Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

NS-GEG

CONSTRUIND COMUNITATEA RASIALĂ NAZISTĂ ÎN EUROPA DE SUD-EST: O PERSPECTIVĂ TRANSNAȚIONALĂ ASUPRA GRUPULUI ETNIC GERMAN DIN ROMÂNIA

Proiect de cercetare exploratorie finanțat printr-un grant al Ministerului Educației și Cercetării, CNCS – UEFISCDI, proiect cu numărul PN-III-P4-ID-PCE-2020-2081 din cadrul PNCDI III.