Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

Susţinerea publică a tezelor de doctorat


2023


Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca  anunță susținerea – în ședință publică –  a tezei de doctorat  SIMBOLISM ȘI MEMORIE ISTORICĂ ÎN ORNAMENTAȚIA ARHITECTURALĂ A CLUJULUI DIN SEC. AL XIX-LEA PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Student-doctorand MĂȚAN-DRAGOSTE Emilia

Componența comisiei:

 • Președinte – C.S.I dr. Susana ANDEA
 • conducător științific – Stelian MÂNDRUȚ
 • referenți:
  S.I dr. Veronica TURCUȘ
  Prof.univ.dr. hab. Marcela SĂLĂGEAN
  Prof.univ. dr. hab. Vlad ȚOCA

Susținerea va avea loc în ziua de 26 octombrie 2023, orele 1000, la sediul Institutului de Istorie ”George Barițiu” – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I).

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Istorie ”George Barițiu” – str. Napoca nr. 11

Afișat la data de 4 octombrie 2023

Rezumat teza doctorat.lb.romana

CV.presedinte.Susana ANDEA

CV.membru.Vlad TOCA

CV.membru.Veronica TURCUȘ

CV.membru.Marcela SALAGEAN

CV.drd.Matan-Dragoste Emilia

CV.cond.doct.Stelian MANDRUT

Anexa 12.anunt sustinere publica


2023


Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca  anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat  BIBLIOTECILE MEDIEVALE SĂSEȘTI SECOLELE XVI-XVII

Student-doctorand ȘINCA (CIUGUDEAN) D. Rodica

Componența comisiei:

 • Președinte: univ.dr. Ioan Bolovan
 • Conducător științific: C.S.I dr. Susana Andea
 • Referenți: C.S.I dr. Lidia Gross

                 Prof.univ.dr. Șerban Turcuș

                 Conf.univ. dr. hab. Adinel Ciprian Dincă

Susținerea va avea loc în ziua de 26 aprilie 2023, orele 1100, la sediul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – Sala de Conferințe, etaj I.

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Istorie ”George Barițiu” – str. Napoca nr. 11

Afișat la data de 4 aprilie 2023

 

Anunț susținere teză de doctorat

Rezumat limba română

CV președinte comisie

CV referent

CV referent

CV conducător doctorat

CV doctorand


2022


Luni, 2 mai 2022, orele 11.00, se va desfășura – în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca – susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul Istorie cu titlul: CROSS-CULTURAL INTERACTIONS IN THE EASTERN CARPATHIAN BASIN FROM THE LATE IRON AGE TO THE EARLY ROMAN PROVINCIAL PERIOD. RESULTS AND PERSPECTIVES

INTERACȚIUNI INTER-CULTURALE ÎN ESTUL BAZINULUI CARPATIC LA SFÂRȘITUL CELEI DE-A DOUA EPOCI A FIERULUI ȘI ÎNCEPUTUL PERIOADEI PROVINCIALE ROMANE, elaborată de CSII dr. Mariana Elena EGRI.

 

Comisia pentru susţinerea tezei de abilitare – validată în data de 11.04.2022 – de către CNATDCU – președinte al Comisiei de Istorie și Studii culturale – Ovidiu Ghitta – conform raportului sintetic de analiză privind dosarul de abilitare F-abil-954/04.04.2022 al candidatei Mariana Elena EGRI, titular la Academia Română,  – este alcătuită din:

Preşedinte: Acad. Mihai BĂRBULESCU, Academia Română, Institutul ”Arhiva de Folclor” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

Membri:

Prof. univ.  dr. Virgil FLOREA, Universitatea Babeș-Bolyai

Prof. univ. dr. Sorin NEMETI, Universitatea Babeș-Bolyai

Membru supleant –  CSI dr. habil. Coriolan Horațiu OPREAN, Academia Română, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca

Membru supleant –   Conf.univ.dr. Eduard Marius NEMETH,  Universitatea Babeș-Bolyai


2022


În data de 8 aprilie 2022, orele 11.30, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Gabriel Cătălin Vaida, având titlul: FONDUL FAMILIAL BANFFY. O RECONSTITUIRE ISTORICĂ   – conducător științific C.S.I dr. hab. Remus Câmpeanu.
Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Istorie ”George Barițiu” – str. Napoca nr. 11

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat
Rezumatul tezei de doctorat
CV drd. Gabriel Cătălin Vaida

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat :

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan– președinte (CV)
C.S.I dr. hab. Remus Câmpeanu – conducător științific (CV)
Prof.univ.dr. Greta Miron (CV)
Conf.univ.dr. Valentin Orga-Șerdan (CV)
CSII dr. hab. Marin Iosif Balog (CV)


2021


Anunț presusținere teză de doctorat elaborată de Salanki Zoltan

În data de 22 octombrie 2021, orele 11.00, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Salánki Zoltán, având titlul: ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA   – conducător științific CSI dr. Stelian Mândruț.
Teza de doctorat poate fi consultată, în format tipărit la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca (str. Napoca nr. 11)

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat
Rezumatul tezei de doctorat
CV drd. Salánki Zoltán

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat :

CSI dr. Susana Andea– președinte (CV)
CSI dr. Stelian Mândruț– conducător de doctorat (CV)
Prof.univ.dr. Marcela Sălăgean (CV)
Conf.univ.dr. Toth Szilárd (CV)
CSI dr. Ottmar Trașcă (CV)


2020


În data de 29 septembrie 2020, orele 11.00, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. STANCA ȘT. Sorina, având titlul: CUNOAŞTERE ŞI ISTORIE LOCALĂ ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE. PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE SERVICIILE COMUNITARE EUROPENE ŞI CELE AMERICANE ÎN SECOLUL XX – conducător științific CSI dr. Susana ANDEA.
Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat la Institutul de Istorie ”George Barițiu” (pe baza unei cereri transmise electronic pentru a fi stabilita ziua si intervalul orar cand persoana interesata va obtine acces in cladire și i se va repartiza o sala de lucru pentru consultarea tezei).

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat
Rezumatul tezei de doctorat
CV drd. STANCA Șt. Sorina

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat :

Prof.univ.dr. Ioan BOLOVAN – președinte (CV)
CSI dr. Susana ANDEA – conducător de doctorat (CV)
Prof.univ.dr. Mihai REGNEALA (CV)
Conf.univ.dr. Valentin ȘERDAN-ORGA (CV)
CSI dr. Dumitru SUCIU (CV)


2019


În data de 29 octombrie 2019, orele 11, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. HASAN V. MARCIANA, având titlul VESTIMENTAȚIA ȘI ACCESORIILE VESTIMENTARE DIN TRANSILVANIA. SECOLELE XIV-XVI – conducător științific CSI dr. Susana ANDEA. .

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri: 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Hasan V. Marciana

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Dumitru Suciu – președinte

CSI dr. Susana Andea– conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Sorin Șipoș

Conf.univ.dr. habil. Șerban Turcuș

CSII dr. Lidia Gross 


În data de 21 octombrie 2019, orele 11, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Banciu Marius, având titlul MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918 ŞI ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI – conducător științific CSI dr. Dumitru Suciu. .

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Banciu Marius

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Susana Andea– președinte

CSI dr. Dumitru Suciu – conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Corneliu Mihai Lungu

Conf.univ.dr. habil. Ion Cârja

CSII dr. Daniela Deteșan


În data de 9 octombrie 2019, orele 11, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Cordea A. Marta, având titlul DEPUTATȚII ROMÂNI ÎN DIETA DE LA PESTA 1848-1849 și 1861 – conducător științific CSI dr. Dumitru Suciu. .

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Cordea A. Marta

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Susana Andea– președinte

CSI dr. Dumitru Suciu – conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean

Conf.univ.dr. habil. Ana Sima

CSII dr. Lorand Madly


În data de 8 mai 2019, orele 13, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Oanță Marius, având titlul ARHIDIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE BUCUREȘTI (1948-1964) STRUCTURI ECLEZIALE CENTRALE – conducător științific CSI dr. Stelian Mândruț. 

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Oanță Marius

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Susana Andea

CSI dr. Stelian Mândruț – conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Marcela Sălăgean

Prof.univ.dr. Marton Iosif

CSI dr. Vasile Ciobanu


În data de 9 aprilie 2019, orele 10.30, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Marco I. Gabriela Adina, având titlul DIMENSIUNI ISTORICE, SOCIALE, CONFESIONALE ȘI CULTURALE ROMÂNO-SLAVE PE VALEA MUREȘULUI INFERIOR (1802-1918) – conducător științific CSI dr. Dumitru Suciu. .

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Marco I. Gabriela

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan – președinte

CSI dr. Dumitru Suciu – conducător de doctorat

CSII dr. Iosif Marin Balog

CSII dr. Cecilia Cârja

CSII dr. Marius Eppel


În data de 29 ianuarie 2019, orele 10.30, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Guseth I. Marius, având titlul MIGRAŢIA DIN ROMÂNIA ÎN SUA (SEC. XX). ANALIZĂ STATISTICĂ. STUDIU DE CAZ: PERIOADA INTERBELICĂ – conducător științific CSI dr. Stelian Mândruț. .

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Guseth I. Marius

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan – președinte

CSI dr. Stelian Mândruț – conducător de doctorat

C.S.I dr. Vasile Pușcaș

Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean

Prof.univ.dr. Marcela Sălăgean2018


În data de 31 octombrie 2018, orele 10.00, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Călin T. Claudiu Sergiu, având titlul EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ DE TIMIȘOARA ÎN TIMPUL EPISCOPULUI DR. h.c. AUGUSTIN PACHA (1930-1954) – conducător științific CSI dr. Stelian Mândruț.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Călin T. Claudiu Sergiu

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan – președinte

CSI dr. Stelian Mândruț – conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Rudolf Gräf

Prof.univ.dr. Marton Iosif

CSII dr. Attila Varga


În data de 30 octombrie 2018, orele 12.30, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Rusu D. Viorel, având titlul EPISCOPIA GRECO-CATOLICĂ A MARAMUREȘULUI (1930-1948) – conducător științific CSI dr. Dumitru Suciu.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Rusu D. Viorel

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Susana Andea – președinte

CSI dr. Dumitru Suciu – conducător de doctorat

CSI dr. Ottmar Trașcă

Prof.univ.dr. Csucsuja István

Prof.univ.dr. Marius Bucur


În data de 30 octombrie 2018, orele 10.30, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Șanta A. Dacian Dumitru, având titlul BISERICILE ROMÂNEȘTI (GRECO-CATOLICĂ ȘI ORTODOXĂ) DIN ȚARA LĂPUȘULUI (1850-1918) – conducător științific CSI dr. Dumitru Suciu.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Șanta A. Dacian Dumitru

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan – președinte

CSI dr. Dumitru Suciu – conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Alexandru Moraru

CSII dr. Mirela Popa-Andrei

Conf.univ.dr. habil. Ion Cârja


În data de 29 octombrie 2018, orele 10, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Demjen Andrea Erzsébet , având titlul CARANTINELE DIN PASURILE CARPATILOR RASARITENI. SECOLELE XVIII-XIX – conducător științific CSI dr. Susana Andea.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Demjen Andrea Erzsébet

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Dumitru Suciu – președinte

CSI dr. Susana Andea – conducător de doctorat

CSI dr. Remus Câmpeanu

Prof.univ.dr. Sorin Mitu

Conf.univ.dr. Neculai Bolohan


În data de 26 octombrie 2018, orele 12.00, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Kali N. Adrian Matei, având titlul Timișoara, 1989. Semantică și Revoluție – conducător științific CSI dr. Stelian Mândruț.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Kali N. Adrian Matei

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Susana Andea – președinte

CSI dr. Stelian Mândruț – conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Virgiliu Țârău

CSI dr. Vasile Ciobanu

CSI dr. Miodrag Milin


În data de 26 octombrie 2018, orele 10.00, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Cristea Nadejda, având titlul Basarabia în istoriografia română, rusă/sovietică între anii 1812-1940. – conducător științific CSI dr. Stelian Mândruț.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Cristea Gh. Nadejda

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

CSI dr. Susana Andea – președinte

CSI dr. Stelian Mândruț – conducător de doctorat

Conf.univ.dr. Igor Șarov

CSI dr. Ottmar Trașcă

Conf.univ.dr. Corina Teodor


În data de 23 octombrie 2018, orele 11, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Onilov M. Tatiana, având titlul Generalul Pavel Kiseleff, Principatele Române şi Regulamentele organice (1829-1834) – conducător științific CSI dr. Dumitru Suciu.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 9.00-13.00.

Documente însoțitoare

Anunţul susţinerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Onilov M. Tatiana

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan – președinte

CSI dr. Dumitru Suciu – conducător de doctorat

CSI dr. Ela Cosma

Conf.univ.dr. habil. Ana Sima

Conf.univ.dr. habil. Ion Cârja


2016


În data de 14 noiembrie 2016, orele 11, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Aniţa T. Cristian, având titlul  EVALUAREA ŞI SELECŢIONAREA  DOCUMENTELOR. IMPACTUL ASUPRA CERCETĂRII ISTORICE  – conducător științific CSI dr. Susana Andea.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

Documente însoţitoare:


În data de 28 octombrie 2016, orele 11, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Guseth T. Klara, având titlul MAGISTRATUL ORAȘULUI LIBER REGESC BAIA MARE ÎNTRE 1780-1876 – conducător științific CSI dr, Simion Retegan.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

Documente insotitoare:

 • Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat
 • Rezumatul tezei de doctorat
 • CV drd. Guseth T. Klara
 • Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat :
  • Dr. Nicolae Edroiu – președinte
  • CS I dr. Simion Retegan – conducător de doctorat
  • CS I dr. Ela Cosma
  • Prof.univ.dr. Ovidiu Gitta
  • Conf. univ. habil. Ionuţ Costea

În data de 19 octombrie 2016, orele 12, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Pop T. Aurel, având titlul Românii din Sătmar în Revoluția  din 1848-1849 – conducător științific CSI dr. Gelu Neamțu.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

Documente insotitoare:


În data de 19 octombrie 2016, orele 10, la  sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca –  str. Kogălniceanu nr. 12-14 –  în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Colcer G. Gheorghe, având titlul Istoria unei integrări: Avatarurile evoluției Bisericii Baptiste din Transilvania – conducător științific CSI dr. Simion Retegan.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” (str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

Documente insotitoare:


În data de 30 septembrie 2016, orele 11, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Ilieș A. Cosmin Bogdan, având titlul Edificii de cult românești din Sălaj în a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX – conducător științific CSI dr, Simion Retegan.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

Documente insotitoare:


În data de 29 septembrie 2016, orele 11, la sediul Institutului de Istorie ”G. Barițiu” din Cluj-Napoca – str. Kogălniceanu nr. 12-14 – în Sala de Conferințe (etaj I), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. Iftimi C. Dan Constantin, având titlul Protopopiatul Greco-Catolic Vișeu. Parohii, Filii și Școli (1850-1905) – conducător științific CSI dr, Dumitru Suciu.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat, la Biblioteca Institutului de Istorie ”G. Barițiu” ( str. Napoca nr. 11), program luni-vineri : 900-1300.

Documente insotitoare:


2015


Numele doctorandului: MIRELA CĂRĂBINEANU

(conducătorul ştiinţific CS I dr. SUSANA ANDEA)
Titlul tezei de doctorat: HÂRTIE ŞI FILIGRAN ÎN TRANSILVANIA PRINCIARĂ (SEC. XVI-XVII)


Numele doctorandului: CĂTĂLIN-GEORGE BICHESCU

(conducătorul ştiinţific Prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU, m.c.)
Titlul tezei de doctorat: PROCEDURI JUDICIARE ŞI ADMINISTRATIVE ÎN TRANSILVANIA (SEC. XVIII)


Numele doctorandului: MARIUS CONSTANTIN CÂMPEANU

(conducătorul ştiinţific CS I dr. SIMION RETEGAN )
Titlul tezei de doctorat: VICARIATUL GRECO-CATOLIC AL MARAMUREŞULUI ÎNTRE 1856 ŞI 1930


Numele doctorandului: CONSTANTIN BAJENARU

(conducătorul ştiinţific CS I dr. SIMION RETEGAN )
Titlul tezei de doctorat: COMITATUL FĂGĂRAŞ (1876-1918)


Numele doctorandului: ANGELA RUS

(conducătorul ştiinţific CS I dr. GHEORGHE IANCU )
Titlul tezei de doctorat: ALEGERI LOCALE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. 1990-1996


Numele doctorandului: OVIDIU IACOB

(conducătorul ştiinţific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Titlul tezei de doctorat: RELAŢIA DOMNIE-BISERICĂ ÎN TIMPUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA (1859-1866)


Numele doctorandului: IOAN COZMA

(conducătorul ştiinţific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Titlul tezei de doctorat: CULTURA BISERICEASCĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA 1867-1918


Numele doctorandului: CIPRIAN I. GLĂVAN

(conducătorul ştiinţific CS I dr. DUMITRU SUCIU)
Titlul tezei de doctorat: PRESA DE LIMBĂ GERMANĂ DIN BANAT. 1771-1867