Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
 

Școala Doctorală

Școala Doctorală

Începând din anul 1996, Institutul organizează studii doctorale, în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

Ca instituţie organizatoare de doctorat, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca acordă doctorate în Istorie – specialitățile istoria medie, modernă şi contemporană a României, precum şi în istoria culturii. Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în domeniul Istorie la Institutul de Istorie „George Barițiu” îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar, preuniversitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială. Organizarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Istorie se face la Institutul de Istorie „George Barițiu”. în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare, iar detaliile/particularitățile locale sunt reglementate de Regulamentul SCOSAAR, aprobat de Prezidiul şi Adunarea Generală a Academiei Române.

Cursuri școală doctorală

CS I dr. Daniela Mârza

Etică și Integritate Academică

Limbă de predare: română
Fișa disciplinei
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative:–
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 20
• Curs obligatoriu**

 

CS I dr. Daniela Mârza

Managementul proiectelor științifice

Limbă de predare: română
Fișa disciplinei
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative:–
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 7,5
• Curs obligatoriu**

 

CS II dr. Iosif-Marin Balog

Metodologia cercetării științifice. Tehnici și metode de cercetare în istoria economică

Limbă de predare: română
Fișa disciplinei
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 2
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 10

 

CS I dr. Remus Câmpeanu

Secolul luminilor în spațiul românesc

Limbă de predare: română
Fișa disciplinei
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative:–
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

 

CS I dr. Vasile Pușcaș

Relații internaționale contemporane   

Limbă de predare: română
Fișa disciplinei
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative:–
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

 

CS I dr. Călin Cosma

Arheologia secolelor VII-VIII din Transilvania. Artefacte și populații

Limbă de predare: română
Fișa disciplinei
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative:–
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

 

CS I dr. Sorin Cociș

Arhitectura în Dacia romană

Limbă de predare: română
Fișa disciplinei
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative:–
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

Courses Doctoral School

CS I Dr. Daniela Mârza

Ethics and Academic Integrity

Teaching language: Romanian

 • Course Syllabus
 • Number of hours allocated per week – Course: 2
 • Number of hours allocated per week – Seminar/ Applied works:–
 • Number of credits allocated in case of evaluation*: 20
 • Compulsory course**

 

CS I Dr. Daniela Mârza

The Management of Scientific Projects

Teaching language: Romanian

 • Course Syllabus
 • Number of hours allocated per week – Course: 2
 • Number of hours allocated per week – Seminar/ Applied works:–
 • Number of credits allocated in case of evaluation*: 7,5
 • Compulsory course**

 

CS II Dr. Iosif-Marin Balog

Methodology of Scientific Research. Techniques and Research Methods in Economic History

Teaching language: Romanian

 • Course Syllabus
 • Number of hours allocated per week – Course: 2
 • Number of hours allocated per week – Seminar/ Applied works: 2
 • Number of credits allocated in case of evaluation*: 10

 

CS I Dr. Remus Câmpeanu

Age of Enlightenment in the Romanian Space

Teaching language: Romanian

 • Course Syllabus
 • Number of hours allocated per week – Course: 2
 • Number of hours allocated per week – Seminar/ Applied works:–
 • Number of credits allocated in case of evaluation*: 15

 

CS I Dr. Vasile Pușcaș

Contemporary International Relations

Teaching language: Romanian

 • Course Syllabus
 • Number of hours allocated per week – Course: 2
 • Number of hours allocated per week – Seminar/ Applied works:–
 • Number of credits allocated in case of evaluation*: 15

 

CS I Dr. Călin Cosma

Archeology of the VII-VIII centuries in Transylvania. Artifacts and populations

Teaching language: Romanian

 • Course Syllabus
 • Number of hours allocated per week – Course: 2
 • Number of hours allocated per week – Seminar/ Applied works:–
 • Number of credits allocated in case of evaluation*: 15

 

CS I Dr. Sorin Cociș

Architecture in Roman Dacia

Teaching language: Romanian

 • Course Syllabus
 • Number of hours allocated per week – Course: 2
 • Number of hours allocated per week – Seminar/ Applied works:–
 • Number of credits allocated in case of evaluation*: 15
Publicații
Vă prezentăm cele mai recente publicații ale Institutului de Istorie George Barițiu