Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Dincă Adinel Ciprian

Dincă Adinel Ciprian

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din

Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu, nr.12+14

400088,Cluj-Napoca

email: adinel.dinca@gmail.com, adinel.dinca@ubbcluj.ro

STUDII

Liceale: 1991-1995, Liceul „Iancu de Hunedoara”, Hunedoara.

Universitare: 1995-1999, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Istorie, Diplomă de licență în Istorie medievală.

Postuniversitare: 1999-2000, Masterat Istorie medievală, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Doctorale: 2000-2008, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Teză de doctorat coordonată de Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop (co-tutelă asigurată de Acad. Harald Zimmerman, Eberhard-Karls-Universität Tübingen): „Instituția episcopală latină în Transilvania medievală (sec. XI/XII XIV)”. Calificativ: Magna cum Laude.

Postdoctorale: 2010-2012, Proiect individual de cercetare postdoctorală în cadrul programului POSDRU ID 61104 cu tema „Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României” (instituții coordonatoare: Academia Română – Institutul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane; Institutul Federal pentru Istoria și Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania); tema: „Formen und Funktionen der Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Hermannstadt – Zum Schriftgebrauch in einer vormodernen Rechtsgemeinschaft”.

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Istorie medievală, paleografie latină, diplomatică, codicologie, istoria Bisericii Latine și a instituțiilor acesteia, jurisprudență și educație medievală

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)

Evoluție profesională:

A: Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca

 • Asistent cercetare stagiar, 2000-2001
 • Asistent cercetare titular, 2001-2006
 • Cercetător științific III, 2006-2018
 • Cercetător științific II, 2018-prezent

B: Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei, Facultatea de Istorie și Filozofie

 • Cadru didactic asociat cu normă parțială, 2002-2015
 • Lector universitar, 2015-2018
 • Conferențiar universitar, 2018-prezent

C: Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca

 • Bibliotecar I, IA 2006-2017

 

Programe de cercetare/Granturi:

A: Coordonator/Director de proiect

 • Coordonator proiect: “Restaurierung, Präsentation und wissenschaftliche Bewertung von 7 Handschriften der Pfarrgemeinde Heltau”, programul “Bundeszuwendung zur Erforschung und Präsentation deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa” al Bundesverwaltungsamt Deutschland, 2012-2013, cod: IIA8-251DK0520. Rezultate: Restaurarea a 6 exemplare de codici păstrați la Parohia Evanghelică din Cisnădie; 7-8 septembrie 2012, Heidelberg/Gundelsheim am Neckar, Germania, Conferință internațională „Siebenbürgen – eine Forschungslandschaft. 50 Jahre. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. 47. Jahrestagung 2012”: Bedeutung und Restaurierung der Codices-Sammlung der Heltauer Kirche; 27 mai 2013, Cisnădie, Organizare expoziție „Codicii Cisnadiei” la Parohia Evanghelică din Cisnădie; Conferința conexă manifestării internaționale „Heltauer Tage“, organizator: Heimatortsgemeinschaft Heltau e.V.; ev. Kirche Heltau, comunicarea: Die Heltauer Kodices: Restaurierung und Forschung.
 • Coordonator științific al “Zentralarchiv d. Ev. Kirche A. B. in Rumänien”, prin Programul “Sibiu Smart 2013”, Primăria Sibiu. Rezultate: Sibiu, 4 noiembrie 2013, Conferință-vernisaj la Casa Teutsch, comunicarea Biblioteci parohiale în Transilvania medievală; Organizare expoziție Teutsch-Haus: „Mittelalterliche Schriften im Dialog mit der Gegenwart”/ „Cultura scrisului – Izvoare medievale în dialog cu generația de azi”; autor catalog de expoziție.
 • Coordonator proiect (partener P1, Academia Română, filiala Cluj, în consorțiu cu Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) în grantul finanțat de UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0064: „Nașterea elitei intelectuale in Europa Centrală. Formarea profesorilor la Universitatea din Viena (1389-1450)/ The Rise of an Intellectual Elite in Central Europe: Making Professors at the University of Vienna, 1389-1450”, perioada de contractare: 1.07.2018-30.06.2022.
 • Coordonator științific al proiectului finanțat de Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Germania, cod: ZMVI2-2519DK0727: “Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Drucke aus dem Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde in Heltau (Rumänien): Restaurierung und Erschließung ”, 1.XI.2019-30.VI.2020.

 

B: Colaborator științific

 • Participare la grantul CNCSIS Tip A 2007 Nr. 1480: Syllogimaeorum Ecclesiae Transylvanae Libri Septem. O ediție critică, director grant: dr. Vasile Rus.
 • Participare la grantul CNCSIS, programul PN II – Idei, cod proiect 2348 (aprobat nov. 2008, finanțare 2009-2011): Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluție, semnificații, director grant: dr. Șerban Turcuș.
 • Participare la grantul CNCSIS Tinere echipe (TE 290): Vocabular codicologic și census al manuscriselor medievale occidentale din România, 2010-2013, director grant: dr. Adrian Papahagi.
 • Participare la grantul CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0058: Doctrine, idei, manuscrise. Noi instrumente pentru studiul receptării tratatului ‘Liber de causis’ în filosofia medievală occidentală (sec. XIII-XIV), la Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească, 2011-2014, director de proiect dr. Dragoș Calma.
 • Participare la grantul CNCS PN-II-ID-PCE-2012-4-0579: Între public și privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec. XIII-XVII), 2013-2016, director de proiect dr. Susana Andea.
 • Participare la digitalizarea și editarea on-line a volumelor I-VII + VIII din seria Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen; versiunea on-line http://siebenbuergenurkundenbuch.uni-trier.de/, editat de „Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde”, 2007-2011, director de proiect dr. Ulrich Wien.
 • Participare la grantul CNCS PN-II-RU-TE-2014-4-2293: În căutarea unui patron. Preoții sașilor ca promotori ai artelor în Transilvania evului mediu târziu (cca. 1350-1550), 2015-2017, director de proiect dr. Ciprian Firea.
 • Participare la grantul CNCS PN-II-RU-TE-2014-4-1795: Producția și utilizarea cărții în Transilvania înainte de Reformă: manuscrise, incunabule, inventare medievale și surse indirecte, 2015-2017, director de proiect dr. Adrian Papahagi.
 • Participare la proiectul PA16/RO12-LP-8/18.12.2014: Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României, 2014-2016, director de proiect dr. Marius Diaconescu.
ACTIVITATE DIDACTICĂ (INCLUSIV CONDUCERE DE DOCTORATE DACĂ ESTE CAZUL)

o 2002, febr. – iun. – seminar „Istorie medievală universală”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, an I;

o 2005, oct. – 2006, ian. – seminar „Introducere în științele auxiliare ale istoriei”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, an I, secția germană (în limba germană);

o 2005-2008,– curs și seminar „Diplomatică și sigilografie”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, an III IV, secția de Arhivistică;

o 2007, oct. – 2008, ian. – curs și seminar „Introducere în codicologie”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere (facultativ, împreună cu lect. dr. Adrian Papahagi).

o 2012 oct. – prezent – curs și seminar „Limba izvoarelor. Latina” și „Paleografie latină”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie.

o 2017 oct. – iunie 2018 – seminar special „Stat, societate și cultură în lumea medievală”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie

o 2017 oct. – prezent – curs opțional „Istoria Transilvaniei în Evul Mediu” (limba engleză), Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie.

COMPETENŢE SPECIALE (CUNOŞTINŢE DE PALEOGRAFIE; LIMBI CLASICE; ETC.)

Cunoștințe de paleografie latină; limbi clasice: latina ca limbă a izvoarelor istorice

BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE

o 2002-2004, specializare în științele auxiliare ale istoriei, istorie medievală și istoria Austriei la „Institut für österreichische Geschichtsforschung”, Universität Wien, Austria.

o 2009 sept., Frankfurt am Main/Germania, curs de specializare „Paläographie und Philologie der juristischen Texte des lateinischen Mittelalters“, organizat de „Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte”.

o 2011, mai–iulie, Erlangen/Germania, curs de specializare în studiul cărții medievale „SCRIPTO” (Scholarly Codicological Research, Information & Palaeographical Tools) organizat de Universitatea Friedrich-Alexander, Erlangen-Nuremberg.

o 2000-2019, stagii de documentare și cercetare în instituții științifice, biblioteci și arhive din Budapesta, München, Wolfenbüttel, Roma (Vatican), Basel, Bergen, Praga.

EVALUĂRI ŞI MENTORING

o 2017, referent științific la Buletinul cercurilor științifice studențești arheologie – istorie – muzeologie (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Facultatea de Istorie și Filologie), nr. 23, Editura Mega, 2017, editor Ileana Burnichioiu.

o 2017-prezent, membru în board-ul editorial al Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, revistă academică publicată de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, acreditată BDI și CNCS B+.

o 2018-prezent, referent științific la Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Historia, revistă academică publicată de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, acreditată BDI și CNCS B.

o 2018-prezent, membru al colegiului de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» – Series Historica –, revistă academică acreditată BDI și CNCS B.

ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINŢE SAU PANELURI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE (INCLUSIV ROMÂNIA)

o 2016, 2-4 iunie, Cluj-Napoca, organizator al conferinței internaționale Bullaria, Monumenta, Repertoria: Editing Late Medieval Documentary Texts preserved in the Vatican and Roman Archives (Supplementary Standpoints from Central Europe).

o 2018, 19-20 aprilie, Cluj-Napoca, organizator al Workshop-ului internațional Written Culture of the Friars Minor in the Mission Area (14th-16th Centuries).

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE

o 2007, Co-fondator al centrului de cercetare Centrul de istoria cărții și a textelor, în cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai (http://lett.ubbcluj.ro/dell/?page_id=720).

o 2013-prezent, membru al Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice / The Romanian Association for Baltic and Nordic Studies (http://www.arsbn.ro/index.php/en/english-2/members).

o 2016-prezent, membru al Cercului de Studii Transilvane / Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu, România.

o 2017-prezent, director al centrului de cercetare SCRIPT. Centru de diplomatică și paleografie documentară medievală de pe lângă „Institutul de Istorie Națională”, structură a Departamentului de Istorie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai.

o 2018-prezent, membru al Young Academy of Europe o inițiativă paneuropeană a tinerilor oameni de știință privind înființarea de rețele academice, schimburi și politici din domeniul cercetării științifice (http://yacadeuro.org/adinel-dinca/).

PREMII ŞI DISTINCŢII

o 2013, Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române pentru lucrarea Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluție, semnificații, coord. Șerban Turcuș, autori: Șerban Turcuș, Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, vol. I–II, Cluj-Napoca, Mega, 2011.

o 2017, Premiul pentru studiu monografic al Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, pentru cartea Instituția episcopală latină în Transilvania medievală (sec. XI/XII-XIV), Cluj-Napoca, Argonaut/Mega, 2017.

ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

Cărți și monografii. Autor:

 • o Schriftkultur im südsiebenbürgischen Raum um 1500/Cultura scrisului în Transilvania de sud în jurul lui 1500, Catalog de expoziție editat de „Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien”, Sibiu, Ed. Smart Print, 2013.
 • o Instituția episcopală latină în Transilvania medievală (sec. XI/XII-XIV), Cluj-Napoca, Ed. Argonaut/Mega, 2017.
 • o The Transylvanian Saxons and their Landscape of Literacy, Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2019.

 

Cărți și monografii. Co-autor:

 • o Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluție, semnificații, coord. Șerban Turcuș, autori: Șerban Turcuș, Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, vol. I–II, Cluj-Napoca, Mega, 2011.
 • o Vocabularul cărții manuscrise, coord. Adrian Papahagi, București, Ed. Acad. Române, 2013.
 • o Autographa et signaturae Transilvaniae (sec. XIV-XVII), Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca-Gatineau, Argonaut – Symphologic Publishing, 2015.
 • o Literacy Experiences Concerning Medieval and Early Modern Transylvania, editori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Anuarul Institutului de Istorie “G. Baritiu” – Supliment, LIV, 2015, ediție on-line: http://www.historica-cluj.ro/menu/Supliment2015.php.
 • o Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca-Gatineau, Argonaut-Symphologic Publishing, 2016.
 • o Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII centuries, coord. Susana Andea, autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Cluj-Napoca-Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016.
 • o Manuscrisele medievale occidentale din România: Census, coautor cu Adrian Papahagi, Andreea Mârza, București, Polirom, 2018.

 

Ediții de documente:

 • o Istoricul ţinutului grăniceresc al Năsăudului, Florian Porcius, Liviu Păiuș, Lucian Moise, Elena Darabonț, Adinel-Ciprian Dincă, Ed. Napoca Star, 2005.
 • o Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania. Vol. XV (1376-1380), editori: Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain, Adinel Ciprian Dincă, București, Editura Academiei Române, 2006.
 • o Glossarium Mediae Latinitatis Actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae Historiam Illustrantium. Vol. I, lit. A-C. Coordonatori: Aurel Răduțiu și Vasile Rus. Autori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduțiu, Vasile Rus și Beatrice Tătaru †. Colaboratori: Anton Dörner și Șerban Turcuș, București, Editura Academiei Române, 2010.
 • o Diplome maramureșene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecția Ioan Mihalyi de Apșa, coordonator Ioan-Aurel Pop, volum întocmit de: Mihai Dăncuș, Adinel Ciprian Dincă, Andreea Mârza, Edit. Academiei Române, București, 2010.
 • o Diplome maramureșene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecția lui Ioan Mihalyi de Apșa, Ioan-Aurel Pop (coord.), Volum întocmit de: Mihai Dăncuș, Adinel Ciprian Dincă, Andreea Mârza, Ioan-Aurel Pop. Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2012.
 • o Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, vol. XVI (1381-1385), editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Ciprian Dincă, București, Edit. Academiei Române, 2014.
 • o Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, vol. XVII (1386-1390), editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Ciprian Dincă, București, Edit. Academiei Române, 2019.

 

Studii și articole în reviste de specialiate:

 • o Despre diplomatica episcopală transilvană (1270-1307), în „Mediaevalia Transilvanica”, III, 1999, nr. 1-2, p. 59-69
 • o Studying Medieval Philosophy in Romania. A Codicological Perspective, în „Chôra. Revue d’Études Anciennes et Médiévales”, 3 4/2005 2006, p. 431-438.
 • o Ergänzungen und Berichtigungen zum ersten Band des siebenbürgisch deutschen “Urkundenbuchs” (cu András W. Kovács), în “Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, 30, 2007, p. 103-126.
 • o Latin Palaeography and Codicology in Romania (cu Adrian Papahagi), în „Chôra. Revue d’Études Anciennes et Médiévales”, 5, 2007, p. 159-186.
 • o Medieviștii Institutului de Istorie Națională din Cluj în deceniile interbelice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj Napoca”, Series Historica, XLVI, 2007, p. 30-35.
 • o Vicarii generali ai episcopului Transilvaniei in secolul al XIV/lea. Considerații generale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» Cluj Napoca”, Series Historica, XLVII, 2008, p. 29-42.
 • o The Lost Libraries of Transylvania: Some Examples from the 15th and 16th Centuries / Les bibliothèques perdues de Transylvanie: quelques exemples des 15è et 16è siècles, publicat on line: https://www.ifla.org/past-wlic/2009/78-dinca-fr.pdf; http://www.ifla.org/past-wlic/2009/78-dinca-en.pdf (IFLA World Library and Information Congress Milan, Italy 23rd 27th August 2009).
 • o Names in Medieval Transylvania: Introductory Considerations Regarding the Historical Sources, în „Transylvanian Review”, XVIII, 2009, 4, p. 82-89.
 • o Antroponimul angelofor Mihail în onomastica transilvană până la 1350. Puncte de vedere și reflecții, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLIX, 2010, p. 347-358.
 • o A Little Known Aquinas Manuscript in Romania (Sibiu, Brukenthal Library, Ms 608), în „Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales”, 7-8, 2009-2010, p. 359-371.
 • o Les noms des Roumains en Hongrie à l’èpoque de Louis d’Anjou (1342-1382). Différents points de vue, în „Transylvanian Review” XIX, Winter 2010, ISSN: 1221-1249, p 104-111.
 • o Datarea manuscriselor medievale latinești. Evaluari metodologice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, L, 2011, p. 295-306.
 • o Formen und Funktionen der Schriftlichkeit in spätmittelalterlichen Hermannstadt. Zum Schriftgebrauch in einer vormodernen Rechtsgemeinschaft, în „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”, R. Oldenbourg Verlag, Band 19, 2011, p. 290-296.
 • o Hic liber est incorrectissime impressus. A preliminary discussion of the liber de causis in mediaeval Transylvania, (cu Alexander Baumgarten), în „Chôra – Revue d’études anciennes et médiévales”, 9-10, 2011‑2012, pp. 491-498.
 • o Antroponimie și etnie în Transilvania medievală (Epoca angevină), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj”, Series Historica, LI, 2012, p. 31-46.
 • o Medieval Literacy in Transylvania. Selective Evidence from the Parish Church, în „Transylvanian Review”, Vol. XXIV, No. 1, Spring 2015, p. 109-121.
 • o Preserving Charters in Late Medieval Sibiu, în „Transylvanian Review”, Vol. XXIV, No. 4 (Winter) 2015, p. 69-76.
 • o Breslele artistice din Transilvania medievală și regulamentele lor. Un statut nou descoperit de la Bistrița (cu Ciprian Firea), în „ARS TRANSSILVANIAE”, XXV, 2015–2016, p. 173-184.
 • o Casus legum im spätmittelalterlichen Siebenbürgen (Handschrift D. 14, Kirchengemeinde Heltau/Cisnădie), în „Transylvanian Review”, vo. XXV, Suppl. 1, 2016, p. 312-317.
 • o Der Türkeneinfall im Burzenland aus dem Jahre 1431: Die unbekannten Glossen einer siebenbürgischen Handschrift, în „Transylvanian Review”, vol. XXV, Suppl. 2, 2016, p. 133-142.
 • o Consemnări istoriografice într-un manuscris transilvănean din anii 1432-1433 (Biblioteca Muzeului Brukenthal, Sibiu, MS. 683), în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, vol. XXXIV, 2016, p. 157-170.
 • o Notă asupra unui fragment manuscris medieval din Sibiu: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom LVI, 2017, p. 379-388.
 • o The Medieval Book in Early Modern Transylvania. Preliminary Assessments, în „Studia UBB, Historia”, 2017/1, vol. 62, p. 23-34.
 • o Three pecia Manuscripts from the Brukenthal Library, Sibiu (Romania), în „Pecia, Le livre et l’écrit”, vol. 20: Livres de maîtres, livres d’étudiants: le manuscrit universitaire au Moyen Age, Turnhout, Brepols, 2018, p. 143-174.
 • o Der Buchbesitz der Marienkirche in Hermannstadt um die Mitte des 15. Jahrhunderts, în “Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, 41/2018, p. 17-32.
 • o Manuscrisul cronicii moldo-germane, 1502 (Biblioteca de Stat din München, Clm 952): o analiză paleografică, în „Analele Putnei”, XIV/2, 2018, p. 277–29
 • o Illuminating the Page in Transylvania around 1500. The First Contact, în „Étude bibliologiques/ Library research studies”, 1/2019, p. 5-38. [ISSN 1124-8185]
 • o A manuscript fragment of Vincent de Beauvais’ Speculum historiale in Romania (Sibiu, National Archives, U. V. 1926), în „Chôra – Revue d’études anciennes et médiévales”, 17, 2019, p. 301‑
 • o Historische Grundlagenforschung in Rumänien und Digital Humanities, în „Reti medievali. Rivista”, 20/1, 2019, p. 41-5 DOI:  https://doi.org/10.6092/1593-2214/6129.
 • o La Transilvania nel commercio europeo di libri intorno al 1500. Stampe veneziane nella Sibiu (Cibinium – Nagyszeben – Hermannstadt) medievale, în ”I Convegno della medievistica italiana. Bertinoro (Forlì-Cesena), 14-16 giugno 2018”, Roma, Open Archive di Reti Medievali, 2019, p. 580-599, DOI: https://dx.doi.org/10.6093/rmoa/4986.

 

Studii și capitole în volume colective:

 • o Aprecieri preliminare privind alegerea episcopului Transilvaniei în sec. XIII-XIV, în vol. Transilvania. Studii istorice (sec. XIII XVII), Editor: Susana Andea, București, Editura Academiei Române, 2005, p. 162-186.
 • o Die Benediktinerabtei von Appesdorf und die mittelalterlichen Anfänge der Siedlung Klausenburg, în vol. Klausenburg – Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa ed. Ulrich Burger, Rudolf Gräf, Cluj-Napoca, 2007, p. 31-39.
 • o Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg (Alba Iulia), în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca 23rd-26th of October 2008, edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon, Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 88-89.
 • o Contribuții la cunoașterea colecției codicologice cipariene, în Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Coordonatori: Susana Andea și I.A. Pop, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 115-122.
 • o Datierung des Cod. Lat. 16 der Klausenburger Akademie-bibliothek: Eine Arbeitshypothese, în Magistrae discipuli Tanulmányok Madas Edit tiszteletére, editat de Nemerkényi Előd, Budapesta, 2009, p. 79-87.
 • o Latin Palaeography and Codicology in Romania, în volumul editat de Doina Biro Hendre „Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798)”, București, Edit. Bibliotecii Naționale a Romaniei, 2011, p. 89-108 (ISBN: 978-973-8366-18-3). (coautor cu Adrian Papahagi)
 • o Témoignages sur les relations de suzeraineté-vassalité polono-moldaves à la fin du règne du premier roi Jagellon, în volumul „Between Worlds: The Age of the Jagiellonians”, (eds.) Ardelean Florin Nicolae, Nicholson Christopher, Preiser-Kapeller Johannes, Vienna, 2012, p. 157-176. (co-autor cu Ioan-Aurel Pop)
 • o Romanian Lands and Lithuania. Evolution of Relations from 14th to 16th Century, în vol. „From Neighbourhood To Partnership: Highlights of Lithuania’s Relations with Romania and Moldova”, editat de Silviu Miloiu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2013, p. 27-72.
 • o Heltau, în vol. Cora Dietl, Anna-Lena Liebermann (eds.), „Lexikon der mittelalterlichen Literatur in Ungarn und Rumänien”, De Gruyter, Berlin/Boston 2015, p. 182-185 (cu Balázs J. Nemes, Cora Dietl).
 • o Documente și scrisori ale episcopilor Transilvaniei (sec. XIII-XVI). Câteva considerații de natură paleografică și diplomatică, în vol. „Scris și societate în Transilvania secolelor XIII-XVII”, coord. Susana Andea, 2013, Cluj-Napoca, Argonaut, p. 47-108.
 • o Cultura scrisă în mediul parohial al Transilvaniei medievale, în vol. „Societate-cultură-biserică. Studii de istorie medievală și modernă, Volum omagial prof. univ. dr. Avram Andea”, coord. Doru Radosav și Radu Mârza, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, p. 43-54.
 • o Reading Nicholas of Dinkelsbühl in Medieval Transylvania: Surviving Texts and Historical Contexts, în Monica Brînzei (editor), „Nicholas of Dinkelsbühl and the Sentences at Vienna in the Early XVth century”, Turnhout, Brepols Publishers, 2015, p. 453-471.
 • o Un exercițiu de „paleografie latină” în Transilvania secolului al XIV-lea, în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), „Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani”, Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, 2015, p. 419-427.
 • o Notaries Public in Late Medieval Transylvania. Prerequisites for the Reception of a Legal Institution, în vol. „Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, editori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» – Supliment, LIV, 2015, p. 33-47.
 • o Scrieri autografe în Transilvania medievală: de la cele mai timpurii mărturii, până în secolul al XVI-lea, în vol. „Autographa et signaturae Transilvaniae (sec. XIV-XVII)”, Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2015, p. 11-85.
 • o Notarii publici în Transilvania evului mediu târziu: premise ale receptării unei instituții juridice, în vol. „Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă”, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, 2016, p. 35-51.
 • o Urban Literacy in Medieval Transylvania în vol. „Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries”, coord. Susana Andea, autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Cluj-Napoca-Gatineau, 2016, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016, 71-186.
 • o Unknown Books from Medieval Universities. Some Transylvanian Examples, în Fischer-Dárdai, Ágnes – Lengvári, István – Schmelczer-Pohánka, Éva (eds.), University of Pécs 650th Jubilee in Education – „University and Universality – the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day”. International University History Conference – 12–13 October 2017. Pécs: Conference Volume. (Publications of the University Library of Pécs, 16. / A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.), Pécs, Virágmandula Ltd., 2017, p. 163-176.
 • o Le fonti scritte: edizioni e studi, în „Storiografia medievistica in Romania: l’ultimo quarto di secolo. Atti del Convegno, Roma 19-20 gennaio 2017”, a cura di Massimo Miglo, Ioan-Aurel Pop, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, No. 112, Roma, 2017, p. 35-46.
 • o „Biblioteca orașului Sibiu” în evul mediu. Câteva considerații pe marginea unei confuzii istoriografice, în volumul Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700: várostörténeti tanulmányok = studii de istorie urbană, coord. Lupescu Makó Mária editori: Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő, Ed. Erdélyi Múzeum-Egyesület,Cluj-Napoca, 2018, p. 431-436.
 • o Papal and Curial Letters in Romania. A preliminary assessment for a «Censimento» Project, în vol. „«Incorrupta Monumenta Ecclesiam Defendunt». Studi offerti a mons. Pagano, prefetto dell’ Archivio Segreto Vaticano”, a cura di Andreas Gottsmann, Pierantonio Piatti, Andreas E. Rehberg, (Collectanea Archivi Vaticani, 107), Citta del Vaticano, ASV, 2018, II/2, p. 355-370.
 • o Codex Altemberger, în vol. „Codex Altemberger. Primul cod de legi al sașilor din Sibiu”, București, MNIR, 2019, p. 24-50.
 • o Sașii transilvăneni în Evul Mediu. Repere ale constituirii unui patrimoniu cultural, în Catalogul expoziției „O experiență europeană – Moștenirea istorică și culturală a germanilor din România”, editat de Raluca Mălăncioiu, Oana Ilie, Cornel-Constantin Ilie, București, MNIR, 2019, p. 18-25.

 

Traduceri:

 • o Harald Zimmermann, Papalitatea în Evul Mediu. O istorie a pontifilor romani din perspectiva istoriografiei („Das Papsttum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie”, Stuttgart, 1980), Iași, Editura Polirom, 2004, 254 p. (traducere, note critice și introducere).
 • o Traducerea cuvântului introductiv (cu W. Kovács András) al volumului coordonat de către Piti Ferenc, Neumann Tibor și C. Tóth Norbert, Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284–1524) / Diplomele autorităților comitatense din Sătmar (1284–1524), Nyíregyháza, 2010.
 • o „Paulus Kyr – Gesundheit ist ein köstlich Ding”. Nachdruck des lateinischen Originals von 1551, sowie deutsche, rumänische und ungarische Übersetzungen, editat de Robert Offner, Hermannstadt – Bonn, Schiller Verlag, 2010, p. 201-267. (traducere în limba română din latină, note critice).
 • o Evelin Wetter, Liturgische Gewänder der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen, Riggisberg, Abegg-Stiftung, 2015, II, p. 9-61 (traducere în limba română din germană).
 • o Traducere din limba germană (cu Teodora Mihalache) a textelor istorice din volumul Justiție și superstiție. Procese de vrăjitorie din Europa (secolele XVII-XVIII), Ediție, studiu introductiv și note de Marius Eppel, Cluj-Napoca, Mega, 2017.

 

Recenzii:

 • o Gyula Kristo, „Hungarian History in the Ninth Century”, Szeged, 1996, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia”, XLII/1997 1-2, p. 214-216.
 • o Zeno-Karl Pinter, „Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX-XIV)”, Reșița, 1999, în „Mediaevalia Transilvanica”, IV/2000 1-2, p. 116-118.
 • o Historische Bücherkunde Südosteuropa. Band II: Neuzeit. Teil 2: Rumänien 1521– 1918, Bearb. von Manfred Stoy, în „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung”, Heft 1-4/2003, p. 472-473.
 • o Kovács András, Valentiny Antal, „A Wass Csálad Cegei Levéltára” (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3.), Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum- Egyesület Kiadása, 2006, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, XLVII/2008, p. 598-600.
 • o Vasile Rus, „Operarii in vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579-1715)” Volumul I. Tablouri istorice și spirituale. Cluj-Napoca, 2007, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, XLVIII/2009, p. 359-360.
 • o International Conference „Matthias Corvinus and his Time / Matia Corvinul și epoca sa” (Cluj-Napoca, October 23–26, 2008), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, XLVIII/2009, p. 435-437.
 • o Anti Selart/Matthias Thumser (a cura di), „Livland – eine Region am Ende der Welt?. Forschungen zum Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie im späten Mittelalter”, Köln u. a. (Böhlau) 2017, 519 S., în „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 98/2018, p. 569-570.
 • o Ulrich A. Wien, Mihai-D. Grigore (Hrsg.), „Exportgut Reformation. Ihr Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die Gegenwart evangelischer Kirchen in Europa”, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017, 486 S., în „Gregorianum”, 100/2019, fasc. II: Recensiones, p. 439-441.
 • o Gabriella Erdélyi, „Negotiating violence: Papal pardons and everyday life in East Central Europe (1450–1550)”, Boston: Brill, 2018, (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 213), 258 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, LVIII/2019, p. 299-301.

 

Participări la manifestării științifice interne și internaționale:

 • o 2001, 28-29 noi., Alba-Iulia, Sesiune de comunicări organizată de Muzeul de Istorie din Alba Iulia și Universitatea 1 Decembrie, comunicarea: Biserica în arenga diplomelor privilegiale arpadiene. Considerații preliminare.
 • o 2003, 9-12 noiembrie, Gundelsheim/Neckar, Germania, 3. Doktorandenkolloquium beim Siebenbürgen Institut an der Universität Heidelberg”, comunicarea: Über das römisch kath. Bistum von Siebenbürgen im Hoch und Spätmittelalter.
 • o 2004, 26 februarie, Trento, Italia, conferință organizată de “Istituto storico italo-germanico”; comunicarea: I vescovi transilvani nel Basso Medioevo.
 • o 2004, 11-12 oct., Oldenburg, Germania, conferință în cadrul “Tagung des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”; comunicarea: Die Beziehungen zwischen dem Bistum und den deutschen Siedlern in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Fallstudie: der Bischof Gobelinus (1376-1386).
 • o 2005, 26-28 mai, Cluj-Napoca, în cadrul colocviului „Cluj Napoca – destinul unui oraș si al locuitorilor săi în Europa. Orașul și istoria sa”, comunicarea: Abația benedictină de la Cluj-Mănăștur și începuturile medievale ale așezării Cluj.
 • o 2005, 21-23 oct., Lipova, colocviu internațional „Secolul al XIII lea”, comunicarea: Geneza culturii scrise în Transilvania medievală.
 • o 2008, 2 februarie, Cluj-Napoca, colocviul internațional “Biblical and Liturgical Manuscripts in the Middle Ages”, comunicarea: Liturgische Handschriften im deutschsprachigen Siebenbürgen.
 • o 2008, 12 iun., Biblioteca Acad. Române, Filiala Cluj-Napoca, în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, comunicarea: Codices latini XV și XVI din colecțiile Bibliotecii Filialei Cluj Napoca a Academiei Române.
 • o 2008, 23 oct., Cluj-Napoca, conferința internațională „Matthias Corvinus and his Time”, comunicarea: Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg (Alba Iulia).
 • o 2009, 23-27 aug., Milano, Italia, IFLA “Libraries create futures: Building on cultural heritage”, World Library and Information Congress, comunicarea: The Lost Libraries of Transylvania: Some Examples from the 15th and 16th Centuries. http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/78-dinca-en.pdf. Varianta în limba francezã: Les bibliothèques perdues de Transylvanie: quelques exemples des 15è et 16è siècles, http://www.ifla.org/files/hq/papers /ifla75/78-dinca-fr.pdf.
 • o 2009, 8 sept., Frankfurt am Main, Germania, Conferința internațională „Paläographie und Philologie der juristischen Texte des lateinischen Mittelalters”, organizat de Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, 8-10 Septembrie 2009, comunicarea: Juristische Texte des lateinischen Mittelalters in Siebenbürgen Zwei Forschungsvorhaben.
 • o 2010, 22 noi., Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Conferința internațională „Principatul Transilvaniei între mărire și decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea)”, comunicarea: «Libri inutiles»: despre soarta cărții medievale în Transilvania premodernă (sec. XVI-XVIII).
 • o 2010, 30 noi., Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, seria de conferințe ale Centrului de Filosofie Antică și Medievală, comunicarea: Texte filosofice în manuscrise medievale occidentale din România.
 • o 2011, 25-28 sept., Cluj-Napoca, Academia Română, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Conferința Internațională „Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public”, comunicarea: Notary Public in Medieval Transylvania: Introductory Considerations.
 • o 2011, 25-27 noi., Roma, Italia, Conferința „Methods, Means and Aims in Socio-Humanities”, comunicarea: Dating and Localizing Medieval Latin Manuscripts in Romania.
 • o 2012, 23-24 martie, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Conferință internațională „Transilvania în secolele XIII-XVI. Aspecte ale constituirii și consolidării identității regionale”, comunicarea: Cultura librară în Transilvania medievală (sec. al XV-lea).
 • o 2012, 7-8 sept., Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean, Conferință internațională „Sălajul și familia Wesselényi (secolele XIV–XVII)”, comunicarea: Die Vikare „extra Mezes“ der Bischöfen Siebenbürgens im 14. Jahrhundert und ihre Urkunden (einige kulturgeschichtliche Betrachtungen).
 • o 2012, 7-8 sept., Heidelberg/Gundelsheim am Neckar, Germania, Conferință internațională „Siebenbürgen – eine Forschungslandschaft. 50 Jahre. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. 47. Jahrestagung 2012”, comunicarea: Bedeutung und Restaurierung der Codices-Sammlung der Heltauer Kirche.
 • o 2012, 17-19 sept., Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Center of Ancient and Medieval Philosophy), Conferință internațională „Unpublished Latin Commentaries on Liber de Causis”, International Exploratory Workshop, comunicarea: Medieval Commentaries on the ‘Liber de causis’: A Census of Manuscript Tradition. Some Remarks on Methodology.
 • o 2012, 30 noi.–1 dec., Passau, Germania, Conferință internațională „Recent Researches on the Culture and History of the Germans in Romania“, comunicarea: Urkundenausstellung in Hermannstadt/Sibiu im 15. Jahrhundert.
 • o 2012, 7 dec., Cluj-Napoca, Workshop internațional „Probleme ale editării documentelor medievale și premoderne”, Institutul de Istorie George Barițiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea: Particularități ale editării documentelor germane emise de orașele transilvănene în evul mediu
 • o 2013, 5-6 iunie, Paris/Sorbonne IV, Franța, [org. CNRS – IRHT], atelier internațional „Autour du Liber de Causis” comunicarea: Liber de causis and its Latin Commentaries. Methodological Considerations about an Inventory of the Manuscript Tradition.
 • o 2013, 27 mai, Cisnădie – România, [org. Heimatortsgemeinschaft Heltau e.V.; ev. Kirche Heltau], Conferința conexă manifestării internaționale „Heltauer Tage“, comunicare: Die Heltauer Kodices: Restaurierung und Forschung.
 • o 2013, 17 sept., Oldenburg, Germania, [org. BKGE-Oldenburg], Workshop internațional „Siebenbürgische Perspektiven“, comunicarea: Perspektiven der Urkundeneditionen in Siebenbürgen.
 • o 2013, 4-6 oct., Nürnberg, Germania, [org. Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde], Conferința internațională „Bürgerliche Repräsentation in oberdeutschen und siebenbürgischen Städten im 15. und 16. Jahrhundert“, comunicarea: Siebenbürgische Urkunden als Repräsentationsmittel.
 • o 2013, 14 oct., Paris – Franța, Institut de recherche et d’histoire des textes, Conferință internațională, Projet ERC-THESIS n° 313339, comunicarea: Reading Nicholas of Dinkelsbühl East of Vienna. The Example of Medieval Transylvania.
 • o 2013, 4 noi., Sibiu, Conferință-vernisaj la Casa Teutsch, comunicarea: Biblioteci parohiale în Transilvania medievală.
 • o 2013, 7-9 noi., Sibiu, Universitatea Lucian Blaga, Conferință internațională „Das Frühneuhochdeutsche im institutionellen Gebrauch”, comunicarea: Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Siebenbürgen: Institutionen, Gattungen, Sprachen.
 • o 2014, 6 iunie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Barițiu”, simpozion științific internațional „Istorie și istoriografie”: comunicarea: Documente episcopale transilvane: pontificatul lui Gheorghe Lépes (1427-1442).
 • o 2015, 30-31 oct., Alba Iulia, Conferința Națională „Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830)”, Ediția a IX-a, comunicarea: Libraries in Medieval Sibiu. Remarks Concerning Old Book Lists.
 • o 2015, 17-18 sept., Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Barițiu”, simpozion științific internațional „Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries”, comunicarea: Notaries Public in Transylvania in the Late Middle Ages. Some General Remarks.
 • o 2015, 20-22 noi., Bad Kissingen, Germania, conferința internațională: „Mitteleuropäische Stadt- und Kulturgeschichte am Beispiel von Bistritz in Siebenbürgen“, comunicarea: Kirchengeschichte von Bistritz vor der Reformation: Einige Bemerkungen anhand neuerer Quellen.
 • o 2016, 25 feb., Bistrița, conferința internațională „Biserica din Jelna. De la strălucire la năruire”, organizator: Consiliul Județean Bistrița–Năsăud și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, comunicarea: Registrul de socoteli al bisericii parohiale din Jelna. Sec. XV-XVI.
 • o 2016, 19-20 aprilie, Veneția, Italia, congresul internațional de studii româno–venețiene: „Veneția și Europa Răsăriteană în secolele XIII–XVIII/Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna”, comunicarea: The Venetian Printed Book and the Libraries of Transylvania in the 15th Century.
 • o 2016, 18 mai, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Barițiu”, Simpozion: „150 de ani de la înființarea Academiei Române. Contribuții transilvănene”, comunicarea: Începuturile cancelariilor orășenești în Transilvania medievală.
 • o 2016, 2-4 iunie, Cluj-Napoca, Conferința internațională „Bullaria, Monumenta, Repertoria: Editing Late Medieval Documentary Texts preserved in the Vatican and Roman Archives (Supplementary Standpoints from Central Europe)”, comunicarea: All Roads Lead to Rome… – Some Thoughts on the Past and Future of Editing Medieval Curial Sources in Romania.
 • o 2016, 25-28 august, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Congresul Național al Istoricilor Români, organizator al Mesei rotunde „Parohia în Transilvania medievală: perspective asupra vieții religioase, administrative și culturale în cadrul comunităților de coloniști germani”. Comunicarea: Quid sit parrochia medievalis?
 • o 2016, 25-28 august, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Congresul Național al Istoricilor Români, participant la Masa rotundă: „Editarea izvoarelor diplomatice medievale din România și provocările tehnologiilor digitale”, comunicarea: Soluții de editare a surselor diplomatice medievale. Scurt periplu european.
 • o 2016, 25-28 august, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Congresul Național al Istoricilor Români, participant la Masa rotundă: „www.arhivamedievala.ro – o bază de date cu documente medievale din România”, comunicarea: Digitizarea în sprijinul editării documentelor medievale.
 • o 2016, 10-13 noiembrie, Cluj-Napoca, conferință științifică internațională CLUJ-NAPOCA/KOLOZSVÁR/KLAUSENBURG – 700 [organizatori: Universitatea “Babeș-Bolyai”, Universitatea “Sapientia”, Societatea Muzeului Ardelean, Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române], comunicarea: „Biblioteca orașului Sibiu” în evul mediu: evoluția unei confuzii istoriografice.
 • o 2017, 19-20 ianuarie, Roma, Italia, conferință științifică internațională „Storiografia medievistica in Romania: l’ultimo quarto di secolo”, organizator Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME), comunicarea: Le fonti scritte: edizioni e studi.
 • o 2017, 20-21 aprilie , Veneția, Italia, conferință științifică internațională „Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna”, comunicarea: La scrittura del codice Ms. Lat. Z 197 della Biblioteca Nazionale Marciana.
 • o 2017, 2 iunie, Sibiu, „Biblioteci, cărți și cititori în Transilvania epocii moderne”, Simpozion prilejuit de aniversarea bicentenarului Muzeului Național Brukenthal, prezentarea: Patrimoniul de carte medievală din Biblioteca Brukenthal: proveniență – istoric – perspective de cercetare.
 • o 2017, 12˗14 iunie, Sibiu, conferință științifică internațională “Church and Population in Transylvanian Villages. Frame Conditions, Reception and the Influence of Society, Ethnicity, Church and Politics in the Age of Reformation”, [organizatori: Universität Koblenz-Landau, Institut für Evangelische Theologie (Campus Landau), Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (Societatea de Studii Transilvane Sibiu)], comunicarea: Lese- und Schreibfähigkeit bei der siebenbürgischen Geistlichen in der ersten Hälfte des 16. Jhs.
 • o 2017, 14 iunie, Cluj-Napoca, Simpozionul „Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală” organizat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu”, în cadrul Zilelor Academice Clujene – Ediția 2017, comunicarea: Conceptul (ciorna) documentului medieval din Transilvania: detalii privind aspecte inedite de diplomatică latină.
 • o 2017, 30 aug.-2 sept., Putna, ediția a XX-a a „Colocviilor Putnei”, simpozion internațional organizat de către Centrul de cercetare și documentare „Ștefan cel Mare”, comunicarea: Manuscrisul cronicii moldo-germane (1502): o analiză paleografică.
 • o 2017, 6 oct. Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Conferința de Biblioteconomie și Științe Umaniste – Ediția a XVI-a: „Imagine și imaginar. De la manuscrise la publicațiile electronice”, comunicarea: Codex Altemberger: datare și localizare.
 • o 2017, 6-7 oct., Cluj-Napoca, Workshop internațional „Parohia medievală ca loc al convergenței: instituție, comunitate, cult și monument [Un atelier al perspectivelor cercetării arealului Central-Est European]”, comunicarea: Mihail, paroh de Slimnic (ca. 1400 – ca.1450). Detalii biografice contradictorii.
 • o 2017, 12-13 oct., Pécs, Ungaria, conferința internațională “University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day”, comunicarea Unknown Manuscripts from Medieval Universities. Some Examples from Transylvania.
 • o 2017, 26 oct. Timișoara, conferința internațională „Politics and Society in Central and South-Eastern Europe (13th-16th centuries)”, comunicarea: Legal Texts in Late Medieval Transylvania. Some introductory considerations.
 • o 2017, 8 dec., Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu”, sectorul de istorie medie participare la masa rotunda cu tema Editarea documentelor medievale din colecția națională DRH. Realizări și perspective.
 • o 2018, 11-13 martie, Roma, Italia, conferința internațională „Kuriale Quellen und Digital Humanities. Perspektiven für das Repertorium Germanicum zum Abschluss des Sixtus IV.-Bandes (1471-1484)/Sources from the Roman Curia and the Digital Humanities. New Perspectives on the Repertorium Germanicum (1378-1484)”, comunicarea: Digitalisierung von mittelalterlichen Urkunden in Rumänien und lokale Überlieferung von kurialen Quellen.
 • o 2018, 16-18 aprilie, Cluj-Napoca, Colocviul internațional „Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell’edizione di testi latini di ogni età”, organizator: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice, comunicarea: Churchwarden’s Accounts of St. Peter, Jelna (1453-1570).
 • o 2018, 19-20 aprilie, Cluj-Napoca, organizator work-shop exploratoriu internațional „Written Culture of the Friars Minor in the Mission Area (14th-16th Centuries)”; comunicările: “Pulcra notabilia de blasphemia”. Notes on Pelbartus of Themeswar’s “Sermones Quadragesimales” și Addendum to the Medieval Libraries of the Friars Minor in Transylvanian Collections.
 • o 2018, 24-25 mai, Cluj-Napoca, conferința internațională „Convergenze Culturali: Umanesimo e Spazio Romeno (Secoli XIV-XVI) / Convergențe culturale: umanismul și spațiul românesc (Sec. XIV-XVI)”, organizator Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME) și Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, comunicarea: La scrittura umanistica in Transilvania.
 • o 2018, 31 mai-2 iunie, Cluj-Napoca, conferința internațională Gebetsliteratur im späten Mittelalter und der Reformation (15.-16. Jahrhundert) / Literatura devoțională în Evul Mediu târziu și perioada premodernă (secolele XV-XVI), organizator Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca în parteneriat cu Universtitatea din Tübingen, REFORC și Universitatea Koblenz-Landa, comunicările: Einführendes Kurzreferat: Die Handschrift 683 der Universitätsbibliothek Klausenburg. Beschreibung und Analogien și Andachtstexte in Siebenbürgen (ca. 1400-1530): Gattungen und Überlieferung.
 • o 2018, 14-16 iunie, Bertinoro (Forlì-Cesena), Italia, conferința internațională „I Convegno Sismed della medievistica italiana”, comunicarea: La Transilvania nel commercio europeo di libri intorno al 1500. Stampe veneziane nella Sibiu (Cibinium-Nagyszeben-Hermannstadt) medievale.
 • o 2018, 19 octombrie, Cluj-Napoca, colocviul organizat de Institutul de Istorie «G.Barițiu»: „Cultura scrisă în Transilvania medievală și premodernă între pragmatism și erudiție (Sec. XIV-XVII)” comunicarea: Petrus Nowag († 1456), între carieră academică și activitate pastorală.
 • o 2018, 25-26 octombrie, conferința internațională organizată de Masaryk University din Brno, “De ratione edendi: Medieval Texts and Their Editors”, comunicarea: Churchwardens’ Accounts and Literacy in Late Medieval Transylvania (14th to 16th century).
 • o 2018, 7-9 noiembrie, Suceava, Simpozionul internațional „Artă și civilizație medievală”, ediția XXV, comunicarea: Începuturile scrisului istoric în Transilvania medieval (până la mijlocul veacului al XVI-lea).
 • o 2018, 16-17 noiembrie, conferința internațională “Administrative accountability in the later Middle Ages”, organizator: Facultatea de Drept, Universitatea București, comunicarea: Church-wardens’ accounts in late-medieval Transylvania.
 • o 2018, 22-23 noiembrie, Sibiu, conferința națională „Istorie culturală și patrimoniu”, organizată de Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, comunicarea: Cartea în Transilvania în jurul anului 1500. Contribuția colecțiilor din patrimoniul Bibliotecii Brukenthal.
 • o 2019, 15 februarie, Cluj-Napoca, Workshop internațional „Church and Society in Late Medieval Transylvania”, organizator Societatea Muzeului Ardelean, comunicarea: Literacy and the Parish Church in Pre-Reformation Transylvania: A Systematic Approach.
 • o 2019, 14 martie, Oxford, UK: Workshop internațional „Translation Theory and Practice in the Later Middle Ages: the Bible and Beyond”, organizat de Oriel College, Oxford, comunicarea: Bibles and Bible-Translations in Late Medieval and Early Modern Transylvania. An Overview.
 • o 2019, 21-22 martie, Roma, Italia, Conferința internațională “Penisola italiana ed Europa centro-orientale tra Medioevo e prima Età moderna. Economia, Società, Cultura”, comunicarea: Hungarian Mercenaries serving the Pontifical State. A Source from 1362 and the Beginning of a Discussion.
 • o 2019, 23 mai, Cluj-Napoca, Zilele Academiei Române, Conferința internațională “Cultură scrisă și civilizație modernă în Transilvania (sec. XIII-XIX)”, comunicarea: Susținerea studiilor universitare în Transilvania la începuturile modernitatii. O sursă bistrițeană inedită.
 • o 2019, 24 mai, Cluj-Napoca, Zilele Academiei Române, Simpozionul științific „Raporturi juridice civile. Repere actuale și retrospective istorice”, comunicarea: Receptarea dreptului roman si a dreptului canonic in Transilvania medievală.
 • o 2019, 13 iunie, București, conferință personală la Institutul de istorie «Nicolae Iorga», prelegerea: Falsuri, ciorne si epistole. Note minore de diplomatică și paleografie latină (sec. XIV – XVI).
 • o 2019, 5 octombrie, Cluj-Napoca, Workshop organizat de Trans.Script, UBB și RISE Project, UBB: „Decoding a Medieval Notebook. The Case Study of the ms. Basel, UB, A X 44”, comunicarea: L’écriture posée – Tradizione corsiva – Gebrauchsschriften. Individual Scripts between Norm and Functionality in Latin Europe (c. 1250-1450).
 • o 2019, 24-25 octombrie, Milano, Italia, Università Cattolica del Sacro Cuore, conferința internațională „Tradizioni e istituzioni religiose nello spazioculturale italo-romeno tra Medioevo e prima età moderna”, comunicarea: «Utrumque ius» nella Transilvania tardo medievale.
 • o 2019, 31 octombrie-2 noiembrie, Sibiu, conferința internațională „500 Jahre Reformation in Hermannstadt”/ Punți de legătură peste granițe. 500 de ani de la reforma bisericească din Sibiu/Transilvania, comunicarea: Bildung und Schriftlichkeit der siebenbürgisch-sächsischen Pfarrer.
 • o 2019, 29 noiembrie, Paris, Franța, Workshop internațional: Journée d’étude n°3 sur la fabrique de l’espace religieux centre-européen au Moyen Âge: paroisses, doyennés, archidiaconés / 3rd Workshop about the Construction of Religious Space in Medieval Central Europe, comunicarea: Legal Literacy in the Pre-Reformation Parish Churches of Transylvania.
 • o 2019, 5-6 decembrie, București, Sesiunea anuală a Institutului de Istorie «Nicolae Iorga», comunicarea: The Formation of an Intellectual Elite in Late Medieval Transylvania.

 

Visiting professor și prelegeri de specialitate:

 • o 2003, februarie, International Visiting Professor Fellow la „Istituto Storico Italo-Germanico” din Trento, Italia.
 • o 2019, 1 octombrie, Napoli, „VI Seminario di Studi Dottorali, Il notaio nella società nell’Europa Mediterranea (secc. XIV- XIX), Napoli – CNR ISMed, 30 settembre – 4 ottobre 2019”, prelegerea: Notaries Public in Late Medieval Transylvania. Legal History, Social Function, Literate Behaviour.
 • o 2019, 21 noiembrie, Freiburg, Germania, colocviul organizat de Universitätsbibliothek Freiburg în cadrul proiectului „Making Mysticism. Mystische Bücher in der Bibliothek der Kartause Erfurt”, prelegerea: Mittelalterliche Schriftlichkeit an der Peripherie des lateinischen Kulturbereichs. Theologische Fachtexte und geistliche Literatur in Bücherlisten, Katalogen und Bibliotheken Siebenbürgens, ca. 1350 – 1550.
 • o 2019, 28 noiembrie, Cluj-Napoca, DigiHUBB 2019, Key-note speaker împreună cu Emil Ștețco, CEO and Co-Founder Zetta Cloud, Cluj-Napoca, comunicarea: Preliminary Research on Computer-Assisted Transcription of Medieval Scripts in Latin Alphabet using AI Computer Vision techniques and Machine Learning.

 

Alte activități:

 • o 12 iunie 2019, București, deschiderea expoziției temporare „O experiență europeană. Moștenirea istorică și culturală a germanilor din România” la Muzeul Național de Istorie a României, prelegerea: Codex Altemberger.