Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

POPA-ANDREI MIRELA

POPA-ANDREI MIRELA

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din

Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu, nr.12+14

400088,Cluj-Napoca

email: mirela_and_rei@yahoo.com

 

STUDII:

2000-2005, doctorandă a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Modernă cu teza: Vicariatul Rodnei (1848-1914), coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Nicolae Bocșan. Doctor în istorie din aprilie 2005.

1995-1996, Masteratul de Istorie Modernă Comparată, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

1990-1995, cursurile Facultăţii de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Licență 1995).

1986-1990, cursurile Liceului „George Coșbuc”din Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, profil pedagogic (Bacalaureat 1990).

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Istoria modernă a Transilvaniei în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX, cu precădere istoria ecleziastică, istoria învățământului românesc, istoria elitelor ecleziastice, evoluția mișcării naționale a românilor din Transilvania (1849-1918), istoria ținutului năsăudean, istoria mentalităților colective. La acestea, în ultimii ani, s-a adăugat preocuparea pentru studierea Primului Război Mondial recuperat din perspectiva fenomenologiei frontului, a propagandei şi a patriotismului de război.

Editarea-publicarea de documente privind mișcarea de emancipare politico-națională a românilor din Transilvania după revoluția pașoptistă până la Primul Război Mondial. Transcriere şi colaţionare de documente, tehnoredactare-editare în ediţie critică, indici de nume și localități etc.

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)
 • iulie 2017 – prezent: cercetător științific principal II, Institutul de Istorie „George Barițiu”, sectorul de Istorie Națională.
 • ianuarie 2006 – iunie 2017, cercetător științific principal III, Institutul de Istorie „George Barițiu”, sectorul de Istorie Modernă.
 • 2019-2021, Grant GAR-UM- 2019-II-2.7-12, Învățământul economic mediu din Transilvania și aportul său la formarea elitelor și spiritului antreprenorial. Derulat prin Filiala Cluj a Academiei Române. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2017-2019, Grant CNCS-UEFISCDI, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0661 Social and professional trajectories in concurrent confessional spaces: Transylvania 1850-1918. Derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2015-2017, Grant CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-0363, Propaganda de război şi Bisericile româneşti din Transilvania (1914-1918). Derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2011-2014, Grant CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2011-3-0286, Mecanisme de selecţie şi promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz – elita greco-catolică. Derulat prin Filiala Cluj a Academiei Române. (Director de proiect).
 • 2007-2010, Proiect parteneriat D1-051, Arhivele: sistem integrat de dezvoltare de conţinut arhivistic adnotat semantic; Programul 4 – Parteneriate în domeniiile prioritare. Derulat prin Universitatea tehnică din Cluj-Napoca. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2007-2008 Grant CNCSIS, tip A, cod 1254, Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2004-2006 Grant CNCSIS, tip A, cod 23/415, Identităţi etnico-confesionale şi integrarea europeană. Perspectiva Transilvaniei în secolul al XIX-lea şi începutul secolulului al XX-lea. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2003-2004, Grant CNCSIS, tip At, cod 320, Organizarea constituţională a Bisericii Române Unite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2003-2004 Grant CNCSIS, tip At, cod 417, Instituţia vicariatului în Biserica Greco-catolică română între 1849-1914. (Director de proiect).
 • 2001-2003, Grant CNCSIS, tip A, cod 45, Instituţii ecleziastice din Transilvania în epoca modernă. (Membră în echipa de cercetare).
 • 2001-2002, Grant CNCSIS, tip At, cod B 06/18, Relaţiile Bisericii Române Unite cu Sfântul Scaun în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. (Membră în echipa de cercetare).
ACTIVITATE DIDACTICĂ
 • Septembrie 2004-31 august 2005 cadru didactic titular la Grupul Școlar „Aurel Vlaicu” din Cluj-Napoca.
 • 2000-2003, predare seminarii de istorie modernă a României în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB Cluj Napoca.
 • septembrie 1996-31 august 2000 cadru didactic titular la Grupul Școlar „Aurel Vlaicu” din Cluj-Napoca.
 • septembrie 1995-31 august 1996 cadru didactic la Școala Generală din Sânpaul, jud. Cluj.
 • Membră în comisii de îndrumare școala doctorală, specialitatea istorie a SCOSAAR, filiala Cluj-Napoca.
COMPENTENȚE SPECIALE (CUNOȘTINȚE DE PALEOGRAFIE, LIMBI CLASICE, ETC)
 • Cunoștințe de paleografie româno-chirilică de secol XIX;
 • Cunoștințe de paleografie italiană și latină de secol XIX
 • limbajul documentelor istorice.
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
 • Engleză, bine
 • Italiană, bine
 • Franceză, satisfăcător
 • Maghiară, nivel începător.
BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE
 • Roma-Vatican, 7-14 mai 2017 stagiu de cercetare în Arhivele Sfântului Scaun [În cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-0363].
 • Cambridge (Anglia) 1-10 august 2016, stagiu de cercetare-documentare la Cambridge University Library în vederea consultării celor mai noi apariții bibliografice și a bazelor de date pe tema Primului Război Mondial, în special a literaturii de specialitate referitoare la propagandă-biserică-mobilizare, implicarea populației civile în susținerea frontului, frontul de acasa (home front) în Primul Război Mondial etc. [În cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-0363].
 • Londra (Anglia) 5-10 august 2014, stagiu final de cercetare-documentare la British Library în Londra în vederea consultării ultimelor apariții bibliografice și a bazelor de date pe tema cercetărilor prosopografice, a ultimelor apariţii pe tema istoriei elitelor în vederea finalizării studiilor incluse în volumul de studii propus ca rezultat pe anul 2014, în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2011-3-0286;
 • Roma-Vatican, 21-26 iunie 2014, stagiu de cercetare în Arhivele Sfântului Scaun; scop: definitivarea documentării pentru volumul de studii aferent ultimului an al proiectului PN-II-RU-TE-2011-3-0286.
 • Paris (Franţa) 27 octombrie – 3 noiembrie 2013, stagiu de cercetare-documentare în instituţii ştiinţifice de interes pentru cercetarea aferentă proiectului PN-II-RU-TE-2011-3-0286 (La Bibliotheque Universitaire de Fels, La Bibliotheque Oecumenique et Scientifique d’Etudes Bibliques, La Bibliotheque de la Faculte de Droit Canonique, La Bibliotheque Etudes byzantines, care aparțin de L’Institut Catholique de Paris).
 • Roma-Vatican, 27 octombrie – 3 noiembrie 2012, stagiu de cercetare şi documentare în arhivele vaticane şi bibliotecile pontificale. [În cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2011-3-0286].
 • Budapesta, 2 – 10 iulie 2012, stagiu de cercetare şi documentare în Arhivele Maghiare de Stat din Budapesta (Magyar Országos Levéltár); scop: identificarea, transcrierea sau fotocopierea pieselor documentare necesare pentru completarea vol. VII/1 din Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. [În cadrul programului de schimburi interacademice între Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe].
 • Roma-Vatican, 5-14 iunie 2012, stagiu de cercetare şi documentare în arhivele vaticane şi bibliotecile pontificale realizat; scop: idendificarea şi colectarea (sub formă de copii xeroxuri şi fotocopii) documentelor necesare pentru atingerea obiectivelor ştiinţifice propuse în proiectul intitulat „Mecanisme de selecţie şi promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz – elita greco-catolică”, [În cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2011-3-0286].
 • Budapesta, 25septembrie –8 octombrie 2011, stagiu de cercetare-documentare la Arhivele Naţionale Maghiare și biblioteci; scop: documentare şi cercetare ştiinţifică; identificarea materialului documentar , precum şi fotografierea unor piese documentare inedite, importante pentru elaborarea vol. VII din Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, volum aflat în curs de pregătire; [Schimb interacademic].
 • Budapesta, iunie 2009, stagiu de cercetare-documentare la Arhivele Naţionale Maghiare; scop: documentare şi cercetare; identificarea, transcrierea şi fotografierea unor piese documentare necesare pentru vol. VI din Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. [Schimb interacademic].
 • Budapesta, 22 octombrie – 7 noiembrie 2008, stagiu de cercetare-documentare la Arhivele Naţionale Maghiare, deplasare în scop de documentare cu finanţare din grantul CNCSIS 1254: identificare, transcriere şi/sau fotocopiere de material arhivistic în vederea elaborării volumului II de studii pe marginea temei precizate (Spiritul Europei. Instituţii transilvane în epoca reformismului habsburgic).
 • Budapesta, 5 –18 octombrie 2007, stagiu de documentare desfășurat la Arhivele Naţionale Maghiare; scop: identificarea, transcrierea şi fotografierea unor piese documentare necesare pentru vol. VI din colecția Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. [Schimb interacademic].
 • Budapesta, 22 octombrie – 3 noiembrie 2007, stagiu de cercetare-documentare la Arhivele Naţionale Maghiare, finanţare din grantul CNCSIS 1254; scop: documentare; identificare, transcriere şi fotocopiere de material arhivistic în vederea elaborării unui volum colectiv
 • Roma-Vatican, martie-iunie 2005, stagiu de cercetare şi documentare în Archivio Segreto Vaticano şi în bibliotecile pontificale din Vatican și Roma; [bursă de studiu acordată de guvernul român].
 • Roma-Vatican, mai-iunie 2003, stagiu de cercetare şi documentare în Arhivele pontificale şi în bibliotecile de specialitate; [bursă oferită de Episcopia greco-catolică de Oradea în vederea finalizării cercetărilor pentru teza de doctorat].
EVALUĂRI ŞI MENTORING
 • Peer-reviewer la diferite reviste de specialitate din domeniul științelor istorice din România (Acta Musei Napocensis,, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Historica etc.).
 • Membră desemnată în comitete de îndrumare a doctoranzilor și în comisii de doctorat.
ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINȚE SAU PANELURI LA CONFERINȚE INTERNAȚIONALE (INCLUSIV DIN ROMÂNIA)
 • Cluj-Napoca-Arcalia (jud. B-N) 26 iulie-7 august 2007, membră a Comitetului de organizare a Şcolii de vară cu titlul Integrarea europeană. Europa Unită: Premise, realizări şi perspective, ediţia a II-a, desfăşurată sub patronajul Universităţii „Babeş-Bolyai”, al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, al Institutului de Istorie Ecleziastică şi al Institutului Italo-Român de Studii Istorice. Școala de vară cu participare internaţională din Italia, Ungaria şi România. Prima ediție s-a organizat în Italia, la Messina (2006).
 • Membră în comitetul științific al conferinței internaționale: Europa Centrală la „…Spargerea lumii”. Declarația de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918; Oradea, 9-11 octombrie 2018.
 • Membră în echipa de organizare a evenimentului Maratonul Istoriei la Institutul de istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 12 octombrie 2018.
 • Membră în comitetul de organizare al conferinței internaționale 1848-1918-2018, Afirmarea unei națiuni; Cluj-Napoca, 18-20 octombrie 2018.
 • Membră în echipa de realizare a expoziției Românii spre Marea Unire, organizată de Muzeul național de Istorie a Transilvaniei in cadrul programului „Centenar România 100” (2018).
MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE
 • Membră a Grupului Extern Român afiliat Institutului pentru Istoria Risorgimentului Italian (l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) din Roma.
 • Membră a Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan” al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 • Membră a Asociației Societatea Istorică „George Barițiu”, Cluj-Napoca.
PREMII ŞI DISTINCŢII
 • Premiul „George Bariţiu” al Academiei Române pe anul 2006 pentru lucrarea: La granita Imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei in a doua jumatate a secolului al XIX-lea.
ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

Cărți și monografii:

 1. Mirela Popa-Andrei, La granita Imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006.

Ediții de documente:

 1. Ioan Vancea. Pastorale și circulare 1865-1869, ediţie şi studiu introductiv de Nicolae Bocşan, Mirela Andrei. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitara Clujeana (PUC), 2003, p. 316 (Co-editor).
 2. Documente privind Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. III. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006, LVIII + 640 p. (co-editor).
 3. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. IV. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007, LXIX + 790 p. (Co-editor).
 4. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. V. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2008, LXI + 710 p. (Co-editor).
 5. Mirela Andrei-Popa, Aurelia-Mariana Dan, Şcoală şi Biserică. Circularele şcolare din vicariatul Rodnei 1851-1918. Vol. I. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2008, 282 p.
 6. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. VI. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2011, LXXXIV+533 p. (Co-editor).
 7. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. VII/1. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015, p. C+505 (Co-editor).
 8. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. VII/2. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2019, p. LXXXI + 479. (Co-editor).

 

Volume coordonate:

 

Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română Unită (1853-1918). Dicţionar, volum întocmit de Mirela Popa-Andrei (coord.), Ana Victoria Sima, Diana Covaci, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, 454p.

 

Recruitment and Promotion among The Romanian Greek-Catholic Eccelesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Sudies. Volum întocmit de Mirela Popa-Andrei (coord.), Diana Covaci, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 226p.

 

Fascinaţia trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Daniela Deteşan, Mirela Popa-Andrei și Loránd Mádly, Cluj-Napoca, Editura Mega şi Editura Argonaut, 2014, 611 p.

 

Studii și articole în reviste de specialitate:

 

a.) în străinătate:

 1. „I romeni della Transilvania e l’imperatore austriaco. La metamorfosi del mito del “buon imperatore” (fine ‘700 – secondo ‘800)”. Annuario dell’Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia, VI-VII, no. 6-7, a cura di Ioan-Aurel Pop. Cristian Luca etc. Bucarest – Venezia: Casa Editrice dell’Istituto Culturale Romeno, 2005, p. 449-459.
 2. „Etnie şi confesiune la românii sud-dunăreni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Misiunea greco-catolică de la Vidin”. Studii şi cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric şi cultural, Zrenianin-Novi Sad: Editura ICRV, 2010, p. 41-68. [În colaborare cu Ion Cârja].
 3. „La Prima Guerra Mondiale attraverso gli occhi di chi vi ha partecipato. Due diari di guerra romeni (1914-1916)” în Quaderni della casa Romena di Venezia, XII, Venezia, 2017, p. 39-53.

 

b.) în țară:

 1. „Prefigurarea şi naşterea mitului ”bunului împărat” la românii din Ardeal. Consideraţii teoretice”. Cele trei Crişuri, Oradea, partea I în nr. 3-4/1996 p. 5-6, partea a II-a în nr. 5-6/1996, p.7-8.
 2. „Aspecte privind mitul ”bunului împărat” în sensibilitatea colectivă românească din Ardeal la 1848”. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie. Vol. I. Reşiţa: Editura Banatica, 1996, p. 79-89.
 3. „Românii ardeleni şi împăratul austriac. Avatarurile mitului ”bunului împărat” de la sfârşitul secolului al XVIII-lea la perioada postpaşoptistă”. Revista Bistriţei, vol. XV, 2001, p. 215-223.
 4. „Preoţimea greco-catolică din vicariatul Rodnei la mijlocul secolului al XIX-lea. Între public şi privat”. Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală, vol III. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2002, p. 114-122.
 5. Consideraţii istoriografice privind evoluţia vicariatului Rodnei în secolul al XIX-lea, în, „Revista Bistriţei”, nr. XVI, 2002, p. 225-246.
 6. „Clerul parohial şi personalul ecleziastic auxiliar greco-catolic din vicariatul Rodnei în deceniul neoabsolutismului”. Arhiva Someşană, seria a III-a, nr. I, 2002, p. 107-145.
 7. „Începuturile învăţământului năsăudean. Şcolile triviale”. Arhiva Someşană, seria a III-a, nr. II, 2003, p. 31-47.
 8. „Învăţământul primar din vicariatele Haţegului şi Rodnei între secularizare şi autonomie (1850-1860) (L’insegnamento elementare nei vicariati di Haţeg e Rodna fra la secolarizzazione e l’autonomia, 1850-1860)”. Annuario dell’Istituto Italo-Romeno di studi storici, tomo I. Cluj-Napoca: Editrice Presa Universitară Clujeană, 2004, p. 85-93 [În colaborare cu Vulea Camelia].
 9. „Le Saint-Siège et l’institution des évêques dans le cadre de l’Église roumaine unie à Rome”. „Transylvanian Review”, vol. XIII, nr. 1. Cluj-Napoca: Editrice Romanian Cultural Institute, The Center for Transylvanian Studies, 2004, p. 42-52.
 10. „Viaţa religioasă în dieceza Gherla reflectată în circularele episcopului Ioan Vancea (La vita religiosa nella Diocesi di Gherla riflessa nelle dispositioni vescovili di Ioan Vancea)”. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologica Catholica, Anul XLIX, nr. 1, 2004, p. 145-152. [În colaborare cu Nicolae Bocşan].
 11. „Impactul legislaţiei şi politicii şcolare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de Gherla 1867-1918”. Revista Bistriţei, vol. XVIII, 2004,p.177-187.
 12. „Din istoria şcolilor populare năsăudene 1830-1866 (fragment)”. Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu”, Cluj Napoca, vol. XLIII, Series Historica, 2004, p. 499-523.
 13. „Autonomia unei bisericii. Memorandul vicariatului foraneu al Rodnei din 1882 adresat episcopului de Gherla, Ioan Szabó”. Arhiva Someşană, nr. III, 2004, p. 239-257.
 14. „Edificii bisericeşti în vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”. Arhiva Someşană, nr. IV, 2005, p. 187-197.
 15. „Scurt istoric al Vicariatului Rodnei”. Anuarul Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România – Filiala Bistriţa Năsăud, vol. 1. Bistriţa: Editura Supergraph, 2006, p. 123-129.
 16. „Sinodul vicarial al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. Identitate şi alteritate, nr. 4. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2007, p. 19-37.
 17. „Şcoala confesională năsăudeană în timpul regimului politic dualist austro-ungar”. Arhiva Someşană, nr. V, 2006, p. 107-120.
 18. „Între voinţa comunităţii şi decizia episcopală. Instituirea preoţilor năsăudeni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. Anuarul Institutului de Istorie Cluj, Series Historica, nr. XLVI, 2007, p. 207-223.
 19. „Competenţele vicarului foraneu din Biserica română greco-catolică. Studiu de caz:Vicarul Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”.Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologica Catholica, Anul LII, nr. 3, 2007, p. 145-158.
 20. „Repere ale publicisticii româneşti provinciale în perioada interbelică: Arhiva Someşană şi Ţara Bârsei. Analiză comparativă”. Ţara Bârsei, serie nouă, nr. 7, 2008; p. 202-209.
 21. „Formaţia intelectuală şi teologică a clerului năsăudean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. în Ţara Bârsei, serie nouă, nr. 8, Braşov, 2009, p. 80-87.
 22. „The Forane Vicarage in the Romanian Greek-Catholic Church. Historiographical and Theoretical Considerations”. Transylvanian Review – Aspects of Confessional Diversity within thr Romanian Space. Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, nr. XIX, Supplement, no. 3, 2010, p. 127-143.
 23. „Organizarea religios-bisericească a Ţării Năsăudului în secolul al XIX-lea. In Europa, Revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie, Anul IV, nr. 7, Novi Sad, 2011.
 24. „Vicariatul foraneu în Biserica română greco-catolică. Considerații istoriografice și teoretice”. Acta Musei Porolissensis, Istorie-etnografie, vol. XXXIV, Zalău, 2012, p. 19-28.
 25. The Formation of An Ecclesiastical Elite in the Modern Era: A Comparative Approach of Two Cathedral Chapters”. Economic and Social Evolutions at the Crossroads of the World-System: Eastern and Central Europe from the Early Modern Age to the Twentieth Century, editori Iosif Marin Balog şi Rudolf Gräf, Cristian Luca, Transylvanian Review, 2, Supplement, 2013, p. 140-154. [În colaborare cu Diana Covaci].
 26. Canonic la Oradea. Recrutarea şi promovarea canonicilor în Dieceza greco-catolică română de Oradea-Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, nr. LII, 2013, p. 43-61.
 27. „The Recruitment of an Ecclesiastical Elite: the Canons of the Cathedral Chapters in Oradea and Blaj”. Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj, Series Historica, vol. LII, Supliment, 2013, p. 117-140. [În colaborare cu Diana Covaci].
 28. „Instituţii de formare a elitei locale: Seminarul domestic greco-catolic din Oradea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. Şcoala Ardeleană. Anuar VII/2013, editori Remus Câmpeanu, Varga Attila, Florin Jula. Oradea: Editura „Episcop Vasile Aftenie”, 2014, p. 117-136;
 29. „Vicarii foranei din provincia mitropoliană de Alba-Iulia şi Făgăraş (1853-1918): segment important al elitei ecleziastice româneşti”. Acta Terrae Fogarasiensis, nr. IV, Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 361-370.
 30. Dinastiile preoţeşti: sursă de recrutare a elitei ecleziastice greco-catolice. Studiu de caz: episcopiile Oradea şi Gherla (1853-1918)/Priestly dynasties: source of recruitment for the Romanian Greek Catholic Ecclesiastical Elite. Case Study: the Dioceses of Oradea and Gherla (1853-1918)”. Țara Bărsei, vol. XIV, 2015, p. 167-177.
 31. „Priestly Dynasties: Recruitment Pools for the Greek-Catholic Clerical Elite. Case Study: The Dioceses of Oradea and Gherla (1853-1918)”. Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, vol. LV, Supliment, editori Marin Balog și Vlad Popovici, 2016, p. 87-104.
 32. „The Literature of War – A New Perspective. Case Study: Romanian War Diaries (1914-1916)”. Transylvanian Review, vol. XXV, no.4 (Winter), 2016, p. 65-76.
 33. Rifugiati nel proprio paese. Il confino dei gerarchi romeni della Transilvania dopo l’entrata della Romania in guerra (1916)”. Crisia, nr. XLVI, Oradea, 2016, p. 143-150.
 34. „Ipostaze ale preotului în comunitățile românești din Transilvania în anii Marelui Război”. Anuarul de Istorie a Institutului „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, vol. LVI, 2017, p. 243-255.
 35. „L’élite ecclesiastica dei romeni transilvani ed il movimento di emancipazione politico-nazionale (1860-1865)”. Crisia, nr. XLVII, Oradea, 2017, p. 117-127.
 36. „Elite rurale și învățământ confesional în societatea românească transilvană în anii Marelui Război” în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, vol. LVII, 2018, p. 99-109.
 37. „Preparandia greco-catolică de fete din Gherla la început de drum (1915)”. Revista Bistriței, nr. XXXII. Cluj-Napoca: Editura Accent, 2018, p. 143-149.

 

Studii și capitole în volume colective:

 

a.) în străinătate:

 1. „La Santa Sede e la nomina dei vescovi nella chiesa greco-cattolica romena di Transilvania. Il caso del vescovo Ioan Vancea di Gherla”. In I Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di storia ecclesiastica, coord. Ion Cârja, p. 131-139. Bucarest-Roma: Casa Editrice Scriptorium, 2004.
 2. „Die Geschichte der Kirchen Siebenbürgens Überblick im Zeitraum 1740-1848”. In Die Geschichte der Christlichen Kirchen Aufarbeiten, Hsg. Dieter Branders, p. 70-76. Leipzig-Accent: Evengelische Verlagsanstalt, 2007.
 3. ”The Ecclesiastical Elite in the Romanian National Movement from Transylvania during the Semi-Liberal Period (1860–1865)”. In Empires and Nation from the Eighteenth to the Twentieth Century, volume 2, editors Antonello Biagini, Giovanna Motta, p. 221-230. Cambridge Scholars Publishing, 2014. http://www.cambridgescholars.com/empires-and-nations-from-the-eighteenth-to-the-twentieth-century-2
 4. ”The Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania: 1853-1918. Intellectual and Professional Pathways”. In Recruitment and Promotion among The Romanian Greek-Catholic Eccelesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Sudies, coord. Mirela Popa-Andrei, p. 15-108. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2014. [În colaborare cu Diana Covaci].
 5. „Istituzioni di formazione dell’èlite locale: il seminario domestico greco-cattolico di Oradea nella seconda metà del XIX secolo”. In La Scuola Transilvana, editori Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Varga Attila, Florin Jula, p. 131-153. Nyíregyháza – Oradea: Casa Editrice „Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola”, 2014.
 6. „Agli inizi dell’Accademia Teologica di Oradea Mare:l’allontanamento dei studenti romeni dal Seminario latino (1912)”. In La Scuola Transilvana, vol.II, coord. Remus Câmpeanu, Varga Attila, Anca Elisabeta Tatay, p. 183-196. Nyíregyháza: Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015.
 7. ”The Priests’ Manifold Roles in Transylvania’s Romanian Communities during World War I”. In Persuading Minds Propaganda and Mobilisation in Transylvania during World War I, eds. Ana Victoria Sima & Teodora Alexandra Mihalache, p. 27-50. Berlin: Peter Lang, 2018.

 

b.) în țară:

 1. „Şcolile elementare greco-catolice din vicariatul Rodnei la mijlocul secolului al XIX-lea”. In Biserica română unită cu Roma, greco-catolică: istorie şi spiritualitate. 150 de ani de la înfiinţarea mitropoliei române unite cu Roma, greco-catolică la Blaj, coord. Pr. Dr. Cristian Barta și Drd. Zaharie Pintea, p. 419-430. Blaj: Editura „Buna Vestire”, 2003.
 2. „Locul şi rolul vicariatului foraneu în sistemul instituţional al bisericii greco-catolice române: centru sau periferie? Vicariatul Rodnei între 1860-1875”. In Centru şi periferie, p. 203-217. Cluj Napoca: Editura Accent, 2004.
 3. „Politici şcolare în monarhia habsburgică şi efectele lor asupra învăţământului din graniţa năsăudeană în secolele XVIII-XIX”. In Biserică şi comunitate în Banat şi Transilvania, I, p. 31-47. Timişoara: Editura Marineasa, 2007.
 4. „Scurtă privire asupra bisericilor transilvănene între anii 1740-1848”. In Healing of memories. Punte între biserici, culturi şi religii (un proiect de împăcare), coord. Dieter Branders şi Olga Lukács, p. 55-60. Cluj-Napoca: Editura Accent, 2007.
 5. „Vicariatul foraneu greco-catolic: abordări şi perspective”. In Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, coord. Constantin Bărbulescu et al. p. 141-151. Cluj-Napoca: Editura PUC, 2007.

6.„Biserica ortodoxă din Transilvania în anii reformismului austriac”. In În spiritul Europei. Administraţia şi confesiunile din Transilvania în timpul reformismului terezian şi iosefin (1740-1790), coord. Remus Câmpeanu şi Anca Câmpian, autori Varga Attila, Greta-Monica, Mirela Popa-Andrei, Anton Dörner, p.131-196. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2009.

 1. „Legea şcolară 38/1868 şi efectele sale asupra evoluţiei învăţământului confesional năsăudean”. In 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est, editori Gidó Attila, Horváth István și Pál Judit, p. 127 – 141. Cluj-Napoca: Editura Kriterion, 2010.
 2. „Transilvania e Lombardia durante il riformismo asburgico. Una prospettiva comparata”. In Unità nazionale e modernità nel Risorgimento italiano e romeno. Atti del convegno internazionale in occasione di 150 anni dell’Unità d’Italia (Bistriţa 10-12 dicembre 2010), coord. Ion Cârja, p. 15-32. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2011.
 3. „Dispute confesionale şi acţiune politică la românii transilvăneni. Din epoca iluministă la era semiliberală”. In Realităţi sociale şi implicare politică a românilor din Transilvania între 1849-1867. Studii, coord. Dumitru Suciu, p. 393-453. Bucureşti: Editura Academiei, 2011.
 4. „Centru şi periferie. Epoca reformismului austriac în Transilvania şi Lombardia”. In Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima și Ion Cârja, p. 31-49. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012.
 5. „Gândire şi acţiune naţională românească la Dimitrie Moldovan şi George Bariţiu în anii 1861-1863”. In Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu și Dumitru Suciu, p. 166-178. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2012.
 6. „Biserică, preoți și comunitate religioasă în Runcu Salvei (1849-1948)”. Fabricat în Runcu Salvei. Aspecte monografice, coordonat de Vasile Lechințan, Adrian Onofreiu și Mircea Prahase, p. 329-372. Cluj-Napoca: Editura Eikon, 2013.
 7. „Intelectualitatea ecleziastică greco-catolică orădeană în preajma şi la începutul primului război mondial”. In Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (sec. XVIII-XX). Cercetătorului ştiinţific Gr. I dr. Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Varga Attila și Iosif Marin Balog, p. 121-130. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2014.
 8. „Academia teologică din Gherla-Cluj în perioada interbelică”. In Fascinaţia trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Daniela Deteşan, Mirela Popa-Andrei și Loránd Mádly, p. 421-436. Cluj-Napoca: Editura Mega şi Editura Argonaut, 2014.
 9. „The Ecclesiastical Authorities’s Refuge from the Advancing Frontlines during World War I. Case Studies: Oradea (1916-1917) and Blaj (1918-1919)”. In Primul război mondial. Perspectivă istorică și istoriografică/World War I. A Historical and Historiographical Perspective, ed. Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru și Oana Mihaela Tămaș, p. 377-388. Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane & Presa Universitară Clujeană, 2015. [În colaborare cu Diana Covaci]
 10. „Din avatarurile înființării Academiei Teologice Oradea Mare. Episodul eliminării studenților români din Seminarul latin (1912)”. In Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu, coord. Angela Rus, Ottmar Trașcă și Virgiliu Țârău, p. 195-207. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2015.
 11. „Copiii în vreme de razboi. O perspectivă transilvăneană asupra Primului Război
  Mondial/Der Krieg der Kinder. Eine siebenbürgische Perspektive über den Ersten Weltkrieg”. In Multiculturalism, identitate și diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Loránd Mádly și Dumitru Țeicu, p. 501-516. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2015. [În colaborare cu Ana Victoria Sima]
 12. „L’intelletualita ecclesiastica greco-cattolica di Oradea Mare (Gran Varadino) all’inizio della Prima Guerra Mondiale”. In Imperi e nazioni nell’Europa centro-orientale alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, a cura di Ion Cârja, introduzione di Andrea Ciampani, p. 203-213. Roma-Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2016.
 13. „Children during a Time of War. A Transylvanian Perspective”. In World War I în World War I – The other face of the war, edited by Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner & Oana Mihaela Tămaș, p.501-516. [Cluj-Napoca]: Romanian Academy – Centre for Transylvanian Studies & Cluj University Press (print), 2016 (e-book). [În colaborare cu Ana Victoria Sima]
 14. ”Ierarhi români în refugiu. Secvențe din viața Bisericii Greco-catolice române din Transilvania în vremea Primului război Mondial”. In Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII-XX, coord. Cornel Sigmirean și Corina Teodor, p. 199-209. Cluj-Napoca: Editura Argonaut – Gatineau: Symphologic Publishing, 2016. [În colaborare cu Diana Covaci].
 15. „Primul Război Mondial reflectat în jurnale de front românești (1914-1916)”. In Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, editori Valentin Orga, Ottmar Trașcă, Liviu Tîrău și Virgiliu Țîrău, p. 241-253. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2017.
 16. «Daţi Cesarului ce este al Cesarului… » Clerul român din Ardeal în slujba propagandei de război (1914-1916)”. In Modernizare economică, socială şi spirituală în Europa Est-Centrală: In honorem Prof. Univ. Dr. CSUCSUJA István, coord. Lönhárt Tamás Nagy Róbert Miklós și Hunyadi Attila-Gábor, p. 158-167. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2017.
 17. „Elita ecleziastică a românilor transilvăneni și mișcarea de emancipare politico-națională. Din epoca reformismului luminat în anii (semi)liberalismului austriac”. In Petru Maior și prietenii:Lucrările Simpozionului Național desfășurat la Regin în perioada 2-3 septembrie 2016, editor Laura Stanciu, p. 155-172. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2018.
 18. „Școli și învățători în vremea Marelui Război. Studiu de caz: învățământul confesional din dieceza greco-catolică Gherla (1914-1916)”. In Nicolae Bocșan. Istoria sub semnul Generozității și Umanității, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan și Mihaela Bedecean, p. 129-144. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2018.
 19. „Femeile si războiul. Studiu de caz: femeile române din Transilvania în anii Primului Război Mondial”. In Declarația de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918, coord. Gabriel Moisa, Sorin Șipoș și Ion Eremia, p. 39-53. București: Editura Academiei Române, 2018.

 

Recenzii:

 

Peste 20 de recenzii publicate în reviste de specialitate din țară și o recenzie în străinătate [Marele Război și Europa danubiano-balcanică, coord. Francesco Guida, versiunea română îngrijită de Ana Victoria Sima și Monica Fekete, Cluj-Napoca: Academia Română – Centrul de Studii Transilvane și Presa Universitară Clujeană, 2016 – recenzie publicată în Il Veltro. Rivista della civiltà italiana, Anno LX, no. 4-6, 2016, p. 133-140].

 

Participări la manifestări științifice interne și internaționale:

 

a.) în țară:

– Lugoj, iunie 1996, sesiunea științifică „Spațiile Alterității”, ediția I; organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Catedra de Istorie Modernă și Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj; comunicarea intitulată: Revolutia de la 1848. Un exemplu despre functionarea mitului “bunului impărat” la românii ardeleni

– Lugoj, decembrie 1998, sesiunea științifică „Spațiile Alterității”, ediția a III-a; organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Catedra de Istorie Modernă și Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, comunicarea intitulată: Mitul “bunului împărat” şi românii ardeleni. Consideraţii teoretice

– Lugoj, 2001, sesiunea științifică `Spațiile Alterității”, ediția a VI-a; organizatori Univ. „Babeș-Bolyai, Catedra de Istorie Modernă și Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, comunicarea intitulată: Preoțimea greco-catolică din Vicariatul Rodnei. Între public și privat.

Cluj-Napoca, mai 2003, sesiunea internațională „Stat și Biserică în Europa”, organizator Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie, comunicarea prezentată: L’insegnamento elementare nei vicariati di Haţeg e Rodna fra la secolarizzazione e l’autonomia, 1850-1860. [În colaborare cu Camelia Vulea].

– Blaj, iunie 2003, simpozion omagial „150 de ani de la înființarea mitropoliei greco-catolice de Alba Iulia și Făgăraș”, comunicarea prezentată: Școlile elementare greco-catolice din vicariatul Rodnei la mijlocul secolului al XIX-lea.

– Lugoj, octombrie 2003, Simpozionul omagial „150 de ani de la întemeierea Episcopiei greco-catolice de Lugoj 1853-2003. Identitate şi alteritate”, ediţia a VIII-a, organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Catedra de Istorie Modernă, Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj și Episcopia greco-catolică de Lugoj, participare cu prezentarea: Instituirea episcopului Ioan Vancea în scaunul armenopolitan.

– Cluj-Napoca, noiembrie 2003, simpozion omagial „150 de ani de la înființarea episcopiei greco-catolice de Gherla”, comunicarea prezentată: Viaţa religioasă în dieceza Gherla reflectată în circularele episcopului Ioan Vancea [În colaborare cu Nicolae Bocșan].

– Bistrița, aprilie 2004, sesiunea de comunicări științifice `Centru și periferie”, ediția a II-a; organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai, Catedra de Istorie Modernă și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, comunicarea cu titlul: Locul şi rolul vicariatului foraneu în sistemul instituţional al bisericii greco-catolice române: centru sau periferie? Vicariatul Rodnei între 1860-1875.

– Lugoj, iunie 2004, sesiunea de comunicări „Spațiile Alterității”, ediția a IX-a; organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai, Catedra de Istorie Modernă și Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, participare cu prezentarea intitulată: Modalităţi de instituire a preoţilor greco-catolici în vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

– Lugoj, decembrie 2005, sesiunea de comunicări „Spațiile Alterității”, ediția a X-a; organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai, Catedra de Istorie Modernă și Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, comunicarea intitulată: comunicarea intitulată Sinodul vicarial al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

– Măru, 19-20 mai 2006, organizatori: Şcoala generală Măru şi Primăria comunei Zăvoi, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Biserică şi comunitate în Banat şi Transilvania”; titlul comunicării prezentate: La graniţa dintre Imperii: Vicariatul greco-catolic al Rodnei în secolul al XIX-lea.

– Sighişoara, 17-18 iulie 2006, participare la şcoala de vară internaţională „Diversitate etnică şi confesională în Transilvania”; cursuri pentru perfecţionarea profesorilor de istorie de limbă maghiară; organizatori Academia de vară Bolyai şi Asociaţia profesorilor de limba maghiară din învăţământul preuniversitar din România; titlul prezentării: Geneza identităţii naţionale moderne a românilor din Transilvania. Repere ideologice şi culturale.

– Sighişoara, 17-18 iulie 2006, participare la şcoala de vară internaţională „Diversitate etnică şi confesională în Transilvania”; cursuri pentru perfecţionarea profesorilor de istorie de limbă maghiară; organizatori Academia de vară Bolyai şi Asociaţia profesorilor de limba maghiară din învăţământul preuniversitar din România; titlul prezentării: Biserica română greco-catolică. Repere istorice fundamentale – contribuţii istoriografice recente.

– Braşov, 18-19 aprilie, 2007, sesiunea de comunicări „Țara Bârsei. Diversitate culturală în Transilvania secolelor XVIII-XXI”, ediția a VI-a, comunicarea cu titlul: Politici şcolare în monarhia habsburgică şi efectele lor asupra învăţământului din graniţa năsăudeană în secolele XVIII-XIX.

– Bucureşti, 25-29 iunie 2007; Sesiunea ştiinţifică internaţională „Healing of memories”, comunicarea cu titlul: Scurtă privire asupra bisericilor transilvănene între anii 1740-1848.

– Oradea, 9-11 mai 2007; sesiunea internaţională: „250 de ani de la înfiinţarea episcopiei greco-catolice de Oradea”, comunicarea intitulată Consideraţii istoriografice şi teoretice privind instituţia vicariatului foraneu în Biserica Română Unită.

– Lugoj, 30 iunie – 1 iulie 2007, sesiunea științifică „Spațiile Alterității”, ediția a XI-a; organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai, Catedra de Istorie Modernă și Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, comunicarea intitulată: Memorandumul vicariatului Rodnei (1882)-expresie a identităţii confesionale a năsăudenilor.

– Cluj-Napoca, 14-17 noiembrie 2007; Sesiunea ştiinţifică internaţională „Identităţi confesionale în Europa central-orientală în secolele XVI-XX”, comunicarea intitulată: Politiche scolastiche nella monarchia asburgica ed i loro effetti sull’insegnamento confessionale greco-cattolico nel vicariato di Rodna (sec. XVIII-XIX). [În colaborare cu Daniel Sularea].

– Braşov, 6-8 mai, 2008, sesiunea științifică „Tara Bârsei. Diversitate culturală în Transilvania secolelor XVIII-XXI”, ediţia a VII-a, comunicarea cu titlul: Repere ale publicisticii româneşti provinciale în perioada interbelică: Arhiva Someşană şi Ţara Bârsei. Analiză comparativă

– Cluj-Napoca, 11-12 decembrie 2008, conferinţa internaţională „140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de est”, organizatori: Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale, U.B.B.-Cluj-Napoca, Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Budapesta, comunicarea Impactul legii şcolare 38 din 1868 asupra evoluţiei învăţământului confesional din ţinutul Năsăudului.

– Braşov, 7-9 mai 2009, sesiunea știinţifică „Ţara Bârsei – Învăţământ şi educaţie în secolele XIX-XX”, ediţia a VIII-a, organizatori: Muzeul „Casa Mureşenilor” și Consiliul Județean Brașov, participare cu prezentarea: Formaţia intelectuală şi teologică a clerului năsăudean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

– Lugoj, 26-28 iunie 2009, sesiunea științifică „Spațiile Alterității”, ediția a XIII-a; organizatori: Universitatea „Babeș-Bolyai, Catedra de Istorie Modernă și Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, comunicarea intitulată: Secvenţe de identitate năsăudeană. Din corespondenţa vicarului Grigore Moisil.

– Bistriţa, 10-12 decembrie 2010, conferinţa internaţională „La formazione degli stati nazionali nell’Europa dell’Ottocento: Italia e Romania”, organizatori: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Roma, Grupo Estero Romeno, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei etc., participare cu prezentarea: Transilvania e Lombardia durante il reformismi asburgico. Prospettiva comparata.

– Braşov, 18-20 mai 2011, sesiunea naţională de studii şi comunicări „Ţara Bărsei”, ediția a X-a, organizatori: Muzeul „Casa Mureşenilor” și Consiliul Județean Brașov; comunicarea intitulată: Aspecte privind relaţiile interconfesionale la românii transilvăneni în perioada post-paşoptistă.

– Oradea, 18-19 mai 2012, simpozionul știinţific „Şcoala Ardeleană”, ediţia a VII-a, organizatori: Facultatea de Teologie greco-catolică a U.B.B., Departamentul Oradea, Episcopia greco-catolică de Oradea şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea; participare cu comunicarea: Canonic la Oradea. Recrutarea şi promovarea canonicilor în Dieceza greco-catolică română de Oradea-Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

– Cluj-Napoca, 24 mai 2012, simpozionul internaţional „Bicentenar George Bariţiu 1812-2012”, organizator Institutul de Istorie „George Bariţiu”; participare cu comunicarea Gândire şi acţiune politică românească la George Bariţiu şi Dimitrie Moldovan.

– Oradea, 11-12 aprilie 2013, simpozionul internaţional „Şcoala Ardeleană”, ediţia a VIII-a; organizatori: Facultatea de Teologie greco-catolică a U.B.B., departamentul Oradea, Episcopia greco-catolică de Oradea şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea; participare cu comunicarea Instituţii de formare a clerului diecezan. Seminarul domestic greco-catolic din Oradea-Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

– Brașov, 9-10 mai 2013, sesiunea naţională de studii şi comunicări „Ţara Bârsei”, ediţia a XII-a intitulată „Istorie, cultură şi educaţie în secolele XIX-XX”, organizată de Muzeul „Casa Mureşenilor” şi Consiliul Judeţean Braşov: comunicarea prezentată: Formarea, selecţia şi promovarea personalului ecleziastic superior din eparhia greco-catolică a Oradiei în doua jumătate a secolului al XIX-lea.

– Cluj-Napoca, 21 februarie 2014, conferinţa internaţională “Imperi e nazioni nell’Europa centro-orientale alla vigilia della Prima Guerra Mondiale”; organizatori Facultatea de Istorie şi Filozofie a U.B.B., Grupul Extern Român din cadrul Institutului Risorgimento-ului Italian (“L’Istituto del Risorgimento Italiano”); lucrarea prezentată: L’intellettualità greco-cattolica romena della diocesi di Oradea Mare e la Prima Guerra Mondiale;

– Dumbrăveni, 16-17 mai 2014, simpozionul de istorie „Dumbrăveni-Interferențe etnice și culturale”, organizat de Primăria oraşului Dumbrăveni, Uniunea Armenilor din România, Fundaţia Armeană Dumbrăveni în colaborare cu Muzeul de Istorie a U.B.B., Cluj-Napoca; lucrarea prezentată: Elita ecleziastică greco-catolică și mișcarea național-politică românilor transilvăneni (în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX).

– Cluj-Napoca, 3-5 iunie 2014, conferinţa internaţională „Primul Război Mondial – Perspectivă istorică şi istoriografică” organizată de U.B:B., Facultatea de Istorie şi Filosofie şi Academia Română, Centrul de Studii Transilvane; lucrarea prezentată: Refugierea autorităţilor ecleziastice din faţa frontului în timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Oradea (1916-1917) şi Blaj (1918-1919). [În colab. cu dr. Diana Covaci].

– Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, simpozionul științific internațional „Anul 1914. Semnificații. Consecințe”, organizat de către Institutul de Istorie „George Bariţiu” (în cadrul „Zilelor Academice Clujene”); lucrarea prezentată: Biserica greco-catolică catolică română din Transilvania şi Primul Război Mondial. ). [În colab. cu dr. Diana Covaci].

– Oradea, 29-31 octombrie 2014, simpozionul internaţional „Şcoala Ardeleană”, ediţia a IX-a, organizatori: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică, Oradea, U.B.B., Facultatea de Teologie greco-catolică, Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Colegiul greco-catolic Sf. Atanasie, Nyíregyháza (Ungaria); lucrarea prezentată: Avatarurile începutului de drum. Înfiinţarea Academiei teologice greco-catolice de Oradea Mare.

– Bistrița, 5-6 decembrie 2014, Simpozionul Național Spre România Mare. Integrarea Transilvaniei în Regatul României, organizat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, comunicarea Portetul unui preot de țară atipic: Iulian Chitta din Vicariatul Rodnei (1930-1948).

– Bistriţa, 25 martie 2015, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, participare la workshopul Dezbateri ascunse. Istoriografia română şi maghiară în coliziune.

– Făgăraș, 10-11 septembrie 2015, sesiunea anuală de comunicări științifice a Muzeului Țării Făgărașului; organizatori Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Primăria și Consiliul local al orașului Făgăraș; participare cu prezentarea Vicarii foranei din provincia mitropolitană de Alba Iulia și Făgăraș (1853-1918): segment important al elitei ecleziastice românești.

– Târgu-Mureș, 24 septembrie 2015, sesiunea științifică „Arhivele și cercetarea istorică”, ediția a XIV-a; organizatori Arhivele Naționale Mureș, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureș, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, Asociația Arhiviștilor „David Prodan”, Filiala Târgu-Mureș; participare cu prezentarea Elita ecleziastică greco-catolică și societatea. Implicarea canonicilor orădeni în viața culturală și politică (1853-1918).

– Cluj-Napoca, 12-14 octombrie 2015, International Conference “World War I. The other Faces of the War”; organizatori: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Karl Franzens University, Universitatea “Babeș-Bolyai”; participare cu prezentarea The Children’s War. A Transylvanian Perspective at the Time of World War I. [În colab. cu conf. univ. dr. Ana Victoria Sima].

– Baia Mare, 24 octombrie 2015, simpozionul comemorativ „Arestarea episcopilor”, ediția a XI-a, participare cu comunicarea: Formare, recrutare și promovare în rândul canonicilor. Studiu de caz: Capitlul catedral al episcopiei unite Oradea Mare (1853-1918).

– Cluj-Napoca, 25-28 august 2016, Congresul Național al Istoricilor Români; participare cu prezentarea Marele Război reflectat în Jurnale de front românești (1914-1916).

Cluj-Napoca, 25-28 august 2016, Congresul Național al Istoricilor Români; participare cu prezentarea Aspecte privind originea socială a clerului român greco-catolic (1853-1918). Studiu de caz: dinastiile preoțești – mit sau realitate istorică?

– Reghin, 2-3 septembrie 2016, simpozionului național „Petru Maior și prietenii săi”; organizatori: Biblioteca Municipală „Petru Maior” și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; , participare cu lucrarea: Elita ecleziastică a românilor transilvăneni și mișcarea de emancipare politico-națională. Din epoca reformismului luminat în anii (semi)liberalismului austriac.

– Cluj-Napoca, 8 decembrie 2016, simpoz ionul „Puterile Centrale și intrarea României în Primul război Mondial”, organizator Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Comunicarea: Relocarea ierarhiei ecleziastice românesti din Blaj şi Sibiu la Oradea (sept. 1916-iulie 1917). Măsură de protecţie a guvernului maghiar sau dorință disimulată de control asupra liderilor religioşi români?

– Brașov, 27-28 aprilie 2017, simpozionul naţional „Ţara Bârsei”, ediţia a XVI-a intitulată „Istorie și memorialistică în secolele XVIII-XX”, organizată de Muzeul „Casa Mureşenilor” şi Consiliul Judeţean Braşov; participare cu prezentarea: Literartura Marelui Război. Studiu de caz: două jurnale de front românești.

Bistrița, 26-27 aprilie 2018, sesiunea de comunicări „Generația Marii Uniri: atitudini, mentalități comportamente”, organizatori: Complexul muzeal Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean B-N, participare cu prezentarea Dascălii și Marele Război. Perspectiva războiului reflectată în jurnalele de front ale unor învățători români transilvăneni.

– Brașov, 24-25 mai 2018, simpozionul naţional „Ţara Bârsei”, ediţia a XVII-a intitulată Centenarul României Mari. 50 de ani de la înființarea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov”, organizată de Muzeul „Casa Mureşenilor” şi Consiliul Judeţean Braşov; participare cu prezentarea Pe front și în spatele frontului: Femeile și Marele Război. Studiu de caz.

– Cluj-Napoca, 13-15 iunie 2018, International Conference War Hecatomb: Effects on health, demography and modern thought (19th-21st centuries); organizatori „Babeș-Bolyai” University, Center for Population Studies, Academia Română, Instituto de Historia Contemporanea, Faculty of Social and Human Sciencis – Universidade Nova de Lisboa; participare cu prezentarea Inter Arma musae Non Silent. Romanian Denominational Schools in Transylvania under Siege 1914-1918.

– Iași, 29 august-1 septembrie 2018, Congresul Național al Istoricilor Români; participare cu prezentarea Preoți. dascăli și învățământ românesc în Transilvania în anii Marelui Război.

– Oradea, 09-11 octombrie 2018, conferința științifică internațională Europa Centrală la „…Spargerea lumii”. Declarația de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918; organizatori: Universitatea din Oradea – Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe politice și științele comunicării, Universitatea de Stat din Moldova – Facultatea de Istorie și Filosofie, Academia Română – Centrul de Studii Interdisciplinare; participare cu prezentarea: Femeile Române din Transilvania și Primul Război Mondial.

– Alba Iulia, 22 septembrie 2018, participare cu conferința: Femeile române din Transilvania și Marele Război. Studiu de caz: Virgilia Braniște, în cadrul evenimentului cultural „Pentru România Mare curaj și devoțiune la feminin”, organizat de Asociația Femeilor Ortodoxe a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Albei Iuliei.

– Cluj-Napoca, 18-20 octombrie 2018, International Conference The End of an Era. World War One and the Birth of a New World Order. 1818-1918-2018. A nation Affirmed; organizatori: Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”; participare cu prezentarea Another Step Towards the Emancipation of the Romanian Women from Transylvania. The Eccelsiastical School for Girls from Gherla (1915).

– Cluj-Napoca, 11 decembrie 2018, participare cu prezentarea Preoți, dascăli și învățământ românesc confesional în Episcopia de Cluj-Gherla în anii Marelui Război în Primul Război Mondial la simpozionul interdisciplinar „Omul și sacrul” organizat de Liceul greco-catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca în colaborare cu Episcopia greco-catolică de Cluj.

– Cluj-Napoca, 22 mai 2019, conferința internațională „Cultură scrisă și civilizație modernă în Transilvania (sec. XII-XIX)”, secțiunea „Istorie și patrimoniu în Mărginimea Sibiului”, organizată de Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, în cadrul Zilelor Academice Clujene. Comunicarea: Patrimoniul școlilor ortodoxe românești în rapoartele școlare ale lui Pavel Vasici din anii 1860 și 1864.

– Brașov, 23-24 mai 2019, sesiunea științifică de comunicări „Țara Bârsei”, ediția a XVIII-a; organizatori: Consiliul Județean Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor”; comunicarea prezentată: Educație la feminin. Preparandia de fete din Gherla în primii ani de existență (1915-1919).

– .Bistrița, 29-30 noiembrie 2019, conferința națională: „Transilvania în anii de după Primul Război Mondial. Astecte socio-economice și culturale”, organizatori: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud și Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca; comunicarea: Preparandiile greco-catolice de fete din Transilvania în primii ani de existență (1914-1919).

 

b.) în străinătate:

 1. Gyula (Ungaria), 17-18 noiembrie 2018, conferința internațională Contribuția românilor din Ungaria la Marea Unire și Rolul Armatei Române în debolșevizarea Ungariei; organizatori: Institutul ,,Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Episcopia Ortodoxă a Românilor din Ungaria și Centrul pentru Politici Locale din Alba Iulia; participare cu prezentarea ”Elita ecleziastică greco-catolică orădeană și Marea Unire”.
 2. Mirela Popa-Andrei, Lisabona-Portugalia, 19-20 iunie 2017, International Conference ”War Hecatomb: Effects on health, demography and modern thought (19th-21st centuries)”; organizatori Faculty of Social and Human Sciencis – Universidade Nova de Lisboa; participare cu prezentarea The Other Faces of the Priest. The Overlapping Roles of the Clergy in the Romanian Communities from Transylvania during the Great War
 3. Mirela Popa-Andrei, Veneția-Italia, 13-14 octombrie 2016, International Conference La campagna di Romania (1916-1917): esperienze e memoria storica; organizatori: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, I.C.R., Universitatea “Babeș-Bolyai” etc.; participare cu prezentarea Rifugiati nel proprio paese. Il confino dei vescovi romeni della Transilvania dopo l’entrata della Romania in guerra (1916). [în colab. cu Diana Covaci]
 4. Mirela Popa Andrei, Roma, Italia, 20-22 iunie 2013, conferinţa internaţională „Conference Rome 2013. Empires and Nations from the 18th to the 20th Century”, organizată de Universitá Sapienza; lucrarea prezentată: The Ecclesiastical Elite Involved in the National Movement of the Transylvanian Romanians During the Period of Austrian „Semiliberalism” 1860-1865.
 5. Roma, Italia 29 octombrie -1 noiembrie 2012, conferinţa International Journal of Arts and Sciences, organizată la American University of Rome; participare cu posterul intitulat, Recruitment and promotion of canons in the Diocese of Oradea-Mare în the second half of the 19th century, (http://www.internationaljournal.org/ijasrome2012.html).
 6. Serbia, Novi Sad, 2006, 2-3 iunie; „Banatul – trecut istoric şi cultural”, ediţia a XI-a, titlul comunicării prezentate: Un român din Banat – misionar catolic, Samuil Draxin;
 7. Messina (Italia), 6-21 august 2006, participare la cursurile şcolii de vară, intitulată Summer School Eurolab 2006, cu tema „Integrarea europeană. Trecut şi viitor”, desfăşurată sub patronajul Universităţii din Messina şi al Eurolab, cu participare internaţională din Italia, Ungaria şi România. Susținerea prelegerii intitulată: L’Europa Unita. Transilvania – un possibile modello di convivenza plurietnica e multiconfessionale/ Europa Unită. Transilvania – un posibil model de convieţuire plurietnică şi multiconfesională.
 8. Italia, Roma, decembrie 2003; conferinţa internaţională intitulată „Relaţiile dintre Sfântul Scaun şi români între secolele XII – XX” ; comunicarea cu titlul: La Santa Sede e la nomina dei vescovi nella chiesa greco-cattolica romena di Transilvania. Il caso del vescovo Ioan Vancea di Gherla.

 

Alte activități:

– Membră a Colegiului de redacţie a revistei Arhiva Someşană. Revistă de Istorie şi Cultură, seria a III, vol. I – XVIII, 2002 – 2019; (co-redactor coordonator).

– Emisiuni la Radio Cluj pe teme de istorie la rubrica Serile Radio Cluj – ora de istorie.