Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

OBIECTIVE

1.Să furnizeze o „biografie colectivă” a leadership-ului mișcării naziste din rândul germanilor din România. Această parte a proiectului se va concentra pe mobilitatea tinerilor care vor forma elita nazistă locală pe direcția România-Germania și a relațiilor personale transnaționale din spatele structurilor oficiale de putere ale Grupului Etnic German din România (în continuare GEG). În vederea reconstituirii acestor „biografii colective” vom schița traiectoriile intersectate ale liderilor marcanți ai GEG pornind de la analiza mediului social de proveniență, a educației și a structurării rețelelor lor de socializare din România și Germania, precum și a raporturilor informale de putere conturate de aceste rețele.

2.Să identifice și să analizeze transferurile de modele instituționale și de practici politice dinspre Reich spre mișcarea nazistă a germanilor din România, cu un focus pe politicile de aliniere (Gleichshaltung) a vieții politice, economice, sociale și culturale a germanilor din România la ideologia nazistă.

3. Să investigheze transferurile de motive și practici discursive folosite în amplul proiect de creare a unei „comunități rasiale” naziste a germanilor din România (Volksgemeinschaft) prin nivelarea diferențelor de clasă, religie sau a celor identitar-regionale. Astfel, etnicii germani din România nu mai erau încurajați să se considere șvabi sau sași, ci germani din Sud-Est. În această privință, proiectul va acorda o atenție deosebită nu doar manierei în care elita nazistă locală a înțeles și a adaptat aceste practici și motive discursive venite din exterior, ci și contribuției liderilor politici și culturali ai comunității la fluxul de motive propagandistice care circulau în mediul de limbă germană din Europa Central Estică.

4. Să ofere o analiză a evoluției rețelelor personale transnaționale din spatele elitei mișcării naziste locale după Al Doilea Război Mondial atât în RFG, cât și România, precum și a felului în care trecutul nazist este manipulat de către instituțiile regimului comunist din România în vederea atingerii propriilor obiective. În această privință, cercetarea se va concentra mai ales asupra felului în care Securitatea a manipulat trecutul nazist al unor indivizi și rețele în vederea culegerii de informații și a exercitării unei influențe în cadrul elitei germanilor emigrați din România în RFG.

AIMS

1. To provide a detailed picture of the collective biographies of the key social networks within the leadership of the German Ethnic Group in Romania (GEG) with an emphasis on the mobility of the local German youth between Romania and Germany during 1930s and early 1940s. This part draws on the hypothesis that the transnational social networks created by this mobility of people played a key role in the emerging of the local Nazi elite, especially in the structuring of informal power relations behind the official leading positions. In order to reconstruct these collective biographies, we will trace individual and collective trajectories starting with the social milieus of their origin, education and socializing networks in Romania and Germany.

2. To identify and analyze the transfer of institutional models and political practices from the Reich to the Nazi movement among the Romanian German with a focus on the Gleichschaltung (alignment) of the political, economic, social and cultural life of Romania’s Volksdeutsche to the Nazi ideology.

3. To identify and analyze the transfer of discursive practices and tropes employed in the ample project to create a “Nazi racial community” of Romanian Germans (Volksgemeinschaft) by erasing class, religious and cultural differences between different German speaking groups. Thus, ethnic Germans in Romania were no longer being encouraged to identify themselves as Danube Swabians or Transylvanian Saxons, but as Southeastern Germans. In this respect, the project will pay attention not only to how the local Nazi elite understood and adjusted these practices and motifs, but also to their contribution to the circulation of Nazi propaganda tropes within the German-speaking world in general.

4. To provide an analysis of the afterlife of the transnational networks of personal relations within the GEG elite after the World War II in West Germany and Romania, as well as of the manner in which the Nazi past was hidden by individuals and manipulated by institutions, such as the Securitate, in assigning political guilt. In this respect, this research will focus on how the Securitate will manipulate these transnational networks in order to collect information and exercise influence within the leadership of the Romania Germans emigrated in the FRG during the post-war period.