Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

ECHIPA PROIECTULUI

Director de proiect

Ottmar Trașcă este cercetător științific principal I și șeful Sectorului de Istorie Universală și Relații Internaționale la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca. Interesele sale de cercetare includ România în relaţiile internaţionale în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mai ales relaţiile româno–germane în perioada 1933–1944, relaţiile româno–maghiare şi problema Transilvaniei între 1939 și 1947, regimul comunist în România, istoria serviciilor secrete (germane, maghiare, britanice) în intrevalul 1933 și 1945, Holocaustul în România. Este autorul a numeroase studii și articole în publicaţii academice şi volume colective. Între publicații recente amintim: Un veac frământat. Germanii din România după 1918 (co-editor cu Remus Anghel), Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea Minorităţilor Naţionale, 2018 și The Volksdeutsche. A Case study from south-eastern Europe” (cu Thomas Casagrande, Michal Schvarc, Norbert Spannenberger) în The Waffen-SS. A European History, Jochen Böhler and Robert Gerwarth (eds.), Oxford, Oxford University Press, 2016.

Cercetători în cadrul proiectului

Virgiliu Țârău este profesor la Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai și un cunoscut specialist al regimurilor politice din Europa Centrală și de Est în secolul XX, al proceselor electorale și al democratizării politice, al regimului comunist în România, fiind autorul a numeroase studii și volume în aceste domenii. Dintre acestea amintim: Alegeri fără opţiune. Primele alegeri parlamentare din centrul şi estul Europei după încheierea celui de-al doilea război mondial, Cluj, Eikon, 2005; Liberalii clujeni. Destine în marea istorie Vol. 1-2 (cu Ioan Ciupea), Editura Mega, Cluj, 2008, 2009; Learning History through Past Experiences: Ordinary Citizens under the Surveillance of Securitate during the 1970s – 1980s (co-editor cu Cristina Anisescu). CNSAS, București, 2009.

Corneliu Pintilescu este cercetător științific la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca. Principalele domenii de cercetare sunt istoria minorităţii germane din România, starea de asediu în Europa interbelică, opoziție și coerciție în regimurile comuniste. Între publicațiile recente menționăm: “The Reverberations of the October 1917 Revolution and the State of Siege in Interwar Romania”, în 1917 and the Consequences, Gerhard Besier, Katarzyna Stoklosa (eds.), Londra, Routledge, 2020; “The Production of the Securitate‘s ‘Truth’. Dealing with the Institutional Practices and Encapsulated Discourses of the Romanian Secret Police”, in: Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa, Florian Kührer-Wielach, Michaela Nowotnick (eds.), Regensburg, Friedrich Pustet Verlag, 2018.

Florian Kührer-Wielach este cercetător și director în cadrul „Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München”. Temele sale predilecte de cercetare sunt identități naționale și regionale în Europa Centrală și de Sud-Est, minoritățile naționale în spațiul dunărean, relația stat-culte în monarhia dualistă, arhivele serviciilor secrete în Europa de Est, imagologia Estului și mituri despre Europa de Est, manuale de istorie și discurs identitar în Europa Centrală și de Sud-Est. Între publicațiile sale cele mai reprezentative enumerăm monografia: Siebenbürgen ohne Siebenbürger? Zentralstaatliche Integration und politischer Regionalismus nach dem Ersten Weltkrieg; De Gruyter Oldenbourg Verlag: München 2014 și volumele colective: Germanii din România. Migrație și patrimoniu cultural după 1945. Editura Academiei Române. București 2019 (împreună cu Sorin Radu și Mathias Beer); Blick ins Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum. 1917 und danach. Verlag Friedrich Pustet: Regensburg 2019 (împreună cu Angela Ilić, Irena Samide, Tanja Žigon); Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa. Verlag Friedrich Pustet: Regensburg 2018 (împreună cu Michaela Nowotnick).

Manuela Marin este istoric și muzeograf IA în cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Este specializată în istoria contemporană a României, cu precădere regimul comunist în România, cultul personalității, minorități, fiind autoarea a numeroase studii și volume în aceste domenii. Printre cele mai recente publicații se numără: Nicolae Ceaușescu. Omul și cultul, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016; „For Our Beloved Leader: Nicolae Ceaușescu’s Propaganda Portraits”, în Luciano Cheles, Alessandro Giacone (eds.), The Political Portrait. Leadership, Image and Power, Routledge, 2020; „We Thank You, Our Beloved Leader! The Origin and Evolution of Nicolae Ceaușescu’s Cult of Personality”, în Kirill Postoutenko, Darin Stephanov (eds.), Ruler Personality Cults from Empires to Nation-States and Beyond. Symbolic Patterns and Interactional Dynamics”, Londra, Routledge, 2020.

Daniela Popescu este doctor în istorie (2020), cadru asociat al Facultății de Istorie, Universitatea din București și asistent de cercetare în cadrul proiectului NS-GEG. Specializarea sa este în domeniul istoriei contemporane și al relațiilor internaționale, lucrarea sa de doctorat abordând relațiile româno-turce în perioada 1934-1948, în plus, pe baza documentelor din numeroase arhive românești, a identificat și analizat numeroase cazuri de trecere ilegală a frontierei către Turcia la sfârșitul anilor 1940. Dintre studiile sale recente enumerăm: “The Escape to Turkey. Ways and Methods of Illegal Border Crossings into Turkey from the perspective of SSI documents (1945-1948)”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, Volume 65, Number 2, December 2020; “The Reforms of Mustafa Kemal Atatürk: A Decade of Romanian Perceptions – At the Bond Of Politics And Society; Between Secular And Archaic”, în Atatürk Araştırma Merkezi Başkanliği, Türkıye-Romanya İlişkileri Geçmiş ve günümüz uluslararası sempozyumu, cilt. II, Yayına Hazırlayan Duygu Türker Çelik, Ankara, 2019, pp. 1251-1269.

Dragoș Defta este asistent de cercetare în cadrul proiectului „Construind comunitatea rasială nazistă în Europa de Sud-Est: O perspectivă transnațională asupra Grupului Etnic German” (NS-GEG), desfășurat în cadrul „Institutului de Istorie George Barițiu” și finanțat de printr-un grant al Ministerului Educației și Cercetării, CNCS – UEFISCDI. Dragoș Defta are un doctorat în istorie la Universitatea Valahia din Târgovişte cu titlul The 12th SS Panzer Division „Hitlerjugend”. Temele sale principale de cercetare sunt istoria celui de-Al Doilea Război Mondial, cu un focus pe unitățile de Waffen-SS, și istoria mișcării naziste din cadrul minorității germane din Romȃnia. Este autorul lucrării Gardă pentru Führer – Divizia „Leibstandarte-SS Adolf Hitler”, Cluj-Napoca, Eikon, 2016.

THE PROJECT TEAM

Project Manager

Ottmar Trașcă is senior researcher and the head of the department of World History and International Relations of the “George Baritiu” Institute of History in Cluj. His research interests are: Romania during the Second World War (particularly the Romanian-German relations from 1933 to 1944 and the Romanian-Hungarian relations during Second World War), the history of communist regime in Romania, the activity of German, British and Hungarian secret services in Romania from 1933 to 1945, the history of the Holocaust. Among his latest publications: Un veac frământat. Germanii din România după 1918 (edited with Remus Anghel), Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea Minorităţilor Naţionale, 2018 and The Volksdeutsche. A Case study from south-eastern Europe” (co-authored with Thomas Casagrande, Michal Schvarc, Norbert Spannenberger) in The Waffen-SS. A European History, edited by Jochen Böhler and Robert Gerwarth, Oxford, Oxford University Press, 2016.

Researchers within the project:

Virgiliu Țârău is professor within the Department for Contemporary History and International Relations at the Faculty of History and Philosophy, Babeș-Bolyai University, and an expert in the history of the political regimes in twentieth century Romania, in electoral processes and democratization in East Central Europe. He authored several volumes and many studies in peer-reviewed journals and edited volumes such as: Alegeri fără opţiune. Primele alegeri parlamentare din centrul şi estul Europei după încheierea celui de-al doilea război mondial, Cluj, Eikon, 2005; Liberalii clujeni. Destine în marea istorie Vol. 1-2 (cu Ioan Ciupea), Editura Mega, Cluj, 2008, 2009; Learning History through Past Experiences: Ordinary Citizens under the Surveillance of Securitate during the 1970s – 1980s (co-editor cu Cristina Anisescu). CNSAS, București, 2009.

Corneliu Pintilescu (PhD) is researcher at the George Baritiu History Institute of the Romanian Academy (Cluj-Napoca). His research interests include: law, state coercion and dissent in Eastern Europe during the Cold War period; state of siege and radical politics in interwar Romania, nationalities policies in post-war Romania. He was a researcher within the international project Cultural Opposition—Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries (2016–2019) and a member of the COST action CA15101—Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT). He authored two books and published more than 40 articles in peer review journals and chapters in edited volume. Among his latest publications: “The Reverberations of the October 1917 Revolution and the State of Siege in Interwar Romania”, în 1917 and the Consequences, Gerhard Besier, Katarzyna Stoklosa (eds.), Londra, Routledge, 2020; “The Production of the Securitate‘s ‘Truth’. Dealing with the Institutional Practices and Encapsulated Discourses of the Romanian Secret Police”, in: Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa, Florian Kührer-Wielach, Michaela Nowotnick (eds.), Regensburg, Friedrich Pustet Verlag, 2018.

Florian Kührer-Wielach is researcher and the head of the „Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München”. His research interests are: the national and regional identities in Central and South-Eastern Europe, national minorities in the Danubian region, the relation between state and churches in the Dualist Monarchy, archives of the secret police institutions in the Eastern Bloc, the myths concerning Eastern Europe. Among his latest publications: the monograph iebenbürgen ohne Siebenbürger? Zentralstaatliche Integration und politischer Regionalismus nach dem Ersten Weltkrieg; De Gruyter Oldenbourg Verlag: München 2014 , and the edited volumes: colective: Germanii din România. Migrație și patrimoniu cultural după 1945. Editura Academiei Române. București 2019 (co-edited with Sorin Radu and Mathias Beer); Blick ins Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum. 1917 und danach. Verlag Friedrich Pustet: Regensburg 2019 (co-edited with Angela Ilić, Irena Samide, and Tanja Žigon); Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa. Verlag Friedrich Pustet: Regensburg 2018 (co-edited with Michaela Nowotnick).

Manuela Marin is researcher at the George Baritiu History Institute of the Romanian Academy (Cluj-Napoca). She is an expert in the contemporary history of Romania, particularly in the history of the communist regime in Romania, the cult of personality of Nicolae Ceaușescu, national minorities. Among her latest publications: Nicolae Ceaușescu. Omul și cultul, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016; „For Our Beloved Leader: Nicolae Ceaușescu’s Propaganda Portraits”, in Luciano Cheles, Alessandro Giacone (eds.), The Political Portrait. Leadership, Image and Power, Routledge, 2020; „We Thank You, Our Beloved Leader! The Origin and Evolution of Nicolae Ceaușescu’s Cult of Personality”, in Kirill Postoutenko, Darin Stephanov (eds.), Ruler Personality Cults from Empires to Nation-States and Beyond. Symbolic Patterns and Interactional Dynamics”, Londra, Routledge, 2020.

Daniela Popescu is a Teaching Assistant at the Faculty of History, University of Bucharest and President of Cultural Association History within our Homes (NGO). Her Ph.D (2020) based on the diplomatic correspondence found in Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs Romania, on former Romanian secret police (Securitate) archives and on Ministry of Defense’s Archives focused on Romanian-Turkish diplomatic relations during the interwar years until the communist regime took power in Romania. Her research revealed a variety of illegal border crossings cases to Turkey during 1940s. Daniela Popescu`s recent studies are focused especially on illegal border crossings into Turkey, but also on the German and Turkish minorities in Romania, their relations with the Romanian authorities and on European international relations during the first half of the 20th century. Among her fields of research and interests are: European international relations, Romanian interwar history, minorities studies, German Ethnic Group in Romania, oral history, social history, war propaganda and communism.

Dragoș Defta is research assistant within the project “Building a Nazi Racial Community in the South-East: A Transnational Perspective on the German Ethnic Group in Romania”, carried out within the George Baritiu History Institute of the Romanian Academy (Cluj-Napoca). He has PhD in History from the Valahia University of Târgovişte with a PhD thesis entitled: The 12th SS Panzer Division „Hitlerjugend”. His research interests are: the history of the Second World War, with a focus on the Waffen-SS units, and the history of the Nazi movement among the Romanian Germans. He is the author of the monograph: Gardă pentru Führer – Divizia „Leibstandarte-SS Adolf Hitler”, Cluj-Napoca, Eikon, 2016.