 dintre conducătorii de doctorat atestaţi.

Detalii
Școala Doctorală
Prezentare

Începând din anul 1996, Institutul dobândeşte dreptul de a organiza activităţi doctorale, în prezent activând 10 cercetători/profesori care, în calitate de conducători de doctorat, au coordonat programele de pregătire ale unui număr de 153 doctoranzi. Au fost confirmate 91 titluri de doctor. Restul doctoranzilor se află în diverse stadii de pregătire şi elaborare a tezei de doctorat.

Se desfăşoară, pentru doctoranzii cu frecvenţă, cursuri doctorale susţinute de 4 dintre conducătorii de doctorat atestaţi.

Ca instituţie organizatoare de doctorat, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca acordă doctorate în Istorie – specialitățile istoria medie, modernă şi contemporană a României, precum şi în istoria culturii.

Detalii
Departamentul de Cercetări Socio-Umane
Prezentare

Departamentul de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie “George Bariţ” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, este – ca origine, orientare generală şi stil de lucru – succesorul legitim al unor importante unităţi de cercetare, în care şi-au desfăşurat activitatea remarcabile personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti.

Departamentul de Cercetări Socio-Umane cuprinde în prezent următoarele compartimente: psihologie, cu un număr de 11 cercetători; sociologie, cu 6 cercetători; filosofie, cu 4 cercetători; drept şi economie cu 4 cercetători şi un număr de 7 angajaţi cu statutul de personal auxiliar cercetării. Din totalul de 32 persoane angajate, 13 sunt femei, 11 au titlul ştiinţific de doctor în specialitate, 8 îndeplinesc funcţiile de C.P.I şi C.P.II, echivalente cu cele de profesor şi, respectiv, conferenţiar universitar, iar un număr de 11 persoane sunt tineri sub vârsta de 35 ani.

Detalii
Publicații
Evenimente
Stai conectat pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente.

    No posts were found.

1920 - 2020
Printr-o vastă vizibilitate, dar şi prin organizarea de acțiuni multiple de mare impact, Centenarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române este o invitaţie deschisă adresată întregii comunităţi tocmai pentru ca, în ceas aniversar, să ne reapropiem mai mult unii de alţii, iar valorile noastre naţionale să le ducem, cu succes, mai departe împreună!
Prof. univ. dr. Ioan Bolovan