Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
 

Școala Doctorală

Școala Doctorală

Începând din anul 1996, Institutul dobândeşte dreptul de a organiza activităţi doctorale, în prezent activând 10 cercetători/profesori care, în calitate de conducători de doctorat, au coordonat programele de pregătire ale unui număr de 153 doctoranzi. Au fost confirmate 91 titluri de doctor. Restul doctoranzilor se află în diverse stadii de pregătire şi elaborare a tezei de doctorat.

Se desfăşoară, pentru doctoranzii cu frecvenţă, cursuri doctorale susţinute de 4 dintre conducătorii de doctorat atestaţi.

Ca instituţie organizatoare de doctorat, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca acordă doctorate în Istorie – specialitățile istoria medie, modernă şi contemporană a României, precum şi în istoria culturii.

 

Publicații
Vă prezentăm cele mai recente publicații ale Institutului de Istorie George Barițiu