Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search
Institutul de Istorie „George Barițiu” / Agenda  / SIMPOZIONUL DE PREZENTARE A REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE PARȚIALE ALE GRANTURILOR ACADEMIEI ROMÂNE, FILIALA CLUJ-NAPOCA

SIMPOZIONUL DE PREZENTARE A REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE PARȚIALE ALE GRANTURILOR ACADEMIEI ROMÂNE, FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU”, INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE ȘI ISTORIA ARTEI, CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE ALE ACADEMIEI ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA

organizează joi, 5 noiembrie 2020, ora 10, în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 12-14, et. 1

SIMPOZIONUL DE PREZENTARE A REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE PARȚIALE ALE GRANTURILOR ACADEMIEI ROMÂNE,

FILIALA CLUJ-NAPOCA

Competiția GAR 2019-2021, Subprogram Ştiinţe Umaniste”

Secțiile II – Șiințe istorice și arheologie;

XII – Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie;

XIII – Arte, arhitectură și audiovizual

Călin Cosma, Echipament militar din Transilvania secolelor XII-XIII

*

Ciprian Firea, Saveta Pop, Pictorii Transilvaniei medievale și premoderne (secolele XIV-XVI): o evaluare a surselor documentare

*

Mirela Popa-Andrei, Învățământul economic mediu din Transilvania (1850-1914), considerații metodologice și sursele cercetării

Iosif Marin Balog, Învățământul economic mediu din Transilvania și aportul său la formarea elitelor și spiritului antreprenorial (1850-1914)

*

Ela Cosma, Patrimoniul istorico-juridic românesc din Mărginimea Sibiului

Tatiana Onilov, Documente din Rășinari. Copiile româno-chirilice de secol XVIII ale cărții ocolniță (1488) și extrasului actului de danie (1383). Metode de lucru și provocări

Victor Vizauer, Antroponimul ne vorbește despre om: aspecte ale patrimoniului onomastic românesc din Rășinari (mijlocul veacului al XVIII-lea)

Daniela Deteșan, Ioan Cavaler de Pușcariu și memoriul comunelor din scaunele Săliște și Tălmaciu către dieta de la Pesta (1868)

Vasile Rus, Un volum monografic dedicat patrimoniului cultural al Mărginimii Sibiului

*

Daniela Mârza, Evoluții demografice în Transilvania în prima jumătate a secolului XX

*

Octavian Cristian Bodea, Codruța Cuceu, Horațiu Crișan, Perspective filosofice contemporane asupra bolii și suferinței: principii și metode de lucru

Manifestarea este organizată în cadrul granturilor de cercetare realizate cu sprijin financiar din Fondul recrent al Donatorilor, aflat la dispoziția Academiei Româneși gestionat prin Fundația „Patrimoniu”: GAR-UM-2019-II-2.5-13, Patrimoniul istorico-juridic românesc în documente și arhive inedite; GAR-UM-2019-II-2.6-14, Echipament militar din Transilvania secolelor XII-XIII; GAR-UM-2019-II-2.7-12, Învățământul economic mediu din Transilvania și aportul său la formarea elitelor și spiritului antreprenorial (1850-1914); GAR-UM-2019-II-2.9-11, Evoluții demografice în Transilvania în prima jumătate a secolului XX; GAR-UM-2019-XII-3.3-5, Perspective filosofice contemporane asupra bolii și suferinței; GAR-UM-2019-XIII-4.1-5, Pictorii Transilvaniei medievale și premoderne (secolele XIV-XVI): cel dintâi dicționar și preliminarii ale unei baze de date.