Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
400088, Cluj-Napoca
email: ioanbolovan62@gmail.com

 

STUDII

A. Liceale: Liceul Pedagogic Arad, jud.Arad, 1977-1981

B. Universitare: Universitatea Babeş-Bolyai, specializarea Istorie şi Filosofie, 1982-1986

C. Doctor în istorie la Universitatea Babeş-Bolyai cu distincţia „Magna cum laude”(1999)

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Autor a circa 20 monografii și cărți, scrise singur sau în colaborare cu încă 1-3 autori, coautor și coordonator a circa 50 de cărți și ediții de documente, autor a circa 200 de studii şi articole în reviste de specialitate şi volume colective din ţară şi străinătate (Austria, Olanda, Italia, Germania, Grecia, Ungaria, Serbia, Argentina, Rusia, Cehia, Elveția, Moldova, Polonia, Portugalia etc.).

Aria de preocupări este una largă: istoria modernă și contemporană a României, cu precădere istoria Transilvaniei în sec. XIX-XX , Revoluția de la 1848 din Transilvania, Primul Război Mondial, istoria populaţiei şi demografie istorică, istoria familiei, istoria graniței militare austriece, istoria regională și istoria culturii. A construit cu echipa sa în anii 2012-2016 în cadrul Centrului de Studiere a Populației de la Universitatea Babeș-Bolyai prima bază de date demografice privind populația istorică a Transilvaniei în epoca modernă, unică în România.

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)

După absolvirea facultății a fost repartizat profesor stagiar la Școala Generală Dragu, județul Sălaj (1986-1989). Din 1989 a fost cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. În anul 1999 a susținut teza de doctorat Populația rurală a Transilvaniei între Revoluția de la 1848 și Primul Război Mondial, sub coordonarea prof. univ. dr. Nicolae Bocșan. Din 2001 a fost conferenţiar universitar, iar din aprilie 2008 profesor universitar titular la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie-Filosofie. Din anul 2012 îndeplinește funcția de prorector al Universității Babeş-Bolyai. Începând cu anul 1992 este redactor și apoi cercetător la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, instituție aflată din 2007 în cadrul Academiei Române. Între 1990-2000 a fost secretar ştiinţific al Institutului de Istorie și secretar de redacţie la „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”. După 1992 a mai îndeplinit calitatea de membru în comitetele de redacție la mai multe publicații : Transylvanian Review, Romanian Civilization, Caiete de antropologie istorică, Historical Life Course Studies (Leuven, Belgia), Historicka demografie (Praga, Cehia), Istoria 20.Veku (Belgrad, Serbia), Revue Roumaine d’Histoire, Romanian Journal of Population Studies etc. A fost numit director interimar al Centrului de Studii Transilvane între 2003 – 2007, din 2003 până în 2016 a fost director adjunct iar din 2016 director al Centrului de Studiere a Populaţiei din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Din 2018 este director al Institutului de Istorie „George Barițiu”.

Granturi

Director proiect Comportament demografic şi strategii matrimoniale în Transilvania în epoca modernă, grant CNCSIS, 2001-2003

Director de proiect, Populaţia Transilvaniei între 1900-1950, grant de tip A CNCSIS, 2005-2007

Director proiect, Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900), grant de tip Idei CNCSIS , 2007-2011

Director proiect PCE – Căsătoriile mixte, între exercițiu de toleranță și expresia modernă a indiferenței, 2011-2016 – 15 p.

Director proiect SEE, Historical Population Database of Transilvania, 1850-1910, 2014-2017

Membru în proiectul european EHPS-net, Amsterdam, 2011-2016, director Kees Mandemakers

Din 2005 – până în prezent membru în Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare

Între mai 2004 și august 2008 preşedintele Comisiei Judeţene Cluj pentru atribuirea de nume de străzi şi instituţii

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Susține cursuri la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca despre relații internaționale în sec. XVIII-XIX, istoria Revoluției de la 1848, istoria populației Europei și demografie istorică, politici demografice și migrații internaționale, Primul Război Mondial din perspectivă demografică etc.

Din 2009 este și conducător de doctorat în domeniul Istorie.

BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE

În anii 1991–1992, a beneficiat de o bursă de documentare de 5 luni la Universitatea „Kosuth Lajos” din Debrecen, Ungaria, și alta de 3 săptămâni la School of Slavonic and East European Studies, University College London.

EVALUĂRI ŞI MENTORING

Evaluator CNCSIS între 2003-2015, evaluator si mentor în programe de tip Posdru între 2009 și 2016 etc.

ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINŢE SAU PANELURI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE (INCLUSIV ROMÂNIA)

Organizator de paneluri, chairman, keynote speaker și comentator la mai multe conferințe și congrese internaționale (la congresele mondiale de istorie din Olanda 2010, China în 2015, Polonia în 2020), la conferințele SSHA din Chicago (2016) și Phoenix (2018) SUA, Montreal (2017) Canada, la conferințele EESHC din Glasgow (2012) Marea Britanie, Viena (2014) Austria, Valencia (2016) Spania, la alte conferințe internaționale în Europa: la Guimaraes (2012) și Lisabona (2017) Portugalia, Cracovia (2015) Polonia, Graz (2009) Austria etc.

Coorganizator în țară al mai multor conferințe participare internațională la Cluj-Napoca, Iași, Arad etc.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE

2018 – Membru corespondent al Academiei Române

2008 – membru al ICM, Gorizia, Italia

2010 – 2015, Vicepreședinte al International Commission of Historical Demography, Geneva

2015 – 2020 Președinte al International Commission of Historical Demography, Geneva

PREMII ŞI DISTINCŢII

2002 Premiul “Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române

2008, 2010 Premiul pentru excelenţă ştiinţifică al Universităţii Babeş-Bolyai

2010 – Premiul „Profesor Bologna” la Gala Naţională a ANOSR

2010 – Premiul pentru domeniul Istorie al Journal for the Study of Religions & Ideologies

2011 – Medalia de Aur a Universităţii “Vasile Goldiş” Arad

2016 – Premiul Fundației „Magazin Istoric”

2017 -Medalia Crucea Nordului acordată de Episcopia Ortodoxă Română a Scandinaviei

2018 – Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” Arad

2019 – Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea

2019 Medalia Crucea Transilvană acordată de către Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

REFERINȚE
ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

Cărţi şi monografii

 1. Sabin Manuilă, Studies on the Historical Demography of Romania, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 1992, 165 p. (introducere, note şi îngrijirea ediţiei împreună cu Sorina Bolovan)
 2. Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, XXXI+267 p.
 3. Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Realităţi etno-confesionale şi politici demografice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, XI+154 p.
 4. Germanii din România. Perspective istorice şi demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, 126 p. (în colaborare cu Sorina Bolovan)
 5. Die Deutschen in Rumänien, ediţie germană revizuită, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002, 141 p. (în colaborare cu Sorina Bolovan)
 6. Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2003, 308 pagini (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 7. The Revolution of 1848-1849 in Transylvania. Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2004, 178 pagini (în colaborare cu Gelu Neamţu)
 8. 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008, 48 pagini (împreună cu Marius Eppel)
 9. Istoria Transilvaniei, vol. III, coord. Ioan-Aurel Pop, Magyari András, Thomas Nägler, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 724 p. (coautor pag. 373-420, 435-442, 479-504, 553-568)
 10. Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura poporului român. 1863-1918. Contribuţii monografice, Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011, 230 pagini
 11. Ortodoxia în Transilvania. Aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 114 p. (împreună cu Alexandru Moraru)
 12. . Tradiţie şi inovaţie în învăţământul agricol din Transilvania, Istoria Universităţii de Ştiinţe Agricole şi medicină veterinară Cluj-Napoca (vol. I de la începuturi până în 1945), Editura Academicpres, Cluj-Napoca, 2011, (în colaborare cu Doru Pamfil şi Ioan-Aurel Pop), 227 pagini
 13. Istoria Transilvaniei, Editura Eikon și Editura Centrul de Studii Transilvane, 2013, 380 pagini (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop) – ediția a II-a adăugită la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 411 pagini
 14. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, 207 pagini
 15. Histoire de la Transylvanie, Editions Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel, 2016, 370 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop)
 16. Ispititoarea Transilvanie. Multiperspectivitate și adevăr în istoria unei provincii, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 187 pagini (în colaborare cu Sorina Bolovan)
 17. Storia della Transilvania, Rediviva Edizioni Milano, 2018, 429 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop)
 18. Dejiny Sedmohradska, traducere în limba slovacă de Jana Páleníková, Peter Kopecký și Martin Dorko, AnaPress, Bratislava, 2018, 374 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop)

 

Ediții de documente:

 1. Revoluţia de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munţii Apuseni, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, 246 p. (coautor şi coordonator cu Gelu Neamţu).
 2. Documente privind revoluţia de la 1848 din Ţările Române.C.Transilvania, vol.VI (5-16 iunie 1848), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998, 624 p. (coautor).
 3. Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magno Principatu Transylvaniae. Transilvania la 1829-1831, Presa Universitară Clujeană, 2003, 231 p. (în colaborare cu Bogdan Crăciun)
 4. Revoluţia de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean.Contribuţii istorice şi demografice, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003, 282 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu)
 5. Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, 380 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu)
 6. Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuţii de demografie istorică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 484 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu şi Viorel Rus)
 7. Familiile din Telciu în anul 1869. Perspective demografice și socio-economice, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 598 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu şi Mircea Chira)
 8. Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2009, 913 pag.
 9. Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 380 p.

 

Volume coordonate:

 1. The Austrian Military Border. Its Cultural and Political Impact, Ed.Glasul Bucovinei, Iasi, 1994, 118 pagini (autor şi coordonator cu Liviu Maior , Nicolae Bocşan)
 2. Sabin Manuilă, istorie şi demografie. Studii privind societatea românească între sec.XVI-XX, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, 276 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Bolovan)
 3. Revoluţia de la 1848 în Europa Centrală. Perspectivă istorică şi istoriografică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, 465 pagini(autor şi coordonator cu Camil Mureşanu şi Nicolae Bocşan)
 4. Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2002, 230 pagini (autor şi coordonator)
 5. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX), Presa Universitară Clujeană, 2003, 332 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)
 6. Călători români în Occident (sec. XVII-XX), Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 308 p. (coordonator cu Nicolae Bocşan)
 7. Istoria României. Compendiu, Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 816 p. (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)
 8. История Румынии (Istoria Rumânii), Editura VES MIR, Moscova, 2005, 678 p. (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)
 9. Istoria ilustrată a României, Bucureşti-Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2009, 608 pagini (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)
 10. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2005, 413 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)
 11. Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, 302 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)
 12. Concubinage, illegitimacy and morality on the Romanian territory between the 17th and 20th century, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2005, 216 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)
 13. Populaţia României. Trecut, prezent, viitor. Lucrările conferinţei internaţionale “Populaţia României. Trecut, prezent, viitor”, Cluj-Napoca – Arcalia, 19-22 octombrie 2005, Presa Universitară Clujeană, 2006, 590 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Traian Rotariu)
 14. Patrimoniul natural şi cultural al României. Munţii Apuseni, coord. Ioan Aurel Pop, Marius Porumb, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006, 296 pagini (coautor)
 15. Mişcări de populaţie şi aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX. Lucrările conferinţei internaţionale “Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale României”, Cluj-Napoca, 24-27 mai 2006, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 332 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Rudolf Gräf, Corneliu Pădurean)
 16. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, 539 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)
 17. Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, (autor şi coordonator cu Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş), Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 458 pagini
 18. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 772 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan)
 19. Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From Traditional   Model to Contemporary PACS, coord. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 818 pagini
 20. Demographic Changes in the Time of Industrialization (1750-1918). The Example of the Habsburg Monarchy, edited by Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Ioan Lumperdean, Romanian Academy-Center for Transylvanian Studies, 2009, 392 pagini (Supplement no. 1 of the Transylvanian Review, vol. XVIII, 2009)
 21. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 p.
 22. Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata (Coord.), Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, 593 pagini
 23. Ioan-Aurel Pop, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Pursuing Diversity. Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania, Romanian Academy-Center for Transylvanian Studies, 2010, 160 pagini (Supplement no. 1 of the Transylvanian Review, vol. XIX, 2010)
 24. Călător prin istorie. Omagiu profesorului LIVIU MAIOR la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, 645 pagini
 25. Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010, 525 pagini
 26. Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, Coord. Liviu Maior, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2011, 352 pagini
 27. Population and Economy, edited by Ioan Lumperdean, Marin Balog and Ioan Bolovan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011 (Supplement of the Romanian Journal of Population Studies, vol. V, 2011)
 28. Primul război mondial: perspectivă istorică și istoriogafică/World War I: a Historical and Historiographical Perspective, coordonatori Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 588 pag.
 29. Dal cuore dell’Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 424 pag.
 30. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 1082 pag.
 31. A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Peter Lang, Bern, 2016, 683 pag. (Cu Antoinette Fauve-Chamoux și Solvi Sogner)
 32. World War I – The other face of the war, Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaș (eds), Cluj-Napoca, Romanian Academy – Centre for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2016, 465p.
 33. Intermarriage in Transylvania, 1895-2010, Peter Lang, Bern, 2017, 210 pag. (Cu Luminița Dumănescu)
 34. Între pasiune și profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 295 pagini
 35. Centenar Sfatul Țării, 1917-2017. Materialele conferinței științifice internaționale Chișinău, 21 noiembrie 2017, coord. Gheorghe Cliveti, Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Chișinău, Ed. Lexon Prim, 2017, 800 pagini
 36. Istoria ilustrată a României și a Republicii Moldova, vol. I-VI, ediția a 3-a, adăugită, în 6 volume, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Editura Litera, București, 2017
 37. Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, ediție revizuită și actualizată, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan,București – Chișinău, Editura Litera, 2018, 815 pagini
 38. O enciclopedie a Marii Unirii, Editura Institutului Cultural Român, București, 2018, 611 pagini (împreună cu Gheorghe Iacob, Gheorghe Cojocaru),
 39. Nicolae Bocșan. Istoria sub semnul Generozității și Umanității, vol. coordonat de Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Mihaela Bedecean, Seria „Personalități ale Universității Babeș-Bolyai, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, 617 p.
 40. Ioan Bolovan, Momčilo Pavlović, coordonatori, Români şi sârbi în Marele Război. Rumuni i srbi u Velikom Ratu, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2018, ISBN 978-606-8694-80-1, 309 pag.
 41. Biserică și națiune la românii din Banat și Transilvania, Adrian Ardeț, Ioan Bolovan (editori), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, 331 pag.
 42. Construind Unirea cea Mare, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana Victoria Sima, Teodor Laurențiu Popescu, vol. I – VIII, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, 894 pagini + 944 pagini + 994 pagini + 962 pagini + 1274 pagini + 1410 pagini + 788 pagini + 1234 pagini, ISBN general: 978-606-797-345-7
 43. Dan Berindei, Andrei Pippidi, Ioan Bolovan, Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944, Romanian Academy – Center for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2019, 187 pag.

 

Studii și articole în reviste de specialiate și capitole în volume colective:

 

 1. “Consideraţii privind geneza şi înfiinţarea Asociaţiei naţionale arădane pentru cultura poporului român”, în Acta Musei Napocensis, 22-23, 1985-1986, p. 631-640.
 2. “Meseriaşii români arădeni în mişcarea naţională românească din epoca dualismului”, în Mitropolia Banatului, 36, nr.2, 1986, p. 81-86 (în colaborare cu I.M.Bogdan)
 3. “Mişcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848”, în Acta Musei Porolissensis, 11, 1987, p. 295-299.
 4. “Raporturile ASTREI cu Asociaţia Naţională arădană pentru cultura poporului român”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 32, 1987, nr.1, p. 35-41.
 5. “Contribuţii la cunoaşterea activităţii cultural-naţionale a avocaţilor şi funcţionarilor români în cadrul Asociaţiei naţionale arădane, 1863-1870”, în Crisia, 17, 1987, p. 331-339 (în colaborare cu Dorel Moţiu)
 6. “Vincenţiu Babeş şi Asociaţia naţională arădană“, în Studii de istoria Banatului, 13, 1987, p. 91-101.
 7. “Cultură şi societate în Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea”, în Ziridava, 15-16, 1987, p. 307-317.
 8. “Asociaţia naţională arădană pentru cultura poporului român, factor de solidarizare şi unitate naţională, 1863-1918”, în Acta Musei Napocensis, 24-25, 1987-1988, p. 701-710.
 9. “Aspecte privind căsătoria şi familia în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul sec. al XIX-lea”, în Acta Musei Porolissensis, 12, 1998, p. 845-850 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 10. “Evoluţia cantitativă şi compoziţia socio-profesională a membrilor Asociaţiei naţionale arădane (1863-1910)”, în Crisia, 19, 1989, p. 231-246 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 11. “Atitudini privind formarea familiei în societatea românească din nord-vestul Transilvaniei în a doua jumătate a sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie Cluj-Napoca, 29, 1989, p. 525-535 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 12. “Cultură şi politică în activitatea Asociaţiei naţionale arădane, 1863-1914”, în vol. Cultură şi societate în epoca modernă. Politică. Naţionalitate. Cultură, editat de Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Aurel Răduţiu, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 134-144.
 13. “Considerations sur l’épidémie de choléra de 1848 en Transylvanie”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 35, 1990, nr.1, p. 93-102.
 14. “Consideraţii demografice asupra localităţilor Brăişor şi Iclod în a doua jumătate a sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 30, 1990-1991, p. 267-280 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 15. “Cercetările de demografie istorică a Transilvaniei, 1945-1990”, în Revue de Transylvanie, serie nouă, 1, nr.1, 1991, p. 101-111 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 16. “Biserică şi familie la românii din Transilvania în sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 31, 1992, p. 93-102 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 17. “Les recherches de démographie historique sur la Transylvanie, 1945-1990”, în Revue de Transylvanie, 1, nr.1, Décembre 1991, p. 132-146 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 18. “The Church in the Family Life of the Romanians of Transylvania in the 19-th Century”, în Romanian Civilization, 1, nr.2, 1992, p. 49-57 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 19. “Consideraţii demografice asupra ţiganilor din Transilvania la sfârşitul sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 32, 1993, p. 187-194.
 20. “Evoluţia demografică a zonei Lechinţa între revoluţia paşoptistă şi primul război mondial”, în Revista Bistriţei, 7, 1993, p. 179-194.
 21. “Historical Demography in Romania: a Selected Bibliography”, în Romanian Civilization, 2, no. 2, 1993, p. 47-55.
 22. “On the Demographic situation in Transylvania 1850-1910”, în Transylvanian Review, 3, no.1, 1994, p. 80-100.
 23. “Consideraţii asupra epidemiei de holeră din 1848 în Transilvania”, în vol. Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Cluj, 1994, p. 164-167.
 24. “Contribuţii privind situaţia demografică a Transilvaniei în anii 1850-1910”, în vol. Istoria României. Pagini transilvane, coord. Dan Berindei, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1994, p. 282-300.
 25. “Consideraţii istoriografice privind regimul demografic în Europa Centrală între revoluţia de la 1848 şi primul război mondial”, în Revista Bistriţei, 8, 1994, p. 155-165.
 26. “Contributions Regarding Transylvania’s Ethnic and Religious Structure in the 20th Century”, în Transylvanian Review, 3, no.3, 1994, p. 80-96 şi în Eurobalkans (Grecia), no.21, 1995-1996, p. 34-43 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 27. “The Demographic Evolution of the 2nd Romanian Frontier Guard”, în vol. The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, edited by L.Maior, N.Bocşan, I.Bolovan, Iaşi, 1994, p. 40-54.
 28. “Consideraţii demografice asupra populaţiei germane din Transilvania în sec. XX”, în Revista Bistriţei, 9, 1995, p. 305-312 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 29. “Considérations sur la vie et l’activité de Sabin Manuila“, în Transylvanian Review, 4, no.1, 1995, p. 128-134 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 30. “Regional Cultural Associations Among the Romanians of Transylvania, 1861-1914”, în Romanian Civilization, 4, no.2, 1995, p. 61-69.
 31. “Evoluţia demografică a Transilvaniei între 1850-1870”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 34, 1995, p. 197-216.
 32. “Contribuţii privind structura etnică şi confesională a Transilvaniei în sec.XX”, în vol. Sabin Manuilă, istorie şi demografie, coord. Sorina Paula şi Ioan Bolovan, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, p. 154-168 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 33. “Realităţi demografice în Regimentul II românesc de graniţă (sec. al XIX-lea)”, în vol. D.Prodan. Puterea modelului, coord. Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Liviu Maior, Aurel Răduţiu, Pompiliu Teodor, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, p. 143-156.
 34. “Registrele parohiale de stare civilă din Transilvania – izvoare de demografie istorică“, în Revista arhivelor, seria a II-a, 1, nr.1-2, 1995, p. 47-51 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 35. “Anii 1848-1849 din punct de vedere demografic (cazul Transilvaniei)”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 35, 1996, p. 373-381.
 36. “Attitudes Concerning the Formation of the Family in Romanian Society in Northwestern Transylvania during the Second Half of the Nineteenth Century”, în Romanian Civilization, 5, no.2, 1996, p. 43-54 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 37. “The Demographic Impact of the 1848-1849 Revolution in Transylvania”, în Transylvanian Review, 5, no.4, 1996, p.128-135.
 38. “Problemele demografice ale Transilvaniei între ştiinţă şi politică (1920-1945). Studiu de caz”, în vol. Transilvania între medieval şi modern, coord. Camil Mureşanu, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1996, p. 119-131 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 39. “Programul editorial al Centrului de Studii Transilvane, 1991-1996”, în Tribuna, nr.5, 1997, p. 8-9.
 40. “Contribuţii documentare privind politica demografică a Ungariei la începutul sec. XX”, în Acta Musei Napocensis, 34, II, 1997, p. 293-310
 41. “Informaţii noi privind revoluţia de la 1848-1849 în zona Munţilor Apuseni”, în Cele trei Crişuri, serie nouă, 9, nr.5-6, 1998, p. 1,7.
 42. “Contribuţii la cunoaşterea imaginarului social în revoluţia de la 1848 din Transilvania”, în vol. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, II, coordonatori: Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Editura Presa Universitara Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 184-207.
 43. “Romanians and Hungarians in the Revolution of 1848 in Transylvania”, în Transylvanian Review, 7, no.2, 1998, p. 160-181.
 44. “Repere privind constituirea demografiei istorice”, în vol. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu, îngrijit de Nicolae Edroiu, Ed.Presa Universitara Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 551-556.
 45. “Românii într-o istorie a Europei”, în Tribuna, serie noua, XI, nr.17-18/1999, p. 8-9.
 46. “On the Idea of Autonomy in Transylvania”, în Transylvanian Review, VII, no.4, Winter 1998, p. 147-149
 47. “Une histoire des Roumains. Etudes critiques”, în Transylvanian Review, VIII, no.2, Summer 1999, p. 136-141.
 48. “Emigration de la population transylvaine dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle”, în Transylvanian Review, VIII, no.3, Autumn 1999, p. 140-154.

49.”Consideraţii istorice şi statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918”, în vol. Familie şi societate în Transilvania, coord. V.Orga, I.Costea, Cluj-Napoca, 1999, p. 45-51

50.”Românii şi problema schimbului de populaţie în perioada interbelică“, în România.Km O, Baia Mare, 1,1999, p. 99-102

 1. “Cercetările româneşti de demografie istorică la sfârşit de mileniu”, în vol. Romanian Studies at the Turn of the Century, edited by Kurt W. Treptow, Iaşi, 2000, p. 67-77
 2. “Reflecţii pe marginea negocierilor româno-maghiare din vara anului 1940”, în Aradul Cultural, Arad, iunie 2000, p. 21-24
 3. “Opinii despre ideea de autonomie în Transilvania”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 37, 1998, p. 315-317
 4. “Organizarea administrativă şi dinamica populaţiei Transilvaniei între revoluţia de la 1848 şi primul război mondial”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 37, 1998, p. 149-169
 5. “Iniţiative româneşti privind problema schimbului de populaţie în primii ani ai celui de al doilea război mondial”, în vol. România şi relaţiile internaţionale în secolul XX, îngrijit de Liviu Ţîrău şi Virgiliu Ţârău, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2000, p. 90-116 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 6. “Romii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Aspecte statistice şi demografice” în vol. Modele de convieţuire în Europa Centrală şi de Est, redactor Rodica Elena Colta, Arad, 2000, p. 243-260
 7. “Demografie şi istorie. Între onestitate şi rea-credinţă”, în Cele trei Crişuri, Oradea, seria III, anul I, nr. 10-12, 2000, p. 48-53
 8. “Considerations on the Romanian-Hungarian Negotiations Held in the Summer of 1940”, în Transylvanian Review, vol. IX. no. 4 Winter 2000, p. 93-98
 9. “Habitatul rural din Transilvania între 1850-1910”, în vol. Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, editat de Tudor Teoteoi, Bogdan Murgescu, Şarolta Solcan, Bucureşti, 2000, p. 113-124
 10. 60. “Demography and History. Between Onesty and Dishonesty” în Transylvanian Review, vol. X, No. 1, Spring 2001, pag. 112-117
 11. “Aspecte privind politica demografică a Ungariei la începutul secolului XX”, în vol. Istoria ca experienţă intelectuală, volum îngrijit de Corneliu Crăciun şi Antonio Faur, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, pag. 302-308
 12. “Sguardo sulla demografia storica della Transilvania”, în Transylvanian Review, vol. X, no. 4, Winter 2001, p. 92-99 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 13. “Vasile Stroescu dans la conscience publique de Transylvanie”, în Transylvanian Review, vol. XI, no.2, Summer 2002, p. 22-29
 14. “Istoria familiei şi demografia istorică în România la început de mileniu”, în Caiete de antropologie istorică, Anul I, nr. 1, ianuarie-iunie 2002, p.23-36 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 15. “Problema vârstei la căsătorie la românii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în vol. Slujitor al bisericii şi al neamului, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, p. 466-475 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 16. “Consideraţii privind vârsta la căsătorie la românii transilvăneni în secolul al XIX-lea”, în vol. Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de demografie istorică, coordonator Ioan Bolovan, Presa Universitară Clujeană, 2002, p.111-124 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 17. “Il costituzionalismo romeno e i suoi modelli europei”, în vol. Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali, a cura di Francesco Randazzo, Edizioni Periferia, Cosenza, 2003, p. 107-120 (în colaborare cu Nicoale Bocşan şi Ghizela Cosma)
 18. “Biserică şi cultură naţională în Europa centrală în epoca modernă: cazul asociaţiilor culturale regionale (1826-1918)”, în vol. In memoriam mitropolitul Andrei Şaguna, 1873-2003, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, p. 335-343
 19. “Probleme demografice transilvănene reflectate într-un episod al relaţiilor diplomatice româno-germane (1942)”, în vol. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX), Presa Universitară Clujeană, coordonatori Ioan Bolovan şi Corneliu Pădurean, 2003, p. 317-327
 20. “Război şi pace sau despre influenţa violenţei şi a politicilor demografice asupra populaţiei la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului XX”, în vol. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX), Presa Universitară Clujeană, coordonatori Ioan Bolovan şi Corneliu Pădurean, 2003, p. 328-339
 21. “Ştefan Pascu şi demografia istorică în România”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XLII, 2003, p. 145-154
 22. “Église et culture nationale en Europe Centrale à l’époque moderne: le cas des associations culturelles régionales (1826-1918)”, în Annuario dellIstituto Italo-Romeno di Studi Storici, I, 2004, p. 106-112 (în colaborare cu Liana Lăpădatu)
 23. “Demografie şi politică în România în timpul regimului ceauşist”, în Tribuna, septembrie 2004
 24. “Contribuţia arhivei Episcopiei Unite Greco-Catolice de Gherla din perioada modernă la renovarea discursului istoric contemporan”, în Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Catholica, XLIX, 1/2004, p. 331-339 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 25. “Zentrum für Siebenbürgische Studien Cluj-Napoca: Geschichte, Forschungsprogramme und Veranstaltungen”, în Südostdeutches Archiv, Band 46/47, 2003-2004, p. 119-122
 26. “Aspecte privind relaţia politică-demografie în timpul regimului comunist din România”, în Arhiva Someşană, seria a III-a, 2004, p. 285-294
 27. “Family and marital relations in the Transylvanian Romanian Village (1850-1914), în Transylvanian Review, vol. XII, Winter, no. 4/2003, p. 33-44

78 “Mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în Tribuna, 16-31 martie 2005, p. 24

 1. “Unirea Principatelor şi Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa românilor din Transilvania”, în vol. Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, editat de Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2005, p. 61-72

80.”The Transylvanian Jewry Between 1870 and 1930: A Demographic Investigation”, în Transylvanian Review, vol. XIV, no. 2, Summer 2005, p. 97-110

81.”Politica e demografia durante il regimo comunista”, în vol. Comunismo e Comunismi. Il modello Rumeno, Atti del convegno di Messina, 3-4 maggio 2004, a cura di Gheorghe Mandrescu, Giordano Altarozzi, Accent, Cluj, 2005, p. 151-165

 1. “Populaţia oraşului Cluj în secolul XX”, în vol. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 213-240
 2. “Evreii din Transilvania între 1870-1930. Contribuţii demografice”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, XLIV, 2005, p. 539-550
 3. „Procese demografice din perspectivă istorică”, în vol. Mănăstireni şi Mănăşturu Românesc, Cluj-Napoca, Editura Studia, 2005, p. 539-550
 4. „L’Union des Principautés et la personalité de Alexandru Ioan Cuza dans la presse roumaine de Transylvanie (1853-1873)”, în Transylvanian Review, vol. XIV, no. 3, Autumn 2005, p. 127-138
 5. „Căsătoriile mixte în Transilvania la sfârşitul epocii moderne. Consideraţii demografice”, în vol. Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, coordonatori Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, p. 83-108
 6. Colaborator la vol. Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. VII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 744 pag
 7. „Mutaţii demografice în Transilvania în timpul Primului Război Mondial”, în Studii şi Materiale de istorie Modernă, 2005, Bucureşti, tomul XVIII, p. 61-70
 8. „Biserică, naţionalitate şi cultură în epoca modernă (aspecte privind asociaţiile culturale regionale din monarhia habsburgică)”, în vol. Biserică şi societate. Studii istorice, coord. Corneliu Pădurean, Mihai Săsăujan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2005, p. 9-20
 9. „Matica Srpska and the Romanians from Transylvania”, în The Almanac of the City Museum of Novi Sad, nr. 1/2005, p. 83-90
 10. “L’illégitimité en Transylvanie dans la seconde moitié du XIXe siècle : contributions statistico-démographiques“ în vol. Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coordonatori), Concubinage and illegitimacy in Transylvania, between the 19th and XXth century, Editura Guttenberg Univers, Arad, 2005, p. 79-92 (coautor cu Liana Lăpădatu)

92.„Câteva consideraţii privind caracteristicile demografice ale populaţiei Transilvaniei între revoluţia paşoptistă şi primul război mondial”, în vol. Naţiunea Română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, volum îngrijit de Alexandru Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru, Bucureşti, 2006, p. 298-316

 1. „Ilegitimitatea în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: contribuţii statistico-demografice”, în vol. Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Traian Rotariu, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 223-231
 2. „Din nou despre regimentul grăniceresc român năsăudean”, în vol. Reconstituiri istorice. Idei, cuvinte, reprezentări. Omagiu profesorului Iacob Mârza, coord. Laura Stanciu, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2006, p. 391-406

95.“Emanciparea evreilor din Ungaria în conştiinţa politică a românilor din Transilvania”, în vol. Dilemele convieţuirii. Evrei şi neevrei în Europa Central-răsăriteană înainte şi după Shoah, coord. Ladislau Gyemant, Maria Ghitta, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2006, p. 39-52

 1. „L’emancipazione degli ebrei d’Ungheria nella coscienza politica dei romeni di Transilvania”, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, no. 8, 2006, p. 369-376 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 2. „Mutazioni demografiche in Transilvania negli anni della prima guerra mondiale”, în vol. Războiul şi societatea în secolul XX/ Guerra e societa nel XX secolo, coord. Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Ed. Accent, Cluj-Napoca – Roma, 2007, p. 106-119
 3. “Societatea civilă românească din Arad în timpul dualismului”, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 401-408 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 4. “Mutaţii demografice în Transilvania în timpul Primului Război Mondial”, în vol. Mişcări de populaţie şi aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX. Lucrările conferinţei internaţionale “Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale României”, Cluj-Napoca, 24-27 mai 2006, coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Rudolf Gräf, Corneliu Pădurean), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 71-82 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 5. “Familie şi comportament matrimonial în Transilvania între 1850-1914. Între tradiţie şi modernizare”, în vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean, Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 107-134 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
 6. “Demographic phenomena and behaviour in Transylvania during World War I”, în Romanian Journal of Population Studies, vol. 1, no. 1-2, 2007, p. 164-180 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan) (BDI: http://www.ceeol.com/index.aspx)
 7. “Die Bevölkerung der Stadt Klausenburg im 20. Jahrhundert”, în vol. Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, coordonator Rudolf Graf, Ulrich Burger), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 203-217
 8. “Aspecte privind impactul demografic şi mental al epidemiilor de holeră în spaţiul ardelean în secolul al XIX-lea”, în vol. Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem Magistri Camili Mureşanu, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 228-241
 9. “Family and matrimonial behavior in Transylvania at the end of nineteenth century and the beginning of the twentieth century: between tradition and modernization”, în vol. Dimensions of Domestic Space in Romania, editor Petru Iluţ, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 126-148.
 10. „Interferenţe româno-italiene în problema situaţiei evreilor din România la începutul secolului XX”, în vol. Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 437-446.
 11. “From Tradition to Modernization. Church and the Transylvanian Romanian Family in the Modern Era”, în Journal for the Study of Religions & Ideologies, vol. 7, no. 20, Summer 2008, p. 107-133.
 12. “Evoluţia demografică a satului Berindu în sec. XVIII-XX”, în vol. Remus Gabriel Lăpuşan, Tudor Sălăgean, Berindu (judeţul Cluj). Un sat din Transilvania, Editura Maxim Bit, Cluj-Napoca, 2008, p. 146-166.
 13. „Aspecte privind populaţia Transilvaniei între 1850 şi 1910: schimbare, progres şi/sau modernizare”, în vol. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 603-618.
 14. „Le interferenze rumeno-italiane nella questione ebraica nella Romania degli inizi del XX secolo”, in vol. Romania culturale oggi, a cura di Nicoleta Neşu, premessa di Luisa Valmarin, Bagatto Libri, Roma, 2008, p. 121-130.
 15. “Transylvania until World War I: Demographic Opportunities and Vulnerabilities” (I), in Transylvanian Review, vol. XVII, no. 4, Winter 2008, pp. 15-40.
 16. “Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania în viziunea unui sas bistrițean”, în „Columna 2000”, 2008, 9, nr. 33-34, p. 4-11 (în colaborare cu Adrian Onofreiu)
 17. “Probleme demografice în discursurile şi articolele politice ale lui Ştefan Cicio Pop la începutul sec. XX”, în vol. Ştefan Cicio Pop. Studii, coord. Corneliu Pădurean, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2009, p. 23-38.
 18. “Transilvania până la Primul Război Mondial (oportunităţi şi/sau vulnerabilităţi demografice)”, în vol. Saşii si concetăţenii lor ardeleni/Die Sachsen und ihre Nachbarn in Siebenburgen. Studia in honorem dr. Thomas Nagler, I.M. Ţiplic, K. Gündisch (ed.), Alba Iulia, Editura Altip, 2009, p. 413-430 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 19. “The Impact of World War I on the Family in Transylvania”, în vol. Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From Traditional   Model to Contemporary PACS, coord. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 611-628 (lucrare în volumul Supliment al RJPS, conferinţa internaţionala indexata BDI).
 20. “From Tradition to Modernisation. The Romanian Family in Transylvania in the Modern Era (1850-1918)”, in vol. Demographic Changes in the Time of Industrialization (1750-1918). The Example of the Habsburg Monarchy, edited by Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Ioan Lumperdean, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2009, p. 147-158 (Supplement no. 1 of the Transylvanian Review, vol. XVIII, 2009) (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 21. “Societăţile culturale româneşti din Transilvania şi Matica Srpska în epoca modernă”, în Anuarul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 2009, pag. 160-174.
 22. „Grănicerii năsăudeni pe podul de la Arcole”, în Magazin Istoric, XLIII, nr. 11 (512), noiembrie 2009, p. 82-86 (împreună cu Adrian Onofreiu)
 23. “Graniţa militară austriacă şi românii din Transilvania în sec. XVIII-XIX”, în vol. Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, coord. Ioan Aurel Pop, Susana Andea, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 437-446 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 24. “Transylvania until World War I: Demographic Opportunities and Vulnerabilities” (II), în Transylvanian Review, vol. XVIII, no. 2, Summer 2009, pp. 133-145, şi (III) în Transylvanian Review, vol. XVIII, no. 3, Autumn, 2009, pp. 67-80
 25. „Impactul Primului Război Mondial asupra familiei din Transilvania”, în vol. Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Stefan Stefanescu, editori Ionel Candea şi Cristian Luca, Istros, Brăila, 2009, pag. 783-796 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 26. „Die österreichische Militärgrenze und die Siebenbürger Rumänen im 18.-19. Jahrhundert

(Das Naßoder Gebiet)“, în vol. Ulrike Tischler-Hofer, Renate Zedinger (Hrsg.), Kuppeln, Korn Kanonen. Unerkannte und unbekannte Spuren in Südosteuropa von der Aufklärung bis in die Gegenwart, Editura Studienverlag, Innsbruck, Wien, Bozen 2010, p. 311-324.

 1. „Studies in Family and Demographic History Compiled to Honor the Contributions of Antoinette Fauve-Chamoux. Introduction”, in vol. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, pag. 9-25 (împreună cu Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata)
 2. „Family in Central Europe during the First Demographic Transition”, in vol. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, pag. 481-495 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 3. „Familia în Europa Centrală în timpul primei tranziţii demografice”, în vol. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, p. 293-306 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 4. „Politică şi demografie în mişcarea de emancipare naţională a românilor din Transilvania în epoca modernă“ în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului LIVIU MAIOR la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, pag. 375-392 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 5. Epidemiile de holeră din Transilvania în secolul al XIX-lea: perspective demografice şi comportamentale”, în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, pag. 126-140
 6. „Contribuţii privind divorţialitatea în Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”, în vol. Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010, pag. 99-114 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 7. „Aspecte privind emigrantul român din Transilvania înainte de Primul Război Mondial: statut şi percepţie”, în vol. Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010, pag. 369-374. (împreună cu Liana Lăpădatu)
 8. „Desfăşurarea şi importanţa cultural-naţională a adunărilor generale ale Asociaţiei Naţionale Arădene pentru cultura poporului român (1863-1871)”, în vol. In honorem Ion Şişcanu. Studii de istorie a românilor, coord. Nicolae Enciu, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, 2011, pag. 55-66
 9. „Căutând dreptate prin arhive”, în Magazin Istoric, XLV, nr. 8, august 2011, pag. 53-56 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 10. „Asociaţia naţională Arădeană, instituţie culturală a românilor din Ungaria”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de-al XX-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Giula, 27-28 noiembrie 2010), red. Maria Berenyi, Giula, 2011, pag. 62-70
 11. „L’Association nationale d’Arad pour la culture du peuple roumain (1863-1918) : entre local et régional”, în Transilvanian Review, vol. XX, nr. 4, 2011, pag. 25-35 (împreună cu Liana Lăpădatu)
 12. “Demographic and Behavioural Perspectives on the Nineteenth-Century Cholera Epidemics in Transylvania”, in Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, 2011, Vol. I, Nr. 1-2, pag. 60-66
 13. „Societate, biserică şi cultură în epoca modernă. Aspecte privind asociaţiile culturale regionale româneşti şi slave din monarhia habsburgică”, în vol. Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a isto­ricilor din România şi Rusia: (Cluj-Napoca, 6-11 septembrie 2010), coord. acad. Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană şi Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2011, pag. 73-84
 14. „Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura poporului român (1863-1918): între local şi regional”, în vol. Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, Coord. Liviu Maior, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2011, pag. 223-240
 15. „Năsăud in 1869: between the rural and the urban”, in Population and Economy, edited by Ioan Lumperdean, Marin Balog and Ioan Bolovan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011 (Supplement of the Romanian Journal of Population Studies, vol. V, 2011) (împreună cu Sorina Paula Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus)
 16. „Karl Klein, istoricul ca participant. Mărturia unui sas bistriţean asupra revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania”, în vol. Biografii paşoptiste (3). Culegere de studii, coord. Gelu Neamţu şi Ela Cosma, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 168-181 (împreună cu Adrian Onofreiu)
 17. „Sub semnul unei frumoase aniversări: ASTRA şi Andrei Şaguna”, în Candela Nordului, 4, nr. 4/2011, pag. 65-71
 18. „ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi statul dualist”, în vol. Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări, coord. Doru Sinaci, Emil Arbonie, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, pag. 198-206
 19. „Oraşul Năsăud în anul 1869 (Contribuţii de demografie istorică”, în vol. Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pag. 79-88 (cu Adrian Onofreiu, Viorel Rus)
 20. „Între stat şi biserică: identitate şi alteritate prin căsătoriile mixte în Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX)”, în vol. In Honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord. Nicolae Enciu, Editura Centrul de Studii Transilvane şi Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pag. 327-336 (cu Marius Eppel)
 21. Statistică şi ideologie la românii din transilvania în epoca modernă, in „Simpozion. Comunicările celui de al XXI-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Budapesta, 26-27 noiembrie 2011)”, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 2012 (în colab. cu Florin Popescu) , p. 9-28
 22. Mixed Marriages in a Multiethnic and Multiconfessional Environment. A Case Study on the City of Cluj (1900-1939), în vol. History, Philosophy and Politics (10th-21th Centuries), Supplement, no. 4 al revistei Transylvanian Review, Vol. XXI, edited by Liana Lăpădatu and Daniela Mârza, ClujNapoca, 2012, p. 407-414 (în colaborare cu Daniela Mârza şi Bogdan Crăciun)
 23. „Entre les contraintes de l’État et celles de l’Église : identité et altérité à travers les mariages mixtes en Transylvanie à l’époque moderne”, în Revue Roumaine D’Histoire, no. 1-2, 2012, pag. 27-36 (în colab. cu Marius Eppel, Liana Lăpădatu)
 24. „Between tolerance and private life: mixed marriages in a multiethnic and multiconfessional environment. A case study on the city of Cluj (1900-1939)”, în vol. I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História: População, Volume V – Cidade Presente, Edição Câmara Municipal de Guimarães, Coordenação técnica Antero Ferreira, João Abreu, Isabel Pinho, João Costa, Guimarães, 2013, ISBN (Obra completa) 978-989-8474-17-9, ISBN (vol. 5) 978-989-8474-16-2 (în colab. cu Bogdan Crăciun și Daniela Mârza)
 25. Aspecte demografice în Arad în timpul Primului Război Mondial, in Permanenţele istoriei. Profesorul Corneliu Mihail Lungu la 70 de ani, coordonatori: Sorin Liviu Damean, Marusia Cîrstea, Mihaela Damean, Lucian Dindirică, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2013, pp. 333-341 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
 26. Legislația laică şi ecleziastică din Transilvania în epoca modernă și căsătoriile mixte”, in vol. Profesioniştii noştri 10. CORNELIU-MIHAIL LUNGU arhivist, istoric, professor LA 70 DE ANI, Ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătușu, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2013, pag. 319-328 (în colaborare cu Marius Eppel, Vladimir Mătușan).
 27. „Evoluţia demografică a comunei Runcu Salvei în secolele XIX-XX”, în vol. Fabricat în Runcu Salvei. Aspecte monografice, coord. Vasile Lechințan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, pag. 83-102.
 28. „Churches and Interfaith Marriages in Transylvania: From 1895 to the Present”, în vol. Intermarriage throughout History, edited by Luminița Dumănescu, Daniela Mârza and Marius Eppel, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2014, pag. 252-285 (în colaborare cu Marius Eppel).
 29. „Diversitate întru unitate: căsătorii mixte în Clujul interbelic”, în vol. Diversitate culturala, realități politice și multiconfesionalism în Transilvania și Banat (sec. XVIII-XX), coord. Varga Attila, Iosif Marin Balog, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pag. 531-542 (în colaborare cu Bogdan Crăciun, Daniela Mârza).
 30. „De la Supplex Libellus la programul politic românesc din timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania: statistică și ideologie”, în vol. Biografii pașoptiste (4). Omagiu dedicat istoricului Gelu Neamțu la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Ela Cosma, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, Cluj-Napoca – Gatineau, 2014, pag. 47-53.
 31. „Dialog epistolar și probleme familiale la românii din Transilvania în perioada Primului Război Mondial”, în vol. Fascinația trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, Mádly Loránd, Editura Mega – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pag. 204-212 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 32. „Jumătate de secol de demografie istorică și istoria familiei în România (1960-2010)”, în vol. Seminatores in artium liberalium agro. Studia in honorem et memoriam Barbu Ștefănescu, coord. Aurel Chiriac, Sorin Șipoș, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, pag. 187-199 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 33. „Uniforma regimentelor de graniță din monarhia habsburgică”, în Magazin Istoric, XLVIII, serie nouă, nr. 7, iulie 2014, pag. 83-86 (împreună cu Adrian Onofreiu).
 34. „Two Historiographical Perspectives, One Historical Reality: the Năsăud Military Border”, în Transylvanian Review, vol. XXIII, no. 2, Summer 2014, pag. 119-137 (împreună cu Adrian Onofreiu).
 35. „L’historien en tant que participant: le temoignage d’un Saxon de Bistrita sur la Revolution de 1848-1849 en Transylvanie”, în Transylvanian Review. Supplement, vol. XXIII, no. 2, 2014, pag. 80-92 (împreună cu Liana Lăpădatu, Adrian Onofreiu).
 36. „Două viziuni istoriografice, o singură realitate istorică: granița militară năsăudeană”, în vol. Clio în oglindă. Academicianului Alexandru Zub omagiu, volum editat de Gheorghe Cliveti, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2014, pag. 459-474. (împreună cu Adrian Onofreiu).
 37. „Interferenţe româno-germane în zona regimentului grăniceresc năsăudean în epoca modernă (Nestor Şimon şi Florian Porcius, respectiv Karl Klein şi Amon Ritter von Treuenfest)”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de-al XXIII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Giula, 23-24 noiembrie 2013), red. Maria Berenyi, Giula, 2014, pag. 24-45 (împreună cu Adrian Onofreiu).
 38. „Bisericile ortodoxă și Greco-catolică din Transilvania și românii în timpul Primului Război Mondial”, în vol. Societate-Cultură-Biserică. Studii de istorie medievală și modernă. Omagiu profesorului Avram Andea, coord: Doru Radosav, Radu Mârza, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 146-153. (în colaborare cu Marius Eppel).
 39. „Contribuții statistice privind ortodocșii din Cluj în primii ani după Unirea Transilvaniei cu România”, în vol. Teologie și istorie. In Honorem Pr. Prof. univ. dr. Alexandru Moraru, editori Gabriel-Viorel Gârdan, Cosmin Cosmuța, Editura Presa Universitară Clujeană, 2014, pag. 159-164 (apărut în 2015)
 40. „Relaţii intergeneraţionale şi intrafamiliale la românii din Transilvania în timpul Primului Război Mondial”, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Editura Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, pag. 721-732 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 41. „Intergenerational and Intrafamilial Relations among the Romanians from Transylvania during World War I”, în vol. Historia Vita Memoriae. Festschrift für Rudolf Gräf zum 60.Geburtstag, herausgegeben von Ioana Florea und Gabriella-Nóra Tar, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2015, pag. 143-156 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 42. „Sextil Puşcariu şi Primul Război Mondial: între realitate şi percepţii subiective”, în Caietele Sextil Pușcariu, vol. I, Actele Conferinţei Internaţionale „ZILELE SEXTIL PUŞCARIU”, Ediţia I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013, editori Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2015, pag. 219-226.
 43. „Gli argumenti demografici nella lotta per i diritti dei romeni di Transilvania nei secoli XVIII-XX”, în vol. Dal cuore dell’Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pag. 339-354 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 44. „Between Public and Private: The Orthodox and Greek-Catholic Churches and the Romanians of Transylvania during WWI”, în vol. Primul război mondial: perspectivă istorică și istoriogafică/World War I: a Historical and Historiographical Perspective, coordonatori Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pag. 551-558 (împreună cu Marius Eppel)
 45. „Alexandru Roman și înființarea Catedrei de Limba Română la Universitatea din Budapesta: context și semnificație”, în vol. Inter Scyllam et Charybdam, szerkesztette: Miskolczy Ambrus, Hergyán Tibor és Nagy Levente, ELTE EÖTVÖS Kiadó, Budapest, 2015, pag. 23-30 (împreună cu Oana-Mihaela Tămaș).
 46. „Demography and ideology: the Romanians in Transylvania from the mid-18th century until the Union of 1918”, în Nouvelles Études D’Histoire XIII, coord. Dan Berindei, Ioan-Aurel Pop, Editura Academiei Române, București, 2015, pag. 85-98.
 47. „Vasile Mangra and the Personality of Moise Nicoară”, în Journal of Humanistic and Social Studies, VI, nr. 1 (11), 2015, pp. 151-155 (împreună cu Marius Eppel)
 48. „Câteva aspecte economice din Primul Război Mondial reflectate în izvoarele statistice și în dialogul epistolar referitor la Transilvania”, în vol. Economie și istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Răzvan V. Mustață, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, pag. 441-454. (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 49. „Modernization and Propaganda: Periodicals, Ecclesiastical Circulars and the Romanian Society in Transylvania during the Modern Period”, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 15, issue 44 (Summer 2016), pp. 137-152.
 50. „Demography and Politics in the Romanian-German Diplomatic Relations (1942)”, în vol. O identitate secundă. Dennis John Deletant, Istoria, România și Românii. In honorem Dennis Deletant, coord. Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, pp. 197-207 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 51. „Introduction. A Global History of Historical Demography. Time for an Anthology”, în vol. A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Eds. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan and Solvi Sogner, Peter Lang, Bern, 2016, pag. 1-13
 52. „Half a Century of Historical Demography in Romania (1960-1910), în vol. A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Eds. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan and Solvi Sogner, Peter Lang, Bern, 2016, pag. 549-562
 53. „Demografia în slujba națiunii (românii din Transilvania în epoca modernă)”, în vol. Arhivele Bistriței. Anul I, Fascicula 3. Demografie și confesiuni în Transilvania, coord. Mircea Gelu Buta, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016, pag. 21-37.
 54. „Majoritate și minorități, populație civilă și autorități. Transilvania în anii Primului Război Mondial”, în vol. Primul Război Mondial. Studii, articole, eseuri, coord. Corneliu Pădurean, Eugen Ghiță, Editura Presa Universitară Clujeană – Editura Gutenberg Univers, Arad, 2016, pag. 379-392. (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 55. „Politică și naționalitate: recensământurile din Imperiul Austro-Ungar (Studiu de caz Transilvania, 1869-1910), în vol. Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev, Biblioteca Științifică Centrală, Secția editorial-poligrafică, Chișinău, 2016, pag. 53-64 (împreună cu Elena Crinela Holom și Marius Eppel)
 56. „Ethnicity and Politics: Censuses in the Austro-Hungarian Empire (Case study: Transylvania, 1869-1910)”, în Romanian Journal of Population Studies, vol. X, no. 2, 2016, p. 137-151 (împreună cu Elena Crinela Holom și Marius Eppel)
 57. “Orphans, Widows and Invalids in Transylvania during and after The Great War. Statistical Contributions Concerning Bistriţa-Năsăud County”, in World War I – The other face of the  war, Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaș (eds), Cluj-Napoca: Romanian Academy – Centre for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2016, pp. 165-180. (cu Adrian Onofreiu)
 58. „Între loialism și naționalism: aspecte referitoare la Ioan Slavici în anii Primului Război Mondial”, în vol. Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, editori Virgiliu Țârău, Ottmar Trașcă, Liviu Țârău, Valentin Orga, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, p. 266-274
 59. „Introduction”, în Intermarriage in Transylvania, 1895-2010, Ioan Bolovan, Luminița Dumănescu (eds.), Peter Lang, Bern, 2017, pag. 7-19 (cu Luminița Dumănescu)
 60. „The Quantitative Dimension of Mixed Marriages in Transylvania at the End of the Long Nineteenth Century”, în vol. Intermarriage in Transylvania, 1895-2010, Ioan Bolovan, Luminița Dumănescu (eds.), Peter Lang, Bern, 2017, pag. 57-72
 61. „Baza de date a populației Transilvaniei, instrument pentru cercetarea de demografie istorică și istorie socială”, în vol. Între pasiune și profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, pag. 269-295 (împreună cu Luminița Dumănescu)
 62. „Transilvaniei cu dragoste”, în vol. Transilvania din cuvinte, antologie alcătuită de Irina Petraş, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, pag. 48-54
 63. Ioan Slavici: Între loialismul pro-habsburgic și devotamentul național, Biblioteca Județeană George Coșbuc, Colecția Clasica, 6, Bistrița, 2017, 36 pag
 64. „Probleme demografice și relații interetnice reflectate în discursurile parlamentare ale lui Alexandru Vaida-Voevod la începutul secolului XX”, în Arhivele Bistriței, anul II, fascicula 4(8), 2017, pag. 17-24
 65. „Transilvania pe drumul unității naționale (de la Revoluția din 1848 la Primul Război Mondial)”, în vol. Centenar Sfatul Țării, 1917-2017. Materialele conferinței științifice internaționale Chișinău, 21 noiembrie 2017, coord. Gheorghe Cliveti, Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Chișinău, Ed. Lexon Prim, 2017, pag. 167-178
 66. „Warfare in the 19th-20th Centuries and Its Effects: A Necessary Evil? (Case Study: World War I” în Romanian Journal of Populations Studies, Volume XI, Issue 2, July-December 2017, pag. 35-56 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 67. „The Romanians and the Poles from Austria-Hungary in the Maelstrom of the Great War. Statistical Data, Historical Facts and Perceptions”, în vol. Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Ėtudes et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, Krakow, 2017, pag. 44-57.
 68. „Gli avatar di Ioan Slavici durante la Prima Guerra Mondiale”, în Quaderni della Casa Romena di Venezia, XII, 2017, București, p. 31-38.
 69. „ASTRA și Marea Unire (naționalitate și antecedente democratice)”, în Arhivele Bistriței, anul III, fascicula 2(10), 2018, pag. 13-20.
 70. „Și ei au fost la Alba Iulia”, în vol. Transilvania din cuvinte. Studii, eseuri, evocări, memorii, antologie alcătuită de Irina Petraş, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, pag. 104-127 (împreună cu Mihaela Bedecean, Alexandru Bogdan Bud, Marius Eppel, Adrian Onofreiu, Corneliu Pădurean, Dorina N. Rusu).
 71. „Autonomiile istorice la Centenarul Marii Uniri”, în vol. Beiușul și lumea lui, vol. V, Lupta pentru Unire (1918-1919). Oameni, fapte, întâmplări din Bihor, coord. Ioan Degău, Viorel Faur, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, pag. 13-34 (împreună cu Ioan-Aurel Pop).
 72. „Primul Război Mondial: un rău necesar?”, în vol. Nicolae Bocșan. Istoria sub semnul Generozității și Umanității, vol. coordonat de Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Mihaela Bedecean, Seria „Personalități ale Universității Babeș-Bolyai, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-37-0408-6, pag. 89-109 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 73. „Majoritate și minorități, populație civilă și autorități: Transilvania în anii Primului Război Mondial”, în vol. Ioan Bolovan, Momčilo Pavlović, coordonatori, Români şi sârbi în Marele Război. Rumuni i srbi u Velikom Ratu, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-8694-80-1, pag. 167-195 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
 74. „Famiglia e comportamento matrimoniale in Transilvania durante la Grande Guerra (1914-1918)”, în Rassegna Storica del Risorgimento, CV, 2018, 1, pag. 70-82
 75. Ipostaze privind relația Generalului Berthelot cu Casa Regală a României (1916-1918)”, în vol. In honorem pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, ed. arhid. asist. univ. dr. Daniel Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2018, ISBN 978-606-37-0430-7, pag. 107-118.
 76. „The Historical Autonomies at the Centennial of the Great Union”, în Transylvanian Review, vol. XXVII, No. 3 (Autumn 2018), pag. 3-16 (împreună cu Ioan-Aurel Pop).
 77. „ Antecedentele democratice ale Unirii Transilvaniei cu România”, în Analele Bucovinei, anul XXV, 1(50), 2018, pag. 51-61.
 78. „Democrazia e nazionalità presso i romeni della Transilvania tra il 1848 e il 1918”, în vol. Romania e Italia. La cultura della memoria condivisa degli ultimi cento anni. Memoria e identità nel dialogo romeno–italiano. Spazi simbolici, aspetti giuridici, storici e filosofici, a cura di Augusto Sinagra, Florin Tudor, Aracne Editrice, Roma, 2018, pag. 33-52; 978-88-255-1923-5.
 79. „From the National Assembly in Blaj to the Great National Assembly in Alba Iulia: Church and Nationality”, în Transylvanian Review, vol. XXVII, No. 4 (Winter 2018), pag. 31-45 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 80. „Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima parte a secolului al XX-lea”, în vol. Centenarul Marii Uniri la TVR, editor Gheorghe Iacob, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Iași, 2018, pag. 173-188, ISBN: 978-606-714-501-4
 81. „The Romanians’ Ideals of Liberalism and Nationality in 1918”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, Volume 64, Number 2, December 2018, pag. 1-14.
 82. „ Presa, circularele bisericești și societatea românească din Transilvania în epoca modernă”, în vol. Istorie și cultură. In honorem academician Andrei Eșanu, ed. şi red. şt. Constantin Manolache; coord.: Igor Cereteu, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “A. Lupan”, 2018, pag. 472-482.
 83. „Über den Sathmarer Schwaben vor und nach der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien”, în vol. Loialitätswechsel und institutioneller Neuanfang. Die regionalen deutschen Minderheiten in Rumänien 1918-1928, Hrsg. Rudolf Gräf und Daniela Stanciu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2018, ISBN 978-606-37-0425-3, pag. 449-464 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).
 84. „De la Adunarea Națională de la Blaj din mai 1848 la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din decembrie 2018”, în vol. Martiri bihoreni ai Marii Uniri, coord. Ioan Degău, Ioan Laza, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2019, ISBN 978-606-8694-92-4, pag. 23-36.
 85. Statistical Contributions Concerning the Orthodox Population in Cluj during the First Years after the Union of Transylvania with Romania”, în Romanian Journal of Population Studies, 2015, No. 2, pp. 7-16 (cu Marius Eppel, Alexandru Moraru)
 86. „The Historical Population Database of Transylvania. A Story of a Work in Progress”, în vol. Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung – ökonomie – Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburstag, Michaela Hohenwartner, Walter M. Iber, Thomas Krautzer (Hg.), Lit Verlag, Wien, 2019, pag. 133-146 (cu Luminița Dumănescu)
 87. „Drumul spre Marea Unire”, în vol. Excelsior România. Drumul spre Marea Unire (străbătut emotional de membrii Asociației noastre), Ioan Constantinescu (coord.), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, pag. 9-85 (cu Ioan Aurel Pop).
 88. „Warfare in the 19th-20th Centuries and Its Effects: A Necessary Evil ? (Case Study: World War I)”, în vol. War Hecatomb. International Effects on Public Health, Demography and Mentalities in the 20th Century, Helena da Silva, Paulo Teodoro de Matos, José Miguel Sardica (eds.), Peter Lang, Bern-Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2019, pag. 249-271 (versiune revizuită împreună cu Sorina Paula Bolovan). ISBN 978-3-0343-3736-6
 89. „Populations Movements in Transylvania During the First World War”, în vol. Dan Berindei, Andrei Pippidi, Ioan Bolovan, Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944, Romanian Academy – Center for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2019, pag. 107-121. ISBN 978-606-8694-99-3
 90. „Transilvania în anii Primului Război Mondial și Unirea cu România”, în vol. Șoimeni. De la Primul Război Mondial la Marea Unire, Ion Mureșan, Ioan Bolovan, Vasile Lechințan, Simion Chita, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2019, pag. 9-33 ISBN 978-606-730-513-5
 91. „De la Adunarea Națională de la Blaj la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia”, în vol. Istorii ale Marelui Război şi ale Unirii de la 1918: volum al Congresului Naţional al Istoricilor Români, Iaşi, 29 august – 1 septembrie 2018, coord. Victor Spinei, Gheorghe Iacob, Ionuţ Nistor, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2019, pag. 59-71 (ISBN: 978-606-714-540-3).

 

 

Bibliografii:

Cercetările de istoria populaţiei României (1945-2005). Bibliografie selectivă, Presa Universitară Clujeană, 2006, 124 pagini (în colaborare cu Bogdan Crăciun)

 

Recenzii: peste 100 de recenzii și prezentări de cărți

 

Alte lucrări:

16 Prefețe

Participări la manifestării științifice interne și internaționale:

A susținut peste 250 de comunicari științifice la conferințe naționale și circa 40 de comunicări la manifestări științifice în Europa, America și Asia