Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
 

Departamentul de Istorie

Scurt istoric

Actualul Institut de Istorie „George Bariţiu” continuă activitatea Institutului de Istorie Naţională din perioada interbelică, cu un specific aparte al cercetării fundamentale, respectiv publicarea de corpusuri de documente privind istoria medievală, premodernă, modernă şi contemporană a României.

Citește mai mult

Organizare

Domeniile de cercetare:

Istorie națională, Istorie Universală și Relații Internaționale

Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului

 

Sectorul de Istorie Națională

 

Sectorul de Istorie Universală și Relații Internaționale

 

Personalul auxiliar

 • Bibliotecar I A dr. Mihaela BEDECEAN
 • Ref. IA Codruţa BÎLC – Secretariat
 • Ref. I dr. Angela LUMEZEANU
 • Ref. IA dr. Angela RUS
 • Îngrijitoare, Ileana KOVÁCS
Proiecte de cercetare

PROGRAME ȘI PROIECTE DE CERCETARE

 

20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 

 

RAPOARTE ANUALE

 

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Școala Doctorală

Începând din anul 1996, Institutul dobândeşte dreptul de a organiza activităţi doctorale, în prezent activând 10 cercetători/profesori care, în calitate de conducători de doctorat, au coordonat programele de pregătire ale unui număr de 153 doctoranzi. Au fost confirmate 91 titluri de doctor. Restul doctoranzilor se află în diverse stadii de pregătire şi elaborare a tezei de doctorat.

Se desfăşoară, pentru doctoranzii cu frecvenţă, cursuri doctorale susţinute de 4 dintre conducătorii de doctorat atestaţi.

Ca instituţie organizatoare de doctorat, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca acordă doctorate în Istorie – specialitățile istoria medie, modernă şi contemporană a României, precum şi în istoria culturii.

Biblioteca

Biblioteca Institutului de Istorie „George Bariţiu” este un compartiment de specialitate, care a apărut o dată cu înfiinţarea institutului.

Fondul acesteia s-a constituit în timp prin donaţii, schimburi, achiziții şi abonamente, cuprinzând periodice si carti referitoare la istoria României, istorie universală, istorie slavă, istoria culturii etc.

La 31 decembrie 2019 biblioteca poseda un număr de 28364 volume, din care 21524 cărți și 6840 periodice.

Donaţiile au provenit de la Academia Română, de la fosta Casă a Şcoalelor, de la instituţii culturale, ştiinţifice şi bisericeşti, precum şi de la persoane particulare. Printre donatori putem consemna nume de marcă ale culturii române: Vintilă Brătianu, Valeriu Branişte, Vasile Bogrea, Ioan Lupaş sau profesori şi cercetători renumiţi, precum vasile Pușcaș sau de peste hotare cum ar fi Lauro Grassi, care a donat bibliotecii peste 500 de volume. De asemenea, cercetătorii Institutului nostru, în deplasările de studiu făcute în străinătate, au adus, prin intermediul schimbului de publicaţii sau ca donaţii, unele dintre cele mai noi apariţii în domeniu.

Biblioteca deţine o colecţie de patrimoniu, însumând 645 de volume, cărţi rare, apărute începând cu jumătatea secolului al XVI-lea. Sunt exemplare de o mare valoare, ce aparţin fondului de istoria României, istorie universală, periodice şi dicţionare. Astfel biblioteca deţine Istoria pentru începutul Românilor în Dachia a lui Petru Maior, apărută la Buda în 1812, Pravila Îndreptarea legii ce a apărut la Târgovişte în 1652, Noul Testament de la Belgrad din 1648, Evanghelia tipărită la mănăstirea Dealu în 1644, Rerum Hungaricarum historia a lui Gaspareus din 1604, Approbatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae din 1653, Breviarum Romanae Historiae a lui Eutropius, cartea lui Dimitrie Cantemir apărută la Hamburg în 1745 – Geschichte des osmanischen Reiches, cărţi ale lui Bonfinius, Georgius Pray, Montesquieu, Voltaire şi mulţi alţii.

Colecţia de periodice a bibliotecii cuprinde peste 1000 de titluri, apariţii prestigioase precum Analele Academiei Române, anuare aparţinând unor instituţii de cultură renumite. Fondul de periodice este format dintr-un număr impresionant de reviste de secol XIX şi început de secol XX. În paralel, prin abonamente şi schimburi biblioteca încearcă să menţină o continuitate a periodicelor apărute în anii din urmă. De asemenea biblioteca deţine 40 de ziare de secol XIX-XX, printre care „Albina”, „Drapelul” de la Lugoj, „Federaţiunea”, „Gazeta Transilvaniei”, „Observatorul” de Sibiu, „Telegraful român”, „Tribuna”.

Fondul de istorie slavă a bibliotecii cuprinde circa 2000 de volume, cărţi referitoare la istoria şi civilizaţia popoarelor slave.

Biblioteca dispune de o sală de lectură de 40 de locuri. Utilizatorii bibliotecii noastre sunt în primul rând cercetătorii Institutului de Istorie „George Bariţiu”, profesorii Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii clujene, colegii din alte centre universitare, cercetători ai Institutelor Academiei Române din alte oraşe precum şi un număr mare de studenţi.

Sala de lectură a bibliotecii adăposteşte şi cataloagele acesteia, în care fişele cărţilor sunt aşezate în ordine alfabetică sau tematică. 

Biblioteca digitală

Bibliografia istorică a României

Documente privind Revoluția de la 1848 în Țările Române

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj
Granturi

Grant Uniunea Arhitecţilor din România

Director: Varga Attila

Membru: dr. Gabriela Rus

Dicţionarul arhitecţilor din Austro-Ungaria (1867-1918)

Grant Autoritatea Română Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică CNCS – UEFISCDI
Cod PN-II-ID-PCE-2012-4-0579

Director: Susana Andea

Între public şi privat.
Practici ale scrisului în Transilvania
(sec. XIII-XVII)

Grant Autoritatea Română Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică CNCS – UEFISCDI
PN-II-ID-PCE-2011-3-1089

Director: Lucian Nastasă-Kovács

Practicile sociale ale educaţiei superioare,
schimbarea elitelor şi creativitate în România.

 Formarea şi transformarea păturilor diriguitoare educate

(1919-1949)

Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS-UEFISCDI

Project number PN-II-RU-PD-2011-3-0030

Project leader: Borşa Sanda Maria

Project duration: November 2011 – November 2013

 

Between Propaganda and Repression.
The Collectivization of the Romanian Agriculture
and the Metamorphoses of the Rural World
(1949-1962)

Grant Autoritatea Română Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică CNCS – UEFISCDI
cod UEFISCDI PN-II-RU-TE-2011-3-0286

Director: Mirela Popa-Andrei
Durata proiectului:
2011-2014

Mecanisme de selecţie şi promovare a elitelor transilvane
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Studiu de caz – elita greco-catolică

*

Grant Autoritatea Română Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică CNCS – UEFISCDI

Proiect PN-II-ID-PCE-2011-3 – 0064

Lider de proiect: Ela Cosma
Durata proiectului: 2011-2014

Armatele imperiale şi românii.
Mărturii militare secrete din arhivele ruseşti şi austriece (1848-1849)

*

Arhiva electronică şi Biblioteca electronică

*

Grantul  GAR TE_206 în cadrul Programului TINERE ECHIPE

Director proiect: Varga Attila
Durata proiectului: 2010-2013

 

Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX.
Mecanisme de selecţie şi promovare
(politică, şcoală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie)

GRANTUL CNCSIS PD_485
Director de grant: Victor V. Vizauer
Durata proiectului:
2010-2012

 

ANTROPO-TOPONIMIA DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLELE XI-XIV

Grantul CNCSIS ID_ 2405 în cadrul Programului IDEI
Director de grant
: Prof. Univ. Dr. Ioan Lumperdean, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Asistent Manager de grant: Cercet. Dr. Iosif Marin Balog, Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Istorie “George Bariţiu” Cluj Napoca
Durata proiectului: 2009-2011

 

RELAŢIA RURAL-URBAN ÎN PROCESUL MODERNIZĂRII
DIN TRANSILVANIA 1850-1914 

Grantul CNCSIS nr. 1254
Director Grant: Remus Câmpeanu

 

STRUCTURI EUROPENE ÎN TRANSILVANIA
ÎN TIMPUL REFORMISMULUI HABSBURGIC

ALTE GRANTURI

 

GRANTURI INTERNE – FONDURI PUBLICE

 

GAR

 • 2010-2013, grant Academia Română – TINERE ECHIPE, cu tema Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecţie şi promovare (politică, şcoală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie). Director de proiect.
 • 2007‑2008, grant Academia Română, cu tema Bibliographia Historica Romaniae, colaborator. Director grant acad. Camil Mureșanu. Membri grant Stelian Mândruţ, Varga Attila, Ottmar Traşcă, Remus Mircea Birtz, Mihaela Bedecean.
 • 2007, acordat de Academia Română, cu tema Școala Română din Roma (1922‑1947). Patronaj ştiinţific şi instituţional. Director Veronica Turcuş.
 • 005-2006, grant Academia Română, cu tema Enciclopedia personalităților revoluției de la 1848 în Transilvania și Banat. Director CS I dr. Ioan Chindriș, colaborator Ela Cosma, Niculina Iacob, Varga Attila, Gelu Neamțu, Bodor Marghioala.
 • 2003-2005, grant Academia Română, cu tema Posesiunile transilvănene ale domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei. Sec. XIV-XVIII. Director Nicolae Edroiu.

CNCSIS

 • 2009‑2011, Proiect de cercetare exploratorie CNSIS derulat prin Institutul de Istorie „G. Barițiu”, pe tema: Politici de integrare intelectuală a românilor din spațiul transilvan în Europa secolelor XIX‑XX. (Analiză socio-istorică asupra logicii, surselor şi mecanismelor transferurilor culturale), director Lucian Nastasă-Kovács.
 • 2007-2008, grantul CNCSIS A/1254 derulat prin Institut, cu tema Administraţia, şcoala şi biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac. Director grant Remus Câmpeanu. Membri Varga Attila, Anton Dörner, Mirela Andrei.
 • 2005-2007 – CNCIS – Institutul de iudaistică şi istorie evreiască „Dr. Moshe Carmilly” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţ”, Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, cu tema Modele culturale şi tipare identitare evreieşti în spaţiul românesc. Director Gyémánt Ladislau.
 • 2003-2006, grant derulat prin Academia Română, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin CNCSIS, Bd 181, cu tema Mișcarea culturală românească din Transilvania din deceniile premergătoare Revoluției de la 1848, director Daniela Deteşan.
 • 2005, grant derulat prin Academia Română, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin CNCSIS, cod TD 327, cu tema Procesul lemenian, fenomen socio‑politic și cultural din Transilvania prepașoptistă, director Daniela Deteşan.

 

CEEX

 • 2007-2009, grant CEEX derulat prin Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș‑Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, cu tema Geografii simbolice răsăritene. Director proiect prof. univ. dr. Sorin Mitu. Membri: acad. Camil Mureşanu și Varga Attila.

 

GRANTURI DERULATE PRIN ALTE INSTITUŢII NAŢIONALE

 • 2011-2014, proiect de cercetare exploratorie CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-1089, pe tema The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. The Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949), Lucian Nastasă, director
 • 2011-2014, Grant PN-II-PCE-2011-3-0305, finanţare CNCSIS-UEFISCDI, tema Economie regională şi dezvoltare comunitară în Transilvania, Banatul Montan şi Bucovina în secolul 19 (1800-1914), director de proiect Prof univ. dr. Rudolf Gräf, derulat prin Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca. (Marin Balog, membru în echipa de cercetare).
 • 2011-2014, grantul CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0058 : Doctrine, idei, manuscrise. Noi instrumente pentru studiul receptării tratatului ‘Liber de causis’ în filosofia medievală occidentală (sec. XIII-XIV), la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, director de proiect dr. Dragoş Calma, participant Adinel Dincă)
 • 2011-2013, cod PN-II-RU-PD-2011-3-0064, nr. contract 73/05.10.2011, proiect postdoctoral intitulat Strategii matrimoniale şi succesorale la elita rurală românească din Transilvania (1850-1900), derulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Daniela Deteşan, director proiect.
 • 2010-2013, grantul CNCSIS. PN-II-ID-PCE 290 Tinere echipe: Vocabular codicologic şi census al manuscriselor medievale occidentale din România (director grant: lect. univ. Adrian Papahagi, Universitatea „Babeş-Bolyai”, participare Adinel Dincă).
 • 2010-2013, EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, derulat de Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Remus Câmpeanu, membru în proiectul de cercetare.
 • 2009‑2012, Proiect de cercetare exploratorie CNSIS derulat prin Institutul „A.D. Xenopol” Iaşi, cu tema: Discurs istoric și diplomație. Românii din Transilvania și Basarabia în politica externă a României, 1878‑1947, membru Lucian Nastasă-Kovács și Loránd Mádly.
 • 2009‑2011, Grant de cercetare finanțat de CNCSIS derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, PN II, cod CNCSIS 2405, cu tema Relația rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850‑1914, responsabil de proiect. Director de grant prof. Dr. Ioan Lumperdean. Membri Iosif Marin Balog, Loránd Mádly.
 • 2009‑2011, grant CNCSIS derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, programul PN II – Idei, cod proiect 2348 cu tema Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluție, semnificații, membru. Director conf. univ. Șerban Turcuș, membru Adinel-Ciprian Dincă.
 • 2007‑2010, Universitatea Tehnică, Cluj‑Napoca, Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare; nr. Proiect: D1‑051, cu tema Arhivele: sistem integrat de dezvoltare de conținut arhivistic adnotat semantic. Director prof. univ. dr. Ioan Salomie. Membru Mirela Popa Andrei.
 • 2007‑2010, Grant CNCSIS, PNCDI/134 derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin CNCSIS, cu tema Familiile româneaști din Transilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850‑1900). Membru Daniela Deteşan.
 • 2009, grant CNCSIS derulat prin Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu tema Anul 1918 în Europa Centrală și de Est. Director Prof. Univ. Dr. Valer Moga. Membru Varga Attila.
 • 2007, grant de cercetare finanțate de CNCSIS derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Tip A, Nr. 1480/2007, cu tema Syllogimaeorum Ecclesiae Transylvanae Libri Septem. O ediție critică. Director Vasile Rus, colaborator Adinel-Ciprian Dincă.
 • 2006‑2007, Grant CNCSIS derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, TD nr. 426/2006, cu tema Sașii ardeleni în perioada neoabsolutistă, director Loránd Mádly.
 • 2001‑2007, grant CNCSIS derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu tema Editarea operelor lui Plotin, membru Vasile Rus;
 • 2004‑2006, Grant de cercetare finanțat de CNCSIS derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, grant A 66/403, cu tema Tradiții și opțiuni democratice la popoarele central‑europene în secolul al XIX‑lea, membru Loránd Mádly.
 • 2003‑2006, Grant BD obținut prin finanțarea oferită de către Ministerul Educației și Cercetării, cu tema: Biserica Romano‑Catolică din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, director de grant Varga Attila.
 • 2004‑2006, Grant CNCSIS nr. 23/415 derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu tema Identități etnico‑confesionale si integrarea europeană. perspectiva Transilvaniei în secolul al XIX‑lea și începutul secolul XX. Director grant conf. dr. Rudolf Gräf. Membru Mirela Popa Andrei.
 •  2005‑2006, Grant TD obținut prin finanțarea oferită de către Ministerul Educației și Cercetării cu tema: Cronica Aulae Episcopalis Timisoaraensis 1860-1954, director de grant Varga Attila;
 • 2005‑2006, Grant de cercetare finanțat de CNCSIS derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, grant A 403, cu tema Tradiții și opțiuni democratice la popoarele central‑europene în secolul al XIX‑lea, membru în echipa de cercetare, secretar de proiect. Director de grant Teodor Pavel. Membru Iosif Marin Balog.

 

GRANTURI EXTERNE – FONDURI PUBLICE

 • 2014-2016 – Proiect strategic  POSDRU nr. 137832 “Minerva”: Cooperare pentru cariera de elită în cariera doctorală şi postdoctorală, finanţat de Fondul Social European, Vasile Puşcaş – expert pe termen lung.
 • 2014, TAIEX, Mission on the organizational aspects for accession negotiation, JHA IND/EXP 56512),finanţat de Comisia Europeană, Vasile Puşcaş – expert pe termen lung.
 • 2014-2016, European Project ECRAN, finanţat de Comisia Europeană, Vasile Puşcaş – Expert pe termen lung.
 • 2011-2015, Grantul Internaţional derulat la Institutul Academiei Maghiare din Budapesta pentru perioada  cu titlul: Sinoadele şi conferinţele episcopale romano şi greco-catolice din fostul dualism austro-ungar (Coordonatori: Eminenţa Sa Cardinal Erdő Péter, Arhiepiscop Primat al Ungariei, Prof. Univ. Dr. Gábor Adriányi, Prof. Univ. Dr. Balogh Margit, Attila Varga, membru)
 • grantul Lexikon zur deutschen Literatur des Mittelalters in Rumanien und Ungarn, Hrsg. von Cora Dietl, Giessen, Berlin, Akademischer Verlag; proiect coordonat de prof. dr. Cristoph Fasbender, Universitatea din Chemnitz, Germania, Lidia Gross – colaborator extern.
 • 2013-2015, proiectul european Cooperarea instituţională interactivă. Istorie, tradiţii şi cultura fără frontiere HUSKROUA /1101/140 – ENPI – CBC. Lider de proiect: Muzeul Judeţean Satu Mare. Partner: Universitatea de Stat „Universitatea Naţională Ujgorod”, Ucraina. Asociaţi: Uniunea Ucrainienilor din România, filiala Satu Mare, Muzeul Regional din Ivano-Frankivsk. Perioada de implementare 31.12.2013-31.08.2015 (Manager de proiect Dr. Daniela Bălu – Muzeul Judeţean Satu Mare; asistent manager proiect: dr. Ivan Vovkanych – Universitatea Naţională Ujgorod, Ucraina. Scopul principal: realizarea volumului III de documente Episcopia greco-catolică d Mukačevo. Vasile Rus, participare ca membru)
 • 2011-2014 – Catedra Jean Monnet ad Personam – Vasile Puşcaş, Proiect European Politics and Negotiation in the European Union; Finanţator Comisia Europeană, prin Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme, Key Activity 1. Cofinanţator: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Vasile Puşcaş – director de proiect
 • 2012-2014 – Proiect strategic POSDRU 92/3.1/S/62527 Competenţe manageriale în poli de dezvoltare şi antreprenoriat de viitor în poli de competitivitate, finanţat de Fondul Social European.  Vasile Puşcaş – expert pe termen scurt.
 • 2011-2013 – Proiect strategic POSDRU 92/3.1/S/50933 Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile, finanţat de Fondul Social European. Vasile Puşcaş – expert pe termen scurt.
 • 2011-2012, Universität Leipzig, Die <<Märzkrise>> in der Slowakei und die deutsche Volksgruppenfrage im Donauraum (Oktober 1938-Juli 1939), Ottmar Traşcă, director pentru partea română a grantului.
 • 2011-2014, proiectul interdisciplinar de cercetare FWF P23975: Von der Schatzsuche zur Archäologie: Die Wiederentdeckung der Hauptstadt des Dakerreiches Sarmizegetusa Regia in Siebenbürgen unter Kaiser Franz II./I., beneficiar Universitatea Viena. Loránd Mádly, membru (prelucrarea documentaţiei de epocă în limbile germană, maghiară, latină)
 • 2011-2013, Grantul Internaţional derulat la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Institutul de Filologie Românească, intitulat Contrasting identity-buildings strategies and their national and social background in the hungarian and romanian history, (Director de proiect Prof. Univ. Dr. Ambrus Miskolczy, Attila Varga, membru)
 • 2013, pe tema Documente de arhivă privind antecedentele, desfăşurarea şi urmările Holocaustului în Transilvania (1938-1950); instituţii colaboratoare: Institutul de iudaistică şi istorie evreiască Dr. Moshe Carmilly; Arhivele Yad Vashem, Ierusalim, Israel. Ladislau Gyémánt, director grant.
 • 2007-2013, proiect POSDRU Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale, proiect finanţat de    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Tematica: Concepte şi relaţii politico-juridice în sistemul internaţional: de la George Sofronie la epoca globalizării, Vasile Puşcaş – Director de proiect.
 • 2007-2013, Proiect Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale, proiect finantat de    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Vasile Puşcaş – expert POSDRU.
 • 2012-2013, proiect POSDRU/110/5.2/G/88055, De la TRADIŢIE la OCUPARE , Veronica Turcuş, membru al grantului.
 • 2009‑2011, European Research Council, Bruxelles, cu tema Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi‑Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison – cc. 1900‑1950), coordonator pentru România Lucian Nastasă-Kovács.
 • 2008-2009 – Universitatea Central Europeană din Budapesta, Formarea elitelor în bazinul carpatic şi ţările baltice – Director de proiect Prof. Univ. Dr. Viktor Karády – membru Varga Attila.
 • 2004‑2009, grant derulat prin Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, cu tema Die Sathmarer Schwaben im Zwischenkriegszeit (1918‑1940) (Şvabii sătmăreni în perioada interbelică. O minoritate în jocul intereselor naţionale concurente (1918-1940)). Dir. Matthias Beer, Josef Wolf) în colaborare cu Muzeul  Judeţean Satu Mare. Colaboratori Gheorghe Iancu, Stelian Mândruţ, Ottmar Traşcă, Bathory Ludovic.
 • 2006-2008, Centre des Études de Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européeen (CERCES) Paris, cu tema La Révolution  russe de 1905 dans ses interactions en Europe et en Asie: mémoires de revolutions, interactions politique et culturelles hors de Russie, coordonator pentru România Lucian Nastasă.
 • 2007 – Task Force for Holocaust Teaching, Teachers Training Program in Romania for High-Schools for Holocaus teaching. (Director Gyémánt Ladislau)
 • 2007 – Task Force for Holocaust Teaching, Remembrance and Research of the Holocaust, Training of Romanian History Teachers for Holocaust teaching Task (Director Gyémánt Ladislau)
 • 2004-2007, Instituţii colaboratoare: Academia Britanică (Departamentul pentru Studii Europene şi Internaţionale), Loughborough University, cu tema Ethnic Politics in the Cold War. Coordonator Robert Knight, coordonator pentru România Lucian Nastasă-Kovács.
 • 2003-2007, Instituţii colaboratoare: Luther Universität State Wittenberg (finanţatoare), Université de Geneve, EHESS, CNRS şi Central European University), cu tema Etudiants sans frontiere. Migrations universitaires en Europe avant 1945. Dir. Hartmut Rüdiger Peter.  colaborator Lucian Nastasă‑ Kovács.
 • 2003‑2007, Proiectul finanțat de Universitatea Central Europeană din Budapesta cu tema Survey and Prosopography of Students of the University of Kolozsvar/Cluj, 1867‑1918), coordonator  Lucian Nastasă‑ Kovács, alături de Victor Karady (CNRS/CEU);
 • 2005‑2006, Grant derulat prin Zentralinstitut für Kunstgeschichte der “Ludwig Maximilian” Universität München, cu tema National Identities and International Avangardes. Artistic exchange processes – considering the example of the Academie of Fine Arts in Munich. (Identități naționale și avangarde internaționale). Dir. Christian Fuhrmeister, prof. Walther Grasskamp. Colaborator Stelian Mândruţ.

GRANTURI EXTERNE – FONDURI PRIVATE

 • 2001‑2011, grant finanțat de Fundația „Pro Oriente” din Viena, cu tema Unirea religioasă a românilor ardeleni în context transilvănean și european. Director prof. Ernst Cristoph Suttner, colaborator Remus Câmpeanu.
 • 2006-2009 Swiss National Science Foundation, SCOPES – Scientific cooperation with Eastern Europe, Geneva, cu tema Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe, colaborator Lucian Nastasă-Kovács.
 • 2006-2007, The Rothschild Foundation Europe, London, cu tema Jewish and non Jewish students in Kolozsvár (Cluj and Transylvania. 1867-1918). A case study of educational inequalities and Jewish overschooling, coordonator Lucian Nastasă-Kovács.
Anuarul Institului Series Historica

ANUARUL Institutului de Istorie “George Bariţiu” – Series HISTORICA – redactat şi publicat în cadrul Institutului, continuă tradiţia interbelică  a „Anuarului de Istorie Naţională”, apărut atunci în zece numere.
Anuarul numărul 11, apărut în 1946-1947, păstrat numai în extrase, nelegat, a fost reconstituit în ediţie anastatică în anul 2009.
„Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu»” – Series HISTORICA – este catalogat de CNCS în categoria B, Nr.Crt 3.
Print ISSN 1584-4390
Online ISSN 2344-2093
ISSN-L 1584-4390

Accesați site-ul ANUARULUI

Opera Story

 


Accesați revista Opera Story aici

Studia Masonica

 

Revista Română de Istorie Economică/ Romanian Journal of Economic History
Membrii externi ai IIGB
Membri onorifici ai IIGB