Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
 

Școala Doctorală

Școala Doctorală

Începând din anul 1996, Institutul organizează studii doctorale, în cadrul Școlii de Studii Avansate a Acdemiei Române (SCOSAAR).

Ca instituţie organizatoare de doctorat, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca acordă doctorate în Istorie – specialitățile istoria medie, modernă şi contemporană a României, precum şi în istoria culturii. Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în domeniul Istorie la Institutul de Istorie „George Barițiu” îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar, preuniversitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială. Organizarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Istorie se face la Institutul de Istorie „George Barițiu”. în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare, iar detaliile/particularitățile locale sunt reglementate de Regulamentul SCOSAAR, aprobat de Prezidiul şi Adunarea Generală a Academiei Române.

Regulament SCOSAAR
Publicații
Vă prezentăm cele mai recente publicații ale Institutului de Istorie George Barițiu