Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Rezultate Etapa a III-a 2023

3 articole indexate în baza de date ERIH

Ottmar Trașcă: „Grupul Etnic German din România și Serviciul Special de Informații (1940-1944)”, în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, LXII, 2023, pp. 267-286.

Adrian Defta: „The German Ethnic Group of Romania. The Second Assignment Source for the Waffen-SS”, în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, LXII, 2023, pp. 287-299.

Corneliu Pintilescu, Ottmar Traşcă: „Practici ale propagandei naziste în rândul germanilor din România: un raport redactat de Otto Liess privind activitatea de propagandă a Grupului Etnic German în perioada 1940-1944”, în Anuarului Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica, nr. 63, 2024 (acceptat spre publicare).

 

3 articole indexate în baza de date CEEOL:

Virgiliu Țârău: „Un memoriu pentru Ana Pauker și Vasile Luca cu privire la soarta foștilor membrii ai grupului etnic german din România (10 octombrie 1944)”, în Litua. Studii și cercetări, XXV, 2023, pp. 161-177

Manuela Marin: „Între „Vaterland” și „Mutterland”: Relația Grupului Etnic German cu statul român reflectată în presa românească”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, vol. XXX, 2023, pp. 91-112 (în curs de publicare)

Daniela Popescu, „Educație, școli și propagandă în cadrul Grupului Etnic German din România (1940-1944)” în Analele UAIC Iași, 2023 (în curs de publicare).

 

Publicarea unui volume colectiv la o editură internaţională:

Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Corneliu Pintilescu (coord.): Building a Nazi Racial Community in the South-East. Mobility and Transnational Transfers between Nazi Germany and the South-Eastern European „Volksdeutsche“, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2023, ISBN 978-3-7917-3443-9 (în curs de publicare).

coperta

 

Rezultate Etapa a II-a:

 

1.Organizarea unei conferințe internaționale la Cluj:

Conferința a fost organizată la Cluj-Napoca între 7-9 iulie 2022, avȃnd titlul: Building a Nazi Racial Community in the South-East: Mobility and Transnational Transfers between Nazi Germany and the South-Eastern European ‘Volksdeutsche’. 

Link materiale

 1. 4 articole indexate atât în baza de date ISI, cât şi ERIH:

Ottmar Trașcă, „Pax Germanica: Projections of the Leaders of the Third Reich and of the German Ethnic Group to Solve the Problem of Transylvania between 1940 and 1944”, Transylvanian Review. Communities, Past and Present(edited by Ottmar Trașcă and Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, 2022, 29, Supplement No. 2, ISSN 1221-1249, pp. 9-21.

Florian Kührer-Wielach, „“Hineingestreut ins überflutete Mutterland”: Contingency, Integration, and Identity in “Southeast German” Postwar Discourse”, Transylvanian Review. Communities, Past and Present (edited by Ottmar Trașcă and Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, 2022, 29, Supplement No. 2, ISSN 1221-1249, pp. 90-106.

Virgiliu Țârău, „In Search of the Lost Archives: A Dive Into the Archives of the German Ethnic Group in Postwar Romania”,  Transylvanian Review. Communities, Past and Present (edited by Ottmar Trașcă and Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, 2022, 29, Supplement No. 2, ISSN 1221-1249, pp. 107-121.

Corneliu Pintilescu, „In Search of the Emigration Approval: Transnational and Local Networks Involved in the Emigration Process of Romanian Germans”, Transylvanian Review. Communities, Past and Present (edited by Ottmar Trașcă and Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, 2022, 29, Supplement No. 2, ISSN 1221-1249, pp. 136-154.

 1. 2 articole indexate atât în baza de date ISI, cât şi CEEOL:

Manuela Marin, „Two Souls in One Chest:” The Creation of the German Ethnic Group as Reflected in the Romanian Press. The Case Study: Universul”, Transylvanian Review. Communities, Past and Present (edited by Ottmar Trașcă and Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, 2022, 29, Supplement No. 2, ISSN 1221-1249, pp. 69-89.

Daniela Popescu, „The German Ethnic Group in Romania’s Propaganda Practices Perceived by the Romanian Authorities”, Transylvanian Review. Communities, Past and Present (edited by Ottmar Trașcă and Melania-Gabriela Ciot),Vol. XXIX, Supplement No. 2, 2022, ISSN 1221-1249, pp. 35-47.

 1. 1 articol indexat în baza de date CEEOL:

Adrian Defta, „Hitlerjugend Waffen-SS Division. Faces of Fanaticism”, Acta Musei Napocensis.Historica, vol. 59/II, 2022 (în curs de publicare).

 1. Vernisarea expoziției proiectului la Cluj:

Expoziția intitulată „O perspectivă transnațională asupra Grupului Etnic German: de la începuturile mișcării naziste din România la momentul 23 august 1944” a fost vernisată la BCU Lucian Blaga din Cluj Napoca pe data de 2 noiembrie 2022, putând fi vizitată în această locație până la sfârșitul lunii noiembrie 2022.

link materiale

2021

Conferințe internaționale/International conferences attended:

 • Virgiliu Ţârău, „Swimming against rip currents: Paul Philippi and the issue of the emigration of Romanian Germans (1960–1970)” at the conference: Unter Beobachtung Vertriebenenorganisationen und –funktionäre im Blick der sozialistischen Staaten des östlichen Europas (1949–1989), on-line, 23-24 September 2021, organized by „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”.

 • Ottmar Trașcă, „Die Entwicklung der deutschen Minderheit in Rumänien zwischen 1933-1953/The development of the German minority in Romania between 1933-1953”, at the conference: Danube School 2021, organized by the European Danube Academy, University of Tübingen, Illertissen/Neu-Ulm, 2 November 2021.

 • Corneliu Pintilescu, Ottmar Traşcă, „Instrumentalizing the Nazi Past: Securitate’s infiltration of the Landsmannschaft of the Transylvanian Saxons in the Federal Republic of Germany” at the conference: Unter Beobachtung Vertriebenenorganisationen und –funktionäre im Blick der sozialistischen Staaten des östlichen Europas (1949–1989), online, 23-24 September 2021, organized by „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.

Conferințe naționale/National conferences attended:

 • Virgiliu Ţȃrău, „Trecutul care nu trece. Vinovății ideologice administrate de regimul comunist ȋn școlile germane din Romȃnia ȋn anii 1950”, at Modernism, modernizare, modernitate. Perspective istoriografice și metodologice, Cluj-Napoca, 13-15 October 2021, organized by the Romanian Academy, Cluj Branch and Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca.

 • Corneliu Pintilescu, „Transferuri de motive discursive și strategii ale propagandei naziste din Reich ȋn rȃndul germanilor din Romȃnia la sfȃrșitul anilor 1930 și ȋnceputul anilor 1940”, at Modernism, modernizare, modernitate. Perspective istoriografice și metodologice, Cluj-Napoca, 13-15 October 2021, organized by the Romanian Academy, Cluj Branch and Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca.

 • Ottmar Trașcă, „Proiecții ale Grupului Etnic Germani referitoare la soluționarea chestiunii Transilvaniei, 1940-1944”, at Modernism, modernizare, modernitate. Perspective istoriografice și metodologice, Cluj-Napoca, 13-15 October 2021, organized by the Romanian Academy, Cluj Branch and Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca.

 • Corneliu Pintilescu, Ottmar Trașcă, „Germanii și tradițiile lor pierdute în satele Transilvaniei”, at Politici sociale în Romȃnia comunistă: Ediția a VI-a. Lumea rurală în comunism, 20-25 September 2021, organized by Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca and Sigher Memorial.

 • Corneliu Pintilescu, „Construind comunitatea rasială nazistă («Volksgemeinschaft») în Europa de Sud-Est: Motive și strategii discursive în propaganda nazistă din presa germană din România. Un șantier de cercetare” at the online workshop O perspectivă transnaţională asupra Grupului Etnic German din România: dezbateri teoretice şi metodologice, 28-29 May 2021, organized by George Baritiu Institute of History.

 • Florian Kührer-Wielach: „Notizen, Reflexionen, Parallelen. Rückblicke auf die Deutsche Volksgruppe in Rumänien–ein Ansatz”, at the online workshop O perspectivă transnaţională asupra Grupului Etnic German din România: dezbateri teoretice şi metodologice, 28-29 May 2021, organized by George Baritiu Institute of History.

 • Ottmar Trașcă, „Surse arhivistice referitoare la Grupul Etnic German din România, 1940-1944”, at the online workshop O perspectivă transnaţională asupra Grupului Etnic German din România: dezbateri teoretice şi metodologice, 28-29 May 2021, organized by George Baritiu Institute of History.

 • Virgiliu Ţârău, Considerații asupra destinului fostelor arhive ale GEG, 28-29 mai 2021, at the online workshop O perspectivă transnaţională asupra Grupului Etnic German din România: dezbateri teoretice şi metodologice, 28-29 May 2021, organized by George Baritiu Institute of History.

Articole publicate în reviste indexate ERIH și CEEOL/Articles published in peer-reviewed journals (indexed in ERIH and CEEOL):

Ottmar Trașcă, „Loialitate dublă. Evoluții politice în cadrul minorității germane din România, 1933–1940”, in Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series Historica, LVX, 2021, pp. 171-197.

Corneliu Pintilescu, „Biserica Evanghelică C.A în România postbelică: rivalităţi interne, intervenţii externe şi instrumentalizarea trecutului nazist”, in Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series Historica, LVX, 2021, pp. 197-216.

Adrian Dragoș Defta, „Divizia Hitlerjugend: Ideologie și Etos”, Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series Historica, LVX, 2021, pp. 147-169.

Evenimente organizate/Organized Events:

Conferință inaugurală a proiectului NS-GEG/Project Opening Conference held

Inaugurarea paginii web și a contului de Facebook/Launching the project website and the Facebook account

Prof. dr. hab. Constantin Iordachi:

A fost Legiunea ‘Arhanghelului Mihail’ o mișcare fascistă? Noi perspective teoretice și comparative

18 martie 2021, 18.00 (Online)

Workshop Online:

O perspectivă transnaţională asupra Grupului Etnic German din România: dezbateri teoretice şi metodologice, 28-29 mai 2021:

Încărcarea pe pagina web a proiectului a primelor materiale vizuale din arhive:

Link către documente arhivistice:

https://mega.nz/folder/AkxHkKJA#TR0x4sdVWeJbaq1W7JbGNA

Link către materiale vizuale:

https://mega.nz/folder/ttpTlQgC#KyBTi0jTaZyawz08uWNpnA

Raportul științific pentru perioada ianuarie-decembrie 2021 poate fi accesat aici/The scientific report for the period January – December 2021 can be found here