Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

REZULTATE ESTIMATE

2021:

Workshop-ul metodologic al proiectului.

Lansarea website-ului și a conturilor de social media.

Primele materiale arhivistice accesibile pe website-ul proiectului.

Participarea de către membrii echipei la: 1 conferință internațională și 2 conferințe naționale

1 articol indexat în bazele de date ERIH sau SCOPUS

2 articole indexate în baza de date CEEOL

2022:

Participarea de către membrii echipei la: 3 conferințe internaționale și 4 conferințe naționale

Organizarea unei conferințe internaționale în Cluj-Napoca

1 articol indexat ISI

3 articole indexate în bazele de date ERIH sau SCOPUS

3 articole indexate în baza de date CEEOL

(toate acceptate spre publicare)

Vernisarea unei expoziții pe tema proiectului pentru publicul larg în Cluj.

2023:

Participarea de către membrii echipei la: 2 conferințe internaționale și 3 conferințe naționale

Publicarea volumului colectiv al proiectului la o editură internațională

1 articol indexat ISI

2 articole indexate în bazele de date ERIH sau SCOPUS

3 articole indexate în baza de date CEEOL

(toate acceptate spre publicare)

Organizarea unui workshop cu studenți în domeniul istorie de la Universitatea Babeș-Bolyai în vederea diseminării rezultatelor proiectului.

Întȃlnirea finală a proiectului; redactarea raportului final.

ESTIMATED RESULTS

2021:

The first organizational meeting of the project members.

Workshop to discuss methodological and theoretical issues with the participation of invited scholars from Romania and abroad.

Launching the website and social media accounts of the project; uploading information about the activities within the project, uploading the first academic contributions, uploading archival material in order to illustrate the research activity within the project.

Participation of the members of the project team to 1 international conference and two national conferences.

1 article indexed in ERIH or SCOPUS data bases

2 articles indexed in CEEOL database

(All articles accepted for publication)

2022:

Organizational meeting for the second year of the project.

Participation of the members of the project team to 3 international conferences and 4 national conferences.

One international conference organized in Cluj.

1 article indexed in the ISI database

3 articles indexed in the ERIH or SCOPUS databases

3 articles indexed in the CEEOL database

(All accepted for publication)

Opening an exhibition on the topic of the project for a broader public in Cluj.

2023:

Organizational meeting for the third year of the project.

Participation of the members of the project team to 2 international conferences and 3 national conferences.

Publication of the edited volume of the project by an international publishing house

1 article indexed in the ISI (Clarivate) database

2 articles indexed in the ERIH or SCOPUS databases

3 articles indexed in the CEEOL databse

(All accepted for publication)

Workshop with students in History from Babeș-Bolyai University to disseminate the results of the project

Final meeting of the project; providing the final report of the project.