Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Lidia Carmen GROSS

GROSS, Lidia Carmen

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din

Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu, nr.12+14

400088,Cluj-Napoca

email: lgross2009@hotmail.com

 

STUDII:

LICEALE:

Liceul ”G. Coșbuc” și Liceul ”Ady-Șincai” din Cluj Napoca (1976-1980)

UNIVERSITARE:

Facultatea de Istorie-Filosofie (secția istorie-filosofie) a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1980-1984)

POSTUNIVERSITARE:

”Școala de înalte studii interdisciplinare filologie-istorie” (specializare istorie-filologie), organizată de Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1991-1992)

DOCTORALE:

Universitate ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1996-2003) în domeniul istoriei medievale, teza cu titlul Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI), susținută în anul 2003, titlul de doctor în istorie acordat în anul 2004

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Editarea documentelor medievale privind istoria Transilvaniei; istoria instituțiilor, a societății urbane și a vieții religioase din Transilvania medievală

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)

– 1992 – Institutul de Istorie ”G. Barițiu”, colectivul de istorie medievală (asistent-cercetare, cercetător, cercetător principal III, din anul 2005 până în prezent, cercetător științific II )

– 1988-1992, bibliotecar la Biblioteca Universitară ”L. Blaga” din Cluj-Napoca (secția catalogare-clasificare și colecții speciale)

– Colaborator extern la grantul finalizat cu volumul Lexikon zur deutschen Literatur des mittelalters in Rumänien und Ungarn. Hg. von Cora Dietl, Giessen, berlin, Akademischer Verlag, 2014

– Membru (din octombrie 2015) în echipa de cercetare a proiectului CNCS PN-II-ID-PCE-2012-4-0579: Între public şi privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec. XIII-XVII), 2013-2016 (director de proiect dr. Susana Andea).

ACTIVITATE DIDACTICĂ

– 1984-1988, profesor de istorie la ”Școla generală nr. 6”, Zalău, jud. Sălaj și Liceul ”G. Barițiu” , Cluj-Napoca

COMPETENȚE SPECIALE

– cunoștințe de paleografie latină (medievală) și limba latină

– cunoștințe de diplomatică a documentelor latine (medievale)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceză, germană, latină, bine

italiană, maghiară, satisfăcător

BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE

– Cursurile de vară organizate de către „Südosteuropa-Gesellschaft” la Tutzing-München (1993)

– Ungaria, Budapesta, Arhivele Naționale Maghiare

EVALUĂRI ŞI MENTORING

– referent pentru Anuarul Institutului de Istorie ”G. Barițiu”, Series Historica

– membru în comisii de doctorat (susținere teză, la Universitatea ”Babeș-Bolyai” și Școala doctorală din cadrul Institului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca)

– membru în comisii de îndrumare și de susținere a referatelor (istorie medievală) din cadrul Școlii doctorale a Institutului de Istorie ”G. Barițiu”

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE

– Membru în Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde , Sibiu

PREMII ŞI DISTINCŢII

– Premiul ”George Barițiu” al Academiei Române pentru cartea Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI), Cluj-Napoca, 2004, 332 p. acordat în anul 2006

ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

CĂRȚI, MONOGRAFII ȘI GLOSARE:

 

Bresle şi confrerii sau despre pietatea urbană în Transilvania medievală (secolele XIV-XVI), Cluj-Napoca, 2014, Edit. Argonaut, 266 p.

 • – Lexikon zur deutschen Literatur des Mittelalters in Rumänien und Ungarn, Hrsg. von        Cora Dietl  Giessen, Berlin, Akademischer Verlag, 2014 (colaborator).
 • Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2009, 376 p.  ISBN 978-973-109-171-6; ediaţia a II-a, revăzută şi adăugită.
 • Glossarium mediae latinitatis actorum veterum Moldaviae, Transalpinae et Transylvaniae historiam illustratium / Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria vechii Moldove, a vechii Muntenii şi a vechii Transilvanii, vol. I, lit. A-C, coordonatori Aurel Răduţiu şi Vasile Rus, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 710 p. (coautor).
 • Confreriile medievale în Transilvania (sec. XIV-XVI), Cluj-Napoca, Ed. Grinta şi Presa Universitară Clujeană, 2004, 332 p.
 • Glossarium mediae latinitatis historiam Transilvaniae illustratiam, Vol. l, fasc.1 (A-B), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 283 p. (coautor).
 • EDIȚII CRITICE DE DOCUMENTE:
 • Documenta Romaniae Historica, Series C, Transilvania, vol. XVII (1386-1390) , Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, București, Edit. Academiei, 2019 (în curs de apariție)

Documenta Romaniae Historica, Series ,C, Transilvania, vol. XVI (1381-1385), Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, Bucureşti, 2014, Edit. Academiei Române, 2014, 832 p.  (coeditor împreună cu Andea Susana şi Dincă Adinel)

 • Documenta Romaniae Historica, Series C,Transilvania, vol. XV, (1376-1380) editori: S. Andea, L. Gross, V. Pervain, A. Dincă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, LXXIV+929p.
 • Documenta Romaniae Historica, Series C, Transilvania, vol. XIV (1371-1375), Bucureşti, Edit. Academiei, 2002,  815 p.,vol. XV (1376-1380), Bucureşti, Edit. Academiei, 2006, 927 p.
 • STUDII ȘI ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE:

Transfer de proprietate și autentificare: moșia Eriu-Sâncrai și conventul din Dealul Orăzii în prima jumătate a secoului al XIV-lea, în Anuarul Institutului de Istorie ”G. Barițiu”, Series Historica, LVIII, 2019, p. 245-256

 

Locurile de adeverire din spațiul transilvan (secolele XIII-XVI). Studiu de caz: conventul premonstratens din Dealul Orăzii, în: ”Cultură scrisă și civilizație în Transilvania (sec. XIII-XIV)”, coord. Susana Andea, Supliment al  Anuarului Institutului de istorie ”G. Barițiu”, Series Historica, 2019, p. 107-147.

 

Povestea lui Cristoferus: un aurar brașovean de la începutul secoului al XVI-lea, în: ”Cultură scrisă și civilizație în Transilvania (sec. XIII-XIV)”, coord. Susana Andea, Supliment al Anuarului Institutului de Istorie ”G. Barițiu”, Series Historica, LVIII, 2019, p. 241-249.

 

 • Confreria Sfântului Ioan de la Sibiu, în ”Studii de istorie”, VI, ed. C-tin Bușe și Ionel Cândea, Brăila, Edit. Istros, 2016, p. 89-116.
 • Testamentul doamnei Ursula Meister Pauliu: reflecții pe marginea unui document de la începutul secolului al XVI-lea, în ”Acta Musei Porolissensis”, XXXVI, 2015, p. 11-34
 • Scripta mechanicorum: Craftsmen and writing praxis in medieval Transylvania (15th -16th centuries) – preliminary considerations, ”Anuarul Institutului de Istorie ”G.Barițiu”. Series Historica, Supplement 1, 2015, ”Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, on line) = ISSN 2344 – 2093 (prin proiectul PN II-ID-PCE-2012-4-0579)
 • Eine abgesonderte Welt das Leprosorium von Bistritz im Jahre 1512, în “Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, XXXV, 2012, nr. 1, p. 10-26.
 • Exerciţiul carităţii în viaţa confreriilor medievale din Transilvania (sec. XIV-XVI), în “Historia Urbana”, XVIII, 2010, p. 77-89.   (ISSN  1221-6504)
 • Primele fraternităţi ale calfelor din Transilvania (1463-1484), în “Anuarul Institutului de Istorie ”George Bariţiu” din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLVIIII, 2009, p. 47-56.
 • Din începuturile unei colecţii: “Documente privind istoria României”. Seria C. Transilvania, în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLVI, 2007, p. 33-40.
 • Confreria Rozarului din Bistriţa, în: AMP, Zalău,  XXVII, 2005, p.39-44.
 • Confreria capitlului din Sibiu, în: AIIC, XLII,  2003, p.161-170.
 • A “Szent-Lélek”-Rend ispotályai Erdélyben (13-16 század), în: “Turul”, Budapesta, LXXV, 2003, nr. 1-2, p. 1-6.
 • Ordinul şi confreria “Sfântului Spirit” în Transilvania,în: AIIC, XLl, 2002, p.9-24.
 • Completare la “Calendarul sărbătorilor catolice” ce apar în documentele medievale privitoare la Transilvania, în: AIIC, XLI, 2002, p.223-224.
 • Dicţionarul istoric, reflexie a “rigorii şi maturităţii unei istoriografii”, în: AIIC, XL, 2001, p. 361-368.
 • Repere privind istoria Bibliotecii Universitare clujene, în: “Biblioteca şi cercetarea”, Cluj-Napoca,  XXII, 2000, p.10-21.

 

 • STUDII ȘI CAPITOLE ÎN VOLUME COLECTIVE:
 • Biografii intersectate: Ambrosius Sartor si Ambrosius Litteratus, doi patricieni din Clujul secolului al XV-lea, în vol. Orașul cu o mie de chipuri. Studiile Conferinței științifice internaționale ”Cluj-Kolozsvar-Klausenburg-700. Kolozsvar 700 eve kiralyi varos” Cluj, 10-13 noiembrie 2016, coord. Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Lupescu Makó Mária, Rusz-Fogarasi Enikö, Sipos Gábor, Cluj, Edit. Muzeului Ardelean, 2018, p. 337-344.
 • Places of Authentication in Transylvania from 13th to 16th Century Case Study: the Premonstratensian Convent of Dealul Orăzii, în vol. Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries, coord. Susana Andea, Cluj-Napoca-Gatineau, 2016, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016. ISBN 978-1-988192-15-4 și 978-973-109-693-3.
 • Meșteșug și pietate în Clujul medieval: confreria Tuturor Sfinților, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan și Ovidiu Ghitta, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 545-552.
 • Literatura istorică maghiară inter- şi postbelică în percepţie instituţionalizată clujeană (1921-1948), în vol. România comunistă. Istorie şi istoriografie (analize istorice). Coordonator: Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2012, p. 11-18. (cu Stelian Mândruţ)
 • Testamentul şi funeraliile lui Thomas Jo, castelanul cetăţii Ieciu (1531), în vol. Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan. Editori: Dumitru Ţeicu şi Rudlf Gräf. Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2011, p. 207-211.
 • Reflectarea literaturii istorice maghiare în “Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”(1921-2006), în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare. Editor: Nicolae Edroiu. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2010, p. 301-317. (cu Stelian Mândruţ)
 • O lume izolată: casa leproşilor de lângă Bistriţa (1512), în vol. Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. Coordonatori: Ioan Aurel Pop, Susana Andea. Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 171-191;
 • Istoria germanilor din România oglindită în revista “Südostdeutsche Forschungen / Südostforschungen” de la München (1936-1945), în vol. Saşii şi concetăţenii lor ardeleni . Die Sachsen und ihre Nachbarn in Siebenbürgen. Studia in honorem dr. Thomas Nägler. Editori: Ioan Marian Ţiplic, Konrad Gündisch. Alba Iulia, Ed. Altip, 2009, p. 431-443. (cu Stelian Mândruţ)
 • Bresle şi confrerii în Clujul medieval (sec. XIV-XVI), în: Oraşe şi orăşeni / Városok és városlakók,  Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, p.394-403
 • Pro refrigerio anime sue. Donaţia făcută de Nicolae de Bethlen conventului dominican din Sighişoara, în: Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camili Mureşanu, Bucureşti, Edit. Acad. 2007, p.60-65.
 • Ordine religioase şi confrerii în Transilvania medievală. Studiu de caz: Ordinul şi confreria “Sfântului Spirit”, în: Transilvania (secolele XIII-XVII), p.187-219.
 • Nicolae Senior de Ocna Sibiului, vicevoievod al Transilvaniei (Aspecte genealogice), în: Transilvania (secolele XIII-XVII), Bucureşti, Edit. Academiei, 2005, p.126-138.
 • Aşezămintele Ordinului “Sfântului Spirit” în Transilvania, în: Societate şi civilizaţie. Profesorului dr. Marcel Ştirban la şapte decenii de viaţă, Târgu-Mureş, 2002, p.59-66.

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE:

INTERNAȚIONALE:

 • – Zilele Academiei; Conferința internațională: Cultură scrisă și civilizație modernă în Transilvania (sec. XIII-XIX), 22-23 mai 2019, comunicarea: Povestea lui Cristoferus: un aurar brașovean de la începutul secolului al XVI-lea.
 • – Cluj-Napoca, 10-13 noiembrie 2016, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea ”Sapientia”, Conferința Internațională ”Cluj-Kolozsvar-Klausenburg – 700”. Comunicarea: Biografii interesectate: Ambrosius Sartor și Ambrosius Litteratus, doi patricieni din Clujul secolului al XV-lea.
 • Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie ”G. Barițiu”, Conferința Internațională ”Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries” (proiect susținut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director proiect S. Andea). Comunicarea: Scripta mechanicorum: Craftsmen and writing praxis in medieval Transylvania (15th -16th centuries) – preliminary considerations
 • Cluj-Napoca, 7 decembrie 2012, Work-shop internaţional “Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne”, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Autentic sau fals. Consideraţii pe margine a două documente din secolul al XIV-lea, provenite din colecţia lui J. Kemny
 • Sesiunea ştiinţifică internaţională “Mathias Corvinus and his time”, la Cluj-Naqpoca, 23-26 octombrie 2008, cu comunicarea Les premières fraternitées des compagnone en Transylvanie(1463-1484).
 • Szeged (Ungaria), 7 aprilie 2006, Univ. din Szeged, Sesiunea: Limbă, tradiţie şi societate. Percepţii actuale ale identităţii, comunicarea: Consideraţii privind scrisul istoric românesc din Ungaria “post” 1989 (în colaborare cu St. Mândruţ)
 • Cluj-Napoca, 23-25 noiembrie 2005, Univ. “Babeş-Bolyai”, Comisia de Istorie a oraşelor Sibiu, Prmăria mun. Cluj-Napoca. Sesiune ştiinţifică internaţională “Privilegii şi evoluţie urbană. Clujul – oraş liber regal”, comunicarea : Bresle şi confrerii în Clujul medieval
 • Berlin, 1997, sesiunea “Zisterzienser Multimedia-Museen”, comunicarea: Zisterzienserforschung in Rumänien am Beispil der Abtei von Kerz

INTERNE:

– Zilele Academiei: Simpozion științific: Raporturile juridice civile. Repere actuale și retrospective istorice, 24 mai 2019, Cluj-Napoca, ; comunicarea: Principii și pracici juridice reflectate în Statutul capitlului de Oradea (1374-1375)

-Lidia Gross, Cluj-Napoca, 8 decembrie 2017, Institutul de Istorie ”G. Barițiu” Sectorul de Istorie medievală, Masa rotundă ”Editarea documentelor medievale din colecția națională Documenta Romaniae Historica. Realizări și perspective”

 • Cluj-Napoca, 25-28 august 2016, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Congresul Național al Istoricilor Români, Masă rotundă ”Editarea izvoarelor diplomatice medievale din România și provocările tehnologiei digitale”, 26 august 2016. Comunicarea: Locurile de adeverire în ediții de documente.
 • Cluj-Napoca, 18 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie ”G. Barițiu” Cluj-Napoca, simpozionul ”Scris și societate în Transilvania”. Comunicarea: Conventul premonstratens din Dealul Orăzii ca loc de adeverire.
 • Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Filiala Academiei Române Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “G. Bariţiu”, Zilele Academice Clujene, Masă rotundă “Centenar Ştefan Pascu. 1919-2014”. Comunicarea: Ştefan Pascu şi colectivul de Istorie medievală
 • Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Institutul de Istorie “George Bariţiu” Cluj-Napoca, Simpozionul ştiinţific “Centenar Mihail P. Dan şi Francisc Pall”, comunicarea Francisc Pall, cercetător al istoriei universale

– Cluj-Napoca, 19-20 iunie 2009, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Comisia de Istoria Oraşelor din România, Conferinţa “Oraşul şi asistenţa socială”, comunicarea Exerciţiul carităţii în viaţa confreriilor medievale din Transilvania(sec. XIV-XVI)

RECENZII:

– peste 50 de recenzii în reviste de specialitate