Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
Institutul de Istorie „George Barițiu” / NS-GEG / Descrierea proiectului / Synopsis

DESCRIEREA PROIECTULUI

Având la bază o abordare metodologică inspirată de istoria transnațională și vizând utilizarea fondurilor din arhivele românești și germane care au devenit disponibile cercetării după 2005, acest proiect își propune să transcendă cadrul restrictiv al statului național. Proiectul se concentrează pe mobilitate transnațională și transferuri ca adevărate componente cheie ale apariției și structurării Grupului Etnic German (GEG), organizație înființată în noiembrie 1940 și însărcinată cu gestionarea vieții politice, economice, sociale și culturale a minorității germane din România sub conducerea Partidului Naţional-Socialist al Muncitorilor Germani din Romȃnia (NSDAP). De asemenea, un aspect cheie asupra căruia se va concentra proiectul este reprezentat de rețelele de relații personale create de această mobilitate transnațională între Reich și germanii din Romȃnia. Avȃnd în vedere că aceste rețele au continuat să joace un rol important după 1945, proiectul va aborda, între altele, și rolul jucat după 1945 de aceste rețele, precum și traiectoriile personale ale personalităților cheie ale GEG după 1945. Pornind de la bogatele fonduri arhivistice dedicate acestei teme, devenite accesibile în ultimii 15 ani, precum și a colecțiilor private, proiectul își propune să furnizeze nu doar o perspectivă nouă asupra unei teme insuficient cercetate, dar și să contribuie la o înțelegere a manierei în care ideologia nazistă și practicile asociate acesteia au circulat în Europa de Est.

Proiectul își propune un impact pe trei niveluri: (1) să furnizeze o abordare inovatoare asupra mișcării naziste din rȃndul germanilor din Romȃnia și asupra GEG (ca interfață instituțională a acesteia), pornind de la o metodologie inspirată de istoria transnațională și concetrȃndu-se pe mobilitatea elitei acestei mișcări naziste locale și a rețelelor de relații personale între Germania și Romȃnia, dar și pe transferurile de practici discursive și instituționale; (2) să aducă în atenția publicului noi informații despre GEG din fondurile arhivistice cercetate, care au devenit accesibile cercetării mai ales după 2005 (CNSAS București, Arhivele Stasi din Berlin, arhivele Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim), care vor aduce o nouă imagine asupra apariției și funcționării GEG; (2) prin volumul colectiv, articolele publicate în reviste internaționale, acest proiect va integra cercetarea asupra GEG într-o dezbatere asupra fascismului internațional și va îmbogăți dezbaterile privind această arie prin aducerea unor noi informații privind mobilitatea și transferurile transnaționale.

Perioada: 4.01.2021 – 31.12.2023

SYNOPSIS

Drawing on a methodological approach inspired by transnational history, this project proposes researching the German Ethnic Group in Romania (GEG) as an outcome of transfers of political ideas and institutional models, the latter being adjusted to the local context. Moreover, the research will focus on the mobility of individuals between Romania and Germany and on the personal networks created by this mobility (connecting local Nazi leaders with the leadership in Berlin) as vehicles of these transfers. Considering the fact that these networks continued to play a role after 1945, the project will also deal with the aftermath of these personal trajectories in the post-war period both in West Germany and Romania. Given the substantial number of archival fonds and personal collections that have become available over the last 15 years, such an initiative will not only provide a needed fresh perspective on an insufficiently researched moment in the history of the German minority in Romania but will also contribute to a deeper understanding of the manner in which Nazi ideology and the political practices related to it circulated within Eastern Europe.

The project has an impact at three levels:

(1) It will provide an innovative approach to the research of the Nazi movement among the German minority and GEG (as its institutional interface), namely one inspired by transnational history focusing on the mobility of Nazi leaders and their personal networks both in Germany and Romania, the transfers of discursive and institutional practices.

(2) It will bring to light key new data about GEG from the archival fonds that became accessible for research after 2005 (CNSAS Bucharest, former Stasi archives in Berlin, Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim; Teutsch House in Sibiu), which will provide a new image about the emergence and inner functioning of GEG.

(3) Through the edited volume of the project, articles published in international journals, this project will integrate the research on the GEG into a broader debate about transnational fascism and enrich this debate by providing new data about transnational mobility and transfers.

Duration: 4.01.2021 – 31.12.2023